3 Απρ 2020

Ἀποκάλυψη Forbes, Wall Street Journal: Πῶς παρακολουθοῦν τοὺς πολῖτες ἀπὸ τὰ κινητὰ τους λόγῳ... κορωνοϊοῦ

Ἤδη συμβαίνει σὲ Εὐρώπη καὶ ΗΠΑ

Σὲ μία ἀπίστευτη ἀποκάλυψη σχετικὰ μέ το πῶς ὑπηρεσίες καὶ κέντρα ἐλέγχου ἀνὰ τὴν ὑφήλιο μαρκάρουν τὶς τοποθεσίες πολιτῶν μέσῳ τῶν κινητῶν τους τηλεφώνων, προχώρησαν μὲ δημοσιεύματά τους ἡ Forbes καὶ ἡ Wall Street Journal.

Τὰ κινητὰ λοιπὸν φαίνεται πὼς ἀποτελοῦν ἕναν χάρτη παρακολούθησης τοῦ πληθυσμοῦ προκείμενου νὰ γίνεται γνωστὸ ἀνὰ πᾶσα ὥρα καὶ στιγμὴ ἂν τηροῦνται τὰ μέτρα ποὺ ἔχει ἐπιβάλει τὸ ἑκάστοτε κράτος.
Σύμφωνα μέ τὴν Forbes ἡ τακτικὴ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Κίνα, τὴ Σιγκαπούρη καὶ τὴ Νότια Κορέα ὡς μέτρο αὐστηροῦ περιορισμοῦ, πλέον ἔχει ἐπεκταθεῖ σὲ Εὐρώπη καὶ ΗΠΑ.
Ἀποδεικνύεται μάλιστα πὼς παρὰ τὴν συνεχὴς ἐπίκριση τῶν χωρῶν τῆς Δύσης γιὰ τὶς μεθόδους ἐπιτήρησης ποὺ ἀκολούθησαν οἱ χῶρες τῆς Ἀσίας, πλέον καὶ αὐτὲς ἐξετάζουν τὴν παρακολούθηση τῶν κινητῶν τηλεφώνων τῶν πολιτῶν.
Παρακολούθηση τηλεφώνων σὲ Εὐρώπη
Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα μάλιστα εἶναι οἱ δηλώσεις τῶν ἁρμοδίων τῆς Ἀρχῆς Δεδομένων καὶ Ἰδιωτικοῦ Ἀπορρήτου της Βρετανίας, οἱ ὁποῖοι ἐπιβεβαίωσαν ὅτι ἡ κυβέρνηση θὰ μποροῦσε ...
νὰ χρησιμοποιήσει δεδομένα κινητοῦ τηλεφώνου γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἐξάπλωσης τοῦ COVID-19.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ γραφείου Πληροφοριῶν τῆς Βρετανίας δήλωσε ὅτι «ἡ προστασία δεδομένων δὲν ἀποτελεῖ ἐμπόδιο γιὰ τὴν ἀνταλλαγὴ δεδομένων - μὲ στόχο τὴν προστασία ἀπὸ σοβαρὲς ἀπειλὲς γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία. Ὁ νόμος γιὰ τὴν προστασία δεδομένων ἐπιτρέπει τὴν ἀνταλλαγὴ δεδομένων πρὸς τὸ δημόσιο συμφέρον».
Ὑπάρχουν ἤδη ἀναφορὲς ὅτι ἡ τηλεφωνικὴ παρακολούθηση λαμβάνει χώρα σὲ Ἰταλία, Γερμανία καὶ Αὐστρία.
Σύμφωνα μέ τὴ Forbes μάλιστα ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ συζητοῦσε μιὰ πιὸ συντονισμένη συνεργασία μὲ τὴν Ἕνωση Δικτύων Κινητῆς Τηλεφωνίας GSMA.
Ὑπῆρξαν μάλιστα ἀναφορὲς ὅτι ἡ GSMA θὰ ἐξέταζε νὰ δημιουργήσει μιὰ βάση δεδομένων γιὰ τὴν ἀναζήτηση πολιτῶν μέσῳ smartphones γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς πανδημίας.
Σύμφωνα μέ τὸ πρακτορεῖο Reuters, σὲ Ἰταλία, Γερμανία καὶ Αὐστρία οἱ πάροχοι κινητῆς τηλεφωνίας μοιράστηκαν τέτοια δεδομένα μὲ τὶς ὑγειονομικὲς ἀρχές.

Πὼς γίνεται ὁ γεωντοπισμός μέσῳ κινητοῦ στὴν Ἀμερικὴ
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ Wall Street Journal ἐξηγεῖ πὼς γίνεται ὁ γεωεντοπισμός μέσῳ κινητοῦ στὴν Ἀμερική.
Σύμφωνα μέ τὸ δημοσίευμα τὰ δεδομένα τοῦ γεωεντοπισμού τοῦ κινητοῦ προέρχονται ἀπὸ τὶς διαφημίσεις τῶν κινητῶν καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς παρόχους κινητῆς.
Τὰ Κέντρα Ἐλέγχου καὶ Πρόληψης Ἀσθενειῶν, ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν ὁμοσπονδιακὴ καὶ τὶς περιφερειακὲς κυβερνήσεις, λαμβάνουν τέτοιες πληροφορίες ἀπὸ τὰ κινητὰ τοῦ κόσμου, ἰδιαίτερα σὲ περιοχὲς «γεωγραφικοῦ ἐνδιαφέροντος».
Στόχος τους εἶναι ἡ δημιουργία ἑνὸς χάρτη μὲ γεωπληροφορίες ἀπὸ 500 καὶ πλέον ἀμερικανικὲς πόλεις, ὥστε νὰ καθοριστεῖ ὁ βαθμὸς συμμόρφωσης τῶν πολιτῶν μὲ τὴν πολιτικὴ τῆς κοινωνικῆς ἀπομάκρυνσης.
Σύμφωνα μέ τὴν ἐφημερίδα, ὁ νέος τρόπος παρακολούθησης ἀπέδωσε πρόσφατα καρπούς. Οἱ ἐρευνητὲς ἀνακάλυψαν μεγάλο ἀριθμὸ συσκευῶν σὲ πάρκο τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ ἐνημέρωσαν τὶς τοπικὲς Ἀρχές.

Ἡ πρωτότυπη ἐφαρμογὴ ἀπὸ μαθητὲς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Οξφόρδης
Τὴν ἴδια ὥρα, μία ὁμάδα ἐρευνητῶν στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Οξφόρδης ἐργάζεται στὴ δημιουργία μιᾶς ἐφαρμογῆς γιὰ κινητὰ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιταχύνει τὸν ἐντοπισμὸ τῶν κρουσμάτων νέου κορονοϊού ἀνάμεσα στὶς κοινότητες.
Σύμφωνα μέ τὸ δημοσίευμα τοῦ livescience, ἡ ἐφαρμογὴ τηλεφώνου θὰ καταγράφει τὴν ἐπαφὴ τοῦ κατόχου μὲ ἄλλους χρῆστες ἐφαρμογῶν. Ἐὰν ἕνας χρήστης ἐφαρμογῆς διαγνωσθεῖ μὲ τὸν ἰό, οἱ πρόσφατες ἐπαφές του θὰ λαμβάνουν μηνύματα ποὺ θὰ τοὺς συμβουλεύουν νὰ ἀπομονωθοῦν.
Ὁ David Bonsall, ἐρευνητὴς στὸ πανεπιστήμιο τῆς Οξφόρδης δήλωσε ὅτι «τὰ εὑρήματά μας ἐπιβεβαιώνουν ὅτι δὲν χρειάζεται ὅλοι νὰ χρησιμοποιήσουν τὴν ἐφαρμογὴ γιὰ νὰ λειτουργήσει καὶ νὰ ἔχει ἀποτέλεσμα. Ἐὰν μὲ τὴ βοήθεια τῆς ἐφαρμογῆς ἡ πλειοψηφία τῶν ἀτόμων ἀπομονωθεῖ στὸ σπίτι τους μόλις ἐμφανίσει συμπτώματα τότε θὰ ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ σταματήσουμε τὴν ἐπιδημία».

1 σχόλιο:

  1. Το ίδιο γίνεται και με τα ηλεκτρονικά ΜΥΝΗΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ(τι αγόρασες, τι φοράς, τι τρως, πότε το τρως, που, κλπ) . ΚΑΙ ΚΆΠΟΙΟΙ ΧΑΛΑΓΑΝΕ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ!!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.