21 Αυγ 2020

«By the book» πρός Ἑλσίνκι 2 μέ τήν σφραγῖδα τῆς Μέρκελ!

Νοτίως τῆς Κρήτης τώρα τό ἐπίκεντρο τῆς ἀντιπαραθέσεως 

Σύνοδος Κορυφῆς καί διάλογος ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης μετά ἀπό νέο ἐπεισόδιο
ΣΤΙΣ 13 Αὐγούστου καί πρίν ἐπακολουθήσει ὅ,τι ἐπηκολούθησε, βασιζόμενοι σέ ἀναφορές δυτικῶν πρεσβειῶν, ἐγράφαμε ἀπό αὐτήν ἐδῶ τήν θέση ὅτι τά πράγματα θά ἐξελιχθοῦν ὡς ἑξῆς:
  1. «Τό Ὀρούτς Ρεΐς θά παραμείνει στήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα γιά λίγες ἡμέρες ἀκόμη, ὅπου καί θά πραγματοποιήσει ἔρευνες μέ τήν προστασία τουρκικῶν πλοίων καί τήν κατ’ ἀρχάς παρατήρηση δύο ἑλληνικῶν φρεγατῶν. Τό ὅτι πραγματοποιεῖ σεισμικές ἔρευνες εἶναι ἀναμφισβήτητο· ἄλλως ἡ Ἑλλάς δέ θά ἔκανε αὐστηρό διάβημα στήν Τουρκία. Τό ὅτι ἡ ἀντίδρασίς μας τά πρῶτα 24ωρα εἶναι χλιαρή, αὐτό ὀφείλεται στήν ἀδύναμη πλέον νομικά θέση μας μετά τήν ὑπογραφή τῆς τμηματικῆς συμφωνίας μέ τήν Αἴγυπτο καί τήν ἐξαίρεση τοῦ Καστελλορίζου. Εἰκάζεται βασίμως ὅτι ἑλληνική φρεγάτα θά κινηθεῖ δυναμικά καί θά «συμπλακεῖ» μέ ὁμόλογή της τουρκική τά προσεχῆ 24ωρα, ἀλλά ἀφοῦ δυστυχῶς θά ἔχει ὁλοκληρωθεῖ προηγουμένως τό τουρκικό σόου. Καί ἀφοῦ ἔχει διακορευθεῖ ἡ ὑφαλοκρηπίς μας.
  2. Ἡ Τουρκία θά ἀναθέσει στήν ΤΡΑΟ νά προκηρύξει...οἰκόπεδα ὑδρογονανθράκων στήν περιοχή νοτίως τῆς Κρήτης πού κατοχύρωσε ἡ Ἑλλάς μέ...
    τό αἰγυπτιακό μνημόνιο.
  3. Mετά τό πέρας τῆς προθεσμίας πού προβλέπει ὁ τουρκικός νόμος, ὁ Ἐρντογάν θά ἀποστείλει μέσα στό φθινόπωρο τό Ὀρούτς Ρεΐς νοτίως τῆς Κρήτης γιά σεισμικές ἔρευνες. Δυτικές πρεσβεῖες στήν Ἀθήνα ἐκτιμοῦν ὅτι σέ αὐτήν τήν περίπτωση ἡ ἀντίδρασις τῶν Ἀθηνῶν θά εἶναι ἐξαιρετικά δυναμική, ἀφοῦ τήν ἔχει κατοχυρώσει πλέον μέ διεθνῆ συμφωνία καί ἔχει τίτλους κυριότητος.
  4. Τότε καί μόνο τότε, ὅταν οἱ Τοῦρκοι ἐπιχειρήσουν νά ἀμφισβητήσουν τήν ἑλληνική ΑΟΖ νοτίως τῆς Κρήτης, οἱ Εὐρωπαῖοι Γάλλοι καί Γερμανοί, Μέρκελ καί Μακρόν, θά παρέμβουν ὑπέρ ἡμῶν ἀπαιτώντας τήν ἐκδίωξη τῶν Τούρκων ἀπαιτώντας ἀπό τά δύο μέρη νά καθίσουν στό τραπέζι τοῦ διαλόγου. Ἀκόμη καί μέ ἀπόφαση Συνόδου Κορυφῆς.»
Ἦταν 13 Αὐγούστου ὅταν τά γράφαμε αὐτά, σήμερα ὁ μήνας ἔχει 19. Ὅλα ἐξελίσσονται σύμφωνα μέ τίς προβλέψεις: By the book, ἀγγλιστί. Δηλαδή: ὁ κατά Τράμπ παίκτης παγκόσμιας σκακιέρας Ἐρντογάν ἔδωσε ἐντολή στό «Ὀρούτς Ρεΐς» νά παραμείνει μία ἑβδομάδα καί νά πραγματοποιήσει ἀνενόχλητο ἔρευνες στήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα. Ἐμεῖς «τζαρτζάραμε» τουρκική φρεγάτα ὅπως ἐπεβάλλετο, ἁπλῶς τό Μαξίμου «ἵδρωσε» γιατί δέν εἶχε ὑπολογίσει πόσο παλληκάρι καί πόσο ἀποφασιστικός θά ἦταν ὁ κυβερνήτης τῆς «Λῆμνος» ὁ ὁποῖος ἔστειλε ἀδιάβαστο τόν Τοῦρκο συνάδελφό του. Ἐν πάση περιπτώσει ἔχουμε στόν φάκελό μας «ἀπόδειξη» τῆς προασπίσεως τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων μας, ἄν καί ΔΕΝ ΕΠΕΤΡΑΠΗ στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις νά κάνουν αὐτό πού πραγματικά μποροῦσαν. Ἡ ἐπιτήρησις τοῦ «Κεμάλ Ρεΐς» ἦταν χλιαρή μέ κεντρική πολιτική ἀπόφαση, ὡς φαίνεται, ἡ ὁποία ἐλήφθη μέ βασικό γνώμονα τό σωστό ἐπί τῆς ἀρχῆς ἐπιχείρημα «νά ἀποφευχθεῖ ἡ στρατιωτικοποίησις» τῆς κρίσεως.

Οἱ Εὐρωπαῖοι καί οἱ Ἀμερικανοί μέ τήν σειρά τους πᾶνε ἐπίσης by the book. Ἡ Μέρκελ μᾶς «ἄδειασε» στό Συμβούλιο Γενικῶν Ὑποθέσεων, οἱ ΗΠΑ σέ ἐπίπεδο Προέδρου καί Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τσάι, συμπάθεια καί ζήτω ὁ Ἐρντογάν, ὁ Μακρόν μπῆκε στό παιχνίδι ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ἀφοῦ τοῦ «κλείσαμε τό μάτι» γιά τίς φρεγάτες καί πάλι. Τώρα εἴμαστε στό προτελευταῖο ἐπεισόδιο ἐν ὄψει τοῦ τελευταίου. Ἡ Ἔκτακτη Σύνοδος Κορυφῆς τοῦ φθινοπώρου γιά τήν ὁποία γράφαμε στίς 13 Αὐγούστου ὁρίστηκε γιά τίς 24-25 Σεπτεμβρίου. Τό γήπεδο ἐντός τοῦ ὁποίου ἐνδέχεται νά συναντηθοῦν ὁ νέος Βενιζέλος μέ τόν νέο Ἀτατούρκ ὁρίστηκε. Γιά νά φθάσουμε ὅμως ἐκεῖ καί νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ κατά τόν γελοιογράφο Χαντζόπουλο «ἐργάρα» ἀπαιτεῖται νά προηγηθοῦν δύο πράγματα:
  1. Ἡ ἀπόπειρα Ἐρντογάν νά πραγματοποιήσει ἔρευνες νοτίως τῆς Κρήτης γιά νά ἐγείρει στήν πράξη διεκδίκηση καί σέ αὐτήν τήν περιοχή πού θεωρεῖ δική του, μέ βάση τό τουρκολιβυκό μνημόνιο. Ἤδη βγῆκε καί τρίτο γεωτρύπανο στήν Μεσόγειο πλήν τοῦ ἐρευνητικοῦ «Ὀρούτς Ρεΐς», τό «Κανουνί».
  2. Νά ἀντιδράσουμε ἐμεῖς ἀποφασιστικά, γιατί τό νά καθίσουμε στό τραπέζι τοῦ διαλόγου χωρίς μία νίκη ἐντυπώσεων ἰσοδυναμεῖ μέ πολιτική αὐτοκτονία. Εἰδικῶς σέ μιά περιοχή πού κατοχυρώσαμε μέ τήν συμφωνία μέ τήν Αἴγυπτο καί μάλιστα στά χωρικά ὕδατα νήσου ἀπό τήν ὁποία ἕλκει τήν καταγωγή του ὁ Πρωθυπουργός.
Ἐάν γίνουν ὅλα αὐτά «ἀγανακτισμένοι» οἱ Εὐρωπαῖοι θά παρέμβουν στό τέλος ὑπέρ ἡμῶν γιά τήν Κρήτη. Τά ὑπόλοιπα μποροῦμε νά τά ὑποθέσουμε. Τά Ἴμια τά διεδέχθησαν ἡ Συμφωνία τῆς Μαδρίτης καί τό Ἑλσίνκι 1 στό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς ἀνεγνώρισε «συνοριακές διάφορες καί συναφῆ θέματα» τά ὁποῖα σέ ἀποτυχία τοῦ διαλόγου θά παρεπέμποντο στήν Χάγη. Τώρα τό Καστελλόριζο καί τήν Κρήτη θά τήν διαδεχθεῖ στό Βερολῖνο τό Ἑλσίνκι 2 μέ τήν σφραγῖδα τῆς Μέρκελ. Χωρίς νά ἔχουμε κἄν τό πλεονέκτημα πώς ἡ Τουρκία ζητεῖ νά ἐνταχθεῖ στήν ΕΕ. Ἡ τελωνειακή Ἕνωσις καί οἱ βίζες ἀρκοῦν στόν Ἐρντογάν. Ἡ πληροφορία τῆς συναντήσεως Κορυφῆς Μητσοτάκη – Ἐρντογάν πού ἀπεκάλυψε ὁ «Ἐκόνομιστ» θά συμπληρώσει τό καρέ. Ἄς ἑτοιμαζόμεθα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.