15 Ιουν 2020

Παπικοί, Οὐνῖτες καὶ Ουκρανοί σχισματικοὶ φύτεψαν δέντρο γιὰ τὴν ἑνότητα σὲ σχολὴ Παπικῶν.

Ὅλες οἱ ἐκκλησίες τῆς Ἐπαρχίας Λβὶβ στὴν Οὐκρανία πρέπει νὰ ἑνωθοῦν γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν παγκόσμια πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀνέφεραν σὲ μία πρόσφατη τελετὴ γιὰ τὴν ἑνότητα ἐκπρόσωποι τῆς «Καθολικῆς ἐκκλησίας», τῆς «Οὐνιτικῆς Ἑλληνόρρυθμης Καθολικῆς ἐκκλησίας» καὶ τῆς σχισματικῆς «Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας». 

Οἱ τρεῖς ὁμολογίες συγκεντρώθηκαν στὶς 15 Μαΐου στὸ «Ἀνώτερο Θεολογικὸ Σεμινάριο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Λβὶβ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς ἐκκλησίας» στὸ χωριὸ Μπριουκόβιτσι [Bryukhovichi] στὴν Οὐκρανία, γιὰ νὰ φυτέψουν ἕναν σφένδαμο ὁ ὁποῖος θὰ γίνει τὸ σύμβολο τῆς ἑνότητάς τους, ἀναφέρει...
η ἰστοσελίδα τῶν Καθολικών στην Λβίβ. 
Ἡ σχισματικὴ OCU ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν «Μητροπολίτη» Μακάριο Μαλέτιτς (πρώην ἐπικεφαλῆς τῆς «Οὐκρανικῆς Αὐτοκέφαλης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας). Οἱ Παπικοὶ μὲ τὸ λατινικὸ τυπικὸ ἐκπροσωπήθηκαν ἀπὸ τὸν «Ἐπίσκοπο» Μέριερ Μπουτσὲκ [Maryer Buchek], καὶ οἱ Οὐνίτες ἐκπροσωπήθηκαν ἀπὸ τὸν «Ἀρχιεπίσκοπο» Ἴγκορ Βόζνιακ [Igor Voznyak]. 
Οἱ σχισματικοί της OCU έχουν λειτουργήσει ἀρκετὲς φορὲς μὲ τοὺς Οὐνίτες καὶ τοὺς Παπικούς.

5 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.