11 Ιουλ 2019

«Πόρτα» στοὺς Οὐκρανοὺς σχισματικοὺς ἀπὸ Καρακάλλου, Φιλοθέου, Ξηροποτάμου, Δοχειαρίου καὶ Σκήτη Ἁγίου Ἀνδρέα!


Ὅπως ἀνέφερε προηγουμένως τὸ OrthoChristian, στὰ τέλη Ἰουνίου καὶ γιὰ τρίτη φορὰ μία ἀντιπροσωπεία τῆς σχισματικῆς «Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας» (OCU) ἐπισκέφθηκε τὸ Ἅγιον Ὅρος. Ὁρισμένα Μοναστήρια ὑποδέχθηκαν ἐγκαρδίως τοὺς σχισματικοὺς καὶ μάλιστα τοὺς ἐπέτρεψαν νὰ λειτουργήσουν καὶ νὰ κοινωνήσουν, ἐνῶ ἄλλα τοὺς ἐδίωξαν. Κάποια ἄλλα ἐπίσης τοὺς ἐπέτρεψαν ἁπλὰ νὰ ἐπισκεφθοῦν ὅπως θὰ ἔκαναν μὲ ὁποιονδήποτε ἄλλο μὴ Ὀρθόδοξο ἐπισκέπτη.

Ὅταν ἡ OCU ἀνέφερε ὅτι ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς ἐπισκέφθηκε τόσο τὴν Φιλοθέου ὅσο καὶ τὴν Καρακάλλου, ἀπὸ τὶς πιὸ αὐστηρὲς καὶ παραδοσιακὲς Μονὲς ποὺ εἶχαν ἐκφραστεῖ ἐναντίον τῶν σχισματικῶν, ἔγινε γνωστὸ ὅτι ἡ ἀντιπροσωπεία εἰσῆλθε σὲ αὐτὲς τὶς Μονὲς μαζὶ μὲ ἄλλους Ἕλληνες προσκυνητὲς -συνεπῶς δὲν ἔλαβαν ἐπίσημη ὑποδοχὴ ἀπὸ τὰ Μοναστήρια. Ὅταν οἱ Μονὲς ἔμαθαν ὅτι ἀνῆκαν στὴν σχισματικὴ OCU τοὺς ἐνημέρωσαν ὅτι δὲν μποροῦν νὰ παρευρεθοῦν σὲ λειτουργίες οὔτε νὰ δώσουν ὀνόματα γιὰ μνημόνευση.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Φιλοθέου καὶ τὴν Καρακάλλου ἔχει γίνει γνωστὸ ὅτι ἕνα ἄλλο Ἑλληνικὸ Μοναστήρι, Ξηροποτάμου, ἀπαγορεύει ἐντελῶς τὴν εἴσοδο στοὺς σχισματικούς. Καὶ τὰ τρία Μοναστήρια βρίσκονται ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ, πρώην Ἡγουμένου τῆς Φιλοθέου καὶ ἱδρυτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καὶ πολλῶν ἄλλων Μοναστηριῶν στὴν....
Ἀμερικὴ καὶ τὸν Καναδά.Ὁ ἱερέας ἀπὸ τὴν Μόσχα π. Ρόμαν Κολέσνικοφ [Roman Kolesnikov] ἐπισκέφθηκε πρόσφατα τὸ Ἅγιον Ὅρος μαζὶ μὲ μία ὁμάδα προσκυνητῶν καὶ ρώτησε πολλὰ Μοναστήρια γιὰ τὴν στάση τοὺς ἀπέναντι στοὺς σχισματικούς.

«Ἡ στάση εἶναι πολὺ ἀνάμεικτη», δήλωσε ὁ π. Ρόμαν σὲ συνέντευξή του στὸ Krestovsky Most. «Κάποια ἀπὸ τὰ Μοναστήρια ἔχουν ἤδη μολυνθεῖ λειτουργώντας μὲ τοὺς σχισματικούς. Κάποια παραμένουν ἀναποφάσιστα καὶ κάποια ἄλλα εἶναι κατηγορηματικὰ ἐναντίον τῆς νομιμοποίησης τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν.»

Τὸ διοικητικὸ σῶμα τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἡ Ἱερὰ Κοινότητα, διχασμένη γιὰ τὸ πῶς θὰ ἀντιμετωπίσει τοὺς σχισματικούς, ἀποφάσισε στὰ τέλη Φεβρουαρίου νὰ ἐπιτρέψει σὲ κάθε Μονὴ νὰ πάρει τὴν δική της θέση.

Συγκεκριμένα, ὁ π. Ρόμαν σημειώνει ὅτι ὅταν ἔφθασαν στὴν Ξηροποτάμου ρωτήθηκαν ἀμέσως ἀπὸ ποὺ ἔρχονται. «Ἔχοντας μάθει ὅτι εἴμαστε ἀπὸ τὴν Ρωσία, ὁ Μοναχὸς ποὺ μᾶς ὑποδέχθηκε ἐξήγησε ὅτι ἐὰν ἤμασταν ἀπὸ τὴν Οὐκρανία θὰ μᾶς ρωτοῦσε ποιὸν Μητροπολίτη μνημονεύουμε στὶς λειτουργίες, ἐπειδὴ ἀναγνωρίζουν τὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο καὶ οἱ ἀντίπαλοί του δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εἰσέλθουν οὔτε καν στὸν χῶρο τῆς Μονῆς.» 

Σημειώνει ὅτι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο πράγμα τοῦ εἶπαν στὴν Φιλοθέου καὶ στὴν Καρακάλλου.

Ἐπιπλέον, ὁ π. Ρόμαν ἀναφέρει ὅτι ἡ Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα ἔχει πάρει ἀκόμα πιὸ αὐστηρὴ στάση, μὴ ἐπιτρέποντας σὲ κανέναν ἀπὸ τὴν Οὐκρανία νὰ διανυκτερεύσει. Οἱ Μοναχοὶ ἐκεῖ λένε ὅτι οἱ Οὐκρανοὶ πρέπει πρῶτα νὰ διευθετήσουν τὴν κατάσταση  μεταξύ τους. Οἱ σχισματικοὶ ἀνέφεραν ὅτι ἐπισκέφτηκαν τὴν Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα ἂν καὶ δὲν ἔδωσαν λεπτομέρειες γιὰ τὸ τί συνέβη ἐκεῖ. 

Ὁ π. Ρόμαν θυμίζει ὅτι καὶ ἡ Ρωσικὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος κλείνει τὶς πύλες της στοὺς σχισματικούς.

Ἡ Ἑλληνικὴ Μονὴ Δοχειαρίου καὶ ἡ Βουλγαρικὴ Ζωγράφου ἀρνήθηκαν ἐπισηςνα δεχθοῦν τοὺς σχισματικοὺς καὶ εἶναι γνωστὸ ὅτι καὶ ἡ Σερβικὴ Μονὴ Χιλανδαρίου ἔχει τὴν ἴδια στάση.

Ἐνῶ ὁρισμένες Μονὲς καλωσόρισαν τοὺς σχισματικούς, ἡ Ἱερὰ Κοινότητα, ἀποτελούμενη ἀπὸ ἕναν ἐκπρόσωπο τῆς κάθε Μονῆς, ἔχει κουραστεῖ μὲ τὴν συμπεριφορά τους. Σὲ μία πρόσφατη ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἕλληνα Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν, ἡ Ἱερὰ Κοινότητα ἐξέφρασε τὴν ἀγανάκτησή της διότι ἡ δεύτερη ἀντιπροσωπεία μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν «Μητροπολίτη» Μιχαὴλ Ζίνκεβιτς [Mikhail Zinkevich] ποὺ ἐπισκέφθηκε τὸν Ἀπρίλιο παραβίασε τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὅρους ποὺ ἀπαγορεύει «πάσα προσηλυτιστικὴ καὶ προπαγανδιστικὴ ἐνέργεια ἠθική, θρησκευτική, ἐκκλησιαστική, κοινωνική, ἐθνικιστικὴ καὶ οἱασδήποτε ἄλλης φύσεως».

Ἡ ἀντιπροσωπεία δημοσίευσε φωτογραφίες μὲ τὰ μέλη της νὰ κρατοῦν Οὐκρανικὲς σημαῖες. Ἔψαλλαν ἐπίσης τὸν Οὐκρανικὸ ἐθνικὸ ὕμνο ἐνῶ βρίσκονταν στὸ Ἅγιον Ὅρος.  «Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ εἶναι ἀσυμβίβαστος πρὸς τὸ ἡσυχαστικό, πνευματικὸ καὶ ἱερὸ χαρακτήρα τοῦ Ἁγιωνύμου ἠμῶν Τόπου καὶ τὴν ὑπερχιλιετῆ παράδοση αὐτοῦ, δημιουργεῖ ἐπικίνδυνο προηγούμενο διὰ τὴν ἐπανάληψη τοιούτων ἐνεργειῶν ἐξ οἱαδήποτε πλευρᾶς προερχομένων καὶ τὴν μεταφορὰ ἐθνικιστικῶν διενέξεων ἐν αὐτῶ, καὶ ἀντίκειται παντελῶς εἰς τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὅρους.», γράφει ἡ Ἱερὰ Κοινότητα.

Ὁμοίως, ὁ π. Ρόμαν ἀναφέρει ὅτι καὶ ἡ τρίτη σχισματικὴ ἀντιπροσωπεία φώναζε Οὐκρανικὰ ἐθνικιστικὰ συνθήματα ἀπὸ τὴν κορυφὴ τοῦ Ἁγίου Ὅρους. 

«Ἕνας δικός μας προσκυνητὴς ἀνέβηκε στὴν κορυφὴ τοῦ Ἁγίου Ὅρους καὶ ἐκεῖ εἶχε ἀνεβεῖ καὶ μία ὁμάδα σχισματικῶν», σημείωσε ὁ π. Ρόμαν. «Ἄρχισαν ἀμέσως νὰ ρωτοῦν γιὰ πολιτικά. Ὁ δικός μας προσκυνητὴς ἀπάντησε ὅτι δὲν ἐπιθυμοῦσε νὰ συζητήσει αὐτὰ τὰ θέματα διότι βρισκόταν ἐκεῖ γιὰ ἐντελῶς διαφορετικὸ λόγο. Αὐτὸς ἀναφέρει ὅτι ἀφοῦ ἀνέβηκαν στὴν κορυφὴ ἄρχισαν νὰ φωνάζουν: ‘Δόξα στὴν Οὐκρανία! Δόξα στοὺς ἥρωες!’»

«Πόσο χαλασμένο μυαλὸ πρέπει νὰ ἔχεις γιὰ νὰ βεβηλώσεις ἕναν ἱερὸ τόπο μὲ τέτοια λόγια», ἀναφώνησε ὁ π. Ρόμαν.


Μετάφραση Φαίη. Τὰς Θύρας Τὰς Θύρας

Πηγὴ Orthodox Christianity

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.