5 Δεκ 2018

Ἀφοῦ ἀποκάλυψε τὸ πραγματικὸ πρόσωπο τῆς Σαηεντολογίας, ἡ Leah Rimini προχωρεῖ στὸ ξεσκέπασμα τῆς ἑταιρείας «Σκοπιὰ»

Μετάφραση-ἐπιμέλεια: Ἑλένη Ζήνωνος
    «Νόμιζα ὅτι οἱ ‘Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβὰ’ ἦταν ἁπλῶς εὐγενικοὶ ἄνθρωποι ποὺ πᾶνε ἀπὸ πόρτα σὲ πόρτα», ἀλλὰ ἔχουμε πάρει πολλὲς ἐπιστολὲς ποὺ μᾶς ἔλεγαν ‘παρακαλῶ διερευνῆστε τοὺς ‘Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβὰ’ καὶ ἔκαναν παραλληλισμὸ τῆς Σαεντολογίας καὶ τῶν ‘Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά’»:
    «Πάρτε τὴ Σαηεντολογία, προσθέστε ὀκτὼ ἑκατομμύρια ὀπαδούς, καὶ ἔχετε τοὺς ‘Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά». (Ἡ Σαηεντολογία εἶναι μία μικρὴ ὀργάνωση ποὺ ἀνέκαθεν ψεύδεται γιὰ τὸ πραγματικό της μέγεθος ἰσχυριζόμενη ὅτι ἔχει ἑκατομμύρια μέλη, ὅταν σήμερα ἔχει πιθανῶς λιγότερα ἀπὸ 20.000 ἐνεργὰ μέλη παγκοσμίως).

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΩΝ
Σὲ εἰδικὴ ἐκπομπὴ ἀφιερωμένη στὴν ὀργάνωση τῶν λεγομένων «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβὰ» καὶ στὸ πλαίσιο τῆς σειρᾶς ντοκιμαντὲρ Leah Remini: Scientology and the Aftermath: The Jehovah's Witnesses ποὺ μεταδόθηκε στὶς 11 Νοεμβρίου 2018, ἡ ἠθοποιὸς καὶ πρώην Σαηεντολόγος Λία Ρεμίνι, φιλοξένησε ὁμάδα πρώην «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβὰ» οἱ ὁποῖοι κατέθεσαν τὶς....
ἐμπειρίες τοὺς σχετικὰ μὲ τὶς ἀμφιλεγόμενες πεποιθήσεις καὶ πρακτικές της αὐτοαποκαλούμενης ‘ἐκκλησίας’: τὸ δόγμα γιὰ τὸν Ἀρμαγεδδώνα, τὴν ἀπαγόρευση τῆς μετάγγισης αἵματος, τὸν ἐξοστρακισμὸ καὶ ἀποκοπῆ πρώην μελῶν ἀπὸ τὶς οἰκογένειές τους καὶ τὴν ὑποταγὴ τῶν γυναικών.

Ἡ Ὀργάνωση ἔχει δεχθεῖ καταιγισμὸ καταγγελιῶν παγκοσμίως σχετικὰ μὲ κακοποιήσεις καὶ παιδοφιλία στοὺς κόλπους της καὶ προσπάθειες συγκάλυψης τῶν ἐγκλημάτων.

Ὁ Ἀρμαγεδδῶν – Ἡ φοβερὴ ἐπικείμενη συντέλεια τοῦ κόσμου κατὰ τὴν ὁποία, σύμφωνα μὲ τὶς διδασκαλίες τῆς ὀργάνωσης, θὰ σφαγοῦν ὅσοι δὲν εἶναι μέλη της

Ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς εἰδικῆς ἐκπομπῆς, κατὰ τὴ συζήτηση γιὰ τὸν «Ἀρμαγεδώνα» ἕνας ἀπὸ τοὺς φιλοξενούμενους ἀνέφερε ὅτι οἱ πεποιθήσεις τοῦ τὸν ἐμπόδιζαν νὰ συναναστρέφεται καὶ νὰ συνάπτει φιλίες μὲ «κοσμικὰ» παιδιὰ (ποὺ δὲν ἀνῆκαν στὴν ὀργάνωση) καθὼς πίστευε ὅτι αὐτοὶ θὰ πέθαιναν ἀμέσως μὲ τὴν ἔλευση τοῦ «Ἀρμαγεδώνα», ὁ ὁποῖος θὰ ἐρχόταν πολὺ σύντομα. Ἕνας ἄλλος, ὁ Nate Quarry δήλωσε ὅτι «ἀπὸ τὴ νηπιακὴ ἡλικία μᾶς λένε ὅτι ὁ Ἀρμαγεδδῶν ἔρχεται… Εἶχα τοὺς πιὸ τρομακτικοὺς ἐφιάλτες γιὰ τουλάχιστον 10 χρόνια μετὰ τὴν ἀποχώρησή μου ἀπὸ τὴν ὀργάνωση».

Ἐξοστρακισμὸς ἀπὸ τὴν ὀργάνωση καὶ ἀποκοπῆ ἀπὸ τὴν οἰκογένεια

Ἡ πίστη ὅτι οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβὰ» ποὺ ἐκτρέπονται ἀπὸ τὴ Γραφὴ θὰ «χαθοῦν» στὸν Ἀρμαγεδδώνα, ὁδηγεῖ τὰ μέλη στὴν ἀστυνόμευση μεταξύ τους. Ἕνας τρόπος εἶναι ὁ «ἐξοστρακισμὸς» ("disfellowshipping") ἢ ἀποκοπῆ (shunning) τῶν μελῶν ποὺ ἔχουν παραβιάσει κανόνες τῆς «ἐκκλησίας» ποὺ κυμαίνονται ἀπὸ μοιχεία ἕως τὸ κάπνισμα ἑνὸς τσιγάρου. Ἡ οἰκογένεια, οἱ φίλοι καὶ τὰ μέλη τῆς ὀργάνωσης ἀποφεύγουν τὴν ἐπαφὴ μὲ ὅσους ἔχουν ἀποβληθεῖ…

Ο Quarry καὶ ἡ φιλοξενούμενη Σάρον Φόλλις σημείωσαν ὅτι εἶχαν ἀποβληθεῖ ἐπειδὴ συνῆψαν σχέσεις μὲ «κοσμικοὺς» ("worldly"). Ἄλλος φιλοξενούμενος, ὁ Κλὶφ Χέντερσον, ἐξοστρακίστηκε ἀπὸ τὴν ὀργάνωση ἐπειδὴ συνῆψε σχέση μὲ γυναίκα ἐνῶ ὑπέφερε ἀπὸ κατάθλιψη. Στὴ συνέχεια ἔκανε ἀπεγνωσμένες προσπάθειες ἐπανένωσης μὲ τὴν οἰκογένειά του. Ὅταν ἐμφανίστηκε στὸ γάμο τοῦ ἀδελφοῦ του δέχτηκε τὴν πλήρη ἀπόρριψη ἀπὸ τὸν πατέρα του. Ὅταν τὸν εἶδε ἡ μητέρα τοῦ ἄρχισε νὰ κλαίει ἀλλὰ δὲν τοῦ εἶπε λέξη. «Πρέπει ν’ ἀποδεχτῶ ὅτι μπορεῖ νὰ μὴν ἔχω ξανὰ καμία σχέση μαζί τους καὶ αὐτὸ πονάει», εἶπε ὁ Χέντερσον.

«Ἡ βάση αὐτῆς τῆς ὀργάνωσης εἶναι ἡ ἀγάπη ‘ὑπὸ ὅρους’», συμπλήρωσε ὁ Quarry.

Οἱ πρακτικὲς καὶ πεποιθήσεις τῆς ὀργάνωσης ὠθοῦν τὰ μέλη της στὴν αὐτοκτονία

Οἱ φιλοξενούμενοι στὴν ἐκπομπή, ὅλοι πρώην μέλη τῆς ὀργάνωσης τῶν λεγομένων «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά, εἶχαν πολλὰ νὰ ποῦν στὸ θέμα τῆς αὐτοκτονίας, ἡ ὁποία ἀπαγορεύεται στὴν «ἐκκλησία» ἀλλὰ ἔχει ἀγγίξει τὴ ζωὴ πολλῶν ἀπὸ αὐτούς. Ὁ Τζέρρυ Μάυνορ ἀποπειράθηκε ν’ αὐτοκτονήσει ἐπειδὴ πίστευε ὅτι ἦταν ἀνάξιος νὰ ἐπιζήσει στὸν Ἀρμαγεδδώνα. Ἡ μητέρα ἄλλης φιλοξενούμενης, τῆς Σιάννον Ρόουλαντ, ἔθεσε τέρμα στὴ ζωὴ τῆς ὕστερα ἀπὸ μακρὰ περίοδο κατάθλιψης, λόγω τῆς καταπίεσης ἀπὸ τὴν ἑταιρεία Σκοπιὰ νὰ παράξει «ἔργο» – νὰ διαδώσει δηλαδὴ τὰ ἔντυπά της ἀπὸ πόρτα σὲ πόρτα. Ἀφοῦ ἐγκατέλειψαν τὴν ὀργάνωση, τὰ ἀδέλφια Ρὶκ καὶ Σιάρον Φόλλις ξανασυνάντησαν τοὺς γονεῖς τους στὴν κηδεία ἑνὸς ἄλλου ἀδελφοῦ τους ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπίσης αὐτοκτονήσει…

Ἡ ἄρνηση μετάγγισης αἵματος ἀποβαίνει μοιραία γιὰ τοὺς «πιστοὺς ὀπαδοὺς»

Τὸ τελευταῖο δεκαπεντάλεπτό της εἰδικῆς αὐτῆς ἐκπομπῆς, ἄγγιξε καυτὰ θέματα ποὺ ἔχουν περάσει στὴν εἰδησεογραφικὴ κάλυψη τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβὰ» τὰ τελευταία χρόνια. Ἡ θέση τῶν «Μαρτύρων» σχετικὰ μὲ τὶς μεταγγίσεις αἵματος ὁδήγησε στὸ θάνατο τοῦ ἀδελφοῦ της Ρόουλαντ τὶς παραμονὲς τοῦ γάμου της. «Φανταστεῖτε νὰ μάθετε ὅτι ἡ μοναδικὴ θεραπεία ποὺ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ χρησιμοποιήσεις εἶναι αὐτὴ ποὺ θὰ ἔσωζε τὴ ζωὴ τοῦ ἀγαπημένου προσώπου», εἶπε ἡ Ρόουλαντ. Ἄλλος φιλοξενούμενος ἀνέφερε ὅτι τὸ περιοδικὸ Ξύπνα! (Awake!), τῆς ἐκδοτικῆς καὶ φυλλαδικὴς ἑταιρείας «Σκοπιὰ» (The Watchtower) – ποὺ ἀποτελεῖ τὸ διοικητικὸ ὄργανο τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά», δημοσίευσε κάποτε κατάλογο μὲ «νέους ποὺ ἔθεσαν πρῶτα τὸ Θεὸ στὴ ζωὴ τοὺς» διαλέγοντας νὰ πεθάνουν παρὰ νὰ δεχτοῦν μετάγγιση αἵματος…

Σημειώνεται ὅτι ἐνῶ οἱ διοικοῦντες τὴν ὀργάνωση διατείνονται ὅτι ἡ ἀπαγόρευση τῆς μετάγγισης αἵματος βασίζεται στὶς Γραφές, δὲν διστάζουν νὰ παρερμηνεύουν μὲ ἀντιφατικὸ τρόπο τὰ σχετικὰ χωρία, ἀλλάζοντας κατὰ καιροὺς τὶς ἐντολές τους. Ἔτσι ἡ διαταγὴ γιὰ ἀποκοπῆ ἀπὸ τὴν ὀργάνωση ὅσων παραβιάζουν τὴν ἐντολὴ γιὰ ἄρνηση τῆς μετάγγισης αἵματος δόθηκε μόλις τὸ 1961, ἐνῶ μέχρι τὸ 1951 δίδασκαν πὼς οἱ «Θεόπνευστες Γραφὲς» δὲν μᾶς λένε τίποτε σχετικὰ μὲ τὴ μετάγγιση αἵματος καὶ ἐπέτρεπαν στοὺς ὀπαδοὺς τῆς ὀργάνωσης νὰ κάνουν τὴ μετάγγιση.

Ἡ γυναίκα κατώτερή του ἄντρα

Ἡ ἑταιρεία «Σκοπιὰ» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβὰ» πιστεύει ἐπίσης ὅτι οἱ γυναῖκες πρέπει νὰ ὑποτάσσονται πλήρως στοὺς ἄνδρες, βασίζοντας τὴ διδασκαλία της σὲ ἀνύπαρκτες δικαιολογίες ὅπως ὅτι οἱ ἐγκέφαλοί τους εἶναι 10 τοῖς ἑκατὸ μικρότεροι ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν καὶ τὰ κρανία τοὺς εἶναι ἐλαφρύτερα ἀπὸ τὰ ἀντρικά… Ὁ μόνος λόγος διαζυγίου εἶναι ἡ μοιχεία, γεγονὸς ποὺ ὁδήγησε τρεῖς ἀπὸ τὶς φιλοξενούμενες νὰ παγιδευτοῦν σὲ γάμους μὲ συζύγους ποὺ τὶς κακοποιοῦσαν βάναυσα.

«Ἡ ὀργάνωση τῶν ‘Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβὰ’ διοικεῖται ἀπὸ συμβούλιο ἀποτελούμενο ἀπὸ ὀκτὼ ἄνδρες, πρωτίστως λευκούς, οἱ ὁποῖοι ἀποφασίζουν τοὺς κανονισμοὺς καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ ἑρμηνεύουν τὴ Βίβλο ὥστε νὰ δικαιολογοῦν τὶς ὁδηγίες ποὺ ἀποστέλλουν στὰ στελέχη τους, στὴ βάση τῆς ἱεραρχίας, ποὺ ὀνομάζονται ‘πρεσβύτεροι’ (Elders) καὶ εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὶς κατὰ τόπους συνάξεις. Πάει λοιπὸν μία γυναίκα σ’ ἕνα πρεσβύτερο καὶ τοῦ ἀναφέρει ὅτι ὁ ἄντρας τῆς τὴν κτυπᾶ. Καὶ ἡ ἀπάντηση ποὺ παίρνει εἶναι: ‘Λοιπόν, πρέπει νὰ προσευχηθεῖς’», διευκρινίζει ἡ Ρεμίνι μὲ τὴν ἁπλότητα καὶ εὐθύτητα ποὺ τὴν χαρακτηρίζει.

Ἄλλη φιλοξενούμενη, ἡ Σύνθια Χάμπτον, κατήγγειλε τὴν κακοποίηση ποὺ ὑπέστη ἀπὸ τὸ σύζυγό της στοὺς «πρεσβύτερούς» της αὐτοαποκαλούμενης «ἐκκλησίας», ἁπλῶς γιὰ νὰ τῆς λεχθεῖ νὰ εἶναι πιὸ ὑποτακτικὴ καὶ νὰ σταματήσει νὰ «γκρινιάζει» στὸν σύζυγό της. Μόνο ὅταν ἦταν σὲ θέση ν’ ἀποδείξει ὅτι ὁ σύζυγός της κάπνιζε – κάτι ποὺ ἀπαγορεύεται ἀπὸ τὴν «ἐκκλησία» – μπόρεσε νὰ πάρει διαζύγιο ἀπ’ αὐτόν. (!)

Παιδικὴ κακοποίηση καὶ συγκάλυψή της

Ἡ ἀπόφαση ὁρκωτοῦ Δικαστηρίου στὴν Πολιτεία Μοντάνα τῶν ΗΠΑ, ὅτι ἡ ὀργάνωση τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβὰ» θὰ πρέπει νὰ καταβάλει ἀποζημίωση ὕψους 35 ἑκατομμυρίων δολαρίων σὲ γυναίκα ἡ ὁποία κατήγγειλε ὅτι ἡ ἐν λόγω ὀργάνωση κάλυψε τὴ σεξουαλικὴ κακοποίηση τὴν ὁποία ὑφίστατο στὴν παιδική της ἡλικία ἀπὸ μέλος τῶν συνάξεών της, ἔφερε στὸ φῶς τὴν πραγματικότητα τῶν ἰσχυρισμῶν, ὅτι, ἡ ὀργάνωση ἀπαγορεύει στὰ μέλη της νὰ καταγγέλλουν στὴν ἀστυνομία τὶς περιπτώσεις παιδικῆς κακοποίησης στοὺς κόλπους της.

Στὸ τέλος τῆς εἰδικῆς ἐκπομπῆς, ἡ συζήτηση γιὰ τὸ θέμα τῆς παιδικῆς κακοποίησης ἐπικεντρώθηκε στὴν ἀξίωση τῆς «ἐκκλησίας» γιὰ τὴν ἐπιβεβαίωση τῶν καταγγελιῶν ἀπὸ «δύο μάρτυρες», κάτι ποὺ ἀποτρέπει τὴν τιμωρία τῶν ἐγκληματιῶν ἐκτὸς ἂν ὑπῆρχαν παρόντες δύο μάρτυρες… (ποὺ φυσικὰ εἶναι ἀπίθανο στὶς περιπτώσεις παιδικῆς κακοποίησης…)

«Τὰ μέλη τῆς ὀργάνωσης διατάσσονται ἀπὸ τὴ διοίκηση νὰ χειρίζονται τὰ δικαστικὰ θέματα ἐντός της ‘ἐκκλησίας’ καὶ οἱ παιδοφίλοι λαμβάνουν ἄφεση ἂν ζητήσουν συγνώμη», ἐξήγησε ἕνας ἀπὸ τοὺς φιλοξενούμενους.

Ἄλλη φιλοξενούμενη, ἡ Μικάσα Σότο δήλωσε, ὅτι, πέτυχε τελικὰ τὴν καταδίκη του βιαστῆ τῆς κατὰ τὴν παιδική της ἡλικία, ἐπειδὴ μία ἄλλη φίλη της κατήγγειλε τὶς κακοποιήσεις ποὺ ὑφίστατο ἀπὸ τὸν ἴδιο ἄντρα ὅταν ἦταν ἐννέα χρόνων, ἱκανοποιώντας ἔτσι τὸν ‘κανόνα τῶν δύο μαρτύρων’…

Στὸ κλείσιμο τῆς ἐκπομπῆς οἱ φιλοξενούμενοι ποὺ ἀποξενώθηκαν ἀπὸ τὰ μέλη τῶν οἰκογενειῶν τους, τὰ ὁποία βρίσκονται ἀκόμα (παγιδευμένα) στὴν ὀργάνωση, ἀπευθύνθηκαν σ’ αὐτοὺς καὶ τοὺς εἶπαν ὅσα θὰ ἤθελαν νὰ τοὺς ποῦν αὐτοπροσώπως…
ppu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.