5 Δεκ 2018

π. Γεώργιος Μεταλληνός, «Ἡ ἑλληνορθόδοξη ἀντιμετώπιση τοῦ “Μακεδονικοῦ, λεγομένου, ζητήματος”»


Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία καὶ τὴ συμμετοχὴ μεγάλου ἀριθμοῦ ἐνοριτῶν πραγματοποιήθηκε ὁμιλία-συζήτηση μὲ θέμα: «Ἡ ἑλληνορθόδοξη ἀντιμετώπιση τοῦ “Μακεδονικοῦ, λεγομένου, ζητήματος”» καὶ προσκεκλημένο τὸν π. Γεώργιο Μεταλληνό, Ὁμότιμο Καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, τὴν Κυριακὴ 2 Δεκεμβρίου,
ὥρα 6μ.μ. στὸν ἰσόγειο χῶρο τοῦ Ναοῦ μας. Ὁ π. Γεώργιος μὲ ἀδιάσειστα ἱστορικὰ ντοκουμέντα ἀπέδειξε ὅτι ἡ Ἐκκλησία διὰ τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιεπισκόπων Ἀθηνῶν Δωροθέου καὶ Θεοκλήτου, ἀπὸ τὸ ἔτος 1956, ἔχει ἐπισήμως τοποθετηθεῖ στὸ λεγόμενο «Μακεδονικὸ ζήτημα» καὶ τὸν τρόπο ἀντιμετωπίσεώς του. Συγκεκριμένα, ἡ Ἐκκλησία ἐπισήμανε τὴν ἀνυπαρξία «Μακεδονικῆς γλώσσας», «Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας» καὶ «Μακεδονικῆς ταυτότητας» καὶ ὑπέδειξε στὴν Πολιτεία ὅτι....

τὸ ἀντίδοτο ὅλης αὐτῆς τῆς προπαγάνδας καὶ ἱστορικῆς παραχάραξης εἶναι ἡ ἱστορικὴ ἔρευνα, ἡ σωστὴ παιδεία, ἡ ἑλληνοπρεπὴς διπλωματία, ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα καὶ ὁ σεβασμὸς στὶς ἐθνικὲς παρακαταθῆκες. Μετὰ τὴν ὁμιλία ὁ π. Γεώργιος ἀπήντησε σὲ ἐρωτήσεις τοῦ ἀκροατηρίου, συμπεραίνοντας ὅτι ἡ ἐποχὴ μᾶς ἔχει ἀνάγκη μαρτύρων πίστεως, οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ αὐθεντικοὶ ἐγγυητὲς τοῦ ἑλληνορθόδοξου φρονήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.