28 Αυγ 2019

Οὐκρανικὸ: Γεννᾶ πολλὰ ἐρωτήματα τὸ Δελτίου Τύπου τῆς ΔΙΣ. Τελικὰ τὸ συνοδικὸ σύστημα δὲν ἰσχύει στὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ἑλλάδος;

Ἡ ΔΙΣ ἀφήνει τὸ Οὐκρανικὸ στὰ χέρια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου
Ἀπὸ τὸ μαχητικὸ ἰστολόγιο «Θρησκευτικὰ»
Σύμφωνα μὲ Δελτίο Τύπου γιὰ τὴν σημερινὴ συνεδρίαση τῆς ΔΙΣ, "Κατόπιν εἰσηγήσεως τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν Ζητημάτων καὶ Διορθοδόξων καὶ Διαχριστιανικῶν Σχέσεων περὶ τοῦ Οὐκρανικοῦ Ζητήματος, ἡ Δ.Ι.Σ. ἀναγνωρίζει τὸ κανονικὸ δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου γιὰ τὴν παραχώρηση τοῦ Αὐτοκεφάλου, καθὼς καὶ τὸ προνόμιο τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ χειρισθεῖ περαιτέρω τὸ ζήτημα τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας".
Τὸ κείμενο τοῦ Δελτίου Τύπου γεννᾶ πολλὰ ἐρωτήματα μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἀναφέρεται τόσο στὸ "κανονικὸ δικαίωμα" τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη νὰ παραχωρεῖ Αὐτοκέφαλο χωρὶς νὰ διευκρινίζει σὲ ποιοὺς καὶ μὲ ποιὸ τρόπο, ὅσο καὶ γιὰ τὸ "προνόμιο" τοῦ Ἀρχιεπισκόπου...
Ἀθηνῶν νὰ χειρίζεται μόνος του τὸ μεῖζον ζήτημα ἀναγνώρισης μίας Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας. Τελικὰ τὸ συνοδικὸ σύστημα δὲν ἰσχύει στὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ἑλλάδος; 
Ἐλπίζουμε ὅτι ἔστω καὶ τὴν ἔσχατη στιγμὴ θὰ ὑπάρξουν Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ποὺ θὰ ἀντιμετωπίσουν μὲ τὸν δέοντα τρόπο τὶς ἀρχιεπισκοπικὲς μεθοδεύσεις καὶ θὰ διασώσουν τόσο τὸ κύρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅσο καὶ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἐν συνόλῳ ποὺ κινδυνεύει τὰ μέγιστα ἀπὸ τοὺς φαναριώτικους πειραματισμοὺς στὴν Οὐκρανία.
Πληροφορίες ποὺ διαρρέονται στὰ ΜΜΕ ἀναφέρουν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος σχεδιάζει νὰ φέρει τὸ Οὐκρανικὸ στὴν Ἱεραρχία. Δὲν τὸ συμπεριέλαβε ὅμως ἐπίσημα στὰ θέματα ἡμερήσιας διάταξης. Γιατί; Προφανῶς γιὰ νὰ ἔχει μόνος τὴν εὐχέρεια τῶν κινήσεων μέχρι τὴν τελευταία στιγμὴ ἔχοντας μάλιστα ἐξασφαλίσει σήμερα "τὸ προνόμιο" χειρισμοῦ ἀπὸ τὴ ΔΙΣ. 

Δεῖτε τὸ Δελτίο Τύπου:
Ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς Δ.Ι.Σ. γιὰ τὸ μήνα Αὔγουστο (28/8/2019).
Συνῆλθε χθὲς 27 καὶ σήμερα 28 Αὐγούστου 2019, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 162ης Συνοδικῆς Περιόδου, στὶς Συνεδρίες της γιὰ τὸν μήνα Αὔγουστο, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.
Κατὰ τὶς Συνεδρίες της ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος:

Κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου Αὐτῆς, ἀναγνωρίζουσα τὴν ὑφισταμένη μεγάλη ἀνάγκη Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ προσκυνηματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ πανορθοδόξου ἐμβελείας, ἀπεφάσισε τὴν ἐνεργοποίηση τῆς ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἀπὸ Αὐγούστου 2012 ὁρισθείσης ἐπὶ τῷ σκοπῶ αὐτῶ Ἐπιτροπῆς, ἐξ ἀφορμῆς μάλιστα τῆς συμπληρώσεως 200 ἐτῶν ἀπὸ τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας καὶ εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ Ἐθνικοῦ Τάματος τῶν ἡρώων ἀγωνιστῶν τοῦ 1821.

Πραγματοποιήθηκε ἡ Διαβεβαίωση τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικοδήμου Φαρμάκη, νέου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ε.Κ.Υ.Ο.)., στὸν ὁποῖο ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος καὶ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εὐχήθηκαν καλὴ καὶ καρποφόρο διακονία.

Ἐνέκρινε τὸν Κανονισμὸ λειτουργίας τῆς Φοιτητικῆς Ἑστίας ἀρρένων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία «Φοιτητικὴ Ἑστία Ἀρρένων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν - Ἅγιος Νεομάρτυς Ζαχαρίας».

Ἐνέκρινε τὴν μεταφορὰ στὴν Πάτρα, τῶν ὀστῶν τοῦ Ἐθνεγέρτου Ἱεράρχου Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ γιὰ λίγες μέρες, ἀπὸ τὴν Δημητσάνα ὅπου εὑρίσκονται, γιὰ τὴν τέλεση μνημοσύνου καὶ ἀπόδοση τιμῶν ἀπὸ τὸν Πατραϊκὸ Λαὸ σὲ συνεργασία τῶν δύο Μητροπόλεων (Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως καὶ Πατρῶν) καὶ τῶν τοπικῶν παραγόντων, στὸ πλαίσιο τῶν ἑορτασμῶν τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.

Διόρισε τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κ. Σίμωνα Δημογέροντα, Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης.

Ἐπίσης κατήρτισε τὸν τελικὸ Πίνακα ὑποψηφίων κληρικῶν πρὸς ἐγγραφὴν στὸν Κατάλογο τῶν πρὸς Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων, ἐνέκρινε ἀποσπάσεις κληρικῶν καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τρέχοντα ὑπηρεσιακὰ ζητήματα.

Κατόπιν εἰσηγήσεως τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν Ζητημάτων καὶ Διορθοδόξων καὶ Διαχριστιανικῶν Σχέσεων περὶ τοῦ Οὐκρανικοῦ Ζητήματος, ἡ Δ.Ι.Σ. ἀναγνωρίζει τὸ κανονικὸ δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου γιὰ τὴν παραχώρηση τοῦ Αὐτοκεφάλου, καθὼς καὶ τὸ προνόμιο τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ χειρισθεῖ περαιτέρω τὸ ζήτημα τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

Μετὰ τὸ τέλος τῶν Συνεδριάσεων τὰ Μέλη τῆς Δ.Ι.Σ. ἀνέπεμψαν δέηση στὸ Συνοδικὸ Παρεκκλήσιο ὑπὲρ μακαρίας μνήμης καὶ αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδήμων Μητροπολιτῶν Φθιώτιδος κυροῦ Νικολάου καὶ Λήμνου καὶ Ἁγίου Εὐστρατίου κυροῦ Ἰεροθέου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.