14 Δεκ 2018

Δὲν ἀγαποῦν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοῦ φέρονται ἐχθρικὰ ὅσοι δὲν τὸν ἀπέτρεψαν νὰ προχωρήσει στὴν συμφωνία μὲ τὸν Τσίπρα

Οἱ ἐχθροί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου 
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἐνοχλεῖται ἀπὸ κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ποὺ ἀνοικτὰ διαφωνοῦν μαζί του. Ἐπίσης δυσανασχετεῖ μὲ ὅσους θεωρεῖ ὅτι προβάλλονται ὡς δελφίνοι τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου. Ἀκόμη δυσαρεστεῖται ἀπὸ φῆμες, ποὺ τὸν ἀφοροῦν καὶ βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας. 
Ὅμως ὁ κ. Ἱερώνυμος στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν ἔχει ἐχθρούς, ὅπως εἶχε ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Ἔχει ὅμως κόλακες, ποὺ τὸν περιβάλλουν, ὅπως κάθε ἡγέτη πολιτικὸ ἢ θρησκευτικό. Αὐτοὺς τοὺς κόλακες, συνιστᾶ ὁ Πυθαγόρας, ὁ κάθε ἡγέτης νὰ τοὺς θεωρεῖ τοὺς «χειρότερους ἐχθρούς του». 
Τὸ σοβαρότερο ὀλίσθημα τῶν κολάκων, ποὺ ἐκθέτει καὶ πλήττει προσωπικὰ τὸν...
Ἀρχιεπίσκοπο, εἶναι πὼς σὲ καιρὸ γενικῆς οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς κρίσης καὶ σοβαρότατων προβλημάτων στὰ οἰκονομικά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν θὰ κτίσει στὶς κατασκηνώσεις της, στὸν Αὐλώνα Ἀττικῆς, Ἱερὸ Ναὸ στὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα φέρει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος! 

Θὰ εἶναι ἀπολύτως δικαιολογημένοι οἱ πιστοὶ νὰ σκανδαλισθοῦν. Νὰ σκεφθοῦν ὅτι καμιὰ ἀνάγκη δὲν ὑπάρχει νὰ ἀνεγερθεῖ αὐτὸς ὁ ναός, πλὴν τῆς ἱκανοποίησης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ νὰ διερωτηθοῦν ἀπὸ ποῦ θὰ ἀντληθοῦν τὰ πολλὰ χρήματα ποὺ θὰ χρειαστοῦν. Σημειώνεται ὅτι γιὰ τὴν τελετὴ θεμελίωσης, στὶς 14 Δεκεμβρίου, ὀ πρωτοσύγκελος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, Ἐπίσκοπος Θεσπιῶν Συμεών, μὲ ἐγκύκλιο σημείωμά του (Ὑπ΄ ἀριθμ. 67) καλεῖ τοὺς ἱερεῖς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς νὰ πᾶνε στὸν Αὐλώνα καὶ νὰ προτρέψουν καὶ τοὺς Ἐνορίτες τους νὰ εἶναι παρόντες... 

Δὲν ἀγαποῦν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὅσοι δὲν τὸν ἀπέτρεψαν νὰ προχωρήσει στὴ συμφωνία μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα, συμφωνία ἡ ὁποία ὑπονομεύει τὸ ρόλο τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας καὶ ὑποθηκεύει τὸ μέλλον τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Καὶ ὄχι μόνο δὲν τὸν ἀπέτρεψαν, ἀλλὰ τὸν ἔπεισαν νὰ δηλώσει ὅτι ἡ συμφωνία του μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα ἀποτελεῖ «ἕνα τόσο μεγάλο ἱστορικὸ γεγονός»... 

Δὲν ἀγαποῦν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὅσοι τὸν συμβούλευσαν νὰ προχωρήσει στὴ συμφωνία μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα ἐρήμην της Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. Δὲν τὸν ἀγαποῦν ὅσοι τὸν ἄφησαν νὰ δηλώσει δημόσια στὸ Μέγαρο Μαξίμου, μετὰ τὴ συμφωνία: «Ἔχω τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ συμφωνία θὰ προχωρήσει καὶ θὰ τὴν υἱοθετήσει ἡ Ἱεραρχία». Ἡ Ἱεραρχία δὲν τὴν υἱοθέτησε καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑποχρεώθηκε νὰ ψηφίσει ὁ ἴδιος κατὰ τῆς «ἱστορικῆς» συμφωνίας... 

Δὲν ἀγαποῦν καὶ φέρονται ἐχθρικὰ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὅσοι δὲν τοῦ συνιστοῦν νὰ προσέχει στὰ λεγόμενά του. Μετὰ τὴ συνάντησή του μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν κληρικῶν ὁ κ. Ἱερώνυμος εἶπε ὅτι θὰ συγκροτηθεῖ Ἐπιτροπή, ὅπως προβλέπει ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας, μέ συμμετοχῆ ἱερέων, «μὲ στόχο τὴν προάσπιση τῶν συμφερόντων τους». Ὅμως ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τονίζει νὰ παραμείνει ὡς ἔχει ἡ μισθοδοσία των Κληρικῶν, κάτι ποὺ δὲν εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.... Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας ἐν τῷ μεταξὺ «ἂδειασε» τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὴν Ἱεραρχία δηλώνοντας ὅτι ἡ παραμονὴ τῶν κληρικῶν στὴν σημερινὴ μορφὴ μισθοδοσίας δὲν εἶναι στὶς προθέσεις τῆς κυβέρνησης... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.