7 Ιουν 2020

H θεόσαρκη μερίδα

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Θαύματα καὶ Ἀποκαλύψεις ἀπὸ τὴ Θεία Λειτουργία (Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου - Ωρωπού Ἀττικῆς)


Δώδεκα μίλια ἔξω ἀπὸ τὴ Δαμασκὸ ἀσκήτευε ἕνας στυλίτης.
Κάποτε σκανδαλίστηκε μ' ἕναν ἱερέα τῆς πόλης, γιὰ τὸν όποίο πληροφορήθηκε πώς ἔπεφτε σὲ σαρκικὴ ἁμαρτία.
Σὲ λίγες μέρες ὁ ἱερέας αὐτὸς ἔτυχε νά πάει νά λειτουργήσει στὸ μοναστήρι, ὅπου βρισκόταν καὶ ὁ στῦλος τοῦ ἀσκητῆ.
Τὴν ὥρα τοῦ κοινωνικοῦ, ὁ στυλίτης κατέβασε σ' ἕνα καλάθι τὸ ἅγιο Ποτήριο πού εἶχε μαζί του, καὶ μέσα σ' αὐτὸ τοῦ ἔβαλαν τὰ ἄχραντα Μυστήρια.
Ὅταν ὅμως ἀνέβασε πάνω τήν θεία Κοινωνία, δίσταζε νά μεταλάβει.
Ἔφερνε στὸ νοῦ του τὴν...
κατηγορία πού εἶχε ἀκούσει γιὰ τὸν λειτουργὸ ἱερέα, καὶ συλλογιζόταν: Ἄραγε, ἔχει ἁγιαστεῖ αὐτὴ ἢ μερίδα;
Ἐπιφοίτησε σ' αύτή τὸ ἅγιο Πνεῦμα ἢ ἐμπόδισε τὸν ἐρχομὸ Του ἢ ἁμαρτία τοῦ λειτουργοῦ;
'Ἔτσι ὅπως εἶμαι σκανδαλισμένος μὲ τὸν ἱερέα, πρέπει νά μεταλάβω ἢ ὄχι;".
Ἐνῶ συλλογιζόταν αὐτά, ὁ Θεὸς οἰκονόμησε νά συμβεῖ κάτι φρικτό, γιὰ νά πληροφορηθεῖ ὁ στυλίτης καὶ συνάμα νά στηριχθεῖ κάθε χριστιανικὴ ψυχή.
Τὴν ὥρα ποῦ τεμαχιζόταν τὸ πανάγιο Σῶμα, πρὶν τὴ μετάληψη τοῦ λαοῦ, μία μερίδα κύλησε ἀπὸ τὸ δισκάριο κι ἔπεσε στὴν άγία τράπεζα, ὅπου μεταβλήθηκε σὲ σάρκα μπροστὰ στά μάτια ὅλων ὅσων βρίσκονταν ἐκεῖ.
Ό λειτουργός, θαμπωμένος, δοκίμασε ν' ἀκουμπήσει καὶ νά ψηλαφίσει τὴν άγία μερίδα.
Μόλις ὅμως τὴν ἄγγιξε, ἐκείνη κόλλησε στό δάχτυλό του σὰν ζωντανή, φρεσκοσφαγμένη σάρκα. καὶ καθὼς τράβηξε τὸ χέρι του, ὑψώθηκε καὶ ἢ άγία μερίδα κολλημένη στὸ δάχτύλο.
Ἀμέσως ἔσταξαν τρεῖς σταγόνες Αἷμα στὴν άγία τράπεζα, ποῦ πότισαν τὸ πρῶτο καὶ δεύτερο κάλυμμα κι ἔφτασαν μέχρι τὸ μάρμαρο.
'Ὅταν πληροφορήθηκε ὁ στυλίτης τὸ θαυμαστὸ γεγονός, μετάλαβε μὲ φόβο καὶ τρόμο τὴν άγία μερίδα πού τοῦ εἶχαν στείλει, καὶ ὁμολόγησε σ' ὅλους τή δυσπιστία του.
Ό ὅσιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναίτης, πού διηγήθηκε τὴ θαυμαστὴ αὐτὴ ἱστορία, ὑπῆρξε αὐτόπτης μάρτυρας τοῦ θαύματος.
Ἀξιώθηκε νά δεῖ, νά προσκυνήσει καὶ νά πάρει μαζί του ἕνα κομμάτι ἀπὸ τὴ θεόσαρκη μερίδα.
Κάποτε βρέθηκε στά 'Ιεροσόλυμα, ὅπου συνάντησε ἕνα δαιμονισμένο.
Μὲ αδίσταχτη πίστη τοῦ κρέμασε στό λαιμό, μέσα σὲ σακουλάκι, τὴν άγία μερίδα, καὶ σὲ μερικὲς μέρες ὁ ἀσθενὴς εἶχε θεραπευθεῖ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.