16 Αυγ 2020

Πότε θά ὑπηρετήσετε πραγματικά τήν ἐπιστήμη κ. Τσιόδρα;

Πότε θα υπηρετήσετε πραγματικά την επιστήμη κ. Τσιόδρα;

Γράφει ὁ Γεράσιμος Μανωλίδης,
γιὰ τὴν Sportime
Στό πρόσωπό του ἡ Κυβέρνηση φαίνεται νά βρῆκε καί τόν κατάλληλο πολιορκητικό κριό. Μόνο πού αὐτός δέν χρησιμοποιήθηκε γιά νά ρίξει κάποιο κάστρο, ἀλλά γιά νά εἰσβάλλει στά σπίτια μας ὁ τρόμος καί ὁ φόβος. Ὁ Σωτήρης Τσιόδρας μέ τή λογική της «ἐλλιπής ἐνημέρωσης » ἐπιτρέπει νά διαιωνίζεται ἕνα κλίμα, πού περαιτέρω ἐπιστημονική ἀνάλυση ἀποδεικνύει πώς ἀπέχει σαφῶς πολύ ἀπό τήν πραγματικότητα
Τό Sportime ἔχει ἐξαρχῆς πάρει τίς ἀποστάσεις του ἀπό τήν τρομολαγνεία. Μακριά ἀπό θεωρίες συνωμοσίας καί ἱστορίες γιά ἀγρίους. Ὑπηρετῶντας τήν ἁπλή λογική. Ἐδῶ καί μέρες στήνεται ἕνα μεγάλο παιχνίδι εἰς βάρος τῆς νεολαίας καί τῶν ἀνθρώπων πού ζοῦν ἀπό τόν τουρισμό καί τίς ἐπιχειρήσεις ἑστίασης καί ὄχι μόνο. Ὁ περιορισμός τῶν ἀτομικῶν μας ἐλευθεριῶν καί ἡ οἰκονομική ἐξαθλίωση εἶναι πλέον βέβαιο πώς εἶναι πρό τῶν πυλῶν.

Ὁ Σωτήρης Τσιόδρας καί οἱ λοιποί ἁρμόδιοι λοιμωξιολόγοι τῆς ἐπιτροπῆς πού συμβουλεύεται τό κράτος, θά μποροῦσε νά ἰσχυριστεῖ...
κάποιος πώς φέρουν ἀκέραια τήν εὐθύνη γιά τήν νέα οἰκονομική ὕφεση πού βιώνουμε. Ἐπιτρέπουν νά συντηρεῖται ὁ πανικός τή στιγμή πού τά νούμερα, μόνο πώς ὁ ἰός εἶναι σέ ἔξαρση δέν δείχνουν.

Ὁ ἴδιος ὁ καθηγητής τήν περίοδο τήν καθημερινῆς ἐνημέρωσης εἶχε δηλώσει πώς εἶναι πιθανό νά ἔχουμε καί 10.000 κρούσματα καί νά μήν το γνωρίζουμε. Αὐτή τή στιγμή γίνονται 10 με 20 χιλιάδες τέστ τήν ἡμέρα καί ἐπειδή ἔχουμε τριψήφια νούμερα σέ κρούσματα εἶναι ἕτοιμοι νά κατεβάσουν ρολά στή χώρα.

Δέν χρειάζεται νά εἶσαι εἰδικός ἤ γιατρός γιά νά κάνεις μερικές εὔλογες ἐρωτήσεις μέ τά τέστ πού γίνονται καί νά καταλάβεις πῶς καθημερινά τά στοιχεῖα πού βλέπουν τή δημοσιότητα εἶναι ἀνεπαρκῆ γιά τόσο σημαντικά συμπεράσματα.

Ἀπορίες
Γιατί περιορίζεται ἡ ἐνημέρωση στόν ἀριθμό θετικῶν κρουσμάτων ἀνά φῦλο καί ἀνά ἡλικία; Γιατί δέν ἐνημερώνουν πιό ὑπεύθυνα καί ἀναλυτικά τό εἶδος τῶν τέστ πού γίνονται καί πόσο διαφέρουν μεταξὺ τους στήν εἰδικότητα ἀπομόνωσης τοῦ συγκεκριμένου ἰοῦ καί πόσο διαφέρουν στήν κλινική εὐαισθησία τους;

Γιατί δέν ἐνημερώνουν μέ σαφήνεια πόσα ἀπό τά θετικά κρούσματα εἶναι πραγματικά ἐνεργά; Πόσα κρούσματα ἀναλόγως τοῦ εἴδους τῶν τέστ πού γίνονται μπορεῖ νά εἶναι θετικά ἀλλά νά ὀφείλονται σέ ἀνθρώπους πού εἶχαν νοσήσει πρίν ἀπό λίγο καιρό ὅταν εἴχαμε ὄντως τήν πρώτη ἔξαρση;

Γιατί δέν ξεχωρίζουν μέ σαφήνεια τά ἀνενεργά ἀπό τά ἀσυμπτωματικά κρούσματα; Μιᾶς καί δέν μποροῦν ὅλα τά τέστ χωρίς ταυτόχρονη ἐξέταση αἵματος νά κάνουν τόν διαχωρισμό αὐτό, γιατί χρεώνονται ὅλα ἐνεργά - θετικά;

Γιατί δέν μᾶς ἐνημερώνουν ἀναλυτικά πόσα ἀπό τά θετικά δείγματα ἀφοροῦν συγκεκριμένα τόν covid 19 καί πόσα ὁποιονδήποτε ἄλλον κορονοϊο μιᾶς καί ὁ συγκεκριμένος ἰός δέν ἀπομονώνεται σέ ὅλα τά διαθέσιμα τέστ;

Τό σημαντικότερο ὅμως εἶναι, πώς εἶναι δυνατόν νά λέμε πώς ὁ ἰός εἶναι σέ ἔξαρση ὅταν ὁ ἁπλοϊκός δείκτης θετικά κρούσματα σέ σχέση μέ τόν ἀριθμό τῶν τέστ εἶναι πολύ καλύτερος ἀπό ποτέ; Τήν ἡμέρα πού ἀνακοίνωσαν ρεκόρ κρουσμάτων παρέλειψαν νά μᾶς ἐνημερώσουν ὅτι εἴχαμε καί ἀριθμό ρεκόρ σέ ἐλέγχους καί ὁ δείκτης ἦταν στήν καλύτερη του στιγμή!

Ἐπιτέλους, ὁ Κύριος Τσιόδρας θά ὑπηρετήσει τήν ἐπιστήμη, μέ τήν ἔννοια της πλήρης ἀνάλυσης καί ἔρευνας καί μέ πλήρη διαφάνεια καί ἀλήθειες νά βγεῖ μπροστά νά μας ἐνημερώσει γιατί γίνεται καί τί ἐξυπηρετεῖ ὅλο αὐτὸ τό πανηγύρι πανικοῦ καί φόβου;

Θά δεχόταν ὁ ἴδιος ἔστω καί πρακτική ἐργασία ἀπό φοιτητῆ του, μέ τόσο ἐλλειμματική ἐπιστημονική προσέγγιση; Γιατί δέχεται λοιπόν νά βγαίνει μπροστά με ἐλλιπεῖς ἀναλύσεις πού ἐπηρεάζουν τήν πορεία ὁλόκληρης τῆς χώρας;


4 σχόλια:

  1. Εἶναι πολλὰ τὰ λεφτά,Ἄρη !
    Διότι,λεφτὰ ὑπάρχουν τελικά,ὅπως ἔλεγε ὁ ζαβοπροδότης.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Το τεστ ταυτοποίησης του ιού με τη μέθοδο PCR δεν είναι ούτε ειδικό για τον Covid19 ούτε ενδεικτικό ενεργού λοίμωξης. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ μπορεί να δώσει θετικό το τεστ ακόμα κι αν είχε προσβάλλει τον οργανισμό ένα τρίμηνο και παραπάνω πριν (και φυσικά πλέον έχει αποδράμει). Μπορεί με λίγα λόγια να ανιχνευτούν υπολείμματα γενετικού υλικού (RNA) ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ (από τους οποίους προσβαλλόμαστε πολύ συχνά και τα θεωρούμε “γριπούλες”) ακόμα κι αν έχουμε αναρρώσει πλήρως και δεν είμαστε πλέον φορείς !!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.