28 Σεπ 2020

Ἐπαναφορὰ στὰ παλαιὰ Προγράμματα Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας, ὄχι ὅμως καὶ στὰ Θρησκευτικὰ

Μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ποὺ ἀφορᾶ στὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας, ἀποσύρθηκαν τὰ Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ 2019, τὰ ὁποία ἐπιχειρήθηκε ἀποσπασματικὰ νὰ ἐφαρμοστοῦν πέρυσι.
Ἀμέσως ἀκολούθησαν ἀνακοινώσεις τῶν γνωστῶν κύκλων τῆς ἀριστερᾶς καὶ τῆς προόδου, ἀκόμη καὶ ἐπίσημη τοποθέτηση τοῦ Νίκου Φίλη, τομεάρχη παιδείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ ἔβαλαν ἐναντίον τοῦ Ὑπουργείου γιὰ τὴν ἀπόφασή του. Ἀκολούθησε ἀνακοίνωση τοῦ ΙΕΠ στὴν ὁποία ἀναφέρεται ὄτι "Τὰ Προγράμματα Σπουδῶν τῆς Ἱστορίας τοῦ 2019 εἶχαν σημαντικὰ ἐπιστημονικὰ καὶ παιδαγωγικὰ προβλήματα καὶ διακρίνονταν γιὰ τὴν ἀποσπασματικότητά τους. Τὰ μειονεκτήματα αὐτὰ προκάλεσαν τὴν κριτικὴ τῆς...
ἐπιστημονικῆς κοινότητας τῶν ἱστορικῶν καὶ ὄχι μόνο. Ἐπιπλέον, τὴν ἐκπόνηση τῶν ἐν λόγω προγραμμάτων δὲν ἀκολούθησε ἡ ἔκδοση σχολικῶν βιβλίων γιὰ τὴν ὑποστήριξή τους στὴ σχολικὴ πράξη. Μὲ γνώμονα αὐτὰ τὰ προβλήματα καὶ τὴν ἀναστάτωση ποὺ προκλήθηκε τὸ 2019-2020 στὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῆς ἱστορίας, τὸ ΙΕΠ ἀποφάσισε νὰ εἰσηγηθεῖ τὴν κατάργηση τῶν Προγραμμάτων τοῦ 2019 καὶ τὴν ἐπαναφορά, μόνο γιὰ τὴν τρέχουσα σχολικὴ χρονιά, τῶν Προγραμμάτων τοῦ 2003". 


Τόσο ἡ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὅσο καὶ οἱ ἐξηγήσεις τοῦ ΙΕΠ γεννοῦν εὔλογα ἐρωτήματα γιὰ τὰ δύο μέτρα καὶ δύο σταθμὰ ποὺ ἀκολουθήθηκαν στὰ Προγράμματα Σπουδῶν Ἱστορίας καὶ Θρησκευτικῶν. 

1. Τα Προγράμματα Σπουδῶν Ἱστορίας, μᾶς λέει τὸ ΙΕΠ, εἶχαν σημαντικὰ ἐπιστημονικὰ καὶ παιδαγωγικὰ προβλήματα. Τα ἀντίστοιχα τῶν Θρησκευτικῶν (Φίλη, Γαβρόγλου) δὲν εἶχαν τέτοια προβλήματα; 

2. Για τὰ ΠΣ τῆς Ἱστορίας τὸ ΙΕΠ ἀναφέρει ἐπιπλέον: "Τὰ μειονεκτήματα αὐτὰ προκάλεσαν τὴν κριτικὴ τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας τῶν ἱστορικῶν καὶ ὄχι μόνο". Τὴν ἐμπεριστατωμένη κριτικὴ τῶν ΠΣ γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ ἀπὸ τὴν ΠΕΘ, καθηγητὲς πανεπιστημίου τῶν Θεολογικῶν Σπουδῶν, καθηγητὲς θεολόγους, ἐκκλησιαστικοὺς ἄνδρες καὶ γονεῖς δὲν τὴν ἔλαβε ὑπόψη τοῦ τὸ ΙΕΠ; 

3. Για τὸ μάθημα Ἱστορίας συνεχίζει τὸ ΙΕΠ λέγοντας ὄτι "τὴν ἐκπόνηση τῶν ἐν λόγω προγραμμάτων δὲν ἀκολούθησε ἡ ἔκδοση σχολικῶν βιβλίων γιὰ τὴν ὑποστήριξή τους στὴ σχολικὴ πράξη". Ὅταν γιὰ πρώτη φορὰ ἐφαρμόστηκαν τὰ ΠΣ γιὰ τὰ Θρησκευτικά, δὲν ὑπῆρχε τὸ ἴδιο ἀκριβῶς πρόβλημα, χωρὶς βιβλία οὔτε φακέλους, οἱ ὁποῖοι ἑτοιμάστηκαν γιὰ τὴν ἑπόμενη χρονιά; 

4. Η κατάργηση των ΠΣ τῆς Ἱστορίας, μὲ πρόταση τοῦ ΙΕΠ ἀκολουθήθηκε ἀπο επαναφορᾶ τῶν Προγραμμάτων τοῦ 2003! Στὰ Θρησκευτικά, μὲ τέσσερις τελεσίδικες ἀκυρωτικὲς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΈ, μὲ γενικὴ ἀπόρριψη τῶν ΠΣ ἀπὸ τὴν πλειονότητα τῆς ἐκπαιδευτικῆς καὶ ἐπιστημονικῆς κοινότητας καὶ μὲ δεδομένη τὴν ὑποχρέωση συμμόρφωσης τῆς πολιτείας πρὸς τὶς καταδικαστικὲς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΈ, γιατί δὲν ἔγινε αὐτὴ ἡ συμμόρφωση μὲ ἐπαναφορὰ στὸ 2003 ἀλλὰ μὲ μεταβατικὰ προγράμματα καὶ βιβλία; Ποιὸς θεωρεῖ πραγματικὴ συμμόρφωση πρὸς τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτῈ καὶ ἐπιστημονικὰ ἔγκυρα τὰ μεταβατικὰ προγράμματα καὶ βιβλία ποὺ ἀκροβατοῦν μεταξὺ προχειρότητας, ἀποσπασματικότητας καὶ γενικῆς ἀκαταστασίας; 

Τὰ συμπεράσματα ἐξάγονται πλέον εὔκολα ἀπὸ τὸν καθένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.