15 Δεκ 2019

Ἡ μπίζνα τοῦ μεταναστευτικοῦ

Τί ἀποκαλύπτει ὁ στρατηγὸς ἐα Ἀνδρέας Ἡλιοπουλος
Ἀποκαλυπτικὸς γιὰ τὸ τί συμβαίνει μὲ τὸ μεταναστευτικὸ ἦταν ὁ στρατηγὸς Ἀνδρέας Ἡλιοπουλος ὁ ὁποῖος χειρίστηκε ἐπὶ μακρὸν τὶς μεταναστευτικὲς ροές. Χαρακτηριστικὰ ὁ κός. Ἡλιοπουλὸς ἀποκάλυψε στὸ Γιῶργο Τράγκα ὅτι πρόκειται γιὰ τεράστια μπίζνα καὶ γιὰ ἀπειλῆ γιὰ τὴ χώρα μας.
Ὅπως, λοιπόν, εἶπε ὡς ὑπαρχηγὸς ΑΣΔΕΝ εἶχε ζήσει ἤδη τὸ μεταναστευτικὸ καὶ εἶχε σημαντικὴ ἐμπειρία. Ἔτσι, προσφέρθηκε μετὰ τὴν ἀποστρατεία του νὰ συνεισφέρει στὴ Διεύθυνση μεταναστευτικοῦ στὸ ἁρμόδιο ὑπουργεῖο.
Ὅταν πῆγα στὴν ἐν λόγω ὑπηρεσία μὲ ἕνα προεδρικὸ διάταγμα ἄλλαξε ὁ προηγούμενος νόμος μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δυσχεραίνεται τὸ ἔργο μας. Δηλαδή, νὰ ὑποδεχθοῦμε, νὰ περιθάλψουμε καὶ νὰ.... στεγάσουμε ὅλους τους εἰσερχόμενους ἐνῶ τὰ λεφτὰ πήγαιναν πρὸς τὶς ΜΚΟ.

Σύμφωνα μὲ τὸν κ. Ἡλιοπουλο ὅταν φτάνουν οἱ μετανάστες στὴν Ἑλλάδα γίνεται μία πρώτη καταγραφὴ ἀπὸ τὸ λιμενικὸ καὶ στὴ συνέχεια ἀναλαμβάνουν οἱ ΜΚΟ.

Στὰ νησιὰ ὑπάρχουν πολλὲς ΜΚΟ ποὺ δὲν ἔχουν καταγραφεῖ πουθενά. Ἐγώ, προσπαθοῦσα νὰ βγάλω μία ἄκρη μὲ τὸ θέμα αὐτὸ καὶ ζήτησα ἐγγράφως ὁδηγίες ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Μεταναστευτικῆς πολιτικῆς.

Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση δὲν ἔχει τὸν ἔλεγχο τῶν ΜΚΟ ποὺ χρηματοδοτοῦνται ἀπευθείας ἀπὸ τὴν Ε.Ε.

Δὲν εἶναι θεσμοθετημένες δομὲς ὅπου ξέρουν οἱ ἔνοπλες δυνάμεις τί συμβαίνει. Ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχει συμμετοχὴ στὸ πῶς μοιράζει ὁ διεθνὴς ὀργανισμὸς μετανάστευσης στὶς ΜΚΟ γιὰ τὶς διάφορες ὑπηρεσίες ποὺ προσφέρουν ὅπως σίτιση καὶ στέγαση κλπ.

Τὸ ἑλληνικὸ κράτος δὲ γνωρίζει τί συμβαίνει ἐντὸς τῶν δομῶν. Οἱ νόμοι τοῦ κράτους δὲν μποροῦσαν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ μεταναστευτικὸ καὶ ἂν δὲν ὑπάρχει σωστὸ πλαίσιο ἐγὼ δὲ θὰ μποροῦσα νὰ παρανομήσω.

Τὸ ἑλληνικὸ κράτος δὲν εἶχε τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο καὶ θεωρητικὰ τὸν ἔλεγχο τὸν εἶχε ἡ Ε.Ε. Τὸ ἐρώτημα εἶναι κατὰ πόσο μποροῦσε νὰ ἐλέγξει τὶς ἀμέτρητες ΜΚΟ ποὺ ἦταν στὴν Ἑλλάδα.

Ὅταν  ἡ Εὐρωπαϊκὴ ἕνωση  διαπιστώνει παρατυπία δὲν ἐγκρίνει  τὸν λογαριασμὸ τὸν ὁποῖο τελικὰ πληρώνει ὁ Ἕλληνας φορολογούμενος ποὺ σιτίζει τοὺς μετανάστες.

Πέρσι ἐξάλλου στὸ τέλος τοῦ ἔτους ὁ κ. Βίτσας πῆγε πρὸς ἔγκριση στὴ Βουλὴ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λογαριασμοὺς ποὺ ἔγινε ἕνα τεράστιο ξέπλυμα χρήματος. Τὰ ψήφισε ἡ ἑλληνικὴ βουλὴ καὶ τὰ πλήρωσε ὁ  Ἕλληνας φορολογούμενος.

Ὁ κ. Ἡλιοπουλος, μάλιστα, ἀποκάλυψε ὅτι δέχτηκε πιέσεις ἀπὸ τὸν τότε ὑπουργὸ Μουζάλα προκειμένου νὰ ἐγκρίνει νὰ ἀναλάβει τὸ ἔργο τῆς διερμηνείας μία ΜΚΟ ποὺ ὅμως στὴν προσφορὰ τῆς τὴν ὁποία ἔκανε τελευταία ὥρα εἶχε κοστολογήσει στὸ 60% τοῦ συνολικοῦ ποσοῦ τὶς λειτουργικὲς δαπάνες ἐνῶ ἡ διερμηνεία θὰ ἦταν τὸ 40%.

Σύμφωνα, ὅμως, μὲ τὶς ἐντολὲς τῆς Ε.Ε. οἱ λειτουργικὲς δαπάνες δὲν πρέπει νὰ ξεπερνοῦν τὸ 15%. Ἂν ἐγὼ τὸ ἔκανα λέει ὁ κός. Ἡλιοπουλος θὰ βρισκόμουν κατηγορούμενος γιὰ διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Ὁ κὸς Μουζάλας μάλιστά μου εἶπε πὼς μὲ καθιστὰ ὑπεύθυνο ἀλλὰ ἔπρεπε νὰ ἐφαρμόσω πιστὰ τὸν νόμο.  Δὲν ἤμουν διατεθειμένος νὰ παραβῶ τὶς νόμιμες διαδικασίες γιατί αὐτὸ ἔμαθα κατὰ τὴ στρατιωτική μου θητεία καὶ φυσικὰ δὲν ὑπέγραψα τὸ συμβόλαιο.

Τέσσερα χρόνια μετὰ τὸ 2015 εἴμαστε ἀκόμη στὴ διαδικασία τοῦ ἐπείγοντος καὶ δὲν ἔχουμε θωρακίσει θεσμικὰ τὴ χώρα ἔναντί του μεταναστευτικοῦ προβλήματος.

Τὰ καὶ συνέχισε ὁ κὸς Ἡλιοπουλος τὸ 2017 ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων διέθεσε πέντε ἑκατομμύρια προκειμένου νὰ στεγαστοῦν στὴν ἐνδοχώρα σὲ 240 καταλύματα μετανάστες καθὼς ὑπῆρχε τὸ πρόβλημα τῆς ἀσφυξίας τῶν νησιῶν.

Θὰ πρέπει νὰ σημειώσουμε, ὅμως, πὼς μέσα ἀπὸ τὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίση ὑπάρχει ἡ ἀσύμμετρος ἐπιτελῆ καὶ ἔτσι θὰ πρέπει νὰ τὴν ἀντιμετωπίσουμε καὶ αὐτὸ γιαπὶ αὐτὸ ὅπως ὅλοι ξέρουμε τὶς στρόφιγγες τὶς ἐλέγχει ὁ Ἐρνογάν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.