7 Μαΐ 2020

Οντάριο: Τὰ χειρουργεῖα γιὰ καρκίνους καὶ καρδιακὰ ἀκυρώνονται ἐνῶ οἱ ἐκτρώσεις διενεργοῦνται κανονικά!

Σχόλιο: Ἡ συγκεκριμένη θλιβερὴ εἴδηση ἀποτελεῖ ἕνα ἐνδεικτικὸ ἀλλὰ ταυτοχρόνως χαρακτηριστικὸ παράδειγμα μίας εὐρείας τακτικῆς ὥστε νὰ ἀντιληφθοῦμε πῶς ὁ δυτικὸς κόσμος ἀντιλαμβάνεται τὴν παροχὴ ἰατρικῆς περίθαλψης. Δυστυχῶς, ἡ διενέργεια τῆς ἰατρικῆς πράξης τῆς ἔκτρωσης ἔχει προτεραιοποιηθεῖ σὲ πολλὰ κράτη διεθνῶς ἔναντί της ἀντιμετώπισης ἄλλων βαρύτατων νόσων καὶ περιστατικῶν. Ἐκεῖνο βέβαια ποὺ προκαλεῖ τὸ δημόσιο αἴσθημα ἔτι περαιτέρω εἶναι ὅτι αὐτὴ ἡ τακτικὴ ἀκολουθεῖται καὶ ἐν μέσω τῆς κρίσης τοῦ κορωνοϊοῦ… 

Τῆς Lianne Laurence 
Πάνω ἀπὸ πενήντα χιλιάδες ἐπεμβάσεις ἔχουν «ἀκυρωθεῖ ἢ ἀποφευχθεῖ» ἕως σήμερα, ἐνῶ οἱ ἐκτρώσεις συνεχίζονται μὲ γρήγορο ρυθμὸ. Τὰ νοσοκομεῖα τοῦ Ὀντάριο ἐξακολουθοῦν νὰ διενεργοῦν ἐκτρώσεις ὡς «ἀπαραίτητη παροχὴ» ἀκόμη καὶ ἂν συγχρόνως ἀκυρώνουν ἢ καθυστεροῦν χειρουργεῖα γιὰ θεραπεία καρκίνου καὶ καρδιολογικῶν προβλημάτων, σύμφωνα μὲ τὰ πρωτόκολλα γιὰ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, καὶ ἐν μέσω...

προειδοποιήσεων ὅτι δεκάδες ἀνθρώπων ἐνδεχέται νὰ ἔχουν πεθάνει ὡς ἄμεσο ἐπακόλουθο αὐτῶν τῶν καθυστερήσεων. 
Πράγματι, ἡ ὑπουργὸς Ὑγείας τοῦ Ὀντάριο Christine Elliott ἀναγνώρισε νωρίτερα τὴν περασμένη ἑβδομάδα ὅτι ἀπὸ μία ἀνάλυση τῶν δεδομένων ποὺ ἀνακοινώθηκε ἀπὸ τὸ Δίκτυο Ὑγείας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Τορόντο ἐκτιμήθηκε πὼς 35 ἄνθρωποι μπορεῖ νὰ ἔχουν πεθάνει ἐπειδὴ δὲν τοὺς παρασχέθηκε ἐγχείρηση καρδιᾶς ἐγκαίρως, ἀνέφερε ἡ ἰστοσελίδα Canadian Press. 
Ἐπιπλέον, τὸ γραφεῖο διαχείρισης τῶν οἰκονομικῶν του Ὀντάριο (FAO) ἔβγαλε ἀνακοίνωση τὴν ἴδια μέρα ποὺ προειδοποιοῦσε ὅτι ἡ συνέχιση τῶν καθυστερήσεων θὰ ἐπιφέρει «χειρότερα ἀποτελέσματα στὴν ὑγεία». 

Ἀπὸ τὴν 22η Ἀπρίλιου, « ἕως καὶ 52.700 ἐπεμβάσεις ἔχουν ἀκυρωθεῖ ἢ ἀποφευχθεῖ,» καὶ «κάθε ἑβδομάδα ποῦ ἡ ἔξαρση τοῦ κορωνοϊοῦ συνεχίζεται, ἕως καὶ 12.200 περισσότερες καθυστεροῦνται», ἀνέφερε τὸ FAO. 

Καὶ ἐνῶ αὐτὸ ἀποδεσμεύει πόρους γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ ἔχουν νοσήσει ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, «θὰ ὁδηγήσει ἐπίσης καὶ σὲ σημαντικὴ πίεση γιὰ τὰ νοσοκομεῖα, λόγω τῆς ζήτησης μαρκοπρόθεσμα, » διατύπωσε στὴν ἀνακοίνωση τοῦ τὸ FAO. 

«Ἐφόσον οἱ περισσότερες καθυστερημένες ἐπεμβάσεις εἶναι ἀναγκαῖες ἰατρικῶς, ὅσο περισσότερο αὐτὲς ἀναβάλλονται, τόσο χειρότερα ἀποτελέσματα στὴ δημόσια ὑγεία θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπέλθουν στὸ Ὀντάριο καὶ τόσο δυσκολοτερο θὰ μποροῦσε νὰ γίνει νὰ καλυφθοῦν οἱ συσσωρευμένες ἐπεμβάσεις λόγω καθυστερήσεων.» 

Ἀπὸ ὅλες τὶς ἀναφορὲς φαίνεται ὅτι τίποτα ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα δὲν ἐπηρεάζει τὴ διενέργεια τῶν ἐκτρώσεων, ἡ ὁποία συνεχίζεται στὰ νοσοκομεῖα ὅπως καὶ πρίν, μὲ ἐλάχιστες καθυστερήσεις. 

Αὐτὸ ἐπιβεβαιώθηκε ἀπὸ νοσοκομεῖα στὴν Ὀττάβα, στὸ Τορόντο καὶ στὸ Λονδίνο, μὲ τὰ ὁποία ἐπικοινώνησε ἡ ἰστοσελίδα LiveSiteNews. 

«Γιὰ ἔκτρωση, κλείνουμε ραντεβοὺ ὅπως κάναμε καὶ πρωτύτερα• ὅλο αὐτὸ μὲ τὸν κορωνοϊὸ δὲν ἔχει ἐπηρεάσει καθόλου τὰ ραντεβοὺ γιὰ ἔκτρωση,» εἶπε στὴν ἰστοσελίδα LifeSiteNews μία ἰατρικὴ σύμβουλος ἀπὸ τὸ Κέντρο Ἀντισύλληψης τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου τοῦ Τορόντο. 

Ὅσον ἀφορᾶ τὸ ρίσκο γιὰ τὸν κορωνοϊό, «ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν σὲ ἔλεγχο» εἶπε. Ἂν ἡ μητέρα βγεῖ ἀρνητικὴ γιὰ τὸν κορωνοϊό, «θὰ κάνουν τὴν ἐπέμβαση,» ἐνῶ ἂν βγεῖ θετική, «ἀπὸ ὅσο ξέρω, πρέπει νὰ ὁρίσουν ραντεβοὺ γιὰ θεραπεία, ἢ ὅ,τι πρέπει νὰ κάνουν, θὰ τὸ κάνουν.» 

«Ἀκόμη τὶς κάνουμε,» εἶπε στὴν ἰστοσελίδα LifeSiteNews ἐκπρόσωπος τῆς Κλινικῆς Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ ἑνὸς νοσοκομείου τῆς Ὀτάβα. «Ἡ ἔκτρωση θεωρεῖται ἀπαραίτητη παροχή, ὅποτε συνεχίζουμε τὴ λειτουργία μας.» 

«Ἀκόμη τὶς κάνουμε, ναί,» δήλωσε μέλος τοῦ προσωπικοῦ στὸ Πρόγραμμα «Ἐπιλογὲς κατὰ τὴν Ἐγκυμοσύνη» στὸ Κέντρο Ὑγείας Γυναικὼν στὸ Κέντρο Ἐπιστημῶν Ὑγείας τοῦ Λονδίνου. 

Σύμφωνα μὲ τὸ μαγνητοφωνημένο μήνυμα τοῦ Προγράμματος «Ἐπιλογὲς κατὰ τὴν Ἐγκυμοσύνη», αὐτὸ «προσφέρει ὑπηρεσίες φαρμακευτικῆς ἔκτρωσης ἕως καὶ τὴν 10η ἑβδομάδα κύησης καὶ ὑπηρεσίες χειρουργικῆς ἔκτρωσης ἕως καὶ τὴν 24η ἑβδομάδα κύησης.» Ἐνδέχεται νὰ ὑπάρχει περίοδος ἀναμόνης δύο ἑβδομάδων ἀπὸ τὴν πρώτη ἐπαφὴ ἕως μία ἐκτίμηση ἀπὸ νοσηλεύτρια, λέει τὸ μήνυμα. 

Ἄλλη πηγὴ εἶπε στὴν ἰστοσελίδα LifeSiteNews, μὲ τὴν προϋπόθεση νὰ διατηρήσει τὴ ἀνωνυμία της, ὅτι ἕνα νοσοκομεῖο στὸ Ὀντάριο ἐκτελεῖ πολλαπλὲς ἐκτρώσεις κάθε δεύτερη ἑβδομάδα ἐνῶ παράλληλα μείωνει σημαντικὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν χειρουργείων μαστοῦ, παχέος ἐντέρου, ἥπατος καὶ καρκίνου τοῦ δέρματος. 

Ἐνῶ μία γυναίκα θὰ περιμένει τὸ πολὺ δύο ἑβδομάδες γιὰ τὴν ἔκτρωση, οἱ ἀσθενεῖς μὲ καρκίνο ἀντιμετωπίζουν ἀπροσδιόριστες καθυστερήσεις στὰ χειρουργεῖα, τὰ ὁποῖα εἶναι συχνὰ τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴ θεραπεία τους, ἀνέφερε ἡ πηγή. 

Αὐτὸ ἐπιβεβαιώθηκε ἀπὸ τὸν ἰατρὸ Stewart Kennedy, ἐπικεφαλῆς τῆς ὁμάδας ἀντιμετώπισης τοῦ κορωνοϊοῦ στὸ Περιφερειακὸ Κέντρο Ἐπιστημῶν Ὑγείας τοῦ Thunder Bay, ὁ ὁποῖος εἶπε στὰ τοπικὰ μέσα ἐνημέρωσης ὅτι τὰ χειρουργεῖα γιὰ θεραπεία καρκίνου ἔχουν μειωθεῖ κατὰ 34% ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ τὰ πρωτόκολλα γιὰ τὴν πανδημία τέθηκαν σὲ ἐφαρμογή. 

Προειδοποίησε ἐπίσης γιὰ τὶς τρομερὲς συνέπειες τῆς καθυστέρησης τόσων πολλῶν χειρουργείων – μία πολιτικὴ τὴν ὁποία ἡ κυβέρνηση τοῦ Ford δὲ δείχνει νὰ σκέφτεται νὰ ἀλλάξει σύντομα. 

« Ἔχω πεῖ πολλὲς φορὲς ὅτι θὰ ἔχουμε περισσότερους θανάτους, ὄχι ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, ἀλλὰ ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ ἐκκρεμοῦν, καὶ τοὺς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι δὲ θέλουν νὰ ἐκθέσουν τὶς ἐπιτακτικὲς ἀνάγκες τους, » εἶπε ὁ Kennedy στὴν ἰστοσελίδα Thunder Bay NewsWatch. 

Ἄλλες δικαιοδοσίες, ὅπως ἡ Ἰαπωνία, ἔχουν ἀναφέρει ὅτι ἡ « καθυστέρηση σὲ ὁρισμένους τύπους χειρουργείου» ἔχει ὁδηγήσει σὲ «αὔξηση τῆς νοσηρότητας κατὰ 17%,» ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ δείκτης τῶν ἀσθενειῶν σὲ συγκεκριμένο πληθυσμό, ἢ «τὸ κόστος τῶν προβλημάτων ὑγείας,» εἶπε ὁ Kennedy. 

«Ἡ νοσηρότητα μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ θνησιμότητα» 

Παρόμοιους προβληματισμοὺς ἐξέφρασε ἡ Janet Smith – κάτοικος τοῦ Ὀντάριο, ἡ ὁπόια ἔγραψε στὸν πρόεδρο τοῦ Ὀντάριο Doug Ford γιὰ νὰ τὸν εὐχαριστήσει γιὰ τὴν προσπάθειά του νὰ περιορίσει τὴν πανδημία καὶ νὰ διατυπώσει τὴν ἀνησυχία τῆς σχετικὰ μὲ τοὺς λόγους ποὺ οἱ κλινικὲς ἐκτρώσεων παραμένουν ἀνοιχτὲς «ὅταν ἡ κυβέρνηση ἐπιμένει πὼς ὅλα τὰ περιττὰ ἰατρικὰ τέστ καὶ χειρουργεῖα πρέπει νὰ ἀκυρωθοῦν ἢ νὰ ἀναβληθοῦν.» 

«Πάσχω ἀπὸ μία μὴ-διεγνωσμένη νόσο καὶ μοῦ ἔχουν πεῖ ὅτι πρέπει νὰ περιμένω γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐξετάσεων μέχρι τὸν Ἰούλιο τὸ νωρίτερο• ὁ σύγυγός μου θὰ μποροῦσε νὰ τυλφθωθεῖ ἂν δὲ βλέπει τακτικὰ τὸν ἰατρό του,» ἔγραψε ἡ Smith στὸ γράμμα, τὸ ὁποῖο πάρθηκε ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα LifeSiteNews. 

«Ἀλλὰ τὰ ραντεβοὺ ἔχουν ἐπίσης ἀναβληθεῖ ὥστε νὰ ἀποδεσμευθεῖ ἰατρικὸς ἐξοπλισμὸς καὶ ὑγειονομικὸ προσωπικό,» εἶπε. «Τί γίνεται μὲ ὅλο τὸν ἰατρικὸ ἐξοπλισμὸ καὶ τὰ φάρμακα ποῦ ἀπαιτεῖ ἡ ἔκτρωση; Γιατί δὲν προστίθενται στὴ μάχη ἐναντίον τοῦ κορωνοϊοῦ;» 

« Τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπιτρέπονται ἐκτρώσεις ‘ἀπὸ ἐπιλογὴ’ εἶναι προσβολὴ σὲ ὅλους ὅσους ἔχουν θυσιαστεῖ καὶ συνεχίζουν νὰ θυσιάζονται γιὰ τὸ κοινὸ καλό της ἐπαρχίας μας.» 

Ἡ ἰστοσελίδα LifeSiteNews ἐπιδίωξε νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν Elliott καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας γιὰ νὰ σχολιάσουν τὰ γεγονότα, ἀλλὰ δὲν εἶχε ἀνταπόκριση. 

Ἡ ὀργάνωση «Campaign Life Coalition», τὸ ἐθνικὸ πολιτικὸ λόμπι τοῦ Καναδᾶ ὑπὲρ τῆς ζωῆς καὶ ὑπὲρ τῆς διαφύλαξης τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας, ἔχει ἀσκήσει δριμεία κριτικὴ στοὺς προέδρους γιὰ τὴ συνέχιση τῶν ἐκτρώσεων κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας, ἀξιολογώντας τὲς ὡς μὴ-ἀπαραίτητες. 

Οἱ Καναδοὶ ποὺ τάσσονται ὑπὲρ τῆς ζωῆς ἀπεχθάνονται τὸ γεγονὸς ὅτι περιττὲς ἰατρικῶς καὶ ‘ἀπὸ ἐπιλογὴ’ ἐκτρώσεις, οἱ ὁποῖες διενεργοῦνται καθαρὰ γιὰ λόγους ἄνεσης καὶ εὐκολίας στὸν τρόπο ζωῆς, τίθενται σὲ προτεραιότητα εἰς βάρος ἄλλων ἰατρικῶν θεραπειῶν, ὅπως χειρουργείων γιὰ καρκίνο τοῦ μαστοῦ, καὶ ἄλλων ἐπεμβάσεων καὶ θεραπειῶν ποὺ εἶναι πράγματι ἀπαραίτητες γιὰ νὰ κρατήσουν τοὺς ἀνθρώπους ζωντανοὺς καὶ ὑγιεῖς,» εἶπε ὁ Jack Fonseca, διευθυντὴς τῶν πολιτικῶν λειτουργιῶν τῆς Campaign Life. 

«Εἶναι παρανοϊκοὶ οἱ ὑπουργοὶ ὑγείας καὶ οἱ πρόεδροι τῶν ἐπαρχιῶν τοῦ Καναδᾶ; Θέλει ὄντως ἡ Christine Elliott τοῦ Ὀντάριο, καὶ ὅλοι οἱ ἐπαρχιακοὶ ὁμόλογοί της στὸν Καναδά, νὰ ποῦν στὶς γυναῖκες μὲ καρκίνο τοῦ μαστοῦ ὅτι οἱ ἐγχειρήσεις τοὺς εἶναι λιγότερο ¨ἀπαραίτητες¨ ἀπὸ αὐτὲς ποῦ ἀφαιροῦν τὶς ζωὲς ἀγέννητων μωρῶν;» ἐπεσήμανε σὲ ἕνα email τοῦ πρὸς τὴν ἰστοσελίδα LifeSiteNews. 

«Πρέπει νὰ ὑψώσουμε τὶς φωνές μας γιὰ νὰ ποῦμε στοὺς Προέδρους μας καὶ στοὺς Ὑπουργοὺς Ὑγείας ὅτι ἡ ἔκτρωση δὲν εἶναι ποτὲ ἰατρικῶς ἀπαραίτητη, ἑπομένως, ὅλες οἱ ἐκτρώσεις «ἀπὸ ἐπιλογὴ» πρέπει νὰ διακοποῦν ἄμεσα καὶ καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς πανδημίας τοῦ ἰοῦ τῆς Wuhan.
Μετάφραση από:

3 σχόλια:

  1. ΟΥΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ίσως η σοβαρότερη και πιο μισητή αμαρτία ενώπιον Θεού...
    Στρέφεται κατα της δημιουργίας και είναι πολλές αμαρτιες μαζί.
    ΦΟΝΟΣ ΑΠΙΣΤΙΑ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑΔΙΣΚΗ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΣΑΡΚΟΛΑΤΡΙΑ....

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.