23 Μαΐ 2020

Ἡ τεχνολογία ιχνηλάτησης ἐπαφῶν COVID-19 τῆς Google καὶ τῆς Apple εἶναι ἕτοιμη

Η Google καὶ ἠ Apple συνεργάστηκαν για τὴν ἀνάπτυξη μίας πλατφόρμας ἡ ὁποία θὰ λειτουργεῖ καὶ στὰ δύο οἰκοσυστήματα καὶ θὰ ἰχνηλατεῖ τὶς ἐπαφὲς θυμάτων COVID-19, στέλνοντας εἰδοποίηση σὲ ὅσους ἦρθαν σὲ ἐπαφὴ μαζί τους. Τώρα ἡ τεχνολογῖα ειναι ἕτοιμη, ὀνομάζεται Exposure Notifications (Εἰδοποιήσεις Ἔκθεσης) καὶ θὰ εἶναι διαθέσιμη μὲ τὴ νέα ἀναβάθμιση τῶν δύο λειτουργικῶν συστημάτων. Πρακτικὰ δὲν πρόκειται γιὰ μία ὁλοκληρωμένη ἐφαρμογή, ἀλλὰ γιὰ ἕνα API τὸ ὁποῖο μποροῦν νὰ χρησιμοποιήσουν κυβερνήσεις καὶ προγραμματιστὲς γιὰ νὰ δημιουργήσουν δικές τους ἐφαρμογὲς ἰχνηλάτησης ἐπαφῶν. Τὸ πῶς θὰ λειτουργεῖ ἡ τεχνολογία αὐτὴ μπορείτε να τὸ δεῖτε ἐδῶ. Τὸ γεγονὸς πὼς εἶναι ἐνσωματωμένη σὲ iOS καὶ Android σημαίνει μεγαλύτερες δυνατότητες υἱοθέτησης ἀπὸ μεγαλύτερο κομμάτι τοῦ πληθυσμοῦ, μίας καὶ ἡ συμμετοχὴ σὲ μία τέτοια ἐφαρμογὴ εἶναι καθαρὰ ἐθελοντική. Οἱ χρῆστες θὰ πρέπει νὰ δώσουν τὴ συγκατάθεσή τους γιὰ νὰ μοιραστοῦν οἱ πληροφορίες τοὺς ἂν ἀρρωστήσουν, ἀκόμα καὶ τότε ὅμως ἡ ἀνωνυμία τοὺς παραμένει.Ἕως τώρα 22 χῶρες ἀπὸ πέντε ἠπείρους ἔχουν ζητήσει τὸ API ἀπὸ Google καὶ Apple. Γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ὁ κατακερματισμὸς τοῦ API, ἡ χρήση τοῦ περιορίζεται σὲ μία ἐφαρμογὴ ἀνὰ χώρα, μὲ ἐξαιρέσεις σὲ περιπτώσεις πολιτειῶν. Συμβατὲς συσκευὲς θὰ...
εἶναι ὅσες τρέχουν iOS 13.5 ἢ Android 6.0 καὶ μεταγενέστερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.