16 Απρ 2020

Σιδηροκάστρου: "Πεῖτε σ’ αὐτὸν τὸν ὑπέροχο κόσμο καὶ μία συγγνώμη γιὰ ὅσα ὑφίσταται"

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Κυβερνητικὸ Ἐκπρόσωπο κ. Σ. Πέτσα, τὸν Ὕφ. Πολιτικῆς Προστασίας κ. Ν. Χαρδαλιὰ καὶ τὸν Λοιμωξιολόγο κ. Σ. Τσιόδρα ἀπέστειλε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, σχετικὰ μὲ τὰ μέτρα τῆς Κυβέρνησης γιὰ τὴν Μ. Ἑβδομάδα καὶ τὸ Πάσχα.
Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ἐπιστολὴ τοῦ πρῶτα ἐξέφρασε τὶς εὐχὲς καὶ τὰ συγχαρητήριά του γιὰ τὸν τιτάνιο ἀγώνα ποὺ κάνουν, καὶ στὴν συνέχεια ἀναφέρθηκε στὴν ἔντονη ἀντίδραση τῶν πολιτῶν γιὰ τὰ πολὺ σκληρὰ μέτρα ἐνάντια στὴν πίστη καὶ τὴν Ἐκκλησία.
“Λυπούμεθα ποὺ δὲν δεχθήκατε νὰ ὑλοποιήσετε μὲ πνεῦμα συνεργασίας καὶ μὲ τὶς δικές σας σοφὲς ὑποδείξεις οὔτε ἕνα ἐκ τῶν μέτρων ποὺ σᾶς πρότεινε ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Συνοδος” – τονίζει χαρακτηριστικὰ ὁ Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου.
Σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ Σεβασμιώτατος προσθέτει: “Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ἕνα ἐκ τῶν σπουδαίων εὐεργετημάτων καὶ τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ σὲ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ δὲν τὸ διαπραγματευόμεθα. Οὐδεὶς λαικός, Βασιλιάς, Πρόεδρος, Πρωθυπουργὸς ἢ Ὑπουργὸς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ στερεῖ τὴν Θεία Κοινωνία ἀπὸ τοὺς πιστούς”.
“Με τὸ νὰ τοὺς κουνοῦμε τὸ δάχτυλο δὲν ἔχουμε τὰ ἐπιθυμητὰ ἀποτελέσματα. Μᾶλλον θὰ ἔχουμε τὰ ἀντίθετα. Πεῖτε σ’ αὐτὸν τὸν ὑπέροχο κόσμο καὶ μία συγγνώμη γιὰ ὅσα ὑφίσταται” – συμπληρώνει ὁ κ. Μακάριος.
Διαβάστε παρακάτω τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου:
Ἀγαπητοί μου Ὑπουργοί κ. Πέτσα καί κ. Χαρδαλιά καί Λοιμοξιολόγε κ. Τσιόδρα,
Μέ τήν παροῦσα μου ἀνοικτή ἐπιστολή... ὡς ὁ ἔσχατος Ἀκρίτας Ἕλλην Πολίτης, καί ὄχι ὠς μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, θέλω νά σᾶς πῶ μαζί μέ τά συγχαρητήριά μου καί τίς εὐχές μου στό Θεό γιά τόν τιτάνιο ἀγῶνα πού κάνετε ὅτι:

Α) Ἐμεῖς μέχρι σήμερα δείξαμε μεγάλη ὑπακοή καί ὑπομονή στά ὅσα σεῖς νομοθετήσατε καί καλῶς ἐπράξατε γιά τό κοινό καλό καί τήν ὑγιεία ὅλων τῶν Ἑλλήνων καί θά συνεχίσουμε τό αὐτό νά πράττουμε.

Β) Εἰς οὐδέν τῶν μέτρων ἀντιταχθήκαμε καί δέν θά τό κάνουμε γιατί δέν ἐπιδιώκουμε νά διχάσουμε τόν λαό μας παρά μέ ἑνότητα καί ἀλληλοϋποστήριξη νά ξεπεράσουμε τίς δυσκολίες πού διερχόμεθα.

Γ) Σᾶς ἐκφράζω τήν ὅλο καί πιό πολύ διογκούμενη ἔντονη ἀντίδραση τῶν πολιτῶν τῆς περιοχῆς μας καί εὐρύτερα γιά τά πολύ σκληρά μέτρα ἐνάντια στήν πίστη μας, στήν Ἐκκλησία μας καί στίς παραδόσεις μας κατά τήν δύσκολη περίοδο τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα πού διερχόμεθα.

Δ) Λυπούμεθα πού δέν δεχθήκατε νά ὑλοποιήσετε μέ πνεῦμα συνεργασίας καί μέ τίς δικές σας σοφές ὑποδείξεις οὔτε ἕνα ἐκ τῶν μέτρων πού σᾶς πρότεινε ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος.

Ε) Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ἕνα ἐκ τῶν σπουδαίων εὐεργετημάτων καί τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς τούς ἀνθρώπους καί δέν τό διαπραγματευόμεθα.

Οὐδείς λαϊκός, Βασιλιάς, Πρόεδρος, Πρωθυπουργός ἤ Ὑπουργός ἔχει τό δικαίωμα νά στερεῖ τήν Θεία Κοινωνία ἀπό τούς πιστούς.

Τοῦτο εἶναι ἀποκλειστικό δικαίωμα τῆς Ἐκκλησίας καί μέ πολλή συστολή τό στεροῦμε ἀπό κάποιον ὅταν πρέπει καί γιά λόγους καθαρά πνευματικούς καί ὄχι γιά ἄλλο λόγο. Γι’ αὐτό δέ σᾶς τό ἐκχωροῦμε.

Στ) Ὁ καθείς μπορεῖ νά ἔχει τίς ἀπόψεις του γιά τή Θεία Κοινωνία καί δέν ὑποχρεοῦται νά κοινωνήσει. Γιά μᾶς ὅμως εἶναι ἡ ζωή μας καί τό περίσσευμα τῆς ζωῆς μας.

Ζ) Στούς Χριστιανούς μας πού ἐνήστευσαν καί νηστεύουν 50 μέρες γιά νά κοινωνήσουν τί θά τούς πεῖτε; Τό ἀπαγορεύει ὁ νόμος; Νά τούς τό πεῖτε καθαρά καί νά ἀναλάβετε τήν εὐθύνη. Γιατί τώρα κατηγοροῦν μόνον ἐμᾶς.

Η) Τηρουμένων τῶν ἀποστάσεων ὅλα γίνονται. Χωρίς νά ὑπάρξει πρόβλημα. Ὅπως στίς τράπεζες, στά Super Market, στίς παραλιακές, στά Delivery κ.τ.λ.

Θ) Ἡ Μ. Βδομάδα καί τό Πάσχα στήν Ἑλλάδα εἶναι συνυφασμένα μέ τή ζωή πιστῶν καί μή. Μέ τό νά τούς κουνοῦμε τό δάχτυλο δέν ἔχουμε τά ἐπιθυμητά ἀποτελέσματα.

Μᾶλλον θά ἔχουμε τά ἀντίθετα. Πεῖτε σ’ αὐτόν τόν ὑπέροχο κόσμο καί μιά συγγνώμη γιά ὅσα ὑφίσταται. Φανεῖτε ὅτι στέκεστε δίπλα στίς ἀγωνίες καί στά βάσανά του.

Ι) Ἐκκλησία καί Πολιτεία σέ πολύωρες συσκέψεις νά βρεῖτε καί θά βρεῖτε λύσεις κοινά ἀποδεκτές πού νά ἱκανοποιοῦν τό κοινό αἴσθημα. Ἕνας δύο μῆνες διαρκῶν ἀπαγορεύσεων θά δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα.

Ια) Ἐρωτοῦν οἱ πάντες: Μήπως ἡ πίστη εἶναι ἐν διωγμῷ; Εἶναι ἀπορίας ἄξιον. Αὐτό λένε ὅλοι ἄν καί δέν θέλουμε νά τό πιστέψουμε.

Ιβ) Ποιά ἡ ἐνόκληση τῆς κωδωνοκρουσίας καί τῶν μεγαφώνων; Μεταδίδουν περισσότερο τόν ἰό ἀπό ὅλους τούς ἄλλους χώρους πού κυριολεκτικά συνωστίζονται οἱ ἄνθρωποι;

Ὁ κόσμος θέλει νά ἀκούει τίς ἀκολουθίες ἀπό τά σπίτια του καί μ’ αὐτόν τόν τρόπο τούς ἀποτρέπουμε νά πλησιάσουν στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας.

Ιγ) θά θέλαμε νά μᾶς πεῖτε: ἄν πάμε στήν Ἀνάσταση, θά κάψουμε τά μαλλιά μας; Αὐτό παθαίνει κάποιος πού συμμετέχει στά ἐκκλησιαστικά δρώμενα;

Προσέχετε τί δείχνουν οἱ τηλεοράσεις καί τί σερβίρουν. Δηλαδή ἄν ἀποφασίσουμε καί θέλουμε νά κάψουμε τά μαλλιά μας, μποροῦμε νά πάμε στήν Ἀνάσταση;

Τέλος, σᾶς μεταφέρω μιά συγκινητική εἰκόνα. Ἄν θέλετε τήν κρατᾶτε: Ἕνας νέος 30 ἐτῶν οἰκογενειάρχης μέ δυό παιδιά καί μιά ὑπέργηρη γιαγιά σέ σκοτεινά σημεῖα ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία κοντά στά παράθυρα παρακολουθοῦσαν λάθρα τήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου μέσα στήν ψύχρα τῆς Ἄνοιξης.

Ὅταν τούς εῖδα φεύγοντας ἀπό τή δική μου κρύα χοροστασία στήν ἀκολουθία στενοχωρήθηκα. Γιατί; Γιατί δέν ἔτρεξα νά τούς φιλήσω τά πόδια.

Αὐτό δέν σᾶς λέει τίποτα; Γιατί ἐμᾶς τό «καί τοῦ Χρόνου θά κάνουμε Πάσχα» καί τό «Δέν ὑπάρχουν πιό καλοί Χριστιανοί ἀπό ἄλλους», πού λέτε διαρκῶς, δέ μᾶς λένε ἀπολύτως τίποτα. Τό Πάσχα τοῦ 2020 εἶναι ἐφέτος καί ὄχι τοῦ χρόνου. Τό χάπι δέν χρυσώνεται.

Μέ τιμή,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ο ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

6 σχόλια:

 1. Όσο πλησιάζουμε προς την Ανάσταση , δεν χωράει ο νους μου το ότι τόσο πολλοί ιερείς δέχτηκαν αδιαμαρτύρητα τα μέτρα της κυβέρνησης.
  Δεν επαναστάστησαν καν στο γεγονός της απαγόρευσης του να ακούγονται από τα μεγάφωνα οι λειτουργίες και να χτυπάνε οι καμπάνες , μεγάλη εβδομάδα .
  Ντρέπομαι πραγματικά που ανήκω στην γενιά που γύρισε τόσο απροκάλυπτα την πλάτη στον Χριστό .
  Ντρέπομαι που εμφανιστήκαμε τόσο υλιστές που βάλανε στο κέντρο του κόσμου την θλιβερή μας ύπαρξη (την οποία θα χάσουμε έτσι κι αλλιώς αργά η γρήγορα) και στο όνομα του να μην τυχόν νοσήσουμε , απαρνηθήκαμε ξανά τον χριστό .
  Ντρέπομαι και λυπάμαι που ένας λαός με τόσους μάρτυρες , τόσους αγίους , τόσους αγώνες και θυσίες για την πίστη στον Χριστό , έφτασε σε αυτό το σημείο υπαρξιακής κατάντιας .
  Είμαστε άξιοι της μοίρας μας .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Επειδή η εποχή μας είναι σατανόπληκτη, ήδη γίνεται αισθητή η βρωμερή μπόχα του Αντιχρίστου, πρέπει να μάθουμε και να εξασκηθούμε στην αδιάλειπτη προσευχή.

  Όσιος Αγιορείτης Εφραίμ Κατουνακιώτης, Ιερομόναχος και Ησυχαστής (ερημίτης): Ευχή (προσευχή) και πνευματική κατάσταση.

  http://www.diakonima.gr/2020/04/16/osios-efrem-efchi-ke-pnevmatiki-katastasi

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ!!! ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ!!! ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ!!!

  Συνελήφθη καταστηματάρχης για τα φυλλάδια στις εκκλησίες (φωτο)

  https://tvstar.gr/fthiotida-articles/115296-synelifthi-katastimatarxis-gia-ta-fylladia-stis-ekklisies

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Άρχισαν τώρα, οι υπεύθυνοι της τραγικής καταστάσεως δεσποτάδες, να ανταλλάσσουν επιστολές, επιβραβεύοντας ο ένας τον άλλον, κατόπιν εορτής! Ωραία! Πάμε παρακάτω...Άλλος; Ποιος έχει σειρά για ... να `χαμε να λέγαμε; Δεν μιλήσατε όταν και όπου έπρεπε, εκεί που χρειαζόταν παλικαροσύνη και ξεκάθαρη λεβεντιά και τώρα γράφετε επιστολές κινούμενοι ανάμεσα στην κολακεία και στην τάχα αυστηρότητα! Περιμένετε προκοπή και αλλαγή; Ή μήπως καταστολή συνειδήσεως; Τίποτε από τα δυο δεν έρχεται, δίχως επιστροφή, δίχως έμπονη, έμπρακτη και σταυρωμένη μετάνοια. Μαζί με τον Χριστό μας!
  Σ.Η.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το νεοδημοκρατικό αληταριό (συγγνώμη που αδικώ το αληταριό) είναι πολύ πιθανό να θυμηθεί πάλι τις εκκλησίες και τους παπάδες εν όψει εκλογών, για τις οποίες άρχισε τεχνηέντως να γίνεται λόγος.
  Και θα δούμε ξανά δεσποτάδες και παπάδες να συστήνουν στους πιστούς να ψηφίσουν τον "ευσεβέστατο" θεομπαίκτη Α και την "ευλαβεστάτη" υποκρίτρια Β.
  Ας ελπίσουμε ότι κάποιοι θα ξυπνήσουν από το λήθαργο και τις ψευδαισθήσεις, μετά τα όσα πρωτόγνωρα έγιναν, ιδίως με κάποιους σκορδαλιάδες που καλούσαν τους εισαγγελείς να παρέμβουν, και να τους περιποιηθούν καταλλήλως στην κάλπη αλλά και έξω από τους ναούς με το επιβαλλόμενο πρόγκηγμα όταν θα σπεύδουν εκεί προς άγραν ψήφων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλα τα λεει ο Δεσποτης,ξεχναει ομως την ρυση του Στρατηγου Μακρυγιαννη:οταν μου πειραζουν την Πιστη μου και την Πατριδα μου,θα φωναξω, θα αντιδρασω και οτι θελουν ας μου καμουν....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.