23 Αυγ 2020

«Οἱ ἁπλοὶ καὶ πιστοὶ ἄνθρωποι ἔδειξαν πιὸ πολλὴ ἐμπιστοσύνη στὴν Παναγία παρὰ τὶς συστάσεις τῶν γιατρῶν καὶ δὲν διαψεύστηκαν» - Ἡ Παναγία ἡ Προυσιώτισσα σώζει Ἀγρίνιο καὶ Μεσολόγγι ἀπὸ φονικὴ γρίπη

Ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος μὲ τὸν συνωστισμὸ νὰ κολλήσουν εὔκολα γρίππη ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον 

Ἡ Παναγία ἐδίωξε τὴν θανατηφόρο γρίπη 
Διηγήθηκε ἡ Μεσολογγίτισα Γεωργία Μωραΐτου: «Τὸ ἔτος 1918 ἔπεσε θανατηφόρα γρίππη στὸ Μεσολόγγι. Παρ’ ὅλες τὶς φιλότιμες προσπάθειες τῶν γιατρῶν, ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον κολλοῦσαν γρίππη καὶ μετὰ ἀπὸ λίγες μέρες πέθαιναν 25-30 ἄτομα, τὰ ὁποῖα μετέφεραν μὲ κάρα καὶ τὰ ἔθαφταν χωρὶς συνοδεία ἱερέως. Εἶχε γίνει ἐπιδημία φοβερή. Τὸ ἴδιο συνέβαινε στὸ Ἀγρίνιο, ὅπου πέθαιναν κάθε μέρα 40-50 ἄτομα, στὸ Αἰτωλικὸ καὶ στὰ γύρω χωριά. Ὅταν εἶδαν οἱ ἰθύνοντες τῆς πόλεως τὰ πολλὰ θύματα καὶ τὴν γρήγορη ἐξάπλωση τῆς νόσου συνεννοήθηκαν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο καὶ ἔστειλαν ἀνθρώπους στὸ μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Προυσιώτισσας. Παρακάλεσαν τὸν Ἡγούμενο νὰ κατεβάση τὴν θαυματουργὴ Εἰκόνα στὸ Μεσολόγγι γιὰ νὰ σταματήση τὸ θανατικό. Ἡ εἰκόνα πέρασε πρῶτα ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο, ὅπου ἀπὸ τὶς πρῶτες ὧρες τῆς ἀφίξεως τῆς σταμάτησαν νὰ πεθαίνουν οἱ ἄνθρωποι καὶ οἱ ἄρρωστοι ἔγιναν ὑγιεῖς. Ἤθελαν τὴν εἰκόνα νὰ τὴν κρατήσουν μέρες στὸ Ἀγρίνιο, ἀλλὰ ἦρθαν ἐπιτροπὲς ἀπὸ τὰ γύρω χωριὰ καὶ τὴν ζητοῦσαν γιατί πέθαιναν καὶ ἐκεῖ ἄνθρωποι. Πράγματι τὴν 1η Νοεμβρίου 1918 ἔφτασε εἰκόνα διὰ τοῦ σιδηροδρόμου, ἐνῶ οἱ Μεσολογγίτες ἀνέμεναν ἀπὸ τὴ νύχτα στὴ θέση Φοινίκια. Ἔβρεχε ὅμως καταρρακτωδῶς καὶ οἱ γιατροὶ συνέστησαν νὰ μὴν πάει κανεὶς στὴν ὑποδοχή. Ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος μὲ τὸν συνωστισμὸ νὰ κολλήσουν εὔκολα γρίππη ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον, ἡ βροχὴ δὲν θὰ ἐπιδεινώνει τὴν κατάσταση καὶ θὰ εἶχαν γι’ αὐτὸ πολλὰ θύματα. Ἀλλὰ οἱ ἁπλοὶ καὶ πιστοὶ ἄνθρωποι ἔδειξαν πιὸ πολλὴ ἐμπιστοσύνη στὴν Παναγία παρὰ στοὺς γιατροὺς καὶ δὲν διαψεύστηκαν. Ὑποδέχτηκαν λοιπὸν τὴν Παναγία, τὴν ἔφεραν μὲ τὰ πόδια μέσα στὸ Μεσολόγγι καὶ τὴν λιτάνευσαν στοὺς δρόμους τῆς πόλεως ψάλλοντας καὶ κάνοντας...
αἰτήσεις γιὰ τὴ σωτηρία τους. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ μὴν κολλήσει κανεὶς γρίπη ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἦταν ἄρρωστοι ἔγιναν καλά. Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ἦρθε ἡ Παναγία στὸ Μεσολόγγι κάνεις πλέον δὲν πέθανε ἀπὸ γρίππη. Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ θαύματος καὶ εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης ἔκαναν ἔρανο, ἐφτίαξαν μία ἑπτάφωτος λυχνία, θαυμασίας τέχνης, καὶ τὴν ἀφιέρωσαν στὴ Μονὴ Προυσού. Ἔκαναν καὶ ἕνα ἀντίγραφο τῆς Παναγίας τῆς Προυσιώτισσας, τὸ ὁποῖο μέχρι σήμερα φυλάσσεται στὴν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.