1 Μαΐ 2019

Εὐρωπαϊκή Ἕνωση: Δημιουργεῖ κεντρική βάση δεδομένων μέ βιομετρικά στοιχεῖα γιά 350 ἑκατ. πολίτες...

Καλά πάει τό πράγμα καί στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο ἔδωσε τήν ἔγκρισή του γιά τή δημιουργία μίας κεντρικῆς βάσης δεδομένων πού θά περιλαμβάνει τά βιομετρικά στοιχεῖα περισσότερων ἀπο 350 ἑκατομμυρίων πολιτῶν καί μή-πολιτῶν τῆς ΕΕ. 

Σέ αὐτά τά βιομετρικά στοιχεῖα συμπεριλαμβάνονται δακτυλικά ἀποτυπώματα καί φωτογραφίες προσώπων πού θά βρίσκονται στή διάθεση τῶν ὑπηρεσιῶν μετανάστευσης, στή συνοριοφυλακή καί γενικότερα στά σώματα ἀσφαλείας. 
Η νέα κεντρική database (CIR) θά ἑνοποιήσει ὅλες τίς βάσεις πού ὑπάρχουν ἤδη ὅπως τό Schengen Information System, τό Eurodac, τό Visa Information System (VIS) καί τρία νέα συστήματα (ECRIS-TCN, EES καί ETIAS). 
Ἡ ψηφοφορία γιά τήν κεντρική βάση βιομετρικῶν δεδομένων πραγματοποιηθηκε στίς...
15 Ἀπριλίου στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δύο γύρους. Ὁ πρῶτος ἀφοροῦσε τά σύνορα καί τήν ἔκδοση βίζας καί ὁ δεύτερος τή συνεργασία μέ δικαστικές καί ἀστυνομικές ἀρχές. Σέ ἀμφότερες τίς περιπτώσεις ὑπερψηφίστηκαν μέ 511-123 (9 λευκά) καί 510-130 (9 λευκά) ἀντίστοιχα. 

Τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο καί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ὑποσχέθηκαν ὅτι θά ἀναπτυχθοῦν μηχανισμοί ἀσφαλείας πού θά προστατεύσουν τήν ἰδιωτικότητα τῶν χρηστῶν καί θά ψηφιστοῦν νέες νομοθετικές διατάξεις πού θά ἀφοροῦν τήν πρόσβαση σέ αὐτά τά δεδομένα ἀπό σώματα ἀσφαλείας, δικαστικές ἀρχές καί ἐλέγχους μετανάστευσης. 

Ὅπως πάντα, μία τέτοια κίνηση ἔχει πολλούς θερμούς ὑποστηρικτές καί πολλούς ἐπίσης θερμούς ἀντιφρονοῦντες. Μέ τό πρόσχημα τῆς ἀσφάλειας δημιουργεῖται ἕνας ἀκόμη πιό προσωπικός φάκελος γιά τόν κάθε πολίτη (ἤ μή) στήν Εὐρώπη, μέ ὅ,τι μπορεῖ νά συνεπάγεται αὐτό γιά τά προσωπικά δεδομένα καί τούς κινδύνους σέ ἐνδεχόμενες πλάγιες χρήσεις ἤ κυβερνοεπιθέσεις πού θά γίνουν σέ αὐτήν τήν κεντρική βάση δεδομένων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.