18 Αυγ 2020

Γερόντισσα Μαριάμ ἡ Κυπραῖα, ὁ σύγχρονος Ἰὼβ

Τοῦ Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος Νικολάου

Ὅπως εἶναι γνωστό, στὶς 18 Αὔγουστου 2004 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίω ἡ Ἀδελφὴ Μαριάμ, ἡ γνωστή μας κυρία Μαρούλα, σὲ ἡλικία 79 ἐτῶν. Τοὺς τελευταίους περίπου πέντε μῆνες τοῦ πόνου καὶ τοῦ μαρτυρίου της τοὺς εἶχε περάσει εἰς τὸ Μέλαθρο Ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ εἰς τὴν Παλώδια, ὅπου ἄφησε καὶ τὴν τελευταία της πνοή, παραδίδοντας τὴν ἐξαγνισμένη ψυχὴ της εἰς τὸν Ἀθλοθέτη Θεό.
Βέβαια, εἶναι πράγμα δύσκολο καὶ συγχρόνως ἐπικίνδυνο νὰ μιλήσει κανεὶς γιὰ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι μὲ τὴ μαρτυρικὴ ὑπομονὴ καὶ τὴν ἀσάλευτη πίστη τους στὸν Χριστὸ ἔχουν γίνει πραγματικὸ κατοικητήριο τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ. Τολμοῦμε ὅμως νὰ τὸ κάνουμε αὐτὸ ὡς ἕνα πνευματικὸ χρέος καὶ ὡς ἕνα ἱερὸ μνημόσυνο πρὸς τὴ φωτεινὴ αὐτὴ λαμπάδα, ποὺ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν, ἐνῶ αὐτὴ ἔλιωνε κυριολεκτικὰ στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου καὶ τῆς ταλαιπωρίας, ἐν τούτοις ἐφώτιζε ὅλους ὅσοι τὴν γνώριζαν ἢ τὴν ἐπισκέπτονταν -ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν πόλη μας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν Κύπρο καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτὴν- δείχνοντάς τους μὲ τὸ ταπεινὸ παράδειγμά της τὴν ἀπλανῆ ὁδὸ τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ τῆς χαριτώσεως.
Ἡ ἀδελφὴ Μαριάμ, ποὺ γιὰ τριάντα καὶ πλέον χρόνια ἦταν καθηλωμένη τελείως στὸ κρεβάτι, ἔδειξε τέτοια ὑπομονὴ καὶ πίστη μπροστὰ στὸν πόνο καὶ τὴν ἀσθένειά της, ὥστε ἔχει...
ἀποδειχθεῖ ἕνας σύγχρονος μάρτυρας ποὺ ποτὲ της δὲν γόγγυζε, ἀλλὰ ὅλα της τὰ λόγια στολίζονταν μὲ τὸ ἐπιφώνημα «Δόξα σοι ὁ Θεός!».

Ἡ Ἀδελφὴ Μαριάμ, ἡ πραγματικὴ αὐτὴ παρηγοριὰ καὶ μητέρα χιλιάδων ἀνθρώπων, ἦταν πραγματικὰ μία ζωντανὴ μαρτυρία τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Ἦταν μία ἐπαλήθευση τοῦ Εὐαγγελίου στὴ σύγχρονη ὀρθολογιστικὴ καὶ ὑλιστικὴ ἐποχή μας καὶ μία ἀπάντηση στὰ ἀτελείωτα "γιατί" ποὺ προβάλλουμε ὅλοι μας μπροστὰ στὸν πόνο καὶ τὶς θλίψεις μας. Ὅσοι πήγαιναν κοντά της γιὰ νὰ τῆς συμπαρασταθοῦν καὶ νὰ τὴν παρηγορήσουν, τελικὰ ἔφευγαν αὐτοὶ ὠφελημένοι καὶ πιὸ δυνατοὶ γιὰ συνέχιση τοῦ πνευματικοῦ τους ἀγώνα.

Πολλὲς ἦταν οἱ θεῖες ἐπισκέψεις καὶ παρηγοριὲς ποὺ εἶχε, οἱ ὁποῖες καὶ τὴ στήριζαν, ὅπως διαβάζουμε καὶ στὰ συναξάρια τῶν Μαρτύρων. Ἡ πιὸ χαρακτηριστικὴ περίπτωση εἶναι ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ μετὰ ἀπὸ πολλοὺς πειρασμοὺς καὶ θλίψεις, ἡ ὁποία ὄχι μόνο ἔδωσε χαρὰ καὶ δύναμη στὴν ψυχή της, ἀλλὰ καὶ γέμισε μὲ ἄρρητη εὐωδία ὁλόκληρο τὸ δωμάτιό της.

Εἶχε τὴν εὐλογία νὰ λάβει τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2000 τὸ Μέγα καὶ Ἀγγελικὸ Σχῆμα ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Ἀθανασίου, τὸν ὁποῖο καὶ ἀγαποῦσε πολὺ καὶ εὐχόταν καθημερινὰ γι’ αὐτόν, κυρίως κατὰ τὴν περίοδο τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν θλίψεών του. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς μακαριστῆς Ἀδελφῆς Μαριὰμ ἐψάλη εἰς τὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς στὶς 19 Αὐγούστου στὶς 3.00 μ.μ. 

Πρῶτα ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία εἰς Μοναχοὺς καὶ ἀκολούθως ἡ συνήθης ἀκολουθία, προϊσταμένου τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Ἀθανασίου καὶ παρισταμένου πλήθους ἱερέων καὶ κόσμου, οἱ ὁποῖοι προσέτρεξαν ἀπὸ νωρὶς γιὰ νὰ πάρουν τὴν εὐχή της γιὰ τελευταία φορὰ καὶ νὰ δώσουν τὸν τελευταῖο ἐν Κυρίω ἀσπασμό εἰς τὴν πνευματική τους μητέρα. Τὸ πολύαθλο καὶ μαρτυρικὸ λείψανό της ἐτάφη εἰς τὸ κοιμητήριο τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ. Ἂς ἔχομεν τὴν εὐχή της καὶ τὸ φωτεινὸ παράδειγμά της ἂς εἶναι πάντοτε ὁδηγὸς στὴ ζωή μας. Αἰωνία της ἡ μνήμη!
(Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικό Παράκληση.
Διμηνιαία Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, τεῦχος 21)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.