13 Αυγ 2020

Ἡ (πλήρης) ἐκκοσμίκευσις τῆς Ἐκκλησίας

Πορφυρίτης
«Αν οι ειδικοί μας το συνιστούν πρέπει να κάνουμε υπακοή. Χρειάζεται όμως εδώ μία εξήγηση η οποία έχει ένα κοινωνικό αντίκτυπο. Αυτό θα γίνει μόνο στην Εκκλησία; Αυτό θα γίνει στα γήπεδα; Αυτό θα γίνει όπου υπάρχουνε συνάξεις; Διότι η μέχρι τώρα εμπειρία απέδειξε ότι δεν είμαστε ειλικρινείς και τίμιοι σ’ αυτό το θέμα. Δεν είναι δυνατόν στα κομμωτήρια, στις πλαζ, όπου γίνονται συναθροίσεις να μην επιβάλλονται τέτοια μέτρα και να επιβάλλονται στον χώρο της Εκκλησίας. Εμείς λοιπόν θα υπακούσουμε σ’ αυτό πού θα μας πούνε οι ειδικοί...»[1]. (Δήλωση Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου γιά τή χρήση μάσκας ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν). 

Πρωτίστως, θά ἤθελα νά ὑπογραμμίσω, ὅτι ὑπάρχουν Ἱερές Μονές, ἀκόμη καί ἐνοριακοί Ἱεροί Ναοί, πού ἀντιστέκονται στήν λαίλαπα τῆς ἐκκοσμίκευσης καί τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἀποτελώντας φωτεινές ἐξαιρέσεις στό σκότος πού ἐπιβάλλεται καί ἀπό τήν διοικοῦσα ἐκκλησία μας, τό ὁποῖο ἤδη, ἀρχίζει νά ψηλαφεῖται. Ὁ λόγος ὕπαρξης αὐτῶν τῶν φωτεινῶν λυχνιῶν, πού συνεχίζουν νά διασκορποῦν Φῶς Χριστοῦ καί νά ἀναπαύουν ψυχές, εἶναι, κατά τή γνώμη μου, οἱ εὐλαβεῖς Ἱερεῖς τους, οἱ ὁποίοι εἶναι....
διάκονοι τῆς Ἀλήθειας, καί ἐν τέλει, ἡ ἀψευδῆς ρήση τοῦ Κυρίου μας γιά τήν Ἐκκλησία Του, «καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς»[2]!


Εἰσερχόμενοι ὅμως, στή θλιβερή πραγματικότητα τῆς πλειοψηφίας, τῆς μάζας, καί συνειδητοποιώντας τό μέγεθος τῆς ἐκκοσμίκευσης τῆς Ἐκκλησίας μας, τρομάζουμε μέ τά γεγονότα πού λαμβάνουν χώρα, διαρκῶς κλιμακούμενα. Μή σᾶς περάσει ἀπό τό μυαλό ὅτι τρομάζουμε μέ τόν κορονοϊό, ὄχι. Ὁ θάνατος, ἀργά ἤ γρήγορα, θά μᾶς ἐπισκεφτεῖ. Ἄλλωστε, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, εἴμαστε γαλουχημένοι μέ τήν ἁγιοπατερική διδασκαλία, μέρος τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ καί ἡ μνήμη θανάτου. Ψυχή καί Χριστός μᾶς χρειάζονται, σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, καί τίποτε ἄλλο. Τρομάζουμε ὅμως, μέ τίς ἀποφάσεις τῶν διοικούντων τήν ἑλλαδική Ἐκκλησία, μέ αὐτούς πού κατά καιρούς μᾶς ἔχουν διαβεβαιώσει ὅτι «ἔχουσι γνῶσιν οἱ φύλακες», ὅτι ἀγρυπνοῦν ὡς καλοί ποιμένες· ἔπεα πτερόεντα...

«Αν», λοιπόν, «οι ειδικοί μας το συνιστούν πρέπει να κάνουμε υπακοή... Εμείς λοιπόν θα υπακούσουμε σ’ αυτό πού θα μας πούνε οι ειδικοί...». Τάδε ἔφη ὁ ἀρχιεπίσκοπός μας! Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι γνωρίζαμε ὅτι ὑπακοή κάνουμε μόνον στόν Χριστό. Τώρα, μαθαίνουμε ἀπό τόν ἀρχιεπίσκοπό μας, ὅτι πρέπει νά κάνουμε ὑπακοή στούς «εἰδικούς». Καί φυσικά, ἐπειδή ὁ ἀρχιεπίσκοπός μας εἶναι καί ὁ «πρῶτος», διότι ὁ Χριστός δέ φαίνεται πουθενά, ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι (μηδενός ἐξαιρουμένου) ὁφείλουν νά κάνουν ὑπακοή - ὑποταγή στόν ἀρχιεπίσκοπο, ὁ ὁποῖος ὑπακούει στούς «εἰδικούς». Καί ἐν προκειμένῳ, ἐπειδή οἱ «εἰδικοί» ἀποφάνθηκαν ὅτι εἶναι ὑποχρεωτική ἡ μάσκα στούς ἱερούς ναούς, αὐτό καί ἔγινε νόμος (προσωρινός;) στήν Ἐκκλησία μας. Οὐδείς θά εἰσέρχεται στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ, ἐάν δέ φορᾶ μάσκα – προσωπεῖο! Τί κι ἄν μᾶς διδάσκει ἡ Ὀρθοδοξία μας, ὅτι στήν ἐκκλησία εἰσερχόμαστε γιά νά ἀφαιρέσουμε τά πάσης φύσεως προσωπεῖα μας, ὀρατά καί ἀόρατα. Τί κι ἄν μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ χῶρος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ εἶναι ἁγιασμένος καί ὅλα ὅσα γράφτηκαν καί γράφονται συνεχῶς ἀπό φωτισμένους ἀδελφούς μας, κληρικούς καί λαϊκούς, περί τοῦ τί πρεσβεύει ἡ Πίστη μας.

Μέ ἄλλα λόγια, καί παρακαλῶ νά μοῦ συγχωρεθεῖ ἡ ἔκφρασις, ἐπιτρέπεται νά εἰσέρχονται στίς ἐκκλησιές μας οἱ γυναῖκες «ξεβράκωτες» καί ἀγνώριστες ἀπό τά φτιασιδώματα καί τά ἀνδρικά ρούχα, ἀλλά δέν ἐπιτρέπεται χωρίς μᾶσκες! Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού τρομάζουμε! Εὐχαριστοῦμε πολύ τόν ἀρχιεπίσκοπό μας, ὅλους τούς μητροπολίτες μας καί ὅλους τούς ἱερεῖς μας, πού προτιμοῦν νά κάνουν ὑπακοή στούς «εἰδικούς»· τούς ἀγαπᾶμε ὅλους. Τελικά, ὁ καθένας, μπορεῖ νά πιστεύει σέ ὅποιον θέλει γιά θεό, ἀκόμη καί τούς «εἰδικούς», ἀκόμη καί ἄν αὐτό δέ συνάδει μέ τήν ἰδιότητά του καί γίνεται ἐπίορκος καί αἰτία γιά σκανδαλισμό πολλῶν ψυχῶν· ὁ Θεός μᾶς ἀφήνει καί περιμένει. Ἄς μᾶς συγχωρήσουν ὅμως, ἐμᾶς τούς ἁπλούς πιστούς, ἄς δείξουν λίγη ἀγάπη καί κατανόηση, πού προτιμοῦμε νά ὑπακούσουμε στόν Μοναδικό Εἰδικό, σέ Αὐτόν πού εἶναι ὁ Κύριός μας, ὁ Κριτής μας, ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή!

Πορφυρίτης
……………………………………………………………….
[1] «Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β’ – Εζημίωσε την Εκκλησία όσο κανείς άλλος.», https://tasthyras.wordpress.com

[2] Ματθ. 16,18

3 σχόλια:

 1. "Μέ ἄλλα λόγια, καί παρακαλῶ νά μοῦ συγχωρεθεῖ ἡ ἔκφρασις, ἐπιτρέπεται νά εἰσέρχονται στίς ἐκκλησιές μας οἱ γυναῖκες «ξεβράκωτες» καί ἀγνώριστες ἀπό τά φτιασιδώματα καί τά ἀνδρικά ρούχα, ἀλλά δέν ἐπιτρέπεται χωρίς μᾶσκες!"

  Αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει πια! Είναι μεγάλη δυσσέβεια!

  Ευλάβιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. "Το κακό θα σας έρθει
  από τους μορφωμένους!"...
  Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

  ο ιδρύσας πάμπολλα σχολεία,να μάθουν τα παιδιά γράμματα, να διαβάζουν τη Γραφή και τους πατέρες όπως ο ίδιος είχε μάθει στην Αθωνιάδα,

  προορώμενος οτι,
  τα ψευτογράμματα του δυτικού "διαφωτισμού"
  που διασκοτίζουν τον νού
  και συγχίζουν την διάνοια μέσα σε μιά πλημμύρα
  πληροφοριών,

  εισβάλλοντας σαν τσουνάμι

  θα διαστρέβλωναν τον νού
  των ανθρώπων,
  που συγχισμένοι και μπερδεμενοι
  ακολουθούν πιά τον κάθε
  ψευτοσωτήρα ειδικό

  αφού διδαχθήκαμε στα ψευτοσχολεία να μην εμπιστευόμαστε την ζωή μας πλέον στα χέρια του Θεού...

  αλλά της ψευδοεπιστήμης
  του σχολαστικισμού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.