22 Μαρ 2020

...Ἀλήθεια πῶς θὰ νιώθαμε ἂν...

Ἀλήθεια πῶς θὰ νιώθαμε ἂν ἀκούγαμε τὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεὸ νὰ μᾶς Λέει: «Παιδί μου!!... σήμερα ἡ ἡμέρα Μοῦ δὲν ἦταν; Γιατί δὲν ἦρθες νὰ μὲ ἐπισκεφθεῖς; Κυριακή δὲν εἶναι; Πίστευσες ὅλους τους ἐχθρούς Μου ποὺ ἀλαλάζουν ὅλη τὴν ἡμέρα ἐναντίον Μου; Αὐτοὺς ποὺ βλασφημούν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα προσβάλλοντας τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ;.... Θυμᾶσαι ὅτι ἀκριβῶς αὐτὸ ἔκανε καὶ ἡ Εὔα καὶ ἔχασε τὸν Παράδεισο; θυμᾶσαι ὅτι ἀκριβῶς αὐτὸ ἔκανε καὶ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἔχασε τὸν Παράδεισο;
Ἡ Εὔα Μοῦ εἶπε ὅτι τὸ φίδι την παρέσυρε, καὶ ὁ πρωτόπλαστος Μοῦ εἶπε ὅτι ἡ γυναῖκα ποὺ τοῦ Ἔδωσα γιὰ βοηθό του, τὸν παρέσυρε. Κατάλαβες ὅτι καὶ σήμερα πορεύεσαι μὲ ἀκριβῶς τὸν ἴδιο τρόπο; Τὸ ξέρεις ὅτι δὲν Προσωποληπτώ; Μήπως καὶ σὺ σήμερα ἄκουσες τοὺς ἀντιχρίστους καὶ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Σταυροῦ Μου, ποὺ σήμερα τίθεται πρὸς προσκύνηση μέχρι τὴν ἐρχόμενη Παρασκευή, καὶ προτίμησες νὰ κοιμηθεῖς; ... τόσες μέρες κοιμᾶσαι!!! Δουλειὰ δὲν πᾶς... ξεκούραστος εἶσαι!! Οὔτε τώρα δὲν θέλησες νὰ Μὲ ἐπισκεφθεῖς;
- Μὰ Κύριε!!! Εἶναι κλειστοὶ ὅλοι οἱ ναοὶ Σου, ὅλοι μου φωνάζουν κάτσε σπίτι, μὴ πᾶς πουθενά!!
-Ναί... τους Ακούω τι λένε… Κλειστοὶ δὲν εἶναι οἱ Ναοί μου!!.. ξέρεις πόσους Εἶδα ἀνοικτούς; … Ακολουθίες και Θεία Λειτουργία διατάχθηκε να μη τελέσουν… καὶ τὸ φίδι στὴν Εὔα ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο ἔλεγε ἀπὸ Ἐκεῖνο ποὺ Ἐγώ τους εἶχα πεῖ!!..καί το πίστεψαν!!!.. ... ἐκεῖνοι κάνουν τὴ δουλειά τους. Γιατί μοῦ λὲς τί εἶπαν αὐτοί; Ἐσὺ προσωπικά, τι ἔκανες νὰ μοῦ πεῖς! Τὰ πόδια σου κουνιοῦνται; Περπάτα!! Αὐτοκίνητο ἔχεις; Πήγαινε! Νὰ ψωνίσεις δὲν πῆγες; Τὴν οἰκογένειά σου νὰ ξεσκάσει μία βόλτα στὸ πάρκο δὲν τὴν πῆγες; Γιατί δὲν σηκώθηκες νὰ ἔρθεις στὸ Ναό; Οἱ Ναοὶ ἀνοίγουν καὶ σὲ δέχονται γιὰ προσωπικὴ προσευχή! Σήμερα, ξέρεις, εἶναι ἡ ἡμέρα Μου... καὶ πάλι δὲν Μοῦ τὴν ἀφιέρωσες; ... καὶ ἡ Εὔα τὸ φίδι πίστεψε, καὶ σὺ τὰ κανάλια καὶ τὰ διαδίκτυα καὶ τὶς εἰδήσεις, καὶ Μὲ περιφρόνησες πάλι; Θὰ μποροῦσες ξέρεις νὰ σηκωθεῖς νὰ ἑτοιμαστεῖς μὲ τὰ κυριακάτικα καλά σου ροῦχα καὶ νὰ ἔρθεις νὰ Μὲ ἐπισκεφθεῖς. Καὶ τότε θὰ τὸ Λογάριαζα ὅτι ἐκκλησιάστηκες πλήρως καὶ ἂς μὴν εἶδες τίποτα στὸ Ναό, καὶ ἂς εἶχε σβηστά φῶτα καὶ καντήλια καὶ κλιματισμούς. Θὰ Ἔβλεπα ὅτι ἦρθες, θὰ Καταλάβαινα ὅτι, ἐσύ, ἔκανες ὅτι περνοῦσε ἀπὸ τὸ χέρι σου, καὶ Ἐγὼ ὡς πανοικτίρμων θὰ σοῦ Χάριζα πολλά! Πάρα πολλά!!!!
Κρίμα!!... οὔτε καὶ τώρα κάνεις τὸ σωστό.. προτιμᾶς νὰ ἀσχοληθεῖς μὲ ἱερεῖς καὶ ἐπισκόπους ὅτι δῆθεν ἐκεῖνοι φταῖνε, καὶ ὄχι μὲ τὰ δικά σου χέρια καὶ πόδια καὶ θελήματα.. χαραμίζεις ὅλη σου τὴν ἔγνοια, ὅλη σου τὴ διάνοια, ὅλο σου τὸ χρόνο μὲ τὸ τί κάνουν οἱ ἄλλοι, ἀλλὰ Ἐγὼ ἐσένα Περίμενα σήμερα καὶ πάλι ἔλειπες!! Πότε θὰ μάθεις νὰ κάνεις ἐσύ ὅτι περνάει ἀπὸ τὸ δικό σου χέρι γιὰ νὰ μὲ Εὐαρεστήσεις; Πότε θὰ σὲ δῶ νὰ Μὲ σκέφτεσαι λίγο;
Πὲς μοῦ σὲ παρακαλῶ... ἂν ξέμενες ἀπὸ τροφές, θὰ σάρωνες ὅλα τὰ μάρκετ τῆς πόλεώς σου, γιὰ νὰ βρεῖς ἀνοικτό; Θὰ ἔψαχνες ἐπὶ ὧρες ὡρῶν ἀκόμη καὶ στὸ μικρότερο ξεχασμένο μπακάλικο γιὰ νὰ βρεῖς τὴν τροφὴ ποὺ σοῦ λείπει;…. Και γιὰ Μένα δὲν τὸ κάνεις; Γιατί;.. Γιὰ Μένα πότε θὰ δείξεις τέτοια ἐπιμονή; Πότε θὰ ἀναζητήσεις τὸ Σῶμα μου καὶ τὸ Αἷμα μου; Δὲν θυμᾶσαι ποὺ σοῦ εἶπα «Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν».
Λὲς λοιπὸν ὅτι εἶναι πικρό κακό και διωγμός ὅτι συνέβη... καὶ ὁ Ἀδὰμ ἔκλαιγε ὅταν ἐξεβλήθη τοῦ Παραδείσου, καὶ εἶχε τέτοια πικρία ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ συνέλθει για πολλά χρόνια!! ...Αλλά το κατάλαβε τί συνέβη και μετανόησε… Ἐσὺ; Κατάλαβες καθόλου γιατί σοῦ εἶναι τόσο πικρὸ ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ ποὺ συμβαίνει;.. Ναὶ ἐγὼ τό Παραχώρησα!! Ἄλλωστε ξέρεις ὅτι τίποτα δὲν γίνεται χωρὶς τὴν ἄδειά Μου!!!... τὸ Ἐπέτρεψα ὅμως γιὰ νὰ δῶ τί θὰ μοῦ γράψεις στὰ διαγωνίσματα ποὺ σοῦ βάζω αυτές τις μέρες!! Περιμένω πῶς καὶ πῶς νὰ Δῶ νὰ γράφεις ἔστω πάνω ἀπὸ τὴ βάση!!! Ἀλλὰ ἐσὺ δὲν κοιτᾶς τὸ γραπτό σου! Δὲν κοιτᾶς δηλαδὴ τί μπορεῖς ἐσὺ προσωπικὰ νὰ κάνεις γιὰ Μένα, δὲν κοιτᾶς νὰ κάνεις τὸ καλύτερο δυνατὸ γιὰ Μένα ὥστε νὰ μοῦ πεῖς «Κύριε ἔκανα ὅτι μποροῦσα... ἀλλὰ κάποιοι ἄλλοι μοῦ στέρησαν τὸν πόθο μου γιὰ Σένα». Κοιτᾶς τί κάνουν οἱ διπλανοί σου, καὶ τελειώνει ὁ χρόνος καὶ μοῦ δίδεις λευκὴ κόλλα! Μπράβο σου!... φώναξε ὅλους τους διπλανούς σου τώρα νὰ σὲ βοηθήσουν νὰ περάσεις... φώναξε μήπως ἡ Εὔα τὸ φίδι καὶ τὴν ὑποστήριξε; Φώναξε μήπως ὁ Ἀδὰμ τὴν Εὔα καὶ τὸν ὑποστήριξε; Ὅλοι ἔριχναν τὸ βάρος στὸν ἄλλο, καὶ κανεὶς στον ἐαυτό του... ναὶ ἀλλὰ καὶ ὅλοι ἀποβλήθηκαν ἀπὸ τὸν Παράδεισο καὶ ζοῦσαν ἐν πικρίᾳ!!! Κανόνισε νὰ συνεχίσεις νὰ ζεῖς μὲ πικρία μέχρι νὰ κλείσουν τὰ μάτια σου!!... Δὲν θὰ Μπορῶ νὰ σὲ Βοηθήσω τότε... Διότι Ἐγὼ ἐκτὸς ἀπὸ Ζωὴ καὶ Ἀλήθεια, εἶμαι καὶ Χαρᾷ!! Εἶμαι καὶ Εἰρήνη!! Ἀλλὰ σὺ τρέφεσαι μὲ πικρίες, θυμούς, λύπες, καταλαλιές, κατακρίσεις, φωνές, ἐπιπλήξεις, κατηγορίες, συκοφαντίες, ἀμέλεια, ἀκηδία, ραθυμία, καὶ ὅτι ἄλλο!! Τί σχέση ἔχουν ὅμως ὅλα αὐτὰ μὲ Ἐμένα;
Κοιτᾶς τοὺς Λειτουργούς Μου; Μὴν ἀνησυχεῖς τοὺς Βλέπω πολὺ καλύτερα ἀπὸ σένα... Ο Ἀρχιεπίσκοπος εἶπε ἔγκαιρα (Παρασκευὴ) «κάντε τὰ σπίτια σας Ἐκκλησίες» καὶ θὰ ἔπρεπε ὅλοι οἱ Λειτουργοί μου, οἱ ἱερεῖς, νὰ Λειτουργήσουν καί Σάββατο καί Κυριακὴ Σταυροπροσκυνήσεως στὸ σπίτι τούς... ἢ στὸ σπίτι σου, ἂν τον ἱερέα τον καλοῦσες ἐσὺ στο δικό σου!!!... καὶ νὰ μὴν τὸ ἔλεγε ο Ἀρχιεπίσκοπος, ὅλοι θὰ μποροῦσαν νὰ πάρουν εὐλογία ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπό τους καὶ νὰ τὸ πράξουν!!!... ἄλλωστε ὁ Κυβερνήτης ποὺ σᾶς ἔδωσα μέσῳ τῶν ψήφων σας, μέ τό ἔτοιμο από πρίν ΦΕΚ του, δὲν σᾶς ἀπαγόρεψε τίποτα στὸ σπίτι!!... Βλέπω λοιπὸν τὰ πάντα... Καὶ οἱ ἱερεῖς δίνουν ἐξετάσεις... καὶ Βλέπω ἂν κάνουν ὅτι περνάει ἀπὸ τα χέρια τους … δὲν θὰ σοῦ Πῶ τί κόλλα Μοῦ παραδίδουν!! ... δὲν χρειάζεται νὰ ξέρεις... ἐσὺ κοίτα τὴ δική σου.... Καὶ οἱ ἐπίσκοποί Μοῦ ἐπίσης δίνουν ἐξετάσεις... οὔτε γιὰ αὐτοὺς σοῦ πέφτει λόγος τί γραπτό Μοῦ δίδουν... ἐσὺ κοίτα τό δικό σου!!!... Προσπάθησε ὅσο μπορεῖς, ἀναζήτησέ Μὲ ὅσο μπορεῖς, ἵδρωσε, πόνεσε, τρέξε γιὰ νὰ Μὲ δεχθεῖς μέσα σου!!... Ποτὲ καὶ κανέναν δὲν ἀπέρριψα ἐφόσον Μὲ ἀναζήτησε, ποτὲ καὶ κανέναν δὲν ἀπέβαλα ἐνῶ ἦλθε σὲ Μένα!!...
Πάλεψε πολύ, ἀγωνίσου πολύ.... Καὶ ἂν ἀκόμη δὲν καταφέρεις τίποτα γιατί παντοῦ θὰ συναντᾶς ἄρνηση... Ἐγὼ θὰ ἔχω Δεῖ ὅτι ἔκανες ὅτι περνοῦσε ἀπὸ τὸ χέρι σου καὶ θὰ σὲ ἀνταμείψω ἀκριβῶς ὅπως θὰ σὲ ἀντάμειβα ἂν ἐπιτύγχανες τὰ πάντα!!.... ἂν δὲν προσπαθήσεις θὰ ἀκούσεις καὶ ἐσύ... «Ἄρατε οὔν ἀπ' αὐτοῦ τὸ τάλαντον».. καὶ τότε «χωρίζεσαι τῆς θείας Μου δόξης καὶ ἐσὺ» καὶ δὲν θὰ σοῦ φταῖνε οὔτε λαϊκοί, οὔτε ἱερεῖς, οὔτε ἐπίσκοποι, οὔτε κυβερνῶντες καὶ ἰατροί. Μη ξέχνάς τους προπάτορές σου!! Τον Ἀδὰμ και την Εὔα … μη Μου απαντάς με τον ίδιο τρόπο!! Θα χάσεις τον Παράδεισο!!
Καλὸν ἀγῶνα !!!
π.Α.Κ.

8 σχόλια:

 1. πολυ δυνατο. Ποιος ειναι ο συγγραφεας; [αν καποιος γνωριζει παρακαλω να το δημοσιευσει προς ενισχυση των πιστων]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πολύ σωστά. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς τους αμαρτωλούς!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Χριστός , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο οποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν όπως γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών . Ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - O π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το ειτς ήταν στο αποκορύφωμά του,μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε:πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω,έφερα και κουταλάκι.Εγώ του είπα,φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατελυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα,άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
  Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτάλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
  Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου,είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει,σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο.Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια.Oσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή,γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Eυαγγελιον Iωαννου22 Μαρτίου 2020 - 10:51 μ.μ.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

   Διαγραφή
  2. Eυαγγελιον Iωαννου22 Μαρτίου 2020 - 11:02 μ.μ.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

   Διαγραφή
 5. Η απορία μου είναι,δε διάβασαν αυτοί οι θεολόγοι και οι αρχιερείς Παλαιά Διαθήκη και δε κατάλαβαν ότι η ιστορία του Εβραϊκού λαού είναι η ιστορία και του Xριστιανισμού;Όταν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από το Θεό και συμπορεύονταν με τα έθνη τα ειδωλολατικά,είχαν ασθένειες,θανάτους και υποδουλώνονταν στους εχθρούς τους,μέχρι και τα Iερά και τα Oσια τους και η Κιβωτός του Μαρτυρίου έπεσε στα χέρια των εχθρών τους.Και όταν ενθυμούνταν τοv Θεό και μετανοούσαν, ερχόταν η ηρεμία,η ησυχία και η γαλήνη στα σπίτια τους.Αντί να κηρύξουν μετάνοια ταπείνωση και αποχή από την αμαρτωλή ζωή,αντί να καταφύγουν στοv Κύριο με παρακλήσεις και δεήσεις προς τον δυνάμενο να μας σώσει από την ασθένεια,απαγορεύουν τη θεία λειτουργία και τις ακουλουθίες της Εκκλησίας, καταργούν τα όπλα πού μπορούν να πολεμήσουν κάθε κακό!
  Η απιστία και η αποστασία στο αποκορύφωμά της!ΚΡΙΜΑ,ΚΡΙΜΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δυστυχως αγαπητε μου εχουμε καταντησει ενας λαος ζωντανων-νεκρων
  Ζομπι δηλαδη,μας εχουν "παρει" το μυαλο,την καρδια,την ζωη μας και την πιστη μας,ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΔΕΙΟΙ,...
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ "ΤΙΠΟΤΑ"...!!!
  Πως περιμενουμε να μας βοηθησει ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ Η Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ οταν δεν πιστευουμε ΑΛΗΘΙΝΑ.
  Οταν δεν αγωνιζομαστε και δεν δειχνουμε,ταπεινοφροσυνη,μετανοια,
  συμπονοια,αγαπη,ελεημοσυνη,δεν πεφτουμε "στα γονατα" να προσευχηθουμε και να Τον παρακαλεσουμε με ολη μας την καρδια τον Παντοδυναμο Κυριο, να μας βοηθησει και να δειξει το ελεος του για μας τους αναξιους και αμαρτωλους
  δουλους του.
  Μας εχει καταστρεψει η ιδιοτελεια μας,ο εγωισμος,ο καταναλωτισμος,
  ο υλισμος,και δεν καταλαβαινουμε πως για τα λιγα,τα προσκαιρα και τα ευτελη,χανομαι τα αιωνια...

  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ,ΜΕ ΠΙΣΤΗ,ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ, ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ,ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ.
  ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Η
  ΘΑΝΑΤΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.