15 Αυγ 2020

Γκρίζο καί τό Καστελλόριζο...

ΜΕΤΑ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΚΟΜΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΟΥΤΣ ΡΕΪΣ ΝΑ ΦΥΓΕΙ
ΠΡΕΠΕΙ νά ποῦμε μέ θάρρος τήν ἀλήθεια: ἄν ἡ Ἑλλάς δέν ἀποβάλει στά ἑπόμενα 24ωρα μέ κάποια δυναμική ἐνέργεια τό Ὀρούτς Ρεΐς ἀπό τήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα ἡ ὁποία βρίσκεται ἐντός τῆς ΑΟΖ τοῦ Καστελλορίζου, τότε ἡ περιοχή αὐτή θά καταστεῖ στό ἐγγύς μέλλον ὅ,τι καί τά Ἴμια. Γκρίζα. Δέν θά μπορεῖ νά τήν πλησιάσει σκάφος τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ σέ ἀπόσταση μιλίων. Στήν καλύτερη περίπτωση γιά ἐμᾶς δέν θά πλησιάζουμε οὔτε ἐμεῖς οὔτε οἱ Τοῦρκοι. Στήν χειρότερη θά τήν καταλάβουν οἱ γείτονες διά χρησικτησίας μέσω τοῦ ανύποστατου τουρκολιβυκοῦ μνημονίου, τό ὁποῖο ὅμως θά ἀναρτηθεῖ στήν ἐπίσημη σελίδα τοῦ ΟΗΕ τόν Σεπτέμβριο ὅταν θά προεδρεύει στήν Γενική Συνέλευση Τοῦρκος διπλωμάτης. Τό πλέον πιθανό σενάριο πού διακινεῖται ἀπό τίς δυτικές πρεσβεῖες στήν Ἀθήνα, τό ὁποῖο ὑποκρύπτει συμπαιγνία Εὐρώπης – Τουρκίας μέ τελικό προορισμό τό τραπέζι τοῦ ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης διαλόγου. προβλέπει τά ἑξῆς στάδια:
  1. Τό Ὀρούτς Ρεΐς θά παραμείνει στήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα γιά λίγες ἡμέρες ἀκόμη, ὅπου καί θά... πραγματοποιήσει ἔρευνες μέ τήν προστασία τουρκικῶν πλοίων καί τήν κατ’ ἀρχάς παρατήρηση δύο ἑλληνικῶν φρεγατῶν. Τό ὅτι πραγματοποιεῖ σεισμικές ἔρευνες εἶναι ἀναμφισβήτητο· ἄλλως ἡ Ἑλλάς δέ θά ἔκανε αὐστηρό διάβημα στήν Τουρκία. Τό ὅτι ἡ ἀντίδρασίς μας τά πρῶτα 24ωρα εἶναι χλιαρή, αὐτό ὀφείλεται στήν ἀδύναμη πλέον νομικά θέση μας μετά τήν ὑπογραφή τῆς τμηματικῆς συμφωνίας μέ τήν Αἴγυπτο καί τήν ἐξαίρεση τοῦ Καστελορρίζου. Εἰκάζεται βασίμως ὅτι ἑλληνική φρεγάτα θά κινηθεῖ δυναμικά καί θά «συμπλακεῖ» μέ ὁμόλογή της τουρκική τά προσεχῆ 24ωρα, ἀλλά ἀφοῦ δυστυχῶς θά ἔχει ὁλοκληρωθεῖ προηγουμένως τό τουρκικό σόου. Καί ἀφοῦ ἔχει διακορευθεῖ ἡ ὑφαλοκρηπίς μας.

  1. Ἡ Τουρκία θά ἀναθέσει στήν ΤΡΆΟ νά προκηρύξει οἰκόπεδα ὑδρογονανθράκων στήν περιοχή νοτίως τῆς Κρήτης πού κατοχύρωσε ἡ Ἑλλάς μέ τό αἰγυπτιακό μνημόνιο.

  1. Mετά τό πέρας τῆς προθεσμίας πού προβλέπει ὁ τουρκικός νόμος, ὁ Ἐρντογάν θά ἀποστείλει μέσα στό φθινόπωρο τό Ὀρούτς Ρεΐς νοτίως τῆς Κρήτης γιά σεισμικές ἔρευνες. Δυτικές πρεσβεῖες στήν Ἀθήνα ἐκτιμοῦν ὅτι σέ αὐτήν τήν περίπτωση ἡ ἀντίδρασις τῶν Ἀθηνῶν θά εἶναι ἐξαιρετικά δυναμική ἀφοῦ τήν ἔχει κατοχυρώσει πλέον μέ διεθνῆ συμφωνία καί ἔχει τίτλους κυριότητος.

  1. Τότε καί μόνο τότε, ὅταν οἱ Τοῦρκοι ἐπιχειρήσουν νά ἀμφισβητήσουν τήν ἑλληνική ΑΟΖ νοτίως τῆς Κρήτης, οἱ Εὐρωπαῖοι Γάλλοι καί Γερμανοί, Μέρκελ καί Μακρόν, θά παρέμβουν ὑπέρ ἡμῶν ἀπαιτώντας τήν ἐκδίωξη τῶν Τούρκων ἀπαιτώντας ἀπό τά δύο μέρη νά καθίσουν στό τραπέζι τοῦ διαλόγου. Ἀκόμη καί μέ ἀπόφαση Συνόδου Κορυφῆς.

Λεπτομέρεια: θά παρέμβουν μόνον ὅταν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ τό τουρκικό σόου καί σέ αὐτήν περιοχή. Τότε, ἀφοῦ ὁ Ἐρντογάν θεωρήσει πώς ἔχουν δημιουργηθεῖ τετελεσμένα ἤ ἔχουν ἐγερθεῖ διεκδικήσεις θά καθίσει μέ ἀξιώσεις, ὅπως θά θεωρεῖ, στό τραπέζι τοῦ διαλόγου. Ἔτσι ἔχουν τά πράγματα αὐτήν τήν στιγμή. Μακάρι νά ἀνατραποῦν. Ἀλλά ἡ Εὐρώπη ἐπιδεικνύει πρωτοφανῆ ἀφωνία στήν παραβίαση τῆς ὑφαλοκρηπῖδος μας, ἐνῶ ἡ Ἑλλάς δείχνει αὐτοσυγκράτηση. Κατ’ ἄλλους καί δισταγμό. Προηγεῖται ἴσως ἡ μεγάλη συνεννόησις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.