19 Ιουν 2020

Ἢ ὀπτασία τοῦ Σαρακηνού


Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Θαύματα καὶ Ἀποκαλύψεις ἀπὸ τὴ Θεία Λειτουργία (Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου - Ωρωπού Ἀττικῆς)
Ἀττικῆς)
Ὁ ΑΜΗΡΑΣ τῆς Συρίας ἔστειλε κάποτε τὸν ἀνιψιό του στὴ Διόσπολη γιὰ ὁρισμένες ἐργασίες.
Στὴν πόλη αύτή ὁ ἀνιψιὸς συνάντησε ἕναν θαυμάσιο ναὸ τοῦ άγίου Γεωργίου. Ἀμέσως πρόσταξε τούς ὑπηρέτες του νά μεταφέρουν τὰ πράγματά του ἐπάνω στὰ κατηχούμενα τοῦ ναοῦ, ὅπου ἐγκαταστάθηκε κι ὁ ἴδιος.
'Ὕστερα εἶπε νὰ βάλουν μέσα στό ναὸ καὶ τὶς δώδεκα καμῆλες του, παρὰ τὶς διαμαρτυρίες καὶ τὶς παρακλήσεις τῶν ἱερέων.
Μόλις ὅμως οἱ καμῆλες μπῆκαν στὴν ἐκκλησία, ἔπεσαν στό ἔδαφος νεκρές, ἐνῶ ὁ ἀνιψιὸς τοῦ αμηρά ἔμεινε νά θαυμάζει τὴν ἀκαταμάχητη δύναμη τοῦ άγίου Γεωργίου.
Τὴν ἄλλη μέρα, καθὼς ὁ ἱερέας τελοῦσε τὴ θεία λειτουργία, ὁ Σαρακηνός τον παρακολουθοῦσε ἀπὸ τὰ κατηχούμενα.
Τότε ὁ φιλάνθρωπος Θεός τοῦ ἄνοιξε τὰ μάτια τῆς ψυχῆς, καὶ τί βλέπει...
τὸν ἱερέα νά σφάζει ἕνα μικρὸ παιδὶ καὶ νά χύνει τὸ αἷμα του μέσα στὸ ἅγιο ποτήριο, ἐνῶ τὸ σῶμα του νά το κόβει καὶ νά το τοποθετεῖ ατό ἱερὸ δισκάριο!

Ὅταν τελείωσε τὸ κοινωνικό, παρατηροῦσε ὁ Σαρακηνός ἀπορημένος τὸν ἱερέα νά μεταδίδει ατό λαὸ τὶς σάρκες καὶ τὸ αἷμα τοῦ παιδιοῦ.

Μετὰ τὴ λειτουργία πῆρε ὁ ἱερέας τὰ καλύτερα πρόσφορα καὶ τὰ πῆγε φιλοδώρημα στὸ Σαρακηνό. Τί εἶναι αὐτά; ρώτησε ἐκεῖνος.

Αὐτά, ἀφέντῃ μου, εἶναι ψωμιὰ πού προσφέρουν οἱ πιστοί.

Μ' αὐτὰ λειτουργοῦμε στὴν Ἐκκλησία μας.

Άπ' αὐτὰ πῆρες καὶ λειτούργησες σήμερα; ρώτησε θυμωμένος ἐκεῖνος.

Δὲν σὲ εἶδα ἐγώ, ποῦ ἔσφαξες τὸ παιδὶ κι ἔδωσες τὴ σάρκα καὶ τὸ αἷμα του στό λαό;
Νομίζεις πώς όλ' αὐτὰ Δὲν τὰ ἔβλεπα, κακοῦργε καὶ φονιᾶ;
Ό ἱερέας τρόμαξε. Δόξασε τὸ Θεὸ καὶ εἶπε:
Πιστεύω, ἀφέντη μου, πῶς ὁ Θεὸς σ' ἔχει κατατάξει στή χορείᾳ τῶν σωζόμενων, ἀφοῦ σὲ ἀξίωσε νά δεῖς τέτοιο φρικτὸ μυστήριο. Αύτή τὴ θεωρία ποτὲ Δὲν ἀξιώθηκα ἐγὼ νά τη δῶ, ἀλλὰ βλέπω πάντα μπροστά μου ψωμὶ καὶ κρασί.
Ἐμεῖς πιστεύουμε πώς ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος, πού προσφέρουμε στὴ λειτουργία μας, εΙναι Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, μὰ τοῦτο τὸ θαυμάσιο δὲν τὸ βλέπει ὁ καθένας.
Ἀκούγοντας τὴν ἐξήγηση ὁ Σαρακηνός, θαύμασε καὶ ἀποφάσισε νά γίνει χριστιανός. Βαπτίστηκε, πῆγε στὸ Σινᾶ, ἔγινε μοναχός, καὶ ἀργότερα ἐπισφράγισε μὲ τὸ μαρτύριο τὴν ὀρθόδοξη πίστη του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.