23 Σεπ 2020

Διώξεις σέ 12 μέλη τριῶν ΜΚΟ στήν Μυτιλήνη - Νέες ἀποκαλύψεις γιά τήν δράση ΜΚΟ...

Ἔλεγχοι σέ 9 ΜΚΟ καί 13 δομές - Ἀναμένονται διώξεις μετά ἀπό ἔρευνα τῆς ΕΛΑΣ καί τῆς ΕΥΠ γιά ὑποβοήθηση δουλεμπόρων
Γράφει ὁ Βασίλης Λαμπρόπουλος
Μή νόμιμες δαπάνες, προβλήματα οἰκονομικῆς διαχείρισης, ζητήματα μέ ἔλλειμμα ποιότητας στίς ὑπηρεσίες πού παρέχονται στούς ἀνηλίκους καθώς καί θέματα νομιμότητας γιά χρήση χώρων καί τήρηση κανόνων δημόσιας ὑγιεινῆς ὅσον ἀφορᾶ καί τόν Covid-19 διαπιστώθηκαν ἀπό τούς ἐλέγχους σέ ἐννιά ΜΚΟ καί 13 διαφορετικές δομές πού ἔχει πραγματοποιήσει ἀπό τόν Μάιο ἕως τόν Ἰούνιο, ἡ Ἐθνική Ἀρχή Διαφάνειας ὑπό τίς ἐντολές τοῦ ἐπικεφαλῆς της, Ἄγγελου Μπίνη.
Ἀπό τούς ἐλέγχους αὐτούς ἔχουν συνταχθεῖ 11 συνολικά ἐκθέσεις οἱ ὁποῖες ἔχουν σταλεῖ ἀνά περίπτωση στήν Εἰσαγγελία ἀλλά καί στό ὑπουργεῖο Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς. Πρόκειται γιά ἕνα σημαντικό τμῆμα τῶν ἐρευνῶν τῶν κρατικῶν ἀρχῶν σχετικά μέ τίς δραστηριότητες τῶν ΜΚΟ πού ἀσχολοῦνται μέ τό προσφυγικό...

Κι αὐτό ἐνῶ τίς ἑπόμενες ὧρες ἀναμένεται –ὅπως ἀποκάλυψε «Τό Βῆμα τῆς Κυριακῆς»- νά ἀσκηθοῦν διώξεις σέ 10-12 τουλάχιστον μέλη τριῶν ΜΚΟ πού δραστηριοποιοῦνται κυρίως στήν Μυτιλήνη κι οἱ ὁποῖες φέρεται νά ὑποβοηθοῦσαν τά κυκλώματα τῶν δουλεμπόρων γιά νά ἀποφεύγουν τά σκάφη τοῦ Λιμενικοῦ κι ἄλλους ἐλέγχους τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν ἀσφαλείας.

Ἔρευνες τριῶν μηνῶν
Ἡ συγκεκριμένη δικογραφία σχηματίστηκε μετά ἀπό ἔρευνα τριῶν μηνῶν τῆς ΕΛΑΣ καί τῆς ΕΥΠ οἱ ὁποῖες κατόρθωσαν νά «στρατολογήσουν» ἀλλοδαπούς καί νά ἀντλοῦν πληροφορίες γιά τούς τρόπους δράσης τῶν δουλεμπόρων καί τήν παράνομη «ἀρωγή» ἀπό μέλη ΜΚΟ μέσω εἰδικῶν διαδικτυακῶν ἐφαρμογῶν.
Κι ὅλα αὐτά ἐνῶ ἡ ΕΛΑΣ συνεχίζει νά ἑστιάζει τό ἐνδιαφέρον της στήν πλήρη διαλεύκανση τοῦ ἐμπρησμοῦ τῆς Μόριας –ὑπολογίζεται ὅτι συμμετεῖχαν τουλάχιστον 20 ἄτομα- πρίν ἀπό δύο ἑβδομάδες ἀλλά καί στίς κινήσεις ἀλλοδαπῶν πού προχωροῦν σέ βίαιες ἐνέργειες στά hotspot τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου.
lesvosnews.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.