14 Μαρ 2019

Οἱ διῶκτες τοῦ Σταυροῦ εἶναι στὴν οὐσία ἐναντίον τῶν μεταναστῶν!

Ὁ πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Θεολόγων Λέσβου Π. Τσαγκάρης μιλα στὴν ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια» γιὰ τὴ δράση κατοίκων νὰ ξαναστήσουν στὴ θέση Ἀπελὴ τὸν γκρεμισμένο Σταυρὸ καὶ τὴν ἀπαράδεκτη σύλληψη 40 ἀτόμων ἀπὸ τὴν Ἀστυνομία
Συγκλόνισε τοὺς πιστοὺς ὅλης της χώρας ἡ φωτογραφία ἑνὸς κατεστραμμένου Σταυροῦ στὴν περιοχὴ Ἀπελὴ τῆς Λέσβου ποὺ ἔκανε τὸν γύρω του διαδικτύου. Ἡ εἰκόνα δὲν προκάλεσε μόνο ὀργή, ἀλλὰ γέννησε καὶ ἐρωτήματα γιὰ τὴ δημοκρατία καὶ τὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία. Πῶς μπορεῖ κάποιος νὰ κάνει λόγο γιὰ σεβασμὸ ὅταν καταστρέφεται ἕνας Σταυρὸς σὲ μία χώρα ποὺ ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι ἡ ἐπικρατοῦσα πίστη:
«Ἡ ἀνεξέλεγκτη καὶ μᾶλλον μεθοδευμένη μεταναστευτικὴ ροή, ποὺ ξεκίνησε τὸ 2015 καὶ φούντωσε μὲ γοργοὺς καὶ ἀπίστευτους ρυθμοὺς τὰ ἑπόμενα χρόνια καὶ μέχρι σήμερα εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα μία σειρὰ ἐπεισοδίων, πολλὲς φορὲς βίαιων καὶ μὲ κατακόρυφη αὔξηση τῆς παραβατικότητας καὶ τῆς ἐγκληματικότητας στὴ Λέσβο, τόσο μεταξὺ τῶν μεταναστῶν ὅσο καὶ μὲ.... πολλοὺς ἀπὸ τοὺς συμπολίτες μᾶς» μεταφέρει στὴν «Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια» ὁ Παναγιώτης Τσαγκάρης, πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Θεολόγων Λέσβου.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΑΠΗΣ
Ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἐν λόγω γεγονὸς ὁ κ. Τσαγκάρης ἐπισημαίνει: «Μία ὁμάδα συμπολιτῶν μᾶς θεώρησε καλὸ τὸν Αὔγουστο τοῦ 2018 νὰ τοποθετήσει ἕναν μικρῶν διαστάσεων (περίπου 1χ1 μέτρων) τσιμεντένιο Σταυρὸ στὴ βραχώδη ἀκτὴ τῆς Μυτιλήνης, ποὺ ὀνομάζεται Ἀπελῆ, δίπλα ἀπὸ τὴ δημοτικὴ πλὰζ Τσαμάκια καὶ παραδίπλα ἀπὸ τὸ ἄγαλμα τῆς ἐλευθερίας ποὺ κοσμεῖ τὴν εἴσοδο τοῦ λιμανιοῦ τῆς Μυτιλήνης. Ἡ τοποθέτηση τοῦ Σταυροῦ θεωρήθηκε ἀπὸ μία μερίδα πολιτῶν, κυρίως ἀριστερῶν πολιτικῶν πεποιθήσεων, ὡς πράξη «προσβλητικὴ γιὰ τὸ σύμβολο τοῦ χριστιανισμοῦ, σύμβολο ἀγάπης καὶ θυσίας καὶ ὄχι ρατσισμοῦ καὶ μισαλλοδοξίας» (βλ. Κίνηση Πολιτῶν τῆς Μυτιλήνης «Συνύπαρξη καὶ Ἐπικοινωνία στὸ Αἰγαῖο»), προβάλλοντας ὡς ἐπιχειρήματα την  «ἀκαταλληλότητα ὕπαρξης θρησκευτικοῦ συμβόλου σὲ χῶρο λουομένων καὶ τὴν μετατροπὴ τοῦ Σταυροῦ σὲ ἐργαλεῖο ἐπίδοξων σταυροφόρων». Γὶ΄ αὐτό, μάλιστα, ζητοῦσαν νὰ «ἀποκατασταθεῖ ἡ αὐθαιρεσία». Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, στὶς ἀρχὲς Ὀκτωβρίου κάποιοι ἄγνωστοι καὶ ἀσύλληπτοι μέχρι σήμερα, μὴ σεβόμενοι τὴ διαφορετικὴ ἔκφραση κάποιων συμπολιτῶν τους ποὺ ἤθελαν νὰ σηκώσουν τὸ ἱερὸ σύμβολό τους, τὸν Σταυρό, στὴν παραλία τοῦ τόπου τους, τὸν ἀποκαθήλωσαν καὶ τὸν κατέστρεψαν. Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ πρώτη πράξη ὕψωσης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ σὲ μία χώρα ποὺ ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι ἡ ἐπικρατοῦσα πίστη,  θεωρεῖται ἐδῶ καὶ αἰῶνες ἐντελῶς φυσιολογική, ἀφοῦ σὲ ὁλόκληρη τὴ χώρα, σὲ ὅρη, βουνὰ πεδιάδες, λόφους, νησιὰ βλέπει κανεὶς ὑψωμένους Σταυρούς. Ἡ δεύτερη πράξη τῆς καταστροφῆς αὐτοῦ του Συμβόλου ἀποτελεῖ ὄχι ἁπλῶς μία βίαιη καὶ ἐγκληματικὴ ἐνέργεια, ποὺ δείχνει αὐταρχισμὸ καὶ ἰδεοληπτικὸ φασισμό, ἀλλὰ ἀσέβεια πρὸς τὴν πίστη τῶν ἄλλων καὶ μάλιστα τῶν συμπολιτῶν μας».
Ὁ πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Θεολόγων Λέσβου ὑπογραμμίζει καὶ τὰ ἑξῆς: «Ἡ ἐνέργεια αὐτή, ὅπως ἦταν φυσικό, προκάλεσε τὴν ἄμεση ἀντίδραση ἐκείνων ποὺ τὸν τοποθέτησαν καὶ οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν τὴν ἀπόφαση νὰ κατασκευαστεῖ ἕνας νέος, μεγαλυτέρων διαστάσεων. Ὁ Σταυρὸς αὐτὸς κατασκευάστηκε στὴ Χίο καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μεταφέρθηκε στὴ Μυτιλήνη ἀλλὰ μὲ παρέμβαση τῆς Ἀστυνομίας, τὰ ὑλικὰ δὲν ἐκφορτώθηκαν. Τότε μάλιστα, μὲ ἀνακοίνωσή της, ἡ Δημοτικὴ Κίνηση πολιτῶν Λέσβου «Ἐλεύθεροι Πολίτες» εἶχε καυτηριάσει τὴν ἀντίδραση αὐτὴ τῶν ὑπευθύνων, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἄλλοι σύγχρονοι Πόντιοι Πιλάτοι «πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας»,  διέθεσαν δηλαδή, ἱκανὴ ἀστυνομικὴ δύναμη, ὡς κουστωδία-φρουρά, γιὰ νὰ φρουρεῖ ἐπὶ 24ώρου βάσεως(!) τὸ σιδερένιο τμῆμα τοῦ ὑπὸ ἀνέγερση Σταυροῦ ἀφήνοντας ὅμως τὰ σπίτια τῶν συμπολιτῶν μᾶς ἕρμαια στὶς διαθέσεις τῶν ἐπιτήδειων διαρρηκτῶν λόγω ἔλλειψης ἐπαρκοῦς ἀστυνομικῆς δύναμης».

Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
«Ἐπὶ τοῦ θέματος μάλιστα, ἔκανε δημόσια παρέμβαση καὶ ὁ Ἰταλὸς Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν Ματέο Σαλβίνι ὁ ὁποῖος κατήγγειλε μία ΜΚΟ ὅτι κατεδάφισε καὶ κατέστρεψε τὸν Σταυρὸ στὴ ἀκτὴ τοῦ Ἀπελῆ, ἐπειδὴ ἐνοχλοῦσε τοὺς μετανάστες, καλώντας τοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς νὰ τὸν ξαναστήσουν».
Καὶ προσθέτει: «Τὴν Κυριακὴ στὶς 3 τὰ ξημερώματα, 3  Μαρτίου 2019 ἕνας μεγάλος Σταυρός, διαστάσεων 11 μ. ὕψους, 5,25 μ. πλάτους, βάρους 1,8 τόνων ὑψώθηκε στὴ Μυτιλήνη, στὴ θέση Ἀπελή, σὲ ἀντικατάσταση τοῦ προϋπάρχοντος καταστρεμένου Σταυροῦ, καὶ στερεώθηκε ἐπάνω σὲ τσιμεντένια βάση διαστάσεων 3 μ. μήκους, 3 μ. πλάτους, 1 μ. ὕψους καὶ βάρους 15 τόνων. Τὸ στήσιμο τοῦ Σταυροῦ ἐπακολούθησαν ἡ σύλληψη ἀπὸ τὴν Ἀστυνομία 40 περίπου νέων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν στὴν τοποθέτησή Του, ἡ κράτησή τους ἐπὶ δωδεκάωρο στὴν Ἀσφάλεια Μυτιλήνης  καὶ ἡ παραπομπή τους, τελικά, σὲ δίκη, μὲ τὶς κατηγορίες τῆς ἀπείθιας καὶ τῆς πολεοδομικῆς παράβασης σὲ δημόσιο χῶρο».

ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ
Ὁ Παναγιώτης Τσαγκάρης θέλησε, νὰ στείλει μέσω τῆς «Ὀρθόδοξης Ἀλήθειας» τὸ παρακάτω μήνυμα: «Οἱ διῶκτες τοῦ Σταυροῦ στὴ Μυτιλήνη, ἐκκλησιαστικοὶ ἢ λαϊκοί, εἶναι ἀνάγκη νὰ γνωρίζουν ὅτι αὐτὸ ποὺ κάνουν δείχνει ὅτι ἀρνοῦνται τὴν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως καὶ τῆς λατρείας τῶν συμβόλων τους στὴ μεγάλη πλειονότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ποὺ εἶναι Χριστιανοί. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτό, ὅμως, αὐτὸ ποὺ κάνουν εἶναι καὶ ἐναντίον τῶν μεταναστῶν, διότι ἡ ἔνδειξη θαλπωρῆς καὶ ἀγάπης καθὼς καὶ οἱ πράξεις θυσίας καὶ ἀλληλεγγύης, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ἐντοπίων Χριστιανῶν, ὑπὲρ τῶν ξένων εἴτε στὴ Μυτιλήνη εἴτε σὲ ὅλη τὴ χώρα εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς χριστιανικῆς πίστεως, παιδείας καὶ συνειδήσεως ποὺ ἔχουν, ἐπειδὴ τὸ κεντρικὸ σύμβολο στὴν χριστιανικὴ πίστη εἶναι ὁ Σταυρός, ὡς ἐμπνευστικὸ καὶ ἐνισχυτικὸ σημεῖο ἀγάπης, θυσίας καὶ προσφορᾶς ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων, ἀδιακρίτως τῶν ἐθνικῶν ἢ θρησκευτικῶν πεποιθήσεών τους».
Δυστυχῶς, τὸ συμβὰν αὐτὸ δὲν ἦταν μεμονωμένη περίπτωση. Στὰ μέσα τοῦ περασμένου Φθινοπώρου, σύμφωνα μὲ καταγγελίες ποὺ εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας, ἄγνωστοι γκρέμισαν ἕνα μικρὸ εἰκονοστάσι ποὺ βρίσκεται σὲ σημεῖο κοντὰ στὸ ἀεροδρόμιο καὶ κατάφεραν νὰ διαφύγουν χωρὶς νὰ γίνουν ἀντιληπτοί.

Ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια», 13 Μαρτίου 2019
thriskeftika

1 σχόλιο:

  1. ΟΙ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΜΩΑΜΕΘ.ΟΙ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΗΡΘΑΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΞΟΥΜΕ.
    ΠΟΛΙΤΙΚΗ ,ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ.ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ.
    neasamos.gr-O Ανδρέας Ανδριανόπουλος για το προσφυγικό ζήτημα Live U Star Channel 20/11/15
    https://www.youtube.com/watch?v=Fx_NDJQsmOk&t=45s

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.