17 Ιουλ 2020

Θαῦμα Ἁγίας Μαρίνας


Πολλὲς φορὲς στὴν ζωή μας, σὰν συνειδητοὶ Χριστιανοί, ἐπικαλούμεθα τὸν Θεὸ καὶ τούς Ἁγίους Του.

Αὐτὸ λοιπὸν ἔκανε καὶ μιὰ οἰκογένεια ἀπὸ τὴν Κύπρο, γνωστὴ ἀπὸ τὶς τηλεοπτικὲς ἐκκλήσεις της πρὶν δύο , γιὰ τὴν ἐξεύρεση δότη προκειμένου νὰ βρεθεῖ μόσχευμα γιὰ ἐγχείρηση στὸ μικρὸ παιδί τους, τὸν Ἀνδρέα ποὺ ἔπασχε ἀπὸ λευχαιμία.

Μόσχευμα βρέθηκε καὶ οἱ γονεῖς ἑτοιμάσθηκαν γιὰ νὰ ταξιδεύσουν στὶς ΗΠΑ, ὅπου θὰ γινόταν ἡ λεπτὴ χειρουργικὴ ἐπέμβαση μεταμόσχευσης μυελοῦ.

Ὅλοι θυμόμαστε τότε τὴν ἀγωνία τῆς οἰκογένειας τοῦ Βάσου Βασιλείου ἀπὸ τὴ Λεμεσὸ καὶ τὶς καθημερινὲς ἐκκλήσεις τους στὸν Χριστό μας γιὰ νὰ σώσει τὸ παιδί τους.

Πρὶν λοιπὸν ξεκινήσουν γιὰ τὴν ἐγχείρηση οἱ γονεῖς ἄκουσαν γιὰ τὰ θαύματα τῆς Ἁγίας Μαρίνας καὶ πῆραν τὴν πρωτοβουλία νὰ τηλεφωνήσουν στὸ μοναστήρι τῆς Ἁγίας Μαρίνας στὴν Ἄνδρο καὶ νὰ...
ζητήσουν τὴν εὐλογία Της.

Στὸ τηλέφωνο ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς ἀρχιμανδρίτης Κυπριανὸς ὑποσχέθηκε πὼς θὰ προσευχηθεῖ στὴν Ἁγία καὶ εὐχήθηκε στοὺς γονεῖς νὰ ἔχει τὸ παιδὶ τὴν Ἁγία Μαρίνα στὸ χειρουργεῖο γιὰ βοήθεια. Πράγματι μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ ἡγουμένου Κυπριανοῦ στὶς ἀποσκευές τους καὶ μὲ ἀκράδαντη τὴν πίστη γιὰ τὴ βοήθεια τῆς Ἁγίας Μαρίνας οἱ δύο γονεῖς καὶ ὁ μικρὸς Ἀνδρέας μετέβησαν στὶς ΗΠΑ.

Μετὰ τὶς καθιερωμένες προκαταρκτικὲς ἐξετάσεις προετοιμασίας ὁ μικρὸς Ἀνδρέας εἰσῆλθε γιὰ τὴν πραγματικὰ πολὺ σοβαρὴ καὶ λεπτὴ ἐγχείρηση.

Λίγη ὥρα πρὶν τὸ χειρουργεῖο παρουσιάστηκε στὸν ἰατρὸ ποὺ θὰ χειρουργοῦσε τὸν μικρὸ Ἀνδρέα μία γυναῖκα. Εἶπε πὼς εἶναι γιατρὸς καὶ παρακάλεσε νὰ παρακολουθήσει τὴν ἐγχείρηση, ἐπειδὴ ἦταν προσωπικὴ ἰατρὸς τοῦ μικροῦ Ἀνδρέα. Ἡ συζήτηση τῆς γυναίκας μὲ τὸν χειρουργό ἔδειχνε πὼς κατεῖχε τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη καὶ δὲν ἄφηνε καμιὰ ἀμφιβολία στὸ χειρουργό νὰ σκεφτεῖ πὼς δὲν εἶναι ἰατρός.

Ἐκεῖνος πάντως τῆς εἶπε πὼς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ βρίσκεται στὸ χειρουργεῖο ξένος ἰατρὸς καὶ πὼς ἀποτελοῦσε πρακτικὴ τῆς ἰατρικῆς του ὁμάδας νὰ μὴν μετέχουν ἄλλοι στὶς λεπτὲς αὐτὲς ἐγχειρήσεις.

Ἡ ἐπιμονὴ ὅμως τῆς γυναίκας ἔκαμψε τὴν ἀρχικὴ ἀδιαλλαξία τοῦ χειρουργού. Τῆς ζήτησε νὰ ἀφήσει τὰ στοιχεῖα της στὴ γραμματεία καὶ νὰ εἰσέλθει στὴ συνέχεια στὸ χειρουργεῖο μαζί του.

Ἔτσι καὶ ἔγινε.
Ἡ ἄγνωστη ἰατρὸς εἰσῆλθε στὸ χειρουργεῖο καὶ ὄχι ἁπλῶς παρακολουθοῦσε ἀλλὰ συμμετεῖχε ἐνεργὰ στὴν ἐγχείρηση τοῦ μικροῦ Ἀνδρέα. Ἀρκετὲς φορὲς μάλιστα ἔδωσε τὶς κατευθύνσεις γιά το πῶς ἔπρεπε νὰ προχωρήσει ἡ ἐπέμβαση.

Ὅλα πῆγαν καλὰ καὶ ὁ γιατρὸς ἀφοῦ τὴν εὐχαρίστησε ἐξῆλθε τοῦ χειρουργείου.

Τὸ ζεῦγος Βασιλείου ἔτρεξε νὰ πληροφορηθεῖ γιά το πῶς πῆγε ἡ ἐγχείρηση.

«Ὅλα πῆγαν πολὺ καλά» τους εἶπε. Καὶ πρόσθεσε:

«Δὲν μπορῶ ὅμως νὰ καταλάβω πὼς εἴχατε μιὰ τέτοια γιατρὸ γιὰ τὸ παιδί σας καὶ ἤλθατε σὲ μένα;»

Οἱ γονεῖς ἔκπληκτοι του ἀπάντησαν ὅτι δὲν εἶχαν φέρει κάποια γιατρὸ καὶ δὲν γνωρίζουν κάτι σχετικό. Ὁ χειρουργός ὅμως ἐπέμενε καὶ τοὺς εἶπε πὼς ὅταν ἐξῆλθε ἀπὸ τὸ χειρουργεῖο ἡ γιατρὸς τοῦ μικροῦ Ἀνδρέα, παρέμεινε γιὰ λίγο μέσα με την ὑπόλοιπη ἰατρικὴ ὁμάδα.

Ὡς ἐκ τούτου κάπου ἐκεῖ γύρω ἔπρεπε νὰ εἶναι καὶ τοὺς προέτρεψε νὰ τὴ συναντήσουν.

Μάταια ὅμως ἔψαχναν νὰ τὴ βροῦν. Ἡ γιατρὸς εἶχε ἐξαφανισθεῖ...

Σκέφθηκαν πὼς θὰ ἔφυγε καὶ πῆγαν μετὰ τὴν προτροπὴ τοῦ χειρουργού στὴ γραμματεία νὰ ζητήσουν τὰ στοιχεῖα τῆς προκειμένου νὰ τὴν εὐχαριστήσουν. Πίστευαν πὼς ἴσως κάποια γιατρὸς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἢ τὴν Κύπρο εὐαισθητοποιήθηκε καὶ ταξίδευσε στὶς ΗΠΑ γιὰ νὰ συμβάλλει στὴν λεπτὴ χειρουργικὴ ἐπέμβαση.

Μὲ ἔκπληξη διαπίστωσαν πὼς ἡ ἄγνωστη γυναῖκα ἰατρὸς εἶχε ὑπογράψει μὲ τὸ ὄνομα Μαρίνα ἀπὸ τὴν Ἄνδρο (Marina from Andros).

Δὲν πίστευαν αὐτὸ ποὺ ἔβλεπαν.

Στέκονταν ἐπὶ ἀρκετὴ ὥρα ἀμήχανοι μπροστὰ στὸ θαῦμα τῆς Ἁγίας Μαρίνας.

Τὰ δάκρυα εὐγνωμοσύνης καὶ χαρᾶς πλημμύρισαν τὰ μάτια τους.

Θυμήθηκαν αὐτὸ ποὺ τοὺς εἶχε πεῖ ὁ σεβαστὸς γέροντας καὶ ἡγούμενος τῆς ὁμώνυμης Ἱερᾶς Μονῆς.

"Πηγαίνετε στὴν Ἀμερικὴ καὶ εὔχομαι ἡ Ἁγία Μαρίνα νὰ εἶναι μέσα στὸ χειρουργεῖο"

Τὴν ἀπερίγραπτη χαρά τους γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τῆς ἐγχείρησης καὶ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς ὑγείας τοῦ μικροῦ Ἀνδρέα τη μετέφεραν στὰ ΜΜΕ μιλῶντας γιὰ τὸ ἀληθινὸ θαῦμα.

Ἀπὸ τότε ἔβαλαν ὡς τάμα νὰ βρίσκονται πάντοτε οἰκογενειακῶς στὴν Ἄνδρο τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης τῆς Ἁγίας Μαρίνας.

Ἔτσι καὶ πράττουν, ἐνῶ ὅπως ἀνέφερε μοναχὸς τῆς Μονῆς μὲ τὸν ὁποῖο συνομιλήσαμε δύο φορές, στὰ ποὺ μεσολάβησαν ἀπὸ τότε, ἡ οἰκογένεια Βασιλείου μεταβαίνει τακτικὰ ἀπὸ τὴ Λεμεσὸ κάθε καλοκαίρι στὴν Ἄνδρο γιὰ νὰ εὐχαριστήσει τὴν Ἁγία Μαρίνα, ποὺ ἔσωσε τὸν μικρὸ Ἀνδρέα.

Οὐδέποτε λοιπὸν ἀπουσίασαν τὰ θαύματα τῶν Ἁγίων ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, καὶ εἴθε ὁ Πανάγαθος Θεός, ό Κύριος Ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, νὰ μᾶς ἐνισχύει τὴν πίστη μας μὲ τὰ θαύματα τῶν Ἁγίων μας.

Εὐχαριστοῦμε θερμῶς τὴν κ. Κυριακοπούλου Σπυριδούλα, συνταξιοῦχο ἰατρό, ποὺ εἶχε τὴν εὐγενῆ καλοσύνη νὰ μᾶς ἐνημερώσει γιὰ τὸ ἀνωτέρω θαῦμα. Θερμὲς εὐχαριστίες στὸν ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ στὴν ἀδελφότητα γιὰ τὶς διευκρινίσεις καὶ τὶς ἀπαντήσεις στὰ ἐρωτήματα ποὺ τοὺς θέσαμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.