24 Απρ 2020

Ἡ πανδημία τοῦ Κορονοϊοῦ θὰ προκαλέσει πείνα “βιβλικῶν διαστάσεων”, προειδοποεῖ ὁ ΟΗΕ.

Τοῦ Rob Pitcheta,CNN 

Λονδίνο (CNN): Ὁ κόσμος θὰ ἀντιμετωπίσει πολλοὺς λιμοὺς “βιβλικῶν διαστάσεων” σὲ μόλις λίγους μῆνες, ἀνακοίνωσε ὁ ΟΗΕ, προειδοποιώντας ὅτι ἡ πανδημία τοῦ Κορονοϊοῦ θὰ ὠθήσει ἐπιπλέον 130 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους στὰ πρόθυρα τῆς λιμοκτονίας. 
Λιμοὶ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπικρατήσουν σὲ “περίπου 36 χώρες” στὸ χειρότερο σενάριο, ὅπως εἶπε ὁ διευθύνων σύμβουλος τοῦ Παγκοσμίου Προγράμματος Σίτισης (WFP) σὲ ἕνα ἔντονο διάγγελμα τὴν Τρίτη. Δέκα ἀπὸ αὐτὲς τὶς χῶρες ἤδη ἔχουν πάνω ἀπὸ 1 ἑκατομμύριο ἀνθρώπους στὰ ὅρια τῆς λιμοκτονίας, εἶπε. 
Ἀνέφερε ὅτι οἱ συρράξεις, ἡ οἰκονομικὴ ὕφεση, ἡ μείωση στὴν (διεθνῆ) ἀρωγὴ καὶ ἡ κατάρρευση τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου, εἶναι παράγοντες ποὺ πιθανὸν νὰ ὁδηγήσουν σὲ τεράστιες ἐλλείψεις τροφῶν, καὶ προτρέπει νὰ ληφθοῦν ἄμεσα μέτρα ὥστε νὰ ἀποτραπεῖ ἡ καταστροφή. 
“Ενώ ἀντιμετωπίζουμε μία πανδημία τοῦ Covid-19, εἴμαστε ἐπίσης στὸ χεῖλος μίας πανδημίας πείνας”, εἶπε ὁ David Beasley στὸ συμβούλιο ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ. “Υπάρχει ἐπίσης πραγματικὸς κίνδυνος νὰ πεθάνουν πιθανῶς περισσότεροι ἄνθρωποι ἀπὸ τὸ...
οἰκονομικὸ ἀντίκτυπο τοῦ Covid-19, παρὰ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἰό”. 
To Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης εἶχε ἤδη προειδοποιήσει ὅτι τὸ 2020 θὰ ἦταν καταστροφικὸ γιὰ πολυάριθμες χῶρες ποὺ μαστίζονται ἀπὸ πείνα ἢ πόλεμο, μὲ 135 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους νὰ ἀντιμετωπίζουν κρίσιμα ἐπίπεδα πείνας ἢ καὶ χειρότερα. Οἱ ἀνανεωμένες τοὺς προβλέψεις σχεδὸν διπλασιάζουν αὐτὸ τὸν ἀριθμό. 
Ὅταν τὸν προσθέσουμε στὰ 821 ἑκατομμύρια ἀνθρώπων ποὺ ἤδη βιώνουν χρόνια κατάσταση πείνας, αὐτὸ τὸ σενάριο θὰ μποροῦσε νὰ ὠθήσει πάνω ἀπὸ 1 δισεκατομμύριο σὲ δεινὴ κατάσταση. 

Ὁ ὀργανισμὸς ἀναγνώρισε 55 χῶρες οἱ ὁποῖες βρίσκονται περισσότερο σὲ κίνδυνο νὰ βυθιστοῦν σὲ πείνα στὴν ἐτήσια ἀναφορὰ γιὰ τὶς ἐπισιτιστικὲς κρίσεις, ποὺ δημοσιεύθηκε αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, προειδοποιώντας ὅτι τὰ εὔθραυστα συστήματα ὑγείας τους δὲ θὰ μπορέσουν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ ἀντίκτυπο τοῦ ἰοῦ. 

“Αυτές οἱ χῶρες ἴσως ἀντιμετωπίσουν ἕνα δυσβάσταχτο δίλημμα/παζάρεμα ἀνάμεσα στὸ νὰ σώσουν τὴ ζωὴ ἢ τὴν δυνατότητα βιοπορισμοῦ , ἢ στὴ χειρότερη περίπτωση, στὸ ἂν θὰ σώσουν ἀνθρώπους ἀπὸ τὸν κορονοϊὸ ἢ ἂν θὰ τοὺς ἀφήσουν νὰ πεθάνουν ἀπὸ πείνα”, ἀναφέρει τὸ ρεπορτάζ. 

Δέκα χῶρες ξεχώρισαν ὡς εὐρισκόμενες ἰδιαίτερα σὲ κίνδυνο, ἀφοῦ εἶχαν τὶς χειρότερες ἐπισιτιστικὲς κρίσεις τὸ περασμένο ἔτος: Ὑεμένη, Λαϊκὴ Δημοκρατία τοῦ Κονγκό, Ἀφγανιστᾶν, Βενεζουέλα, Αἰθιοπία, Νότιο Σουδᾶν, Σουδᾶν, Συρία, Νιγηρία καὶ Ἀϊτή. 

Οἱ περισσότερες ἀπὸ αὐτὲς τὶς χῶρες ἔχουν μέχρι στιγμῆς γλιτώσει τὰ χειρότερά της πανδημίας τοῦ Κορονοϊοῦ, μὲ τὸ ἐπίκεντρο νὰ μετακινεῖται ἀπὸ τὴν Κίνα στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Βόρειο Ἀμερική, ἀλλὰ ἡ κατάσταση τῶν ἰατροφαρμακευτικῶν τους ἱδρυμάτων δείχνει ὅτι ἀκόμα καὶ σχετικὰ μικρὲς ἐξάρσεις θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποβοῦν καταστροφικές. Μέχρι στιγμῆς, πάνω ἀπὸ 2,5 ἑκατομμύρια κρούσματα Κορονοϊοὺ ἔχουν διαπιστωθεῖ παγκοσμίως. 

“Ο χρόνος δὲν εἶναι μὲ τὸ μέρος μας” 

Ἀκόμα καὶ πρὶν τὴν ἐμφάνιση τοῦ Κορονοϊοῦ, τὰ ἀποθέματα τροφίμων σὲ μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ εὐάλωτες περιοχὲς τοῦ κόσμου ἐπηρεάζονταν ἄμεσα ἀπὸ ἐπιπτώσεις ὅπως κακὲς σοδειὲς καὶ ἐπιδρομὲς ἀκρίδων. 

Ἀκραῖες ξηρασίες ποὺ ἀκολουθήθηκαν ἀπὸ ἰσχυρὲς βροχοπτώσεις μείωσαν αἰσθητὰ τὴν ἐποχιακὴ συγκομιδὴ στὸ Κέρας τῆς Ἀφρικῆς (Βορειοανατολικὴ Ἀφρικὴ) μέσα στὸ 2019. Αὐτὲς οἱ ἀσυνήθιστες καιρικὲς καὶ κλιματικὲς συνθῆκες συνέβαλαν ἐπίσης στὴν χειρότερη ἐπιδρομὴ ἀκρίδων σὲ ἔρημο τὰ τελευταία 25 χρόνια, ἡ ὁποία ἀπείλησε περαιτέρω τὶς καλλιέργειες στὴν περιοχή. 

Ἐντωμεταξύ, ὁ συνδυασμὸς τῶν συγκρούσεων, τῶν κλιματικῶν πληγμάτων καὶ τῶν ἐπιδρομῶν ζιζανίων εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν χειρότερη ἐπισιτιστικὴ κρίση στὴν Ὑεμένη, σύμφωνα μὲ τὸν ὀργανισμό. 

Οἱ νέοι παράγοντες, σχετικοὶ μὲ τὸν κορονοϊό, ποὺ ἐπηρεάζουν κάθε περιοχὴ εἶναι μυριάδες. “Η γενικὴ ἀπαγόρευση κυκλοφορίας καὶ ἡ οἰκονομικὴ ὕφεση ἀναμένεται νὰ ὁδηγήσουν σὲ μεγάλη ἀπώλεια εἰσοδήματος στὰ φτωχὰ ἐργατικὰ στρώματα”, εἶπε ὁ Beasley. Τὰ ἐμβάσματα ἐξωτερικοῦ ἐπίσης θὰ μειωθοῦν δραματικά, ἐπηρεάζοντας χῶρες ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ Ἀϊτή, τὸ Νεπὰλ καὶ ἡ Σομαλία. 

“Η ἀπώλεια εἰσοδημάτων ἀπὸ τὸν τουρισμὸ θὰ ζημιώσει χῶρες ὅπως ἡ Αἰθιοπία καὶ οἱ πτωτικὲς τιμὲς τοῦ πετρελαίου στὶς χαμηλότερες εἰσοδηματικὰ χῶρες ὅπως τὸ Νότιο Σουδᾶν θὰ ἔχουν σημαντικὸ ἀντικτυπο”, πρόσθεσε. 

Ἔκανε ἔκκληση στὰ κράτη-μέλη τοῦ ΟΗΕ νὰ δράσουν ἄμεσα, λέγοντας ὅτι: “Δὲν ὑπάρχουν λιμοὶ ἀκόμα. Ἀλλὰ πρέπει νὰ σᾶς προειδοποιήσω ὅτι ἂν δὲν προετοιμαστοῦμε καὶ δὲν δράσουμε τώρα — δηλαδὴ νὰ ἐξασφαλίσουμε πρόσβαση, νὰ ἀποφύγουμε ἀνεπάρκεια χρηματοδότησης καὶ διακοπῆ στὸ ἐμπόριο — εἶναι πιθανὸ νὰ ἀντιμετωπίσουμε πολλαπλοὺς λιμοὺς βιβλικῶν διαστάσεων μέσα σὲ λίγους μῆνες. 

“Η ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ χρόνος δὲν εἶναι μὲ τὸ μέρος μας, ἑπομένως ἂς δράσουμε συνετὰ — καὶ ἂς δράσουμε γρήγορα”, πρόσθεσε. “Πιστεύω ὅτι μὲ τὴν τεχνογνωσία καὶ τὶς συνεργασίες μας, μποροῦμε νὰ ὀργανώσουμε τὶς ὁμάδες καὶ τὰ προγράμματα ποὺ εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ νὰ βεβαιωθοῦμε ὅτι ἡ πανδημία τοῦ Covid-19 δὲ θὰ γίνει μία ἀνθρωπιστικὴ καὶ ἐπισιτιστικὴ καταστροφή”. 

ΣΧΟΛΙΟ DEUTSCHE WELLE 
Ο ΟΗΕ προειδοποιεῖ ὅτι ἡ πανδημία θὰ ἐπιδεινώσει τὴν ἐπισιτιστικὴ κρίση 
Ο ΟΗΕ προειδοποιεῖ ὅτι οἱ λιμικὲς καταστάσεις ποὺ ἐπιδεινώνονται ἀπὸ τὴν πανδημία τοῦ Κορονοϊοῦ θὰ μποροῦσαν νὰ ὁδηγήσουν σὲ 300.000 θανάτους τὴ μέρα. Ο ΟΗΕ λέει ὅτι ἡ κρίση πιθανὸν νὰ πάρει “βιβλικὲς διαστάσεις” ἂν ὁ κόσμος δὲν καταφέρει νὰ δράσει 
Μετάφραση γιὰ τὴν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.