25 Μαΐ 2020

...Παιδάκι μου, αὐτὸς ὁ καλόγερος... ἦταν ὁ πατέρας σου!!!

Γέροντος Εφραίμ τῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα
Κάποιος μεγαλόσχημος μοναχὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πέταξε τὸ ράσο καὶ πῆγε στὸν κόσμο, γιὰ νὰ ζήσει τὴ ζωή του.
Ἔζησε ἄσωτα μὲ πολλὲς σαρκικὲς ἁμαρτίες καὶ τελικὰ παντρεύτηκε. Ἀπέκτησε 2 ἀγόρια καὶ κάποια μέρα πῆγε μὲ τὴν οἰκογένειά του γιὰ μπάνια σὲ κάποια παραλία τῆς Χαλκιδικής.
Στὴν παραλία, καθὼς ἦταν ξαπλωμένος κάτω ἀπὸ τὴν ὀμπρέλα, τὸ μικρό του ἀγόρι τοῦ λέει:
- Μπαμπᾶ γιατί ἔχεις στὸ στῆθος σου ἕνα κόκκινο σταυρὸ καὶ γράφει: "Ἰησοῦς Χριστὸς νικᾶ" καὶ κάποια ἄλλα γράμματα τῆς ἀλφαβήτου ποὺ δὲν ξέρω τί σημαίνουν;
Δὲν ἤξερε τὸ παιδί του, ὅτι ἦταν πρώην μεγαλόσχημος. Ὁ πατέρας συγκλονίστηκε ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ γιοῦ του. Ζήτησε νὰ ἐπιστρέψουν στὸ σπίτι τους καὶ ἐκεῖ κλειδώθηκε στὸ δωμάτιό του καὶ ὅλο τὸ βράδυ ἔκλαιγε... Τὴν ἄλλη μέρα ἐξομολογήθηκε καὶ τοῦ εἶπε ὁ πνευματικός:
- Ὁ Χριστὸς παρότι Τὸν ἀρνήθηκες κατὰ ἐπανάληψη καὶ συνειδητά, ἐξακολουθεῖ νὰ σὲ ἀγαπᾶ ἀμείωτα! Ὅσο ἄπειρα σὲ ἀγαποῦσε, ὅταν ἤσουν μοναχός, ἄλλο τόσο σὲ ἀγαπᾶ καὶ τώρα!
Αὐτὰ τά λόγια, τὸν χτύπησαν στὸ φιλότιμο. Γι' αὐτὸ ἀποκάλυψε στὴν γυναῖκα του ὅλη τὴν ἀλήθεια καὶ συμφώνησαν νὰ χωρίσουν μὲ κοινὴ συναίνεση. Αὐτὸς γύρισε πίσω στὸ μοναστήρι, ἐνῶ ἡ γυναῖκα του ἔγινε ἀργότερα μοναχή, ἐφόσον πρῶτα τακτοποίησε τὰ παιδιά τους.
Μετὰ ἀπὸ 17 χρόνια, επισκέφτεται ὁ γιὸς τοῦ μοναχοῦ ποὺ εἶχε δεῖ τὰ γράμματα στὸ στῆθος τοῦ πατέρα του, τὸ Ἅγιον Όρος καὶ...συγκεκριμένα τὴ μονὴ ὅπου μόναζε ὁ πατέρας του, χωρὶς νὰ τὸ ξέρει.
Πάει στὸν ἡγούμενο τῆς μονῆς καὶ ζητάει νὰ ἐξομολογηθεῖ. Μετὰ τὴν ἐξομολόγηση, ρωτάει τὸν ἡγούμενο:
- Πάτερ, ψάχνω νὰ βρῶ τὸν πατέρα μου. Ἔγινε μοναχὸς καὶ τόσα χρόνια, δὲν ξέρω ποῦ βρίσκεται. Μήπως μπορεῖτε νὰ μὲ βοηθήσετε;
Ὁ ἡγούμενος κατάλαβε ποιανού γιὸς ἦταν τὸ παιδὶ αὐτὸ καὶ προσπάθησε ἐπιμελῶς νὰ κρύψει τὰ δάκρυα τῆς συγκίνησής του καὶ τοῦ εἶπε:
- Παιδὶ μου κάτσε καὶ σήμερα ἐδῶ νὰ ἐνημερωθῶ καὶ θὰ σὲ πῶ αὔριο.
Πῆγε ὁ ἡγούμενος στὸν μοναχό - πατέρα τοῦ γιοῦ, νὰ τὸν ἐνημερώσει καὶ τοῦ λέει:
- Τέκνο μου, ἦρθε ὁ γιός σου ὁ μικρὸς στὸ μοναστήρι καὶ σὲ ψάχνει. Θὰ ἤθελες νὰ τὸν δεῖς;
Ἐκεῖνος φανερὰ συγκινημένος καὶ συνάμα προβληματισμένος τοῦ εἶπε:
- Γέροντα εἶδα τὸν ἄγγελο φύλακά μου καὶ μὲ ἀποκάλυψε, ὅτι σὲ 3 μέρες ἀναχωρῶ στὸν ἄλλο κόσμο! Πὲς στὸ παιδί μου, ὅτι θὰ μὲ δεῖ σὲ 3 μέρες! Καὶ ὅταν θὰ κοιμηθῶ, τότε θὰ τὸν ἀποκαλύψεις, ὅτι ἐγὼ ἤμουν ὁ πατέρας του! Διότι θέλω νὰ βάλω ἕναν κανόνα στόν εαυτό μου, γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔκανα στὴ ζωὴ μου...
Ἡ πράξη τοῦ μοναχοῦ, εἶναι πράξη τελείας μετάνοιας καὶ ἡ ἄρνησή του, νὰ μὴν δεῖ τὸ παιδί του, εἶναι ἀνωτέρα ἀγάπη!
Ὁ ἡγούμενος πῆγε στὸ παιδί, τὸ ἔπεισε νὰ μείνει ἄλλες 3 μέρες στὸ μοναστήρι. Στὴν κηδεία ποὺ ἔγινε σὲ 3 μέρες, ὁ γιὸς παρευρέθηκε καὶ ὁμολόγησε στὸν ἡγούμενο:
- Γέροντα τέτοια κηδεία πρώτη φορὰ βλέπω! Ἅγιο λείψανο αὐτὸς ὁ καλόγερος! Αὐτὸς εἶναι καλόγερος!
Καὶ ὅταν τὸν ἔθαψαν, ὁ ἡγούμενος ἔκανε τὴν μεγάλη ἀποκάλυψη στὸ γιό:
- Παιδάκι μου, αὐτὸς ὁ καλόγερος... ἦταν ὁ πατέρας σου!!!

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.