12 Φεβ 2020

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: Εἰσαγγελέας διέταξε ἔρευνα γιὰ χριστιανικὸ βιβλίο ποὺ γράφει ὅτι ὁ Θεὸς «ἐποίησεν ἄρσεν καὶ θῆλυ»Ἡ Εὐαγγελικὴ Λουθηρανικὴ Ἐπισκοπῆ τῆς Φινλανδίας βρίσκεται ὑπὸ ἔρευνα ἀπὸ τὴν Γενικὴ Εἰσαγγελέα τῆς χώρας σχετικὰ μὲ τὴ δημοσίευση ἑνὸς βιβλιαρίου ποὺ ὑποστηρίζει τὴν χριστιανικὴ διδασκαλία γιὰ τὴν ἀνθρώπινη σεξουαλικότητα καὶ ποὺ ὀνομάζει τὴν ὁμοφυλοφιλία ὡς «διαταραχή». 
Ὁ κληρικός Juhana Pohjola (φῶτο), κατηγορεῖται για «ὑποκίνηση μίσους ἐναντίον ὁμάδας» καὶ ἔχει κληθεῖ στὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα τοῦ Ἐλσίνκι γιὰ προκαταρκτικὴ ἔρευνα τὴν Τρίτη 11 Φεβρουαρίου. Ὡς ἐπικεφαλῆς τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου τοῦ Λουθηρανικοῦ Ἱδρύματος Φινλανδία καὶ διαχειριστὴς τῆς ἰστοσελίδας του, ὀ Pohjola βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρό της ἔρευνας. 
Τὸ 2004, τὸ ἵδρυμα δημοσίευσε ἕνα μικρὸ βιβλίο μὲ τίτλο «Ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς - Οἱ ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις ἀμφισβητοῦν τὴ χριστιανικὴ ἀντίληψη γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ὀντολογία». Ἡ ἐπισκοπὴ ἀνέφερε στὴν ἰστοσελίδα της ὅτι...
ὀ Pohjola "κατηγορεῖται ὅτι διένειμε αὐτὸ τὸ ὑλικὸ στὸ κοινὸ καὶ ὅτι τὸ διατήρησε διαθέσιμο στὸ διαδίκτυο". 
Τὸ φθινόπωρο τοῦ 2019, ἡ Γενικὴ Εἰσαγγελέας Μιλώντας στὴν Διεθνῆ Λουθηρανικὴ Σύνοδο, ὀ Pohjola δήλωσε: «Ἡ ἀπόφαση τῆς Γενικῆς Εἰσαγγελέως νὰ διεξάγει μία προκαταρκτικὴ ἔρευνα γιὰ τὴ δημοσίευσή μας εἶναι ἐκπληκτική, καθὼς πιστεύω ὅτι ἡ ἀστυνομία εἶχε ἤδη διενεργήσει διεξοδικὴ ἔρευνα καὶ εἶχε καταλήξει στὸ συμπέρασμα ὅτι δὲν ὑπάρχει κανένα ποινικὸ ἀδίκημα». 
Συνέχισε: "Ἡ δική μας δουλειὰ εἶναι νὰ διδάσκουμε ἐν εἰρήνη ὁλόκληρο τὸν λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, συμπεριλαμβανομένου τοῦ γάμου ὅπως τὸν δημιούργησε ὁ Θεός". 
Τὸ βιβλίο, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἀγγλικῆς ἔκδοσής του, εἶναι ἀκόμα διαθέσιμο στὴν ἰστοσελίδα τοῦ Λουθηρανικοῦ Ἱδρύματος. Γραμμένο ἀπὸ την Paivi Rasanen, μίας Φινλανδῆς βουλευτοῦ τοῦ κόμματος τῶν Χριστιανοδημοκρατῶν, ἀναφέρει: «Οἱ ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις θεωροῦνται σαφῶς ἐνάντια στὴ σεξουαλικότητα ποὺ δημιούργησε ὁ Θεός, ὄχι μόνο στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἀλλὰ ἀκόμα πιὸ δυναμικὰ στὴν Καινὴ Διαθήκη». 

Ἐνῶ τὸ "Ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς" εἶναι βιβλίο ποὺ βασίζεται στὴν Ἁγία Γραφή, δὲν ἀφήνει ἀπέξω τὴ συζήτηση γιὰ τὸν ἀνθρώπινο νόμο: "Ὅσο ἡ κοινωνία ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ ἠθική, τόσο μεγαλύτερη γίνεται ἡ ἀνάγκη νὰ ἐξεταστοῦν τὰ συμπεράσματα τοῦ φυσικοῦ ἠθικοῦ νόμου ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ὡς ἀποτέλεσμα τῆς πτώσης στὴν ἁμαρτία, ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει γίνει ἠθικὰ διεφθαρμένη καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔχει μία τάση νὰ στρέψει τὸ φυσικὸ ἠθικὸ νόμο ἔτσι ὥστε νὰ ταιριάζει στὰ δικά της ἐγωιστικὰ συμφέροντα». 

Τὸ βιβλίο της Rasanen αμφισβητεῖ ἐπίσης τὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι «ποὺ γεννιοῦνται ὁμοφυλόφιλοι». 
"Ἀντίθετα, τὸ ἐπιστημονικὸ ὑλικὸ ἀποδεικνύει ἀπερίφραστα ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι μία διαταραχὴ τῆς ψυχο-σεξουαλικῆς ἀνάπτυξης", ἀναφέρει τὸ βιβλίο. 

Η Rasanen (φῶτο), ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἰατρός, ὑποστηρίζει τὴ θέση τῆς ἐπισημαίνοντας ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἐνῶ προσελκύονταν σεξουαλικὰ ἀπὸ ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου τοὺς ἄλλαξαν καὶ ἑλκύονται ἀπὸ ἄτομα τοῦ ἀντίθετου φύλου. 

Σχετικὰ μὲ τὴν ὤθηση γιὰ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια νὰ υἱοθετοῦν καὶ νὰ μεγαλώνουν παιδιά, ἡ συγγραφέας σχολίασε: "Δὲν ὑπάρχει πουθενὰ στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας καταγεγραμμένη περίπτωση δύο γυναῖκες ἢ δύο ἄντρες νὰ ἔχουν τὴν ἱκανότητα νὰ ἀναπαραχθοῦν. Ἔτσι, ἡ φύση δὲν παράγει «κατὰ λάθος» ἕνα παιδὶ μὲ δύο μητέρες ἢ δύο πατέρες. Ἡ «οὐδέτερη κατὰ τὸ φύλο» γονεϊκότητα δὲν ὑποκαθιστᾶ τὴ μητρότητα καὶ τὴν πατρότητα ποὺ εἶναι σύμφωνη μὲ τὴ τάξη τῆς δημιουργίας". 

Τὸ βιβλίο πρόσθεσε ὅτι δὲν ὑπάρχει «ἀνθρώπινο δικαίωμα» στὸ νὰ ἔχεις παιδιά. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὑποστήριξε ἠ Rasanen, "τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα στοὺς δύο γονεῖς, μία μητέρα καὶ ἕναν πατέρα, στὴν καθημερινή τους ζωή". 

Πρὶν ἀπὸ μερικοὺς μῆνες, ἠ Rasanen ερευνήθηκε ἀπὸ τὶς φινλανδικὲς ἀρχὲς γιὰ το tweet της ποὺ ἐπέκρινε τὴν Εὐαγγελικὴ Λουθηρανικὴ Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας, ἐπειδὴ συμμετεῖχε σὲ ἕνα «pride» event. 

"Ἡ ἀστυνομία μὲ ρώτησε ἂν θέλω νὰ ἀφαιρέσω το tweet μέσα σὲ δύο ἑβδομάδες. Ἀπάντησα ὄχι. Ρωτήθηκα γιὰ τὸ περιεχόμενο τῆς Ἐπιστολῆς πρὸς τοὺς Ρωμαίους καὶ αὐτὸ ποὺ ἐννοοῦσα λέγοντας ὅτι ἡ πρακτική της ὁμοφυλοφιλίας εἶναι ἁμαρτία καὶ ντροπή. Ἀπάντησα ὅτι ὅλοι μας εἴμαστε ἁμαρτωλοί, ἀλλὰ σήμερα δὲν εἶναι “πολιτικὰ ὀρθὸ” νὰ λέμε ὅτι εἶναι ἁμαρτία ἡ ἐξάσκηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας», εἶπε. 

Η Rasanen εξήγησε ἐπίσης: "Ἔχουμε κάθε δικαίωμα νὰ μιλᾶμε καὶ νὰ κηρύττουμε αὐτὰ ποὺ διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή. Ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία διασφαλίζεται τόσο στὸ Σύνταγμά μας ὅσο καὶ στὶς Διεθνεῖς Συνθῆκες γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα". 

Ἐρωτηθεῖς γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴ Φινλανδία, ἠ Rasanen εῖπε: "Κατὰ τὴ γνώμη μου, εἴναι ειδικα ὁ χριστιανισμός που δέχεται ἐπίθεση καὶ θὰ δεχθεῖ μεγαλύτερη ἐπίθεση στὸ μέλλον. Ζοῦμε σαφῶς σὲ μία ἐποχὴ ποὺ τίθεται ὑπὸ ἀμφισβήτηση ὁ πυρήνας τοῦ Χριστιανισμοῦ». 

Ὡστόσο, ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα ὅτι οἱ ἀστυνομικὲς ἔρευνες καὶ τὸ κλίμα τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας "δὲν θὰ ὁδηγήσουν σὲ μία αὐτὸ-λογοκρισία μεταξὺ τῶν χριστιανῶν".

7 σχόλια:

 1. Φοβερή εἴδησις! Νά τά περιμένουμε σύντομα καί στήν «Ἑλλάδα», καθότι γεμίσαμε ἀντιχρίστους καί παραλόγους κήρυκας τῆς ΝΤΠ! Τό μένος των κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς Ἱστορίας, ἀλλά καί αὐτῆς ταὐτης τῆς λογικῆς δέν ἔχει ὅρια! Εἶναι δαιμονισμένα ἄτομα πού χρήζουν θεραπείας, ἀλλά, ἀντί αὐτοῦ, προωθοῦνται ὑπό τῶν Σατανιστῶν πολιτικῶν καί θρησκευτικῶν «ἡγετῶν» εἰς θέσεις ἐξουσίας, ὥστε νά δύνανται νά γκρεμίζουν συνεχῶς τάς πατροπαραδότους ἀξίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Φίμωση της σκέψης!
  Αυτό τί σχέση μπορεί να έχει με το δημοκρατικό πολίτευμα;

  Στάχυς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποιο δημοκρατικό πολίτευμα καλέ;
   Που την είδες την δημοκρατία;
   Από ότι φαίνεται, και κατά τραγική ειρωνεία, μόνο η Αγγλία έχει δημοκρατία (έστω και μερική).
   Και την χρησιμοποίησαν άψογα, μαζεύοντας τα μπογαλάκια τους και φεύγοντας από την φασιστική "Ευρωπαϊκή" "Ένωση".
   Τους βγάζω το καπέλο. Ποτέ δεν πίστεψα ότι αυτό το πολίτευμα λειτουργεί σωστά για τους σημερινούς λαούς, και ειδικότερα για λαούς χαμηλής μόρφωσης, αλλά αυτοί φαίνονται αποφασισμένοι να το κάνουν να δουλέψει. Μένω απλά έκπληκτος! Μπράβο τους!

   Διαγραφή
  2. Άλλα όπως λέει σωστά και ο δον κιχ ο τις πιο κάτω, φασίστες και αντίχριστους ψηφίζουμε, φασίστες και αντίχριστους παίρνουμε. Μια φορά στα 4 χρόνια έχουμε κάποια ελπίδα να σώσουμε τους εαυτούς μας. Και αντί να τους σώσουμε, τους καταδικάζουμε.

   Διαγραφή
 3. Και γιατί το να
  μπουκώνεσαι
  άχρηστα πράγματα

  ψηφίζοντας κόμματα
  που έχουν τα δικά τους
  συμφέροντα
  -αντίθετα από τα δικά σου-

  είναι δημοκρατία;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πού πήγε η ελευθερία και η δημοκρατία που μας φλόμωναν οι "προοδευτικοί" παλαιότερα για να επιτρέπεται κάθε ασυδοσία και ανηθικότητα και ασέβεια;;
  Τώρα γιατί δεν διαμαρτύρονται στην διαπασών;;;

  Ευλόγιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Φασισμός νεοταξίτικος!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.