8 Απρ 2020

Μόσιαλος: Δὲν ὑπάρχει κανονικότητα μέχρι νὰ βρεθεῖ ἐμβόλιο γιὰ τὸν κοροναϊὸ

Αὐτὸ ποὺ θὰ πρέπει νὰ προσέξουμε τὸ ἑπόμενο διάστημα εἶναι νὰ δοῦμε ποιὸς εἶναι ὁ χρόνος διπλασιασμοῦ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν νεκρῶν, ὑποστηρίζει ὁ καθηγητὴς Πολιτικῆς Ὑγείας στὸ London School of Economics Ἠλίας Μόσιαλος. Ἡ ἀνθρωπότητα δὲν θὰ ἐπιστρέψει στὴν πρὶν τὸν νέο κοροναϊὸ ἐποχή, μέχρι νὰ ἀνακαλυφθεῖ ἐμβόλιο. Αὐτὸ ποὺ περιμένουμε τὸ ἑπόμενο διάστημα εἶναι μία «μερικὴ κανονικότητα», ἡ ὁποία θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ τὴν πρόοδο ποὺ ἔχει συντελεστεῖ καὶ στὶς ἄλλες χῶρες ὡς πρὸς τὸν ἔλεγχο τῆς ἐπιδημίας, ἐπισημαίνει στὸ iatronet.gr ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλλάδας γιὰ τὸν κοροναϊὸ στοὺς Διεθνεῖς Ὀργανισμούς.
Ὁ κ. Μόσιαλος θεωρεῖ πὼς τὸ ἑπόμενο δίμηνο θὰ ὑπάρξει πρόοδος στὸν τομέα ἀνακάλυψης φαρμάκου ἢ συνδυασμοῦ φαρμάκων κατὰ τοῦ SARS-COV 2. Ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ὁ τρόπος ποὺ παρουσιάζει τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα τοῦ lockdown:
«Γιὰ νὰ φτάσουμε στὴν ἑπόμενη μέρα, πρέπει νὰ διατηρήσουμε τὴ μέχρι στιγμῆς ἐπιτυχία περιορισμοῦ τῆς διασπορᾶς τῆς νόσου στὴν Ἑλλάδα σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα, συγκριτικὰ μὲ... ἄλλες χῶρες τῆς δυτικῆς Εὐρώπης. Δὲν περιλαμβάνω στὴ σύγκρισή μου χῶρες τῆς κεντρικῆς καὶ ἀνατολικῆς Εὐρώπης, οἱ ὁποῖες εἶχαν τὸ προηγούμενο διάστημα μικρότερη διασπορὰ σὲ σχέση μὲ ἐμᾶς.
»Εἶχαν, παράλληλα, λιγότερες ἐμπορικὲς συναλλαγές, μικρότερη ἐπισκεψιμότητα τουριστῶν καὶ ἀτόμων τῆς ἴδιας ἐθνικότητας ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. Μιλᾶμε γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἦταν μία ἀνοικτὴ χώρα, μὲ σχετικὴ τουριστικὴ κίνηση, μὲ ἀρκετὲς ἐπικοινωνίες καὶ ἀρκετὲς ἐμπορικὲς συναλλαγὲς μὲ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο. Ἄν, λοιπόν, συγκρίνουμε τὴ χώρα μας μὲ τὴν Ἰταλία, τὴ Γαλλία, τὴν Ἱσπανία, θὰ δοῦμε ὅτι πᾶμε πολὺ καλύτερα.
»Πᾶμε, ὅμως, πολὺ καλύτερα καὶ ἀπὸ χῶρες ὅπως ἡ Πορτογαλία καὶ οἱ σκανδιναβικές. Πρέπει πάντα νὰ συγκρίνουμε τὴ χώρα μᾶς μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ πόσο ἀνοικτοὶ εἴμαστε ὡς κοινωνία καὶ πόσο ἀνοικτοὶ εἴμαστε στὶς μεταφορὲς καὶ στὶς ἐμπορικὲς σχέσεις».
Τὸ ἑπόμενο βῆμα
Στὸ ἐρώτημα πῶς ἡ Ἑλλάδα θὰ κάνει τὸ ἑπόμενο βῆμα, ὁ καθηγητὴς σημειώνει: «Γιὰ νὰ περάσουμε στὴν ἑπόμενη μέρα, θὰ πρέπει νὰ δοῦμε τὸ κατὰ πόσο αὐτὸ ποὺ πετύχαμε ἔχει μεγαλύτερη διάρκεια. Τὰ δεδομένα ποὺ ἔχουμε τώρα ἀντικατοπτρίζουν τὸ τί συνέβαινε στὴ χώρα 14 ἕως 18 μέρες πρίν. Ἡ δική μου γνώμη εἶναι πὼς θὰ ἔχουμε καλύτερη εἰκόνα πρὸς τὰ τέλη Ἀπριλίου.
»Αὐτὸ ποὺ θὰ πρέπει νὰ προσέξουμε τὸ ἑπόμενο διάστημα εἶναι νὰ δοῦμε ποιὸς εἶναι ὁ χρόνος διπλασιασμοῦ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν νεκρῶν. Ἂν ὁ χρόνος διπλασιασμοῦ τῶν κρουσμάτων ποὺ νοσηλεύονται ἐπιμηκυνθεῖ καὶ τὸ ἴδιο συμβεῖ γιὰ ὅσους χρειάζονται διασωλήνωση, τόσο καλύτερες ἐνδείξεις ἔχουμε ὅτι ἐλέγχουμε τὴ διασπορὰ καὶ εἴμαστε σὲ καλὸ ἐπίπεδο.
»Γιὰ νὰ ἐπανέλθεις σὲ μία κανονικότητα, πρέπει νὰ πᾶνε καὶ οἱ ἄλλες χῶρες καλά. Ἂν ἀνοίξουμε τὰ σύνορα καὶ αὐξήσουμε τὶς ἐμπορικὲς συναλλαγές, τότε μπορεῖ νὰ ἔχουμε ἐπανεισαγωγὴ κρουσμάτων, εἴτε ἀπὸ Ἕλληνες ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ εἴτε ἀπὸ ἄτομα ἄλλης ἐθνικότητας (ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἢ ἀλλοῦ),τὰ ὁποία θὰ ἐπισκέπτονται τὴ χώρα μας».
Τὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἑπόμενη ἡμέρα
Ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ ἀναφορά του στὸ πῶς θὰ σχεδιαστεῖ ἡ ἑπόμενη μέρα: «Εἶναι πολιτικὰ πιὸ δύσκολο νὰ παίρνεις μέτρα καὶ νὰ κλείνεις σχολεῖα ἢ ἐπιχειρήσεις ἢ νὰ ζητᾶς ἀπὸ τὸν κόσμο νὰ μείνει στὸ σπίτι του. Τεχνικά, ὡστόσο, δὲν εἶναι δύσκολο. Εὐτυχῶς, ποὺ στὴ χώρα μᾶς συμμορφώθηκαν οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ἑλληνίδες καὶ τὰ μέτρα πᾶνε καλὰ σὲ σχέση μὲ ἄλλες χῶρες. Τεχνικά, εἶναι πιὸ δύσκολο νὰ ἐπαναφέρεις τὴ μερικὴ κανονικότητα.
»Δὲν πιστεύω πὼς θὰ ἔχουμε πλήρη κανονικότητα γιὰ πάρα πολλοὺς μῆνες, τουλάχιστον μέχρι νὰ βρεθεῖ τὸ ἐμβόλιο Ἐάν, ὡστόσο, ἔχουμε κάποια ἐντυπωσιακὰ ἀποτελέσματα στὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγή, τότε μπορεῖ νὰ πεῖ κανεὶς πὼς ἡ «μερικὴ κανονικότητα» μπορεῖ νὰ γίνει λίγο πιὸ μεγάλη. Ἀλλά, δὲν θὰ εἶναι ποτὲ πλήρης, ἐὰν δὲν ἀνακαλυφθεῖ τὸ ἐμβόλιο. Ἂς παρακολουθήσουμε τὸ τί γίνεται. Νὰ δοῦμε τί κάνουν οἱ γειτονικές μας χῶρες στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Εὔχομαι νὰ τὰ πάνε πάρα πολὺ καλά, διότι ἐὰν δὲν τὰ πάνε αὐτοὶ καλά, θὰ ὑπάρχουν ἐπιπτώσεις καὶ σὲ ἐμᾶς».
Ἡ πρόοδος στὴν ἀνακάλυψη θεραπείας
Σὲ σχέση μὲ τὴν πρόοδο ποὺ ἔχει συντελεστεῖ στὴν ἀνακάλυψη θεραπείας, ὁ κ. Μόσιαλος ἐξηγεῖ: «Αὐτὴ τὴ στιγμή, ὑπάρχουν δεκάδες κλινικὲς δοκιμές, καὶ ὄχι μόνο, μὲ εὐθύνη τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (ΠΟΥ).
»Πολλὲς διεξάγονται ἀπὸ ἀνεξάρτητους ἐρευνητὲς καὶ Πανεπιστήμια, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἑλληνικά, καὶ ἄλλες ἀπὸ φαρμακευτικὲς ἐπιχειρήσεις. Μέσα στὸ ἑπόμενο δίμηνο, θὰ ξέρουμε ποιὸ φάρμακο ἢ ποιὸς συνδυασμὸς φαρμάκων εἶναι τὸ καταλληλότερο ὡς προληπτικὸ μέσο, κυρίως γιὰ τὸ ὑγειονομικὸ προσωπικό, γιὰ τὶς ἤπιες καὶ τὶς πιὸ βαριὲς περιπτώσεις.
»Ἐλπίζω νὰ πᾶνε ὅλα καλά, ὥστε νὰ ἔχουμε καὶ τὴν πρώτη φαρμακολογικὴ γραμμὴ ἄμυνας ἀπέναντι στὸν κοροναϊὸ . Αὐτὴ τὴ στιγμή, τὸ παλεύουμε κυρίως μὲ μὴ φαρμακολογικὰ μέσα, φυσικῆς ἀπόστασης καὶ ὑγιεινῆς».
tanea

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.