10 Ιουν 2020

Οἱ τρεῖς παγίδες τοῦ διαβόλου κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος

Δημήτριος Παναγόπουλος ὁ Ἱεροκῆρυξ 

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος λέει, ὅτι ὁ διάβολος βάζει σὲ κάθε ἄνθρωπο, τὶς ἑξῆς 3 παγίδες – λάκκους, μὲ σκοπὸ νὰ τὸν ἐξαπατήσει: 
α) Ἐμποδίζει τοὺς ἀνθρώπους νὰ κάνουν τὸ σωστὸ π.χ. νὰ πᾶνε στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ συμμετέχουν στὰ Μυστήρια Της. Ὁ διάβολος τοὺς βάζει νὰ κρίνουν τοὺς παπάδες καὶ τοὺς πιστούς, βρίσκοντας τὰ κουσούρια καὶ τὰ ἐλαττώματά τους. Ἄλλους πάλι τοὺς κρατᾶ μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μὲ τὴ σάρκα, ἄλλους μὲ τὸ μεθύσι, ἄλλους μὲ τὸν τζόγο κ.α. Ὁρισμένοι ὅμως ξεφεύγουν, ἀπὸ τὴν ἀπ’ αὐτὴν πρώτη παγίδα, ὅποτε ὁ διάβολος ἐπιστρατεύει μία δεύτερη παγίδα. 
β) Ἐπιτρέπει τοὺς ἀνθρώπους νὰ κάνουν τὸ σωστό, νὰ πηγαίνουν στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ νὰ τὸ κάνουν μὲ τὸ δικό τους βολικὸ τρόπο. Περιμένουν νὰ χτυπήσει ἡ τρίτη καμπάνα νὰ πᾶνε στὴν Ἐκκλησία, ἀνάβουν ἕνα κερὶ καὶ νομίζουν ὅτι ἐκκλησιαστήκανε. Ἄλλοι πάλι Κοινωνοῦν, χωρὶς νὰ ἔχουν ἐξομολογηθεῖ κ.α… Ὁρισμένοι ὅμως, ἔχουν ξεφύγει καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν παγίδα, ὅποτε ὁ διάβολος τοὺς θέτει μία τρίτη παγίδα. 
γ) Πηγαίνει ὁ διάβολος στὸ αὐτί τους καὶ τοὺς λέει: Μακάρι νὰ κάνουν καὶ οἱ ἄλλοι αὐτὰ ποὺ κάνεις ἐσύ! Ἔρχεται δήλ. ὁ διάβολος σὲ αὐτοὺς καὶ τοὺς συγκρίνει μὲ τοὺς ἄλλους καὶ τοὺς...
ἐπιβραβεύει, μὲ σκοπὸ νὰ ὑπερηφανευτοῦν καὶ νὰ χάσουν ἔτσι ὅλο τὸ μισθό τους.
Κάποτε ὁμιλοῦσε ἕνας μεγάλος ἱεροκήρυκας. Ὅταν τελείωσε τὴν ὁμιλία του, πῆγε κάποιος, γιὰ νὰ τὸν συγχαρεῖ. Ἀπὸ πίσω του, πῆγαν καὶ ἄλλοι γιὰ νὰ τὸν συγχαροῦν. 
Καὶ λέει στὸν ἱεροκήρυκα:
– Θεωρῶ τὸν ἑαυτόν μου ἀπόψε εὐτυχῆ, γιὰ 2 χαρὲς ποὺ νιώθω: Μία ποὺ σᾶς συγχαίρω, πιάνοντας τὸ χέρι σας, ἔναντι αὐτῶν ποὺ εἴπατε ἀπόψε καὶ μία, ποὺ ἔρχομαι πρῶτος στὴν σειρὰ γιὰ νὰ σᾶς συγχαρῶ!
– Δυστυχῶς εἶστε ὁ δεύτερος, τὸν διόρθωσε ὁ ἱεροκήρυκας.
– Πῶς δεύτερος, ἐγὼ ἦρθα πρῶτος, εἶπε μὲ ἀπορία ἐκεῖνος. Ἐξάλλου ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι ἀπὸ πίσω μου.
– Ἦρθε πρῶτα ὁ διάβολος καὶ μὲ εἶπε, ὅτι τὰ εἶπα καλά!

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.