28 Ιουλ 2020

Ἡ ἀρρώστια εἶναι τιμωρία ἢ εὐεργεσία;Τί εἶναι ἡ ἀρρώστια γιά μας; Καλὸ ἢ κακό; Θὰ μᾶς ὠφελήσει ἢ θὰ μᾶς βλάψει; Τὴ στέλνει ὁ Θεὸς γιὰ νὰ δοκιμάσει τὴν πίστη μας ἢ εἶναι θλιβερὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἁμαρτιῶν μας, ὅπως γράφει ὁ ὑμνογράφος στὴν Παράκληση: «Ἀπὸ τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν ἀσθενεῖ τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ μου καὶ ἡ ψυχή»;


Καὶ τὰ δυό μπορεῖ νὰ συμβαίνουν. Ἡ ἀρρώστια μας εἶναι σταλμένη ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἀποβλέπει στὴν πνευματική μας ὠφέλεια, στὸν ἐξαγνισμό μας, στὴ σωτηρία μας.

Γι' αὐτὸ ὁ Παῦλος λέει ὅτι οἱ δοκιμασίες στέλνονται στὸν πιστὸ Χριστιανὸ «εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ» (Εβρ. Ιβ' 10), γιὰ νὰ γίνουμε δηλαδὴ ἐμεῖς ποὺ δοκιμαζόμαστε μέτοχοι τῆς...

ἁγιότητας καὶ τῆς μακαριότητας τοῦ Χριστοῦ.Μπορεῖ ὅμως νὰ συμβαίνει καὶ κάτι ἄλλο. Ἡ αἰτία τῆς ἀρρώστιας μας νὰ βρίσκεται στον εαυτό μας, στὶς παρεκτροπές μας, στὶς ἁμαρτίες μας, στὰ ξενύχτια, στὰ φαγοπότια, στὰ μεθύσια, στὰ ἄσωτα ἔργα μας, τὰ ὁποῖα ὁ θεῖος Παῦλος τὰ ὀνομάζει «ἔργα τοῦ σκότους». Δυστυχῶς, γιὰ τοὺς περισσότερους αὐτὸ συμβαίνει.


Γιατί οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν τίμια καὶ σεμνὴ ζωή τους περιφρουροῦν τὴν ὑγεία τους ἀπὸ πολλοὺς πειρασμοὺς καὶ κινδύνους. Ὁ σοφὸς Σολομῶν λέει: «Φόβος Κυρίου προστίθησιν ἡμέρας».

Ὁ φόβος τοῦ Κυρίου, ἐπειδὴ ἐξασφαλίζει γαλήνη στὴν ψυχή, παρατείνει τὴν ἐπίγεια ζωή. «Ἔτη δὲ ἀσεβῶν ολιγωθήσεται» (Παροιμ. Ι' 27). «Τῆς ἁμαρτίας ὁ καρπὸς εἶναι φθορά, ἀσθένεια, πρόωρος μαρασμός, θάνατος».

Ἀπὸ στατιστικὲς ποὺ ἔγιναν πρό ἐτῶν στὴν Ἀμερικὴ διαπιστώθηκε ὅτι ἀπὸ τὰ ἄτομα ποὺ ἐκκλησιάζονται καὶ ζοῦν σύμφωνα μέ τὰ διδάγματα τῆς Ἐκκλησίας μόνο 2% πάσχουν ἀπὸ νευρώσεις. Σὲ ἄτομα ὅμως ποὺ ζοῦν μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τὸ ποσοστὸ ἀνέρχεται πάνω ἀπὸ 32%.

Οἱ κοσμικοὶ τύποι, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, «γλεντζέδες καὶ ἄσωτοι παντὸς τύπου», ρίχνουν τὸν ἑαυτό τους ἀσυλλόγιστα στοὺς φοβεροὺς αὐτοὺς κινδύνους. Καὶ γι' αὐτοὺς ἡ ἀρρώστια εἶναι τιμωρία, μαστίγωμα θεϊκό. Δὲν τοὺς τιμωρεῖ ὁ Θεὸς ἀλλὰ ἡ θεληματική τους ἁμαρτία. Σπέρνουν καὶ θερίζουν ἀγκάθια ποὺ τοὺς καταπληγώνουν.

Ἀλλὰ ἐδῶ εἶναι τὸ παράδοξο καὶ θαυμαστό. Αὐτὸ ποὺ φαίνεται σὰν θεϊκὸ μαστίγωμα εἶναι δεῖγμα μεγάλης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ μετατραπεῖ τὸ κακὸ σὲ καλό, τὸ πικρὸ σὲ γλυκύ. Μὲ ποιὸ τρόπο; Μὲ τὸν πόνο τῆς ἀρρώστιας ξυπνᾶ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὸ θανάσιμο ὕπνο τῆς ἁμαρτίας καὶ τὴν ὁδηγεῖ στὴ σωτήρια μετάνοια.

Ὁ καθηγητὴς Ἰατρικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Αμβούργου, Αρθρ. Γιόρες, στὸν πρυτανικό του λόγο εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: «Ἡ ἀρρώστια σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἐκδηλώνεται ὁσάκις ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται σὲ σύγκρουση μὲ τὴ συνείδησή του, ἑπομένως «ἐν ἁμαρτίᾳ»...

Ἡ ἀρρώστια, λοιπόν, ἀποτελεῖ προειδοποίηση καὶ εἶναι φωνὴ Κυρίου, ποὺ μᾶς καλεῖ σὲ περισυλλογή...»

Ὥστε, ὅσο συνεχίζουμε τὰ ἁμαρτωλά μας πάθη, τότε οἱ ἀρρώστιες εἶναι παιδαγωγικὰ κτυπήματα. Ὅταν ὅμως μετανοήσουμε εἰλικρινά, τότε ἡ ἀρρώστια μετατρέπεται σὲ εὐεργεσία.

Εἶναι, λοιπόν, ὁλοφάνερο ὅτι αὐτὸ μᾶς συμφέρει. Νὰ δεχόμαστε, δηλαδή, μὲ εὐγνωμοσύνη τὴν παιδαγωγικὴ ράβδο τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ μεταβάλλεται ἡ δοκιμασία σὲ εὐεργεσία. Καὶ τί εὐεργεσία! Εὐεργεσία ψυχῆς, «πράγματος ἀθανάτου»!

Δὲν βλέπετε τί κάνουν οἱ γεωργοὶ στὰ μαστιχόδεντρα καὶ σὲ ὅλα τὰ ἀρωματικὰ δέντρα; Μὲ τὸ μαχαίρι κάνουν ἀμυχὲς στὸν κορμὸ τοῦ δέντρου καὶ ἔπειτα ρέει ἀπὸ αὐτὲς τὸ λιβάνι, ἡ μαστίχα, ἡ ἀλόη, ἡ σμύρνα.

Ἔτσι καὶ ἀπὸ τὰ δάκρυα τοῦ ἀρρώστου ποὺ μετανοεῖ, θὰ βγοῦν οἱ ἀδαμάντινες χριστιανικὲς ἀρετές: πίστη, ἀγάπη, ταπεινοφροσύνη, ὑπομονή...

«Προσφορὰ στὸν ἄρρωστο ἀδελφό», Αρχιμ. Χριστοδούλου Παπαγιάννη,
Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ ΣΩΤΗΡ», Ἀθῆναι 2007


2 σχόλια:

 1. Οσα περνάει ο άνθρωπος στήν ζωή του είναι δοκιμασία, παιδαγωγία,ενας διαρκής αγώνας σωματικός καί πνευματικός,
  γιά νά σταθεί "όρθιος" στή ζωή
  να αντιμετωπίση τό κακό,
  τά βάσανα,τίς αρρώστειες.κλπ
  Μόνος του δέν μπορεί νά τά καταφέρει ειναι "μικρός", "λίγος",θνητός,αδύναμος,
  χρειάζετε τήν βοήθεια καί τήν δύναμη κάποιου.
  Πού θά απευθυνθεί?,σέ άνθρωπο?
  πάλι δέν θά μπορέσει νά γίνει καλά...
  Μόνο ο Παντοδύναμος Κύριος ειναι Εκείνος πού θά τού δώσει τήν υγεία,τήν χαρά,την ευλογία
  και τελικά τήν πολυπόθητη
  ΣΩΤΗΡΙΑ.ΑΜΗΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.