10 Σεπ 2020

Χαστούκι στὸν Ἐρντογᾶν ἀπὸ Τοῦρκο καθηγητή: "Ἀπὸ τὸ 1923 τὰ νησιὰ ἔμειναν στὴν Ἑλλάδα. Τελεία"


Ἕνα ἄρθρο - γροθιὰ στὸ στομάχι τοῦ Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν γιὰ τα νησιά τοῦ Αἰγαίου καὶ τὴν κατάσταση στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο παρουσιάζει μέσω τοῦ προσωπικοῦ λογαριασμοῦ του στὸ Facebook, ὁ Ἐπίτιμος Ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ, στρατηγὸς Μιχάλης Κωσταράκος. Ὁ κ. Κωσταράκος σχολιάζει ὅτι "Τοῦρκος καθηγητὴς γράφει ὅσα δὲν τολμοῦν νὰ γράψουν πολλοὶ στὴν Ἑλλάδα: "Ἀπὸ τὸ 1923 τὰ νησιὰ ἔμειναν στὴν Ἑλλάδα. Τελεία". Μάλιστα, ὅπως ἀναφέρει, ὁ καθηγητὴς Μεχμὲτ Ἐφὲτ Τζαμᾶν τόλμησε νὰ ἐκφράσει μέσα ἀπὸ τὸ ἄρθρο του ἀντίθετη ἄποψη ἀπὸ τὸ καθεστὼς Ἐρντογᾶν στην Τουρκία με ἀποτέλεσμα νὰ δέχεται ἀπειλὲς γιὰ τὴ ζωή του. Ὁλόκληρη ἡ ἀνάρτηση τοῦ Μιχάλη Κωσταράκου ἀναφέρει τὰ ἑξῆς: 


«ΗΧΟΥΝ ΤΑ ΤΥΜΠΑΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ» – ΤΟΥΡΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ ΟΣΑ ΔΕΝ ΤΟΛΜΟΥΝ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – «ΑΠΟ ΤΟ 1923 ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΕΛΕΙΑ!» 

Ὁ καθηγητὴς Μεχμὲτ Ἐφὲ Τζαμᾶν τόλμησε νὰ ἐκφράσει μέσα ἀπὸ ἄρθρο του ἀντίθετη ἄποψη ἀπὸ τὸ καθεστὼς Ἐρντογᾶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ...
δέχεται ἀπειλὲς γιὰ τὴ ζωή του. Συγκεκριμένα ὁ καθηγητὴς πρὶν ἀπὸ λίγες ὧρες ἀναρτησε τὸ παρακάτω μήνυμα: 

Μὲ λιντσάρουν ἃ) Τοῦρκοι ἐθνικιστὲς δεξιᾶς πτέρυγας (γκρίζοι λύκοι), β) Ἐθνικιστὲς ἀριστερῆς πτέρυγας (Kemalist ulusalc?), γ) Ἰσλαμιστὲς καὶ Ἐρντογανιστές, δ) Παιδιὰ τοῦ βαθέως κράτους λόγω αὐτοῦ του ἄρθρου. To ἄρθρο γιὰ τὸ ὁποῖο θέλουν νά… ἐξαφανίσουν οἱ Τοῦρκοι τὸν καθηγητή: 

Γράφει ὁ Mehmet Efe Caman

Σὲ παλιότερα ἄρθρα ἔχω ἀναλύσει τὴν προσέγγιση τῆς Τουρκίας γιὰ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ τὴ θάλασσα τοῦ Αἰγαίου. Ἔστω κι ἂν δέχτηκα πολλὲς ἀντιδράσεις, κατὰ τὴ γνώμη μου εἶναι πιστεύω σημαντικὸ νὰ τὰ γράψω αὐτά. Τὴ νοοτροπία ποῦ ἔχουν γιὰ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτική, τὰ εὐρασιατικὰ στοιχεῖα βαθέως κράτους ποῦ ἔφτασαν στὴν κυβέρνηση, μποροῦμε νὰ τὴν κατανοήσουμε ἀπὸ τὶς σημερινὲς σκληρὲς καὶ ἐπιθετικὲς θέσεις τῆς Τουρκίας. Ὅπως ἔχω ἀναφέρει ἡ Τουρκία φαίνεται νὰ ἔχει ἐπιδιώξεις κατὰ παράβαση τῆς συνθήκης τῆς Λωζάννης. Σὲ σημερινὸ βίντεο ποὺ διέρρευσε στὰ social media, ὁ Ντογοὺ Περιντσέκ, μιλώντας σὲ ἐκπομπὴ τοῦ Ἀχμὲτ Χακᾶν, ἀναφέρει πὼς τὰ θέματα στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο δὲν μποροῦν νὰ λυθοῦν μὲ τὸ δίκαιο καὶ μὲ διαπραγματεύσεις, ἀλλὰ μὲ τὴ στρατιωτικὴ ἰσχὺ καὶ μάλιστα μὲ πόλεμο. Ὁ Περιντσὲκ δὲν εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἠλίθιούς τοῦ ἰσλαμιστικοῦ πληρώματος. Ἄλλωστε ἂν ἦταν ἐξ αὐτῶν δὲν θὰ ἀπαντοῦσα. Ἀλλὰ ὅπως εἶναι γνωστό, τὰ βαθύτερα τμήματα τοῦ καθεστῶτος καὶ ἰδιαίτερα ὁ στρατιωτικὸς κλάδος τοῦ ναυτικοῦ ἔχουν ἐπιβάλει στὸν Ἐρντογᾶν καὶ στὸν περίγυρό του, τὴν ἐπεκτατικὴ θέση τῆς λεγόμενης “Γαλάζιας Πατρίδας”, πού ὑπονομεύει τὴ συνθήκη τῆς Λωζάννης. Ὅσο κι ἂν ὁ Ἐρντογᾶν προσπαθεῖ νὰ ἐνθαρρυνθεῖ μὲ τὸ σόου ποὺ ἔκανε γύρω ἀπὸ τὸ φυσικὸ ἀέριο στὴ Μαύρη Θάλασσα, “οἱ θεοὶ θέλουν κουρμπάνια”. Ἂν προσέξουμε τοὺς ἤχους ποὺ φτάνουν ἀπὸ βαθιά, ἀντιλαμβανόμαστε τοὺς ρυθμοὺς τῶν τυμπάνων τοῦ πολέμου. Ὁ Ἐρντογᾶν ἀντιλαμβάνεται πὼς ἡ ἐκλογικὴ βάση του, σὲ ἕνα τέτοιο περιβάλλον οἰκονομικῶν προβλημάτων, οἰκονομικῶν δυσκολιῶν καὶ παρακμῆς, δὲν θὰ τὰ σκεφτεῖ αὐτὰ ἀλλὰ θὰ βουτήξει στὰ νεοθωμανικὰ ὄνειρα. Μάλιστα ἀκόμα καὶ τὰ καθεστωτικὰ κόμματα τῆς λεγόμενης ἀντιπολίτευσης, ὑπερασπίζονται ἔνθερμα αὐτὴ τὴν ἐπεκτατικὴ ρητορικὴ περὶ Γαλάζιας Πατρίδας. 

Ὅπως ἀνέφερα, ἐγὼ στὰ γραπτά μου ἔγραψα τὶς ἀλήθειες, καθὼς σύμφωνα μὲ τὰ κείμενα τοῦ διεθνοῦς δικαίου -μὲ πρῶτο τὴ συνθήκη τῆς Λωζάνης- ἡ ρητορικὴ καὶ οἱ θέσεις τῆς Τουρκίας ἀποτελοῦν ἀπόκλιση ἀπὸ τὸ status quo καὶ βρίσκονται πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὴν γραμμὴ τῆς λογικῆς. Αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι προσπάθησαν νὰ μοῦ ἀπαντήσουν μέσω τῶν social media, οἱ περισσότεροι εἶναι ἄτομα ποὺ προσπαθοῦν νὰ προστατεύσουν τὴν Τουρκία καὶ στηρίζουν τὴν σημερινή της ἐπεκτατικὴ τάση. Ἕνα ἀπὸ τὰ κοινά τους ἐπιχειρήματα εἶναι πὼς ἡ Ἑλλάδα κατὰ παράβαση τῆς συνθήκης τῆς Λωζάνης ἐξόπλισε νησιὰ τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου. Ἂν καὶ αὐτὰ τὰ ζητήματα εἶναι πολὺ τεχνικά, πρέπει νὰ συνοψιστοῦν γιὰ νὰ ἐνημερώσουν τοὺς ἀνθρώπους. Ὅσο βαθύτερα πηγαίνουμε, τόσο περισσότερες πληροφορίες χρειάζονται. Νὰ διαιρέσουμε τὸ Αἰγαῖο στὰ δύο; 

Μία προσέγγιση ἀπὸ τὸν ἄξονα τοῦ δικαίου καὶ τῆς ἀδικίας τοῦ τύπου “Μὰ τὸ Αἰγαῖο εἶναι μία μεγάλη θάλασσα! Ἂς τὴν διαιρέσουμε σὲ δύο ἴσα τμήματα” εἶναι πραγματικὰ ἀποκομμένη ἀπὸ τὴν πραγματικότητα! Καὶ ἀπὸ τὴ δικαιοσύνη ἐπίσης. Τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα καὶ τὰ σύνορα τῶν κρατῶν εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σημαντικὰ ζητήματα τῶν διεθνῶν σχέσεων καὶ τοῦ διεθνοῦς δικαίου. Τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τῆς Ἑλλάδας στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου εἶναι ἀναμφισβήτητα. Αὐτὸ ποὺ ἡ Τουρκία ἀντιλαμβάνεται ὡς πρόβλημα εἶναι ἡ ἐγγύτητα κάποιων ἑλληνικῶν νησιῶν πρὸς τὴν ἀκτὴ τῆς Ἀνατολίας. 

Αὐτὸ ὅμως δὲν ἀλλάζει τὴν πραγματικότητα. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἴμβρο τὴν Τένεδο τὰ Πριγκηπονήσια καὶ ὅλα τὰ νησιά, νησάκια καὶ βραχονησίδες ποὺ βρίσκονται σὲ ἀπόσταση τριῶν μιλίων ἀπὸ τὴν Ἀνατολία, ὅλα τὰ ἄλλα νησιά, νησάκια καὶ βραχονησίδες ἀνήκουν στὴν Ἑλλάδα. Σὲ αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λάβουμε ὑπόψιν κουβέντες καφενείου τοῦ τύπου “Μὰ αὐτὸ εἶναι ὑπερβολικό!”. Ἔδαφος χωρὶς ἰδιοκτήτη, εἴτε πρόκειται γιὰ ξηρὰ εἴτε γιὰ νησί, δὲν διαφέρει, δὲν σᾶς ἀνήκουν. Τελεία! Ἡ παράδοση αὐτῶν τῶν νησιῶν στὴν Ἑλλάδα ἔγινε μὲ διεθνεῖς συνθῆκες. Οὔτε εἶναι κάποιο περιστατικὸ ποὺ συνέβη χτές. Ἡ συνθήκη τῆς Λωζάννης ὑπογράφηκε τὸ 1923 καὶ τὰ νησιὰ ἔμειναν στὴν Ἑλλάδα. Τὰ Δωδεκάνησα ἦταν τῆς Ἰταλίας καὶ ὅταν ἡ Ἰταλία ἔχασε τὸν πόλεμο μετὰ τὸν δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στὴν συνθήκη τῶν Παρισίων αὐτὰ τὰ νησιὰ πέρασαν στὴν Ἑλλάδα. Ἡ Τουρκία δὲν πρόβαλε κάποια ἀντίρρηση σὲ αὐτό, οὔτε ὑπῆρχε ἄλλωστε κάποιο νομικὸ ἔδαφος γιὰ κάτι τέτοιο. Γιὰ αὐτὸ καὶ ἡ Τουρκία δὲν αἰσθάνθηκε τὴν ἀνάγκη νὰ στείλει καν ἀντιπροσωπεία στὸ Παρίσι. 

Ὅπως καὶ τὸ 1945 

Ἂς διαπιστώσουμε τώρα τὸ ἑξῆς. Τὰ νησιὰ ὅπως καὶ ἡ ἠπειρωτικὴ χώρα ἔχουν δικαιώματα σὲ ὑφαλοκρηπίδα, χωρικὰ ὕδατα καὶ ΑΟΖ. Αὐτὸ ἡ Τουρκία δὲν τὸ δέχεται. Ἐντάξει ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἔχει κάποια σημασία. Διότι ὑπάρχει ὁ κανόνας τοῦ διεθνοῦς δικαίου. Αὐτὸ ἀναγράφεται στὴ σύμβαση γιὰ τὸ θαλάσσιο δίκαιό του 1983. Ναὶ ἡ Τουρκία δὲν τὸ ὑπέγραψε καὶ γιὰ αὐτὸ δὲν τὴν δεσμεύει. Ἀλλὰ αὐτὸς εἶναι ἐπίσης ἕνας προφορικὸς κανόνας τοῦ διεθνοῦς δικαίου. Ἐπιπλέον, ἡ μὴ ἀναγνώριση αὐτῆς τῆς κατάστασης τῶν νησιῶν, οὐσιαστικὰ δὲν ἀλλάζει τίποτα. Αὐτὸ εἶναι τὸ status quo. Ἡ Ἑλλάδα δὲν θὰ δεχτεῖ ποτὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ status quo. Ἡ κατάσταση εἶναι παρόμοια μὲ αὐτὴν μετὰ τὸ 1945, ὅταν οἱ Σοβιετικοὶ ζητοῦσαν βάσεις στὰ Στενά, ἐνῶ ζητοῦσαν ἐπίσης τὸ Κὰρς καὶ τὸ Ἀρνταχᾶν. Γιατί δὲν δέχτηκε ἡ Τουρκία ἐκεῖνα τὰ αἰτήματα; Μὰ διότι εἶχε δίκιο! Ἔτσι λοιπὸν καὶ σήμερα ἡ Ἑλλάδα στὸ θέμα τοῦ στάτους κβὸ καὶ τῶν δικαιωμάτων τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου ἔχει δίκιο. 

Γιατί ἐξοπλίζουν τὰ νησιὰ οἱ Ἕλληνες 

Ἂς ἔρθουμε στὸ θέμα τοῦ ἐξοπλισμοῦ τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου. Πότε τὸ ἔπραξε αὐτὸ ἡ Ἑλλάδα; Μετὰ ἀπὸ τὴν σύσταση τῆς στρατιᾶς τοῦ Αἰγαίου ἀπὸ τὴν Τουρκία! Ποιὸς εἶναι ὁ λόγος ποῦ ἡ Τουρκία ἐκτός του πλαισίου τοῦ ΝΑΤΟ, ἵδρυσε τὴ στρατιὰ τοῦ Αἰγαίου; Πρόκειται γιὰ μία στρατιὰ ποὺ στρέφεται κατὰ τῆς Ἑλλάδας. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο. Καὶ ὁ δεύτερος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον ἡ Ἑλλάδα ἐξόπλισε τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, εἶναι ὅτι μετὰ τὴν ἀπόβαση τοῦ 1974 στὴν Κύπρο, ὅπως εἶχε συμβεῖ καὶ μὲ τὴν Κύπρο ξαφνικὰ σὰν νὰ ἔπεσε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἄρχισε νὰ τίθενται στὴν ἐπικαιρότητα θέματα τοῦ Αἰγαίου. Κι ὅμως τὰ λεγόμενα θέματα τοῦ Αἰγαίου πρὶν ἀπὸ τὸ 1950 δὲν ὑπῆρχαν. 

Μετὰ ἀπὸ τὸ 1950 τὸ Δημοκρατικὸ κόμμα, ἄρχισε νὰ ἀκολουθεῖ μία πιὸ ἐνεργητικὴ ἐξωτερικὴ πολιτική. Γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο καὶ ἡ Κύπρος ἔγινε ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ βασικὰ πεδία ἀγώνων. Ὅταν μετὰ τὸ 1974 Τουρκία δὲν ἀπέσυρε τὴν στρατιωτική της παρουσία ἀπὸ τὴν Κύπρο καὶ δὲν ἀποκατέστησε ἐκ νέου, αὐτὰ ποὺ ἐπέβαλαν τὸ σύνταγμα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἡ Ἑλλάδα ἀνησύχησε. Καὶ ἀκόμα περισσότερο ὅταν στὴν κατεύθυνση τῶν πραξικοπηματιῶν στρατηγῶν στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 80 συστάθηκε ἡ KKTC, ἡ Τουρκία πλέον ἀπὸ πλευρᾶς διεθνοῦς δικαίου κατέστη ἐξολοκλήρου εἰσβολέας. Σήμερα καταγγέλλουμε τὴν ρωσικὴ εἰσβολὴ καὶ ἐνσωμάτωση τῆς Κριμαίας ἀπὸ τὴ Ρωσία, ἔτσι δὲν εἶναι; Μὰ αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι ἡ θέση τῆς Τουρκίας στὴν Κύπρο. 

Ἡ Τουρκία ποὺ ἀπὸ τὸ 1974 ἔκανε τὴν ἐπέμβασή της μὲ τὴν ἰδιότητά της ὡς κράτος ἐγγυητής, σύμφωνα μὲ τὶς συνθῆκες Λονδίνο καὶ Ζυρίχης ποὺ τῆς ἀπέδωσαν αὐτὴ τὴν ἰδιότητα, δὲν ἔπραξε αὐτὰ ποὺ ἔπρεπε. Κι ὅμως ὁ ἐπίσημος σκοπὸς τῆς ἐπέμβασης ἦταν ἡ ἐξουδετέρωση τοῦ πραξικοπήματος ποὺ εἶχε κάνει ὁ Νίκος Σαμψῶν μαζὶ μὲ τὰ μέλη τῆς ΕΟΚΑ. Αὐτὴ ἦταν ἡ δικαιολογία. Τὸ νὰ ἐπαναφέρουν δηλαδὴ τὸ Σύνταγμα τῆς Κύπρου. Νὰ διασφαλίσουν τὴ συνταγματικὴ τάξη στὸ νησί. Διότι ἐκεῖνες οἱ συνθῆκες δὲν ἔδιναν τὴ δυνατότητα στὴν Τουρκία νὰ καταλάβει καὶ νὰ διαιρέσει τὴν Κύπρο. 

Σὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες ἡ Ἑλλάδα φοβήθηκε πὼς ἡ Τουρκία θὰ ἀκολουθοῦσε μία παρόμοια συμπεριφορὰ καὶ στὸ Αἰγαῖο. Καὶ ἐξόπλισε τὰ νησιά, γιὰ νὰ διασφαλίσει τὴν ἐλάχιστή τους ἄμυνα. Τί θὰ πεῖ ἐξόπλισε; Ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς βρίσκεται ἐκεῖ γιὰ νὰ προστατέψει τὰ δικά του νησιά. Βλέποντας τὴν σημερινὴ στάση τοῦ ἐπεκτατικοῦ καθεστῶτος στὴν Ἄγκυρα μπορεῖτε νὰ πεῖτε πῶς αὐτὴ ἡ κίνηση τῆς Ἑλλάδας ἦταν ἀχρείαστη; Ἡ Τουρκία σήμερα δημόσια δηλώνει πὼς δὲν ἀναγνωρίζει τὸ πεδίο κυριαρχίας τῆς γειτονικῆς χώρας. Ἂν ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες ἡ Ἑλλάδα δὲν μποροῦσε νὰ ὑπερασπιστεῖ τὰ νησιά της, αὐτὸ κατὰ τὴν γνώμη σας δὲν θὰ ἀποτελοῦσε μία ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἐδαφική της ἀκεραιότητα; 

Ἡ Τουρκία ἄλλαξε τὸ status quo 

Δεῖτε ἡ διεθνὴς πολιτικὴ προχωρᾶ μὲ δράσεις καὶ ἀντιδράσεις. Ἡ Τουρκία ἔκανε μία δράση καὶ τώρα ἡ ἀντίδραση σὲ αὐτὸ εἶναι ἀναπόφευκτη. Ἡ Τουρκία μετὰ τὸ 1974, μὴ ἀποσύροντας τὸν στρατό της ἀπὸ τὴν Κύπρο, ἔκανε ἀλλαγὴ στὸ status quo. Αὐτὴ εἶναι ἡ δράση. Ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα ὡς ἀντίδραση ἐξόπλισε τὰ νησιά της στὸ Αἰγαῖο. Ἡ Τουρκία ἀπὸ τὸ 1974 καὶ μετὰ κατέχει στρατιωτικὰ τὸ 40% τῶν ἐδαφῶν μίας ἄλλης χώρας. Μήπως ὑπάρχει ἐνόχληση ποῦ τὸ λέω; Λυπᾶμαι ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Καὶ μάλιστα αὐτὸ μὲ τὸ σχέδιο Ἀνᾶν (ἀπόσυρση στρατιωτῶν ἀπὸ τὸ νησὶ καὶ ἐπανένωση τῆς Κύπρου) τὸ εἶχαν ἀποδεχθεῖ σιωπηλὰ καὶ οἱ σημερινοὶ διαχειριστὲς τῆς ἐξουσίας στὴν Ἄγκυρα. 

Τώρα ὁ Περιντσὲκ καθαρὰ ἐξέφρασε τὶς ἐπιθυμίες τῆς ὁμάδας τῆς ὁποίας εἶναι ἐκπρόσωπος. Τί δηλώνει; Δηλώνει πώς αὐτὴ ἡ ἱστορία λύνεται μὲ πόλεμο! Συμφωνεῖτε μὲ αὐτό; Ἂν ἡ ἀπάντησή σας εἶναι ναί, τότε σᾶς ἔχω ἕνα κακὸ νέο. Αὐτὸ δὲν εἶναι πατριωτισμός. Αὐτὸ λέγεται ἐπεκτατισμός. Τὸ θεμέλιό του θέματος εἶναι ἡ λεπτὴ γραμμὴ ἀνάμεσα στὸ καλὸ καὶ τὸ κακό. Ἡ Τουρκία σήμερα δυναμιτίζει τὰ θεμέλια τῆς τάξης ποὺ ἔστησε ἡ Λωζάνη. Αὐτὸ ἂν τὸ ἔκανε ἡ Ἑλλάδα ἡ Ἄγκυρα θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπερασπιστεῖ μὲ ὅλη της τὴν δύναμη τὴ συνθήκη τῆς Λωζάνης. Γιὰ ποιὸ λόγο; Διότι Λωζάνη εἶναι ποὺ κατέστησε ἄκυρη τὴν συνθήκη τῶν Σεβρῶν, γιὰ αὐτό! Ἂν δὲν ὑπάρχει ἡ Λωζάννη τότε ἰσχύει ἡ συνθήκη τῶν Σεβρῶν. 

Ἡ Τουρκία μοιάζει στρυμωγμένη στὸ κείμενο τῆς Λωζάννης ποὺ ἀποτελεῖ ὅμως τὴν ἐγγύηση γιὰ τὴν ὕπαρξή της. Δὲν σκέφτεται ὅμως καθόλου τὸ ποιὰ εἶναι ἡ ἐναλλακτικὴ αὐτοῦ τοῦ κειμένου. Συγχωρέστε μὲ ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι μία θέση ὄχι καὶ πολὺ ἔξυπνη. Καὶ ἐπιπλέον εἶναι μία θέση νομικὰ καὶ ἠθικὰ ἀδύναμη. Καὶ τὸ σημαντικότερο εἶναι μία ἐπικίνδυνη θέση. Γιατί; Γιὰ τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα γιὰ τὴν ὁποία τόση ἀξία λέει πὼς δίνει ἡ Τουρκία. Ἐλπίζω ὅτι οἱ ταραχοποιοὶ στὴν Ἄγκυρα καὶ μερικοὶ τυχοδιῶκτες δευτεροκλασάτοι ἀξιωματικοὶ μὲ προφὶλ σὰν τὸν Ἐνβὲρ Πάσα, νὰ μὴν ρίξουν τὴ χώρα στὴν φωτιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.