3 Μαΐ 2020

«Ψηφιακὸς ἐφιάλτης» στὴν Ἰνδία: Ὑποχρεωτικὴ μαζικὴ παρακολούθηση ἐργαζομένων μέσῳ GPS γιὰ τὴν μὴ ἐξάπλωση τοῦ covid19

Ἡ Ἰνδία ἔδωσε ἐντολὴ ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι στὸν δημόσιο καὶ ἰδιωτικὸ τομέα νὰ χρησιμοποιοῦν μιὰ ἐφαρμογὴ ἐντοπισμοῦ Bluetooth ποὺ σχεδίασε κυβερνητικὸς φορέας καὶ νὰ διατηροῦν τὴν ἀπαιτούμενη κοινωνικὴ ἀπόσταση στὰ γραφεῖα τους καθὼς τὸ Νέο Δελχί ξεκινᾶ τὴ χαλάρωση κάποιων μέτρων τοῦ lockdown σὲ περιοχὲς χαμηλότερου κινδύνου.

Ἡ κυβέρνηση τοῦ πρωθυπουργοῦ Ναρέντρα Μόντι ἀνακοίνωσε χθὲς ὅτι ἡ Ἰνδία -ἡ χώρα μὲ τὸν μεγαλύτερο ἀριθμὸ ἀνθρώπων σὲ lockdown- θὰ παρατείνει τὰ πανεθνικὰ μέτρα ἐλέγχου γιὰ δύο ἑβδομάδες γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἐξάπλωση τῆς COVID-19 ἀλλὰ θὰ προχωρήσει σὲ «σημαντικὴ χαλάρωση» τῶν περιοριστικῶν μέτρων σὲ περιοχὲς χαμηλότερου κινδύνου. Ἡ χώρα ἔχει καταγράψει πάνω ἀπὸ...
37.000 κρούσματα καὶ 1.218 θανάτους ἀπὸ τὸν ἰό.

Στὸ πλαίσιο τῶν προσπαθειῶν της νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν θανατηφόρο ἰό, ἡ Ἰνδία λάνσαρε τὸν περασμένο μῆνα τὴν ἐφαρμογὴ Aarogya Setu - σημαίνει Γέφυρα Ὑγείας - ἡ ὁποία βασίζεται σὲ συστήματα Bluetooth καὶ GPS καὶ τὴν ὁποία σχεδίαζε τὸ Ἐθνικὸ Κέντρο Πληροφορικῆς τῆς χώρας. Ἡ ἐφαρμογὴ ἐνημερώνει τοὺς χρῆστες ὅτι πιθανὸν νὰ ἦρθαν σὲ ἐπαφὴ μὲ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι βρέθηκαν θετικοὶ στὴν COVID-19 ἢ ποὺ θεωροῦνται ὑψηλοῦ κινδύνου.

«Ἡ χρήση τοῦ Aarogya Setu θὰ εἶναι ὑποχρεωτικὴ γιὰ ὅλους τοὺς ὑπαλλήλους, καὶ στὸν ἰδιωτικὸ καὶ στὸ δημόσιο τομέα», ἀνέφερε ἀργὰ χθὲς σὲ ἀνακοίνωση τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν τῆς Ἰνδίας.

Ἀξιωματοῦχοι στὸ ὑπουργεῖο Τεχνολογίας καθὼς καὶ δικηγόρος ποὺ ἀσχολήθηκε μὲ τὴν πολιτικὴ προστασίας προσωπικῶν δεδομένων τῆς Aarogya Setu δήλωσαν στὸ Reuters ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ χρειάζεται νὰ ἔχει ἐγκατασταθεῖ σὲ τοὐλάχιστον 200 ἑκατ. τηλέφωνα προκειμένου νὰ εἶναι ἀποτελεσματικὴ σὲ μιὰ χώρα 1,3 δισεκ. ἀνθρώπων. Σύμφωνα μέ στοιχεῖα ἀπὸ τὴ Google Play Store, περίπου 50 ἑκατ. χρῆστες τηλεφώνων Android ἔχουν "κατεβάσει" τὴν ἐφαρμογὴ στὶς συσκευές τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.