23 Αυγ 2020

Μάσκες στὰ σχολεῖα: Ἀντὶ ἡ κυβέρνηση νὰ διώκει ποινικά τοὺς γονεῖς, ἂς φροντίσει νὰ τοὺς καθησυχάσει μὲ σοβαρὰ ἐπιχειρήματα!


Ὁ μηχανισμὸς καταστολῆς τῆς ἐλεύθερης σκέψης καὶ ἔκφρασης μπῆκε σὲ πλήρη λειτουργία, ὅπως προειδοποιούσαμε ἐδῶ καὶ καιρὸ ἀπὸ αὐτὸ ἐδῶ τὸ βῆμα.

Ἡ δικογραφία ποὺ σχηματίστηκε γιὰ τὴν ὁμάδα τοῦ Facebook: « ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», σηματοδοτεῖ τὴ νέα τακτικὴ ὁλοκληρωτισμοῦ τῆς κυβέρνησης, πρὸς ὅσους ἀντιμετωπίζουν μὲ ἀμφιβολία καὶ σκεπτικισμὸ τὰ ὅποια μέτρα ἐφαρμόζονται ἀπὸ αὐτήν.

Ἡ ἐν λόγῳ ὁμάδα ἔφτασε νὰ ἀριθμεῖ περισσότερα ἀπὸ 20.000 μέλη μέσα σὲ 2 μονάχα ἡμέρες. Ἡ ἀπάντηση τῆς κυβέρνησης ἀπέναντι σὲ αὐτὸ τὸ φαινόμενο δὲν ἦταν ἄλλη παρὰ...ἡ εἰσαγγελικὴ παρέμβαση.

Ἔτσι εἶναι τὰ πράγματα. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ὅποιος διαφωνεῖ μὲ τὴν ἐπίσημη γραμμὴ τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας, ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσει πρακτικὲς διώξεων ποὺ θυμίζουν καθεστῶτα Κιμ Γιονγκ Οὖν ἢ «δημοκρατίες» τύπου Ερντογάν. Ξεκάθαρα ἔχουμε νὰ κάνουμε λοιπὸν μὲ μιὰ νεοφιλελεύθερη «Σοβιετία».

Δὲν τοὺς προβλημάτισε κἂν τὸ γεγονὸς πὼς ὑπῆρξε τόσο μεγάλη ἀνταπόκριση ἀπὸ χιλιάδες κόσμου, πάνω σε αὐτὸ τὸ καυτὸ θέμα τῶν μασκῶν στὰ σχολεῖα μας.

Δὲν μπῆκαν κἂν στὸν κόπο νὰ ἀναρωτηθοῦν μήπως ὅλη αὐτὴ ἡ μαζικὴ ἀντίδραση γεννήθηκε ἀπὸ μιὰ ἀνεπαρκῆ καὶ ἄκρως προβληματικὴ ἐνημέρωση πρὸς τοὺς πολῖτες. Μιὰ ἐνημέρωση ποὺ ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ ἀντικρουόμενα καὶ ἀντιφατικὰ στοιχεῖα, ἀπόψεις ποὺ ἀλλάζουν κάθε μῆνα, δηλώσεις ποὺ στεροῦνται σοβαρῆς τεκμηρίωσης.

Αὐτὰ εἶναι ποὺ προκάλεσαν τὴν προσέλευση χιλιάδων μελῶν σὲ τέτοιες ὁμάδες καὶ ἀσφαλῶς ὄχι οἱ ἠλίθιοι ἀφορισμοὶ τοῦ τύπου: γεμίσαμε «ψεκασμένους»!

Μάλιστα κάποιοι κυβερνητικοὶ παρατρεχάμενοι, ἀλλὰ καὶ κάποιες περσόνες - γλάστρες τοῦ διαδικτύου, ἔφτασαν ἀκόμα καὶ στὸ σημεῖο νὰ μιλήσουν σὲ social media γιὰ ἀφαίρεση τῆς κηδεμονίας τῶν παιδιῶν, ἀπὸ τοὺς γονεῖς ποὺ ἀντιδροῦν!!!

Μιλᾶμε γιὰ ἀθλιότητες ὁλκῆς! Προτάσεις γιὰ σύγχρονα νεοταξικοῦ τύπου παιδομαζώματα!

Τόσα χρόνια ὑπάρχουν ὁμάδες στὸ διαδίκτυο ποὺ προωθοῦν ρητορικὴ μίσους. Στοχοποιοῦν ἀνθρώπους ποὺ «τολμοῦν» νὰ μιλοῦν δημόσια γιὰ τὴν πατρίδα τους, τὴν θρησκεία τους καὶ ἄλλα ὑψηλὰ ἰδανικά, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἱδρώσει τὸ αὐτὶ κανενὸς εἰσαγγελέα. Τώρα - ξαφνικά - ἀνακάλυψαν τοὺς «ἀνυπότακτους» γονεῖς καὶ τοὺς συμπεριφέρονται σὰν νὰ εἶναι τρομοκράτες!

Κατὰ πόσο φταίει ὁ πολίτης ποὺ ἀντιδρᾶ στὶς μάσκες στὰ σχολεῖα ὅταν μόλις τὸν Μάϊο τοῦ 20 ἄκουγε τὸν κύριο Τσιόδρα στὰ κανάλια νὰ τοῦ λέει πὼς «σύμφωνα μέ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα, τὰ παιδιὰ ἔχουν ἔνζυμο στὴ μύτη τους ποὺ τὰ θωρακίζει ἀπὸ τὸν κορονοϊό» καὶ πὼς «ἡ νόσος εἶναι ἐξαιρετικὰ ἤπια γιὰ τὰ παιδιά, τὰ παιδιὰ κινδυνεύουν λιγότερο στὸ νὰ μεταδώσουν τὸν ἰό, ἀλλὰ καὶ νὰ νοσήσουν»;

Καὶ ἐνῶ ἔχει δεχτεῖ αὐτὴν τὴν κατεύθυνση ἀπὸ κάποιον - ὑποτίθεται - εἰδικό, βγαίνει τώρα ἀπόφαση νὰ φοροῦν μάσκες ἀκόμα καὶ τὰ νήπια;

Kαι ἀφοῦ ὅλοι ἔχουμε δεῖ πὼς ἕνα μεγάλο ποσοστὸ ἐνήλικων χρησιμοποιοῦν τὴν μάσκα μὲ λάθος τρόπο, πὼς περιμένουμε νὰ τὴν χρησιμοποιήσουν σωστὰ τὰ παιδιὰ τοῦ νηπιαγωγείου καὶ τοῦ δημοτικοῦ;

Ἐνῶ ἀκόμα καὶ ὁ ΠΟΥ ἀποφάνθηκε πὼς ἡ μάσκα θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ παιδιὰ 12 ἐτῶν καὶ ἄνω.

Εἶναι λοιπὸν παράλογο νὰ ἀντιδροῦν κατὰ χιλιάδες οἱ ἀνήσυχοι γονεῖς; Μέσα σὲ ἕνα τέτοιο μπάχαλο συστάσεων καὶ γνωματεύσεων, τί ἀκριβῶς ἐγγυήσεις ἔχουν γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν παιδιῶν τους;

Τί σχέδιο ἔχει ἐκπονηθεῖ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση γιὰ τὴ νέα σχολικὴ χρονιὰ ἐκτὸς τοῦ νὰ «διατάσσει» τὴ χρήση μάσκας γιὰ κάθε παιδί; Ἀσχολεῖται μονάχα μὲ τὴν καταπολέμηση τοῦ ἰοῦ καὶ δὲν τὴν ἀπασχολεῖ κανένα ἄλλο ζήτημα; Ἔχουν μελετηθεῖ σοβαρὰ οἱ συνέπειες τῆς μάσκας στὴ σωματικὴ καὶ πνευματικὴ ὑγεία τῶν μικρῶν παιδιῶν; Ἔχουν συμβουλευθεῖ εἰδικοὺς αναπτυξιολόγους καὶ παιδοψυχολόγους ὥστε νὰ ὑπάρξει μιὰ ἐμπεριστατωμένη ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν ζητημάτων ποὺ ἐνδέχεται νὰ προκύψουν;

Καὶ ἂν τὸ ἔχουν κάνει, ποιὰ εἶναι ἡ ἐνημέρωση τῶν γονέων πάνω σε αὐτὰ τὰ θέματα; Ὑπῆρχε ἀνάγκη ἐνημέρωσης καὶ χρηματοδοτήσεις ἑκατομμυρίων σὲ κανάλια γιὰ τὸ «μένουμε σπίτι» καὶ τὸ «πλένουμε τὰ χέρια μας πολὺ σχολαστικὰ» καὶ δὲν ὑπάρχει ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη τώρα ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ τὶς ζωὲς μικρῶν παιδιῶν;

Ἀντὶ γιὰ σοβαρὴ ἐνημέρωση, ἡ πρόταση τοὺς εἶναι... ὁ εἰσαγγελέας α λα καρτ;

Ἐκτὸς καὶ ἂν θεωροῦν ὡς ἐπαρκῆ ἐνημέρωση τὸ βίντεο ποὺ παίζεται σὲ ὅλα τὰ κανάλια, μὲ ἕναν καρδιολόγο ποὺ φοροῦσε 7 μάσκες - ἡ μία πάνω στὴν ἄλλη - γιὰ νὰ ἀποδείξει ὅτι δὲν ὑπάρχει κίνδυνος μειωμένης πρόσληψης ὀξυγόνου!

Aν εἶναι ἔτσι, ἂς μᾶς τὸ ποῦν νὰ τὸ ξέρουμε. Πὼς ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ἡ ἐνημέρωση τοῦ κράτους πρὸς τοὺς πολῖτες θὰ γίνεται μὲ πειράματα σὲ βιντεάκια τοῦ facebook καὶ τοῦ youtube!

Ἐπιπλέον, ἔχουν μελετήσει το τί βάρος θὰ πέσει ξαφνικὰ στὶς πλάτες τῶν ἐκπαιδευτικῶν; Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ καθήκοντα τοῦ δασκάλου, θὰ ἔχουν καὶ καθήκοντα παιδονόμου ποὺ θὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴ σωστὴ τήρηση τῶν μέτρων ἀπὸ τὰ παιδιά; Ρωτήθηκε καθόλου ἡ γνώμη τους γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ἀναλάβουν τόσο σοβαρὰ καθήκοντα; Καὶ ἂν ὑπάρξει κροῦσμα ἢ ἄλλη περιπέτεια ὑγείας, ἀπὸ ποῦ ἀκριβῶς θὰ ἀναζητηθοῦν εὐθύνες; Ἀπὸ τοὺς δασκάλους; Ἀπὸ τοὺς γονεῖς; Ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο; Ἀπὸ ποιόν;

Ἄν νομίζουν πὼς τέτοιες διαδικτυακὲς ὁμάδες δημιουργοῦνται μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ὠθήσουν κόσμο σὲ «παρανομία» κάνουν τεράστιο λάθος. Βλέπουν τὸ δέντρο καὶ χάνουν τὸ δάσος!

Οἱ πολῖτες βρίσκονται σὲ ἀνησυχία καὶ σὲ σύγχυση. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἀποκλειστικὴ εὐθύνη τοῦ κυβερνητικοῦ σχεδιασμοῦ!

4 σχόλια:

 1. Είμαστε στη δεύτερη φάση. Της μασκοφορίας. Τα πιο επίσημα χείλη είχαν εγκαινιάσει την πρώτη φάση. Του εγκλεισμού και της κοινωνικής αποστασιοποίησης.
  Ακούστε το πάλι μετά το 6¨20 (εστιάστε στο σαρδάμ). μάθημα αντί μέλημα. μήπως δεν ακούω καλά εγώ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Από λάθος δεν δημοσιεύτηκε το link στο προηγούμενο σχόλιο:https://youtu.be/iIHF4R0MFzw
  Εστιάστε μετά το 6:20, όπου μας καλεί στο πρώτο μάθημα πήγε να πει και το διόρθωσε σε μέλημα. Γλώσσα λανθάνουσα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΟΙ ΣΎΛΛΟΓΟΙ ΓΩΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΌΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΔΥΝΑΜΙΚΑ.ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΗΝΎΣΕΙΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.