8 Ιουν 2020

Ἐνδιαφέρουσα θέση τοῦ Kissinger γιὰ τὴν Ἐπανάσταση του 1821 στὴν διδακτορική του διατριβὴ

Ο Henry Kissinger, πρ. Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. ἀλλὰ καὶ ἄνθρωπος ποὺ μέχρι καὶ σήμερα διαθέτει ἰσχυρότατη ἐπιρροὴ σὲ μείζονα ζητήματα διεθνοῦς πολιτικῆς, στὴν διδακτορική του διατριβὴ μὲ θέμα “A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace 1812-1822” ἀναφέρει ὅτι: “The Greek Revolution was not a revolution of middle class origin to achieve political liberty but a national movement with a religious basis.” 

Σὲ ἑλληνικὴ μετάφραση: «Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση δὲν ἦταν μία ἀστικὴ ἐπανάσταση μὲ στόχο τὴν ἐπίτευξη πολιτικῆς χειραφέτησης ἀλλὰ ἕνα ἐθνικὸ κίνημα μὲ θρησκευτικὴ βάση». 
Μέχρι καὶ ὁ γνωστὸς γιὰ τὶς θέσεις τοῦ Kissinger ἴσως δεχθεῖ ὀξύτατη κριτικὴ ἀπὸ τὴν ἐπιτροπὴ «Ἑλλάδα 2021» ὡς ἀκραῖος, ἐθνικιστὴς καὶ τὰ συμπαρομαρτούντα…
enromiosini

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.