16 Μαρ 2020

Οἱ Πατέρες μας τέτοιες ἐνδημικές καταστάσεις τίς ἀντιμετώπιζαν ὄχι ὀρθολογιστικά, ἀλλά πνευματικά καί λεβέντικα!

Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Ἔξαρχος
Ἡ θεία Κοινωνία εἶναι ὁ ἀνεκτίμητος θησαυρὸς ποὺ κατέχουν μόνο οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ὁ Χριστὸς ἦλθε στὴν γῆ, ὄχι γιὰ νὰ «φέρει» μιὰ καινούργια θρησκεία. Μιὰ διαφορετικὴ φιλοσοφία. Ἦλθε γιὰ νὰ καταλύσει τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου καὶ νὰ ἑνώσει τὰ παιδιά Του, δίνοντάς τους τὴν δυνατότητα νὰ θεωθοῦν, σύμφωνα μὲ τὸν Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη. Ὁ Χριστὸς ἦλθε πρὶν ἀπὸ 2020 χρόνια περίπου καὶ ἔμεινε. Ἦλθε καὶ χάρισε στὸν κόσμο τὸ θεανθρώπινο σῶμα Του. Κι ἔτσι μᾶς ἔδωσε τὴν δυνατότητα ὄχι μόνο νὰ τὸν σκεφτόμαστε ἤ νὰ τὸν θυμόμαστε, ὅπως πιστεύουν ὅλες οἱ προτεσταντικὲς ὁμάδες, ἀλλὰ νὰ τὸν ζοῦμε καὶ νὰ ἑνωνόμαστε μαζί του κυριολεκτικά: «Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ».

Αὐτὴ τὴν δυνατότητα μᾶς προσφέρει μὀνον ἡ θεία λειτουργία. Στὴν θεία λειτουργία δὲν πᾶμε μόνον γιὰ νὰ προσευχηθοῦμε. Τὸ κεντρικὸ γεγονὸς καὶ ὁ σκοπὸς τῆς θείας λειτουργίας εἶναι ἡ θεία μετάληψη. Γιὰ αύτον τὸν λόγο οἱ φιλοκαλικοὶ Πατέρες μᾶς προτρέπουν στὴν...
συχνὴ θεία Μετάληψη. Εἶχε ἐπικρατήσει δυστυχῶς, ἀπὸ τὴν περιοδο τῆς βαυαροκρατίας ἡ ἀντορθοδοξη ἀντιληψη τῆς μὴ συχνῆς θείας κοινωνίας. Καὶ αὐτὸ διοτι ἡ προτεσταντικη Ἀντιβασιλεία ἀπὸ τὴν μιά, καὶ ὁ καθολικὸς Ὄθων ἀπὸ τὴν ἄλλη δὲν μποροῦσαν νὰ κατανοήσουν λογικὰ τὸ ὑπέρλογο τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Βρῆκαν βεβαίως καὶ «ὀρθοδόξους» συμπαραστάτες στὸ ἐγχείρημά τους. Τοὺς μαθητὲς τοῦ Κοραῆ. Μισαὴλ Ἀποστολίδη, Θεόκλητο Φαρμακίδη, Θεόφιλο Καΐρη κ.ἄλ.

Μόνον νὰ σκεφτοῦμε ὅτι ἐκείνη τὴν περίοδο ἔκλεισαν 450 μοναστῆρια τῆς Ἀττικῆς καὶ τοῦ Μωριᾶ μὲ τὴν συγκαταθεση τῶν παραπάνω, καὶ ἀπεσχηματίσθησαν βιαἰως ἐκατοντάδες μοναχές. Πὼς λοιπὸν αὐτοὶ ποὺ μᾶς κυβερνοῦν θὰ κατανοήσουν τὸ ὑπέρλογο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἀφοῦ εἶναι προσδεδεμένοι στὸ ἇρμα τῆς Δύσεως ψυχῆ τε καὶ σώματι. Τὸ πλέον ἀνησυχητικὸ ὅμως ἔγκειται στὸ ὅτι καὶ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἔχει «συρθεῖ» πίσω ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἰδέες καὶ δὲν στέκεται στὸ ὕψος Της ὅπως ἔκαναν χιλιάδεςε χρόνια τόσοι καὶ τόσοι λειτουργοὶ Της. Οἱ Πατέρες μας εἴτε τήν περίοδο τῆς Χριστιανικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, εἴτε τῆς Ὀθωμανοκρατίας, εἴτε τῆς Λατινοκρατίας• τέτοιες ἐνδημικές καταστάσεις, καί μάλιστα πολύ χειρότερες, τίς ἀντιμετώπιζαν ὄχι ὀρθολογιστικά π.χ. μέ πανικό καί κλείσιμο ναῶν, ἀλλά πνευματικά καί λεβέντικα. Ἔκαναν λιτανεῖες στούς Ἁγίους μας πού εἶναι ζωντανοί! Ἄν βγάλουμε τόν Χριστό ἀπό τήν μέση, σκεπτόμενοι ὀρθολογιστικά, θά καταντήσουμε σάν τήν παπική Ἰταλία, ὅπου ὁ Πάπας ἔκλεισε τούς ναούς (αὐτό πού σκέφτεται νά πράξει καί ἡ ΔΙΣ αὔριο) καί θρηνοῦν ἑκατόμβες θυμάτων. Ἄς προσέξουμε δέ, ὅτι σχεδόν οἱ νεκροί εἶναι στήν Β.Ἰταλία καί ὄχι στήν Κάτω Ἰταλία, ὅπου ἀνθεῖ τά τελευταῖα χρόνια ἡ Ὀρθοδοξία καί ξεφυτρώνουν πάλι ρωμαίικα μοναστηράκια!

Ὅταν μεταλαμβάνουμε, ἑνωνόμαστε μὲ τὸν Χριστό. Τὸ ἀδύναμο, ἀνθρώπινο σῶμα μας, ἑνώνεται μὲ τὸ Θεανθρώπινο σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Τὸ ἀνθρώπινο αἷμα μας, ποτίζεται μὲ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Στὶς φλέβες μας κυκλοφορεῖ πλέον τὸ αἷμα Του. Ὄχι συμβολικά, ἀλλὰ πραγματικά. Παράλληλα, ἐφόσον ἑνωνόμαστε μὲ τὸν Χριστό, ἑνωνόμαστε καὶ μὲ τοὺς ἀδελφούς μας. Ὅλοι ἔχουμε πλέον τὸ ἴδιο σῶμα καὶ στὶς φλέβες μας ρέει τὸ ἴδιο αἷμα. Γινόμαστε ἀπὸ συγγενεῖς ἐκ πνεύματος, συγγενεῖς ἐξ αἵματος. Ἀποτελοῦμε πλέον μία Οἰκογένεια, ἐμποτισμένη μὲ τὸ αἷμα τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ ἡ Οἰκογένεια εἶναι ἡ ἐκκλησία, ἢ ὅπως τὴν ὀνομάζουμε θεία κοινωνία.

Πῶς λοιπὸν μποροῦμε μὲ διάφορες προφάσεις, νὰ ἀποκόπτουμε τὸν ἑαυτό μας ἀπὸ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἀκρωτηριάζουμε τὴν ἐκκλησία; Γι᾿ αὐτὸ καὶ οἱ κανόνες τῆς ἐκκλησίας εἶναι ἰδιαίτερα αὐστηροί. «Πάντας τοὺς εἰσιόντας πιστοὺς καὶ τῶν γραφῶν ἀκούοντας, μὴ παραμένοντας δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῆ ἁγία μεταλήψει, ὡς ἀταξίαν ἐμποιοῦντας τῇ ἐκκλησίᾳ, ἀφορίζεσθη χρή».

27 σχόλια:

 1. Στην Ενορία μου μετά το πέρας της Ακολουθίας των Β΄ Χαιρετισμών οι Ιερείς με έκδηλη συγκίνηση μας ανεκοίνωσαν ότι από Δευτέρα(σήμερα)οι Ακολουθίες θα τελούνται κεκλεισμένων των θυρών για τους πιστούς.Νομίζω ότι, εάν όπως έχει διαρρεύσει παραμένουν για κάποιο χρονικό διάστημα την ημέρα ανοικτοί οι Ναοί ''για ένα κεράκι'',επιβάλλεταινα αξιοποιήσουν οι ευλαβείς Ιεροί μας αυτή την ευκαιρία για να μεταλαμβάνουν τους επιθυμούντας, οι οποίοι θα εισέρχονται στον Ναό καθ ομάδας πχ των πέντε ατόμων και σε ικανή απόσταση μεταξύ τους.Έτσι ούτε ο νόμος παραβιάζεται, ούτε όμως η λυσσώδης επίθεση των χριστιανομάχων κατά της Θείας Κοινωνίας θα επιτύχει.Εξ άλλου ''ΕΙ ΘΕΟΣ ΜΕΘ ΗΜΩΝ ΟΥΔΕΙΣ ΚΑΘ ΗΜΩΝ''.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συγνώμη αδερφέ αλλά ειδάλλως μας ενδιαφέρει η λυσσώδης επίθεση των χριστιανομάχων!
   τους γράφουμε εις τα παλαιά μας υποδήματα. εμείς μόνο τον Χριστό θέλουμε
   και Θεία μετάληψη μετά της Θείας λειτουργίας οπως προβλέπει η Ορθοδοξία!
   Νέα ήθη και νέα έθιμα, δεν μας αγγίζουν!

   Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον Αμαρτωλό!

   Διαγραφή
  2. Αδελφέ μου,φυσικά και γράφουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας τις εις βάρος μας κατηγορίες των χριστιανομάχων.Επειδή όμως μάλλον είναι ειλημμένη απόφαση το κλείσιμο των Εκκλησιών(προπομπός είναι η απόφαση των Κρητών Αρχιερέων)έκανα την συγκεκριμένη πρόταση για να μην πετύχουν τα ανίερα σχέδια των αντίχριστων σε βάρος του Ποτηρίου της Ζωής.Μακάρι οι Αρχιερείς μας να μας κάνουν μια μεγάλη ευχάριστη έκπληξη αποδεικνύοντας ότι πράγματι ίστανται εις τόπον και τύπον Χριστού.Καλόν Αγώνα.

   Διαγραφή
 2. Aναγνωστες και αναγνώστριες του site , στη photo διακρίνεται το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ α ν τ ω ν του Xριστου μ υ σ τ η ρ ι ω ν .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Xριστος , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο οποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν , όπως γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών . O άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υλ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - O π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατόν να μεταδοθούν νοσήματα .

   Διαγραφή
 3. Τα παιδιά Του ο Θεός δεν τα εγκαταλείπει, θα τα φυλάει σκανδαλωδώς

  Είμαστε μέσα στην αποστασία… Θα έρθουν χρόνια δύσκολα, αλλά μη φοβάστε. Τα παιδιά Του ο Θεός δεν τα εγκαταλείπει, θα τα φυλάει σκανδαλωδώς.
  Βρεθήκαμε στους έσχατους καιρούς εμείς οι ταλαίπωροι, και οι μοναχοί και κοσμικοί, αλλά ο αγώνας είναι αγώνας. Δεν θα σταματήσεις τον αγώνα ούτε δευτερόλεπτο. Αγώνας μέχρι τέλους!
  Να προσέχετε, γιατί ο κακός στήνει παγίδες. Μη γελάτε! Είναι δίπλα μας κι εσείς δεν μπορείτε να τον δείτε. Ακουστέ τι σας λέω. Μη σταματάτε να προσεύχεσθε!
  Βρισκόμαστε σε καιρούς χαλεπούς αυτή την εποχή που ζούμε εμείς. Υπήρξαν και καλές εποχές, που ζούσαν οι άνθρωποι με αγάπη. Ο ένας εφύλαγε τον συνάνθρωπό του, τον αγαπούσε, τον βοηθούσε σε όλα τα πράγματα της ζωής.
  Τώρα πάμε αντίστροφη μέτρηση. Δεν προσέχουμε τη ζωή, δεν τη χαιρόμαστε. Η απιστία μας σπρώχνει μακριά από την κατάσταση της πολυτίμου αληθείας.
  Όποιος κατορθώσει να κρατήσει αυτά τα δύο, την αλήθεια στον Κύριο και την αγάπη στον άνθρωπο, αυτός πέτυχε τον στόχο του και τον προορισμό του στη γη.
  Είμαστε μέσα στην αποστασία.
  – Θα έρθουν χρόνια δύσκολα, αλλά μη φοβάστε. Τα παιδιά Του ο Θεός δεν τα εγκαταλείπει, θα τα φυλάει σκανδαλωδώς.
  – Δηλαδή, Γέροντα;
  – Τί δηλαδή; Να, άμα δεν θα έχεις να φας, θα ξυπνάς το πρωί, θα βρίσκεις μια φραντζόλα πάνω στο τραπέζι και θα λες: «Αυτό από πού ήρθε»; Αλλά πρέπει να έχεις πίστη. Χωρίς πίστη, δεν γίνεται τίποτα.
  Από εδώ και πέρα πρέπει να περιμένουμε σοβαρές αλλαγές και πολύ σοβαρές καταστάσεις. Διότι πλησιάζουμε το τέλος και αυτά είναι προφητευμένα. Θα γίνουν όλα, όσα προφητεύουν οι μεγάλοι άνδρες της Εκκλησίας και όσα ο Κύριος έχει αποκαλύψει…. Για να γλιτώσουμε κι εμείς από την τελεία καταστροφή, αν θελήσουμε όλοι μας, είναι καιρός ακόμα να μπορέσουμε να βρούμε τον δρόμο μας, τον δρόμο της επιστροφής. Ο δρόμος της επιστροφής είναι η μετάνοια και η επιστροφή μας προς τον Χριστό. Εκεί θα βρούμε μόνο παρηγοριά και ζωή αιώνιο, πού μας υπόσχετε ο Δημιουργός. Ο Θεός ο ίδιος, πού ήρθε στη γη για να σώσει τον άνθρωπο, μας άνοιξε τον δρόμο για τον Ουρανό.
  Στους έσχατους χρόνους οι χριστιανοί θα πορεύονται, όπως θα διατάσσει τότε ο Κύριος.
  Όμως εκεί θα είναι ο Κύριος και δεν θ’ αφήσει τον άνθρωπο, θα μας βοηθά σε ότι θέλουμε. Δεν θα μας αφήσει, να είστε βέβαιοι και πιστοί. Γιατί αυτό θέλει να έχουμε εκείνες τις μέρες: ΠΙΣΤΗ!
  Πάνω απ’ όλα, παιδιά μου, να κρατήσουμε την πίστη μας στον Κύριο, και ας έρθουν μέρες δύσκολες και ας έρθουν μέρες δοκιμασίας. Μέσα στους αιώνες πέρασαν τέτοιες εποχές. Και βλέπουμε, άλλους τούς σταυρώνανε στον σταυρό, άλλους τούς έκοβαν είκοσι κομμάτια, όμως δεν προδώσανε τον Χριστό και ζούνε στους Ουρανούς στους αιώνες των αιώνων. Πόσο μεγάλη πίστη είχαν!
  Και αυτή η πίστη δεν είναι μόνο για τα δύσκολα μελλοντικά πράγματα, είναι γενικώς.
  Η πίστη είναι η κινητήριος δύναμις και χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δεν θα κατόρθωνε τίποτα.
  Ζητούσε πίστη ο Κύριος!

  Βιβλίο: «Γέρων Αμβρόσιος Λάζαρης», Ιερά Μονή Δαδίου «Παναγία η Γαυριώτισσα»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο Αρθρογράφος λέει
  «Ας προσέξουμε δε ότι σχεδόν οι νεκροί είναι στη Β Ιταλία και όχι στην Κάτω Ιταλία που ανθεί τα τελευτά χρόνια η Ορθοδοξία και ξεφυτρώνουν πάλι ρωμαίικα μοναστηράκια»

  Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι Ορθόδοξοι ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΙ. Δεν είμαστε οι εκλεκτοί του Θεού που θα προστατευθούν από κάθε κοσμικό κακό. Ο Θεός δεν είναι μόνο δικός μας αλλά ΟΙΚΟΥΝΕΝΙΚΟΣ.
  Αυτή η φράση εκφράζει εμπάθεια και σκοταδισμό. Μην παράγουμε θεωρίες από συμπτώσεις. Και μη βιαζόμαστε διότι δεν ξέρουμε τι μας περιμένει και εμάς στο επόμενο διάστημα.

  Αποτελεί ΑΙΡΕΣΗ το να κρίνουμε και να σκεφτόμαστε τα πάντα μα βάση ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (πχ της θρησκείας, της οικονομίας, της καταγωγής, της ιδεολογίας)

  Η μονοδιάστατη σκέψη είναι αιρετική και δεν έχει καμία σχέση με την πολυδιάστατη ελληνική σκέψη ούτε και με το Χριστό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακατανόητο το σχόλιο 8:10 μμ!!
   Ασχετος φαίνεται ότι το έγραψε!
   Φυσικά και ο Ορθόδοξος λαός που είναι συνειδητά Ορθόδοξος, είναι ο περιούσιος λαός του Θεού την εποχή της Καινής Διαθήκης.
   Αλλά με πνευματική έννοια.
   Ο λαός που σώζεται με αιώνια σωτηρία.

   Ρωμιός

   Διαγραφή
  2. 10:37μμ
   Δεν διάβασες καλά το σχόλιο μου . Ναι, είμαστε εκλεκτοί με την ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ έννοια
   Εγώ όμως είπα ότι οι Ορθόδοξοι δεν απολαμβάνουν ιδιαίτερη μεταχείριση από το Θεό στην ΚΟΣΜΙΚΗ ΖΩΗ. Αυτό είναι Προτεσταντισμός. Η σχέση μας με τον Θεό ΔΕΝ είναι ανταλλακτική. Δηλαδή εμείς να τον πιστεύουμε (ορθά)και Εκείνος να μας δίνει τα ΚΟΣΜΙΚΑ «αγαθά» Του, όπως η υγεία. Και ο Αρθρογράφος υπονοεί ότι οι Ορθόδοξοι είναι εκλεκτοί ΚΑΙ στην κοσμική ζωή αφού επισημαίνει ότι η Νότια Ιταλία που έχει μεγάλη Ορθόδοξοι παρουσία προστατεύεται από τον ιό. Και που το ξέρει αυτός;
   Αυτό που κάνει είναι εμπάθεια διότι στηρίζεται σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ο άνθρωποι και βρίσκει την ευκαιρία να το ερμηνεύσει θεολογικά. Ότι αυτοί έχουν πολλά θύματα επειδή είναι αιρετικοί ενώ και οι Νότιοι και εμείς είμαστε μια χαρά γιατί πιστεύουμε στον Θεό με το σωστό τρόπο και σαν αντάλλαγμα μα δίνει την ΚΟΣΜΙΚΗ προστασία από τον ιό.
   Ένας πραγματικός Ορθόδοξος προσεύχεται για τους συνανθρώπους του και δεν βρίσκει την ευκαιρία να επιβεβαιώσει την ανωτερότητα της Ορθοδοξίας τέτοιες ώρες.

   Όπως είπες ζούμε στην εποχή της ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ενώ αυτά που υπονοεί το Αρθρογράφος ανήκουν στην Παλαιά και τα πιστεύει ακόμα ο Προτεσταντισμός και οι Πουριτανοί.
   Το γεγονός ότι δεν κατάλαβες ΑΜΕΣΩΣ την αστοχία του Αρθρογράφου δηλώνει ότι μάλλον δεν τα γνωρίζει καλά ή δεν είσαι καθόλου παρατηρητικός

   Διαγραφή
  3. Προς 11:20 μμ
   Εσύ δεν τα γνωρίζεις καλά ορισμένα στοιχειώδη πράγματα.
   Εγραψες κοσμικά σκεπτόμενος στο πρώτο σου σχόλιο 8:10 μμ ότι γνώρισμα του αιρετικού είναι η μονοδιάστατη σκέψη. Απο αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν γνωρίζεις τί είναι αίρεση.
   Η αίρεση δεν έχει να κάνει με το μονοδιάστατο ή πολυδιάστατο της σκέψης. Αυτά είναι κοσμικές κουταμάρες και όχι Ορθόδοξη σκέψη. Με άλλα πράγματα σχετίζεται η αιρετική σκέψη.

   Επειτα χωρίς να ταυτίζομαι στο συγκεκριμένο με τον αρθρογράφο, αφού δεν το γνωρίζω, ούτε εσύ μπορείς να ξέρεις αυτό που απορρίπτεις. Ο Θεός μπορεί να δίνει διάφορες ευλογίες στους πιστούς Του και προστασία απο πολλά κακά. Αυτό μαρτυρεί και η πείρα αιώνων πολλές φορές και η ιστορία, αν την μελετήσεις. Οχι πάντα, αλλά σε πολλά ισχύει. Πολλές φορές ο Θεός και η Υπέρμαχος Στρατηγός Παναγία σκέπαζαν τα πιστά έθνη και απο φυσικούς κινδύνους και άλλους κινδύνους.

   Ρωμιός

   Διαγραφή
  4. Προς 11:20 μμ
   Τώρα το ξεχωρίζεις. Στο πρώτο σου σχόλιο δεν έγραψες πουθενά για κοσμική προστασία/κοσμικά αγαθά. Εκ των υστέρων αφού σου έγινε η παρατήρηση τα έγραψες στο 2ο σου σχόλιο.
   Μην επιμένεις ότι είχες δίκαιο.

   Διαγραφή
  5. 11:50
   Είσαι σίγουρος; Έγραψα ότι

   "Δεν είμαστε οι εκλεκτοί του Θεού που θα προστατευθούν από κάθε κοσμικό κακό"

   Διαγραφή
  6. 11:46
   Την αίρεση δεν την εννοώ αυστηρώς ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ
   Μελετώ πολύ την αίρεση ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ όχι μόνο στο θεολογικό.
   Για να καταλάβεις το πνεύμα μου. Οι αιρετικές αντιλήψεις υπάρχουν παντού στη κοσμική ζωή μας. Αίρεση ΓΕΝΙΚΑ είναι η ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ μιας άποψης ή μιας ιδέας
   Από την έρευνα που έχω κάνει έχω καταλήξει ότι η ΠΗΓΗ των αιρέσεων(= λανθασμένων αντιλήψεων) σε ιδέες, ιδεολογίες, απόψεις, πολλές φορές ακόμα και στη θρησκεία, είναι το να χρησιμοποιείς ΕΝΑ κλειδί για να ανοίξεις ΟΛΕΣ τις πόρτες. Και φυσικά επειδή ΔΕΝ ανοίγουν ΟΛΕΣ προτιμάς να τις αφήσεις ΚΛΕΙΣΤΕΣ.
   Η μονοδιάστατη σκέψη δεν είναι η αίρεση, αλλά η ΠΗΓΗ των αιρέσεων
   Διότι ο μονοδιάστατος άνθρωπος θεωρεί ότι από ΈΝΑ κριτήριο, ή στοιχείο ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΟΛΑ και προσπαθεί να τα εξηγεί ΟΛΑ

   Οι παπικοί χρησιμοπιούν ΕΝΑ κριτήριο-αυθεντία: ότι λέει ο Παπας
   Οι προτεστάντες κάνουν το ίδιο με τη Βίβλο. Δηλαδή υπάρχει ΜΟΝΟ η Βίβλος οτιδήποτε δεν αναφέρεται εκεί ή δεν μπορεί να λυθεί από αυτή, το απορρίπτουμε και εξακολουθούμε να προσεγγίζουμε το θέμα από τη Βίβλο, έτσι δογματικά και σκοταδιστικά

   Κάτι άλλο που κάνουν οι αιρετικοί είναι το εξής
   Χρησιμοποιούν την Αγιά Γραφή για να λύσουν τα κοσμικά κοινωνικά και πολιτικά και οικονομικά τους προβλήματα. Και από ένα στοίχο παράγουν ολόκληρες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές θεωρίες που για εκείνους αποτελούν δόγματα.
   Ο Χριστός όμως δεν κλείδωσε τις μεθόδους, τα μέσα και τα εργαλεία που θα μας οδηγήσουν σε μια κατά Χριστόν ζωή. Δηλαδή, ΔΕΝ υπάρχει ΕΝΑ χριστιανικό πολίτευμα(πχ κοινοβουλευτισμός), ΜΙΑ χριστιανική οικονομική θεωρία (πχ κομμουνισμός, κοινοτισμός), ΜΙΑ χριστιανική ιατρική ΕΝΑΣ τρόπος, ΕΝΑ βιβλίο (Βίβλος), ΜΙΑ σκέψη, ΕΝΑ κριτήριο (πχ το κριτήριο της θρησκείας), ΜΙΑ αισθητική (πχ Βυζαντινή), ΜΙΑ Ιστορική περίοδος (πχ μόνο η Βυζαντινή)

   Διαγραφή
  7. Τα έχεις μπλέξει πολύ ανώνυμε 12:48 μμ
   Είσαι εκτός εκκλησιαστικού και ορθόδοξου πνεύματος!
   Αυτά είναι κοσμικές σκέψεις, δεν είναι ορθόδοξη θεολογία.
   Λάθος πελώριο κάνεις για τον ορισμό της αίρεσης.

   Διαγραφή
  8. 5:30
   Προφανώς είσαι μονοδιάστατος άνθρωπος.
   Άρα τυπολάτρης.
   Άρα όχι Έλληνας.
   Άρα όχι Ελληνορθόδοξος.
   Άρα όχι Ρωμιός

   Διαγραφή
  9. Ανώνυμε σημερινέ 12:25 μμ.
   Προφανώς και κρίνεις κοσμικά και επιπόλαια, εκτός Ορθόδοξου πνεύματος και εκτός κάθε λογικής!!
   Εχεις παλαβώσει και κάνεις και τον Κριτή!!!
   Κούνα που σε κούναγε κακόμοιρε!!

   Διαγραφή
  10. 6:32
   Μπορείς λοιπόν να μας πεις εσύ που κρίνεις υπερβατικά ποιο είναι το Ορθόδοξο πνεύμα και η λογική;

   Διαγραφή
  11. Προς 6:58 μμ

   Δεν κρίνει υπερβατικά. Κρίνει Ορθόδοξα και λογικά.
   Η λογική λέει ότι το σχόλιο 12:25 μμ είναι και άλογο και εκτός Ορθοδοξίας. Δεν μπορείς να αρνείσαι την Ρωμιοσύνη και την Ορθοδοξία κάποιου επειδή μίλησε Ορθόδοξα!!

   Η Ορθοδοξία δεν ορίζει έτσι την αίρεση.
   Οι Πατέρες ποτέ δεν έθεσαν ως κριτήριο Ορθοδοξίας την μονοδιάστατη ή πολυδιάστατη αντίληψη, αλλά την Ορθόδοξη Παράδοση των Αποστόλων και των Πατέρων.
   Απλά πράγματα για όποιον γνωρίζει λίγο Ορθοδοξία!!
   Δυστυχώς όμως εσύ σκέφτεσαι κοσμικά.

   Ρωμιός

   Διαγραφή
  12. 7:29
   Μα εγώ μίλησα για την πηγή των αιρετικών συμπεριφορών σε κάθε εκδήλωση της κοσμικής ζωής μας. Δηλαδή προσπαθώ να εξηγήσω γιατί οι άνθρωποι κάνουν λάθη και διαστρέφουν μια ορθή άποψη ή ιδέα ή ιδεολογία ή ακόμα και τη Γραφή. Και που οφείλονται συνήθως αυτά τα λάθη. Ακόμα και μια λανθασμένη ανάγνωση της Γραφής ή της Ιστορίας οφείλεται σε λάθος σκεπτικό. Δεν μιλάω ακριβώς για θεολογικές αιρέσεις ούτε για Ουράνια Φώτιση.
   Αλλά για σκεπτικό που οδηγεί πολλούς ανθρώπους σε λανθασμένα μονοπάτια γενικά
   Άλλωστε για να δεχθεί κάποιος την Πατερική Θεολογία προϋποθέτει ένα ανάλογο σκεπτικό
   Ένας άθεος ή παγανιστής και ο αντιβυζαντινιστής δεν τη δέχονται, όχι εξαιτίας κάποιας "παγανιστικής φώτισης" αλλά εξαιτίας κάποιου λανθασμένου σκεπτικού. Εγώ αυτό το σκεπτικό προσπαθώ να ανακαλύψω, την πηγή του
   Η πολυδιάστατη σκέψη βοηθά για την έρευνα της Χριστιανικής Αλήθειας αλλά και κάθε αλήθειας
   Η μονοδιάστατη σκέψη μας απομακρύνει επικίνδυνα. Διότι σκεπτόμενοι μονοδιάστατα ταυτίζουμε το ΜΕΡΟΣ με το ΟΛΟΝ κια αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στη διαστροφή κάθε αλήθειας
   Αυτό είναι όλο

   Ο Αρθρογράφος μίλησε μονοδιάστατα, διότι χρησιμοποίησε ΕΝΑ κριτήριο (το θρησκευτικό) για να εξηγήσει ένα αποτέλεσα (πολλούς θανάτους από μια πανδημία) που οφείλεται σε ΑΠΕΙΡΟΥΣ παράγοντες μάλιστα δε έχει καμία σχέση με αυτό το κριτήριο
   Εσύ αυτό το βρίσκεις Ορθόδοξο και Ελληνικό(=πολυδιάστατο);

   Διαγραφή
  13. Οχι ανώνυμε 8:13 μμ!!
   Συνεχίζεις να μιλάς κοσμικά και όχι ορθόδοξα και πνευματικά!!
   Σου είπαν και εσύ δεν θέλεις να καταλάβεις.
   Σου είπαν:
   "Οι Πατέρες ποτέ δεν έθεσαν ως κριτήριο Ορθοδοξίας την μονοδιάστατη ή πολυδιάστατη αντίληψη, αλλά την Ορθόδοξη Παράδοση των Αποστόλων και των Πατέρων."

   Μπλέκεις ασυγχώρητα την μονοδιάστατη/πολυδιάστατη αντίληψη με την Ορθοδοξη αντίληψη.
   Εχεις σκοτάδια απο Θεολογία και Ορθοδοξία. Ολα όσα γράφεις είναι φιλοσοφίζουσα θεολογία, που δεν έχει σχέση με την Ορθόδοξη Θεολογία.
   Σε δίδαξαν να σκέφτεσαι φράγκικα. Δεν είναι Ορθόδοξα αυτά που γράφεις. Προσπάθησε να ξεφύγεις απο την κοσμική συλλογιστική.

   Ελληνορθόδοξος Ρωμιός

   Διαγραφή
  14. Είσαι συγχυσμένος πολύ ανώνυμε 17 Μαρτ. 8:13 μμ. Ούτε ξέρεις και εσύ τί γράφεις.
   Τώρα γράφεις ότι δεν μιλάς για θεολογικές αιρέσεις, ενώ υποστηρίζεις ότι μιλάς για την πηγή των αιρέσεων!!!
   Το ίδιο γράφεις και στο 17 Μαρτ. 12:48 σχόλιο σου, όπου γράφεις "Η μονοδιάστατη σκέψη δεν είναι η αίρεση, αλλά η ΠΗΓΗ των αιρέσεων".

   Ενα χάος είναι η συγχυσμένη σκέψη σου. Δεν ξέρεις γρι, απο Ορθόδοξη Θεολογία.

   Κάτσε να διαβάσεις Αγία Γραφή και Πατέρες να δεις πώς μιλάνε και τί είναι η Ορθοδοξία.

   Ελληνορθόδοξος Ρωμιός

   Διαγραφή
  15. 9:06
   Και όμως, όταν ταυτίζεται το ΜΕΡΟΣ με το ΟΛΟΝ θα απομακρυνθούμε από την αλήθεια και οδηγηθούμε σε αίρεση. Αυή τη λογική υποστηρίζουν ο ο Φιλελευθερισμός, ο Μαρξισμός, ο Ναζισμός, ο Φεμινισμός, οι Λοατκοι, οι Vegan, οι Οικολόγοι. Όλους αυτούς η Εκκλησία τους θεωρεί αιρέσεις

   Διαγραφή
  16. Πάλι φιλοσοφικά σκέπτεσαι ανώνυμε 3:04 μμ και όχι Ορθόδοξα!
   Δεν έχουν σχέση οι φιλοσοφικοί συλλογισμοί με την Ορθοδοξία.
   Δεν είναι αυτά Ορθόδοξα!! Ξύπνα!!

   Διαγραφή
 5. Και όμως φίλε συσχολιαστή,ανεξάρτητα και από τις δικές μου ενστάσεις αναφορικά με την σύγκριση Βόρειας και Κάτω Ιταλίας,ναι οι Ορθόδοξοι ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΙ,είμαστε οι εκλεκτοί του θεού,είμαστε-σε θεολογική διατύπωση-ο νέος Ισραήλ της Χάριτος, όχι βέβαια για τις αρετές μας αλλά γιατί Τον έχουμε αποδεχθεί και Τον πιστεύουμε ορθά(ορθόδοξα),δηλαδή χωρίς ασάφειες και παρανοήσεις.Η Ορθόδοξη ιδιότητα συνυφασμένη με την θυσία και το μαρτύριο (αίματος και συνειδήσεως)βιώνεται και κατανοείται-μεταξύ άλλων-ως υποχρέωση αγαπητικής προσφοράς της γνώσεως του Θεού στον αγνοούντα συνάνθρωπο ώστε να Τον κάνει και δικό του.Να εισέλθει δηλαδή δια του βαπτίσματος στην ΜΟΝΗ Εκκλησία την Ορθόδοξη και να γίνει και αυτός μέλος της οικογένειας του Χριστού και αδελφός μας.Μόνον υπ΄αυτό το θυσιαστικό πνεύμα μπορεί να κατανοηθεί σωστά η ορθόδοξη ιδιότητά μας και η έννοια του περιούσιου και να εντοπισθούν τυχόν αντορθόδοξες αντιλήψεις και πεποιθήσεις.Το κλίμα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής μας βοηθάει και σε αυτό.Ας το αξιοποιήσουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 12:07 πμ
   Αυτό λέω κι εγώ. Ότι είμαστε περιούσιοι, αλλά με κριτήρια Καινής Διαθήκης όχι Παλαιάς
   Η ανταμοιβή μας είναι στην άλλη ζωή

   Διαγραφή
  2. Τα έχεις μπλέξει 12:53 πμ
   Δεν είναι έτσι.
   Και εδώ υπάρχουν αρκετές ευλογίες για τον πιστό.

   Διαγραφή
  3. 5:32
   Δεν αντιλέγω. Αλλά αυτές οι ευλογίες δεν έχουν τη λογική της ανταποδοτικότητας. Δηλαδή δεν αποτελούν κάποιου είδους κανονικότητα. Το να περιμένουμε συνεχώς από το Θεό να μας ένα θαύμα ή θαύματα επειδή είμαστε Ορθόδοξοι, κρύβει λογική ανταποδοτικότητας. Και ο Θεός μας αποδεικνύει συνεχώς ότι αυτό δεν ισχύει. Διότι να παρατηρήσεις γύρω σου θα δεις ότι αυτοί που είναι περισσότερο καλότυχοι στην κοσμική ζωή είναι οι πολέμιοι του Χριστού και ότι η αληθινοί πιστοί

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.