9 Αυγ 2020

Μασκοφόροι καὶ μασκομάχοι: «ἐμφύλιος» γιὰ ἕνα κομμάτι πανί!

Καὶ νὰ ποὺ οἱ Ἕλληνες ὁδηγοῦνται μέσα στὴ δίνη μίας νέας φρενίτιδας, ἡ ὁποία κατὰ ἕνα τεράστιο ποσοστὸ δημιουργήθηκε ἀπὸ εὐθύνες τῆς κυβέρνησης.

Ὁ κορονοϊός δειχνει νὰ θεριεύει ξανά, καὶ ἔτσι ἐμφανίζονται καὶ πάλι οἱ γνωστοὶ διχασμοὶ ποὺ μᾶς εἶχαν ἀπασχολήσει καὶ κατὰ τὴν περίοδο τοῦ καθολικοῦ lockdown, πρὸ μερικῶν μηνῶν.
«Μασκολάτρες» καὶ «μασκομάχοι» ξιφουλκοῦν καθημερινὰ μεταξύ τους, μέσα σὲ ἕνα κλίμα γενικευμένης σύγχυσης, ἀφοῦ ἡ ἐγχώρια ἀλλὰ καὶ ἡ παγκόσμια ἐπιστημονικὴ κοινότητα δείχνει νὰ εἶναι τὸ ἴδιο ἀβέβαιη καὶ μπερδεμένη ὅσο καὶ οἱ ἁπλοὶ πολίτες.
Ἐπιστήμονες αλλαζουν ἀπόψεις περὶ τῆς χρήσης μάσκας κάθε λίγους μῆνες, πολιτικοὶ ἐμφανίζονται σὲ δημόσιες συγκεντρώσεις χωρὶς καμία προφύλαξη καὶ μετὰ ἀπὸ λίγες ὧρες σπέρνουν τὸν πανικὸ στὰ κανάλια, δημοσιογράφοι περιγράφουν εἰκόνες ἐπερχόμενης ἀποκάλυψης ἐνῶ ἀποφεύγουν πλέον νὰ ἀναφέρουν ὅτι τὰ περισσότερα κρούσματα ἢ ἔστω τὰ μισὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀνακοινώνουν καθημερινά, εἶναι εἰσαγόμενα.
Περιέργως δεν μαθαίνουμε τίποτα πλέον γιὰ τὶς πιθανότητες ἐπιβίωσης τοῦ ἰοῦ σὲ ὑψηλὲς θερμοκρασίες καὶ σὲ μία ἐποχὴ μάλιστα ποὺ στὴν Ἑλλάδα ἐπικρατοῦν σημαντικοὶ καύσωνες, ἐνῶ τὰ εἰσαγόμενα κρούσματα εἶναι ἀπὸ πολίτες...
χωρῶν ποὺ προέρχονται ἀπὸ ψυχρότερα καὶ πιὸ ὑγρὰ κλίματα. 

Ξαφνικά ο κορονοϊὸς παρουσιάζεται σὰν ἕνας σοῦπερ ἰὸς ποὺ συμπεριφέρεται μὲ τὴν ἴδια ἐπιθετικότητα, ἀπὸ τοὺς 0 μέχρι τοὺς 45 βαθμοὺς Κελσίου… 

Ἐνῶ βλέπουμε κυβερνησεις σὲ ἄλλες χῶρες – ὅπως ἡ Ὀλλανδία – ποὺ ἀντιμετωπίζουν μὲ σκεπτικισμὸ τὴ χρήση μάσκας, καὶ μάλιστα νὰ κρατοῦν ἀποστάσεις καὶ νὰ μὴν συστήνουν τὴν χρήση της, ὑποστηρίζοντας ὅτι τὰ ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα τῆς ἀποτελεσματικότητάς της, εἶναι ἀναμικτα. 

Ἀκόμα και στην σκληρὴ καὶ «σιδηρᾶ» κοινωνία τῆς Γερμανίας, ξεκίνησαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας χιλιάδων Γερμανῶν, κατὰ τῶν νέων περιοριστικῶν μέτρων. 

Ὅμως ἐδώ στην Ἑλλάδα, δὲν ὑπάρχει κανένας σκεπτικισμὸς σὲ τέτοια θέματα. Οἱ ἐπιστημονικὲς ἐπιτροπές μας καὶ οἱ ὑπουργοὶ μᾶς εἶναι πιστοὶ ἀκόλουθοί της ἐπίσημης γραμμῆς του ΠΟΥ, καὶ εἶναι διατεθειμένοι νὰ ἀκολουθήσουν τὶς ὁδηγίες του μὲ τυφλὴ ἐμπιστοσύνη. 

Ὄχι μονο εφαρμόζουν κατὰ γράμμα ὅλες τὶς ἐπιστημονικὲς ὁδηγίες τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας, ἀλλὰ καὶ σὰν μαθητούδια ποὺ δείχνουν ὑπερβάλλοντα ζῆλο γιὰ νὰ κερδίσουν τὴν εὔνοια τῶν «δασκάλων» τους, ἀποδίδουν θανάτους στὸν κορονοϊὸ σὲ ἀσθενεῖς ποὺ κατέληξαν λόγω ἄλλης αἰτίας, ἀλλὰ ἔτυχε νὰ ἔχουν καὶ τὸν ἰό… 

Καὶ ὄλα αυτα γίνονται – ὅλως τυχαίως – μέσα στὴν περίοδο ποὺ τὸ λαϊκὸ κοινὸ αἴσθημα ἐδῶ καὶ μῆνες εἶχε προβλέψει ὅτι θὰ γίνουν. Εἶναι κάτι σὰν κοινὸ μυστικὸ πὼς ὅλοι συζητοῦσαν μεταξύ τους πώς: «ὅ,τι ἔγινε τὸ Πάσχα, θὰ τὸ πάθουμε καὶ τὸν Δεκαπενταύγουστο». Καὶ ὄντως αὐτὸ φαίνεται πὼς συμβαίνει. 

Εἴχαμε προειδοποιήσει εγκαιρα ἀπὸ αὐτὸ ἐδῶ τὸ βῆμα, πὼς ἂν ἡ πανδημικὴ κρίση ἐπεκτεινόταν καὶ πάλι, σίγουρα θὰ ἐπανερχόταν καὶ τὸ ἀφήγημα τῆς «ἀτομικῆς εὐθύνης». 

Ἐνῶ στο λεγόμενο πρῶτο κύμα τοῦ ἰοῦ, ἡ πανδημία ὑποτίθεται πὼς εἰσῆλθε στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο ἀπὸ μερικοὺς ταξιδιώτες ποὺ ἦρθαν ἀπὸ τὴν Ἰταλία καὶ ἀπὸ ἕνα γκροὺπ προσκυνητῶν ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα, στὸ διαφαινόμενο δεύτερο κύμα ποὺ δείχνει πὼς ξεσπάει στὶς μέρες μας, κατὰ κάποιο μαγικὸ τρόπο, δὲν φταίει ἡ στρατηγική της κυβέρνησης ποὺ ἔκανε τὰ σύνορά της χώρας ἕνα ἀπέραντο τουριστικὸ ξέφραγο ἀμπέλι, ἀλλὰ φταῖνε καὶ πάλι οἱ Ἕλληνες ποὺ χαλάρωσαν! 

Ξεκινοῦν καὶ πάλι ενα ἀνήθικο κυνήγι μαγισσῶν, ἐκτοξεύοντας ἐνοχὲς στοὺς πολίτες, ἐνῶ ἀποφεύγουν συστηματικὰ νὰ ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες τους. 

Σπέρνουν καὶ πάλι φοβο, ἐξαγγέλλουν πρόστιμα καὶ μπολιάζουν τὴν διχόνοια στὸν λαό. Ἀναδεικνύουν τὴ μασκοφορία σὰν ἕνα θέμα ὑψίστης σημασίας καὶ ἀπομονώνουν μὲ τὶς ἐπιλογές τους, τοὺς δῆθεν «ἀπείθαρχους» πολίτες. 

Οἱ πολίτες με τὴν σειρά τους, ὑπὸ τὸν φόβο μίας ἐκτεταμένης οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς ἐπερχόμενης κρίσης, ἀρχίζουν νὰ ἀναπτύσσουν ὁλόκληρες ἐμφύλιες ἔριδες, μόνο καὶ μόνο γιὰ ἕνα κομμάτι πανί! 

Ἡ προσοχή τους στρέφεται ὁλοκληρωτικὰ σὲ αὐτὸ τὸ θέμα καὶ παράλληλα ἀπομακρύνεται ἀπὸ ὑψίστης σημασίας ζητήματα ὅπως τὰ ἀπίστευτα σκάνδαλα ποὺ βγῆκαν στὸ φῶς γιὰ τὰ μεγάλα κόμματα, ἀπὸ ἀπόπειρες δολοφονίας δημοσιογράφων, ἀπὸ χουντικοὺς νόμους ἀπαγορεύσεων τῶν συγκεντρώσεων, ἀπὸ ὑπόγειες συμφωνίες συνεκμετάλλευσης καὶ ἄλλα πολλά. 

Οἱ καιροὶ ἀπαιτοῦν αὐξημένη ἐγρήγορση καὶ ὄχι ψευτοδιχασμοὺς γιὰ θέματα γιὰ τὰ ὁποία οὔτε καὶ οἱ ἴδιοι οἱ «εἰδικοὶ» δὲν ἔχουν καταλήξει σὲ ἀσφαλῆ συμπεράσματα. 

Ἡ διαφαινόμενη οικονομικη κρίση ποὺ κρούει τὴ θύρα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, δὲν θὰ πρέπει σὲ καμία περίπτωση νὰ μᾶς βρεῖ διχασμένους, γιατί τότε οἱ συνέπειες θὰ εἶναι ἀφάνταστα χειρότερες γιὰ ὅλους μας… 

1 σχόλιο:

 1. Μόλις μας αποκάλυψες, τα
  -ενδεχωμένως-
  δύο νέα παγκοσμιοποιημένα
  κόμματα...

  μάλιστα οι μασκολάτρες
  θα αισθάνονται ίσως και
  λιγάκι σαν ...
  V for Vendetta...!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.