5 Μαρ 2019

Μήν πιστεύετε τήν προπαγάνδα, δέν διόρθωσε τίποτε τό BBC γιά Μακεδονία!

Ἡ κ. Μαργαρώνη, συντάκτης τοῦ ἄρθρου
Γ. Παπαδόπουλος - Τετράδης
Ἐδῶ καί τρεῖς μέρες κυκλοφορεῖ σέ ὅλα τά μέσα ἐνημέρωσης ἡ πληροφορία ὅτι τό BBC «διόρθωσε» ὅσα εἶχε γράψει γιά μακεδονική μειονότητα στήν Ἑλλάδα, μετά ἀπό τήν παρέμβαση τοῦ πρέσβη στό Λονδίνου. Ἄν ὑπῆρχε ὁρισμός τῶν fake news θά ἦταν αὐτός! Τίποτε δέν διόρθωσε τό βρετανικό δίκτυο. Ἀντίθετα, ἐξακολουθεῖ καί ἔχει γιά τίτλο τοῦ ἴδιου κομματιοῦ «Ἡ ἀόρατη μειονότητα τῆς Ἑλλάδας»!
Μ΄ αὐτό τόν τρόπο καί μέ ἀπόλυτα βρετανικό φλέγμα τό δίκτυο βγάζει εἰρωνικά τή γλώσσα στήν ἑλληνική κυβέρνηση καί στόν πρέσβη στό Λονδίνο, πού ἀντί νά καταχεριάσουν τό BBC γιά ἀντιδεοντολογία καί ἀντιδημοσιογραφία, κάνοντάς το εὔκολα ρόμπα, τοῦ ζήτησαν νά...
κάνει ἐξωτερική πολιτική καί νά …σεβαστεῖ τή συμφωνία τῶν Πρεσπῶν! Τόσος ἐρασιτεχνισμός καί ἀσχετοσύνη.

Γιά νά τό κάνουμε λιανά, τό ἀρχικό δημοσιευμα τοῦ BBC, καί στά σημεῖα πού παίρνει ἐπάνω του τήν ὕπαρξη μακεδονικῆς μειονότητας στήν Ἑλλάδα παραμένει ὡς ἔχει! Μέ τήν ὑπογραφή τῆς συνεργάτιδάς του κ. Μαργαρώνη. Τί ἄλλαξε τό βρετανικό δίκτυο; Οὐσιαστικά γιά τούς ἑκατομμύρια ἀναγνῶστες του ἀνά τόν κόσμο, τίποτε!
Μετά την -ἐπαναλαμβάνω βλακώδη- ἐπιστολή τοῦ Ἕλληνα πρέσβη στό Λονδίνο πρός τόν σταθμό, τό BBC, στό τέλος τοῦ ἐπίμαχου ἄρθρου, δηλαδή, ἀφοῦ ἔχει διαβάσει ὅλος ὁ κόσμος τίς ἀπόψεις τῆς ρεπόρτερ καί τοῦ μοναδικοῦ Ἕλληνα πολίτη, 100% Σκοπιανοῦ, συνταξιούχου, πρόσθεσε μερικές ἀπό τίς ἀπόψεις τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης! Τίς ὁποῖες εἶχε γράψει ἐν περιλήψει καί στό ἀρχικό δημοσίευμα!
Λές καί σ’ ἕνα ρεπορτάζ πού λέει στόν πλανήτη μέ τόν τίτλο του, ὅτι ὑπάρχει μακεδονική μειονότητα στήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία καταδιώκεται κιόλας, ὁ ἀντίλογος εἶναι ὁ λόγος τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης! Καί ὄχι τῶν κατοίκων τῆς Μακεδονίας καί τῶν γειτόνων τοῦ Σκοπιανοῦ κυρίου Φώτη, πού ἐξακολουθεῖ νά ἐμφανίζεται ἀπό τήν ἴδια τή ρεπόρτερ ὡς καταπιεσμένος «Μακεδόνας»!
Σέ κάθε ρεπορτάζ παγκοσμίως, πού μιλάει γιά μειονότητες καταπιεσμένες ἀπό ἕνα κράτος, ὁ ἀντίλογος δέν εἶναι τό κράτος. Κανείς ἀναγνώστης ἤ τηλεθεατής στόν πλανήτη δέν πιστεύει τίς κρατικές θέσεις σ΄ αὐτά τά θέματα. Τί ἄλλο θά πεῖ τό κάθε κράτος ἐκτός ἀπό ὅτι τά πάντα δουλεύουν ρολόι.

Ε, λοιπόν, τό δῆθεν ἀνεξάρτητο BBC, ἀρνήθηκε καί τώρα, μετά τό σάλο πού δημιούργησε τό κατευθυνόμενο ἀπό τήν κεντρική βρετανική πολιτική ρεπορτάζ του, νά δημοσιεύσει τίς συνεντεύξεις πού εἶχε πάρει ἡ ρεπόρτερ του ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδονίας  Γ. Τάτσιο καθώς καί ἀπό τή συντονίστρια τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων Ὑφηλίου Νίνα Γκατζούλη γιά τό θέμα. Καί οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐκφραστές τῶν Μακεδόνων εἶχαν καταθέσει τίς ἀπόψεις τοῦ ἑλληνισμοῦ γιά τήν ἀνυπαρξία μειονότητας καί γιά τή συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.
Τί πρόσθεσε τό BBC στό τέλος τοῦ ἄρθρου του; Ὅτι ἡ ἑλληνική κυβέρνηση ἀναγνωρίζει μόνο μία μειονότητα, τή μουσουλμανική καί ὅτι θεωρεῖ -προσέξτε- «τούς Μακεδόνες Σλάβους τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας (!), ὡς μία γλωσσική καί ὄχι ἐθνική ὁμάδα» καί ὅτι …ἕνα ἔγγραφό τοῦ ‘90 ἀναφέρει ὅτι ὅσοι δίγλωσσοι δέν εἶχαν ἑλληνική ἐθνική συνείδηση (μετρημένη μέ τό συνειδησόμετρο) μεταφέρθηκαν (sic) στά γειτονικά κράτη. Συνεπῶς ὅσοι ἔμειναν ἔχουν ἑλληνική συνείδηση!

Στή συνέχεια, μέ τρεῖς ἀράδες ἐπαναλαμβάνει τίς μποῦρδες τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν γιά τό πῶς ὀνομάζονται οἱ πολίτες τῶν Σκοπίων ὡς Μακεδόνες πολίτες τῆς Βόρειας Μακεδονίας. Ἀλλά, τό δίκτυο ἐξακολουθεῖ καί τούς ὀνομάζει Μακεδόνες! Τέλος, ἔχει ἀλλάξει μία φράση στόν πρόλογο τοῦ ρεπορτάζ καί τή βεβαιότητα ὅτι ἡ Ἑλλάδα μέ τή συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἔχει ἔμμεσα ἀναγνωρίσει μακεδονική γλώσσα καί ἐθνότητα τήν ἔχει μετατρέψει σέ «μερικοί ὑποστηρίζουν ὅτι αὐτό ἀποτελεῖ τό πρῶτο βῆμα γιά ἀναγνώριση μακεδονικῆς γλώσσας καί ἐθνότητας». Τρίχες. Ἡ συμφωνία ἀναγνωρίζει καί γλώσσα καί ἐθνότητα!

Συμπέρασμα: Ὁ ἀναγνώστης διαβάζει στό BBC ἀκόμα καί σήμερα ἕνα ρεπορτάζ, τό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στήν ὕπαρξη μακεδονικῆς μειονότητας στήν Ἑλλάδα! Στό ὁποῖο ἡ ρεπόρτερ καί ὁ μοναδικός συνεντευξιαζόμενος ἀσχολοῦνται μ΄ αὐτή τήν ὕπαρξη καί μέ τίποτε ἄλλο. Μέ ὕφος κλαψιάρικο γιά τά πάθη καί τίς διώξεις αὐτῆς τῆς μειονότητας διά μέσου τῶν δεκαετιῶν, μέχρι καί σήμερα!
Ἡ ἑλληνική διπλωματία μπροστά σέ ἕνα τέτοιοι μονόπλευρο ρεπορτάζ ἀντί νά καταχεριάσει τό δίκτυο γιά ἀνιεπαγγελματική, ἀντιδημοσιογραφική συμπεριφορά καί γιά σκανδαλωδῶς μονόπλευρη πληροφόρηση, πράγματα πού ἅπτονται τῆς λειτουργίας καί τῶν ὑποχρεώσεων τοῦ BBC, καί στά ὁποῖα τό δίκτυο θά ὑποχρεωνόταν νά ἀπολογεῖται καί νά ἀνασκευάζει ἐπί τῆς οὐσίας, ἔδωσε μία δημοσιοϋπαλληλική ἐντολή στόν πρέσβη στό Λονδίνο νά στείλει μία ἐπιστολή στό  BBC, πού εἶχε ὕφος κλαψιάρικο καί μέ …παράπονο ὅτι «ἀδικεῖται ἡ συμφωνία». Ὄχι ἡ Ἑλλάδα! Ἡ συμφωνία ἀδικεῖται!

Ἡ ἐπιστολή αὐτή εἶναι βλακώδης στήν οὐσία, γιατί κανένα κράτος δέν ἀπαντᾶ σέ δημοσιεύματα ΜΜΕ, αἰτιώμενο ἐξωτερική πολιτική καί συμφωνίες! Αὐτό τό κάνουν τά κράτη ἀπέναντι σέ κράτη, ὀργανισμούς καί πολιτικά πρόσωπα, πού παραβιάζουν ἤ διαστρεβλώνουν συνθῆκες καί πραγματικότητες, μέ ἐνδεχόμενες ἐπιπτώσεις στό κράτος. Τό BBC δέν εἶναι κράτος. Εἶναι Μέσο Ἐνημέρωσης. Καί ἡ μόνη ὑποχρέωσή του εἶναι νά τηρεῖ τούς κανόνες τῆς δημοσιογραφικῆς δεοντολογίας. Τούς ὁποίους ἐδῶ δέν τήρησε.
Ἐπειδή μάλιστα ἡ ἐπιστολή ἦταν ἐκτός ἀντικειμένου καί δέν ἔθιγε τόν τρόπο πού ἄσκησε δημοσιογραφία τό βρετανικό δίκτυο γί αὐτό καί τό BBC
ἐξακολουθεῖ νά ἔχει ἀνέγγιχτο τόν προκλητικό τίτλο «Ἡ ἀόρατη μειονότητα τῆς Ἑλλάδας» (πού εἶναι ἡ βάση), τόν κορμό τοῦ ρεπορτάζ, καί νά μή δημοσιεύσει  τίς ἀπόψεις τῶν Μακεδόνων! Βγάζοντας ἔτσι τή γλώσσα στόν πρέσβυ καί τήν ἑλληνική κυβέρνηση, ἀλλά καί σέ ὅλους τους Ἕλληνες.
Βγάζοντας τή γλώσσα καί σέ ὅλα τά ΜΜΕ, πού ἔχοντας γιά μοναδική πηγή τό ἀπολύτως ἀφερέγγυο ἀπό παλιά καί ξεκάθαρα κυβερνητικό Ἀθηναϊκό Πρακτορεῖο, ἀναμετέδωσαν ἀπό κεῖ τό ἐπίσημο fake new ὅτι τό BBC διόρθωσε τό ἄρθρο του! Καί ἀποκοίμισαν ἔτσι τούς Ἕλληνες ἀναγνῶστες.

Ἤδη, στή σύναξη τῶν Δελφῶν ὁ σκοπιανός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ντιμιτρόφ εἶχε τό θράσος ἐπί ἑλληνικοῦ ἐδάφους νά πεῖ ὅτι ἡ ἀναγνώριση μακεδονικῆς μειονότητας στήν Ἑλλάδα «εἶναι ἐνδεχόμενο ζήτημα ἑλληνικῶν ὑποχρεώσεων». Στό ὁποῖο, ὅμως, εἶπε, δέν θά ἀνακατευτεῖ ἡ κυβέρνηση τῶν Σκοπίων, σύμφωνα μέ τή συμφωνία τῶν Πρεσπῶν! Φυσικά. Θά βάλει τίς ὀργανώσεις στήν Ἑλλάδα καί ἔξω ἀπό δῶ νά κάνουν τή βρώμικη δουλειά. Ξέροντας ὅτι τό ἕνα ἀπό τά δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα ἐδῶ, πού τώρα εἶναι κυβέρνηση, εἶναι φιλοσκοπιανό.
Τό διαχρονικό πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας ἦταν οἱ Ἐφιάλτες. Καί τό σύγχρονο, ὅτι ὁ Ἐφιαλτισμός διδάσκεται καί στά σχολεῖα ἐπίσημα.
Liberal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.