9 Αυγ 2020

Ὁ Κώστας Μπακογιάννης ἀνοίγει νέα δομὴ στὸν Ἐλαιῶνα

Ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων ψάχνει τρόπους νὰ κρατήσει ὅλους τους πρόσφυγες ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς πόλης 

Στὰ φιλομεταναστευτικὰ καὶ δικαιωματιστικὰ βήματα τοῦ Γιώργου Καμίνη φαίνεται ὅτι συνεχίζει καὶ ὁ διάδοχός του στὸν Δῆμο Ἀθηναίων Κωστας Μπακογιάννης, ὁ ὁποῖος ἀποφάσισε τὴν παραχώρηση ἔκτασης τοῦ Δήμου Ἀθηναίων στὸν Ἐλαιώνα, προκειμένου νὰ δημιουργηθεῖ μία ἀκόμη δομὴ φιλοξενίας προσφύγων. Γιατί ἐὰν ἦταν κάτι ποὺ χρειαζόταν τὸν συγκεκριμένο Αὔγουστο ἡ Ἀθήνα, σύμφωνα μὲ τὸν δήμαρχο τουλάχιστον, αὐτὸ ἦταν μία δομὴ γιὰ τὴ φιλοξενία προσφύγων… Ἀντὶ ὁ δήμαρχος νὰ διεκδικήσει ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ τὰ ἁρμόδια ὑπουργεῖα νὰ «μαζευτεῖ» ἡ κατάσταση ποὺ ὑπάρχει σὲ μεγάλο μέρος τῆς πόλης του, ὄχι μόνο στὴν πλατεία Βικτωρίας ἀλλὰ καὶ στὴν Ὁμόνοια, ἡ ὁποία, ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται, ἀνακαινίστηκε γιὰ νὰ ἔχουν ἕνα ὡραῖο φόντο καὶ νὰ στέλνουν φωτογραφίες στοὺς συγγενεῖς τους στὸ Πακιστᾶν καὶ στὸ Ἀφγανιστᾶν οἱ νέοι της θαμῶνες, ψάχνει νὰ βρεῖ τρόπους νὰ κρατήσει ὅσο περισσότερους μετανάστες γίνεται ἐντὸς τῶν ὁρίων της. 

Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων ἦλθε μετὰ τὶς κινητοποιήσεις τῶν κατοίκων τῆς πλ. Βικτωρίας, καὶ τὸ...
σκεπτικὸ ποὺ προβάλλεται εἶναι ὅτι σὲ αὐτὴ τὴ νέα δομή, ἡ ὁποία θὰ λειτουργεῖ μὲ ὅρους «transit», θὰ φιλοξενοῦνται γιὰ λίγες ἡμέρες οἱ πρόσφυγες ποὺ ἐξέρχονται ἀπὸ τὶς δομὲς φιλοξενίας τοῦ ὑπουργείου Μετανάστευσης καὶ Ἀσύλου. Σύμφωνα μὲ τὸν σχεδιασμό, τὸ νέο κέντρο θὰ λειτουργεῖ ὡς «ὑπνωτήριο», ὥσπου οἱ μετανάστες νὰ ἐνταχθοῦν στὸ πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ», τὸ ὁποῖο θὰ τοὺς ἐπιδοτεῖ γιὰ τὴν ἐνοικίαση διαμερίσματος. Ἔτσι θεωρεῖται ὅτι δὲν θὰ ὑπάρχουν πιὰ τὰ φαινόμενα τῆς «κατάληψης» πλατειῶν τῆς Ἀθήνας. Φυσικὰ αὐτὸς ὁ σχεδιασμὸς δὲν ἀνταποκρίνεται στὶς πραγματικὲς συνθῆκες γιὰ ἀρκετοὺς λόγους. 

Καταρχᾶς, διότι εἶναι σαφὲς ὅτι γιὰ διάφορους λόγους οἱ μετανάστες δὲν ἐντάσσονται στὸ πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ». Σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τὰ ὁποῖα ὑπάρχουν, οἱ ἀριθμοὶ εἶναι ἐντελῶς ἀπογοητευτικοί. Ἔτσι ἀναμένεται οἱ 500 θέσεις τοῦ νέου κέντρου νὰ καταληφθοῦν ἀπὸ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι σίγουρα δὲν θὰ θέλουν νὰ φύγουν ἀπὸ αὐτό. Ἐὰν δὲ κανεὶς λάβει ὑπ’ ὄψιν τοῦ τὶς δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς, ποὺ μιλᾶ γιὰ πάνω ἀπὸ 10.000 μετανάστες οἱ ὁποῖοι θὰ μεταφερθοῦν στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα γιὰ τὴν ἀποσυμφόρηση τῶν νησιῶν, καταλαβαίνει ὅτι τὸ μόνο ποὺ θὰ ἀπομείνει θὰ εἶναι ἀκόμη μία δομὴ μεταναστῶν 500 ἀτόμων, στὴν ὁποία θὰ συνωστίζονται πολὺ περισσότεροι. 

Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ κίνηση τοῦ κ. Μπακογιάννη εἶναι μία προσπάθεια νὰ ἱκανοποιηθοῦν τόσο αὐτοὶ ποὺ τοῦ ἀσκοῦν κριτικὴ ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ καὶ οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ὅτι πρέπει τὸ κράτος ἢ οἱ δομές του νὰ φροντίζουν γιὰ τὴ διαβίωση τῶν μεταναστῶν, παρέχοντάς τους στέγη καὶ σίτιση, ὅσο καὶ οἱ κάτοικοι ποὺ ἔχουν φτάσει στὰ ὅριά τους. Ὅμως μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ὁ δήμαρχος ἁπλὰ ἐπιτείνει τὸ πρόβλημα καὶ σίγουρα δὲν τὸ λύνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.