4 Οκτ 2018

Σύ εἶ νῦν ἀνόμως γαυριῶν..! Ἡμεῖς "ἡττώμενοι Νικῶμεν"...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(Σύ εἶ νῦν ἀνόμως γαυριῶν..! Ἡμεῖς "ἡττώμενοι Νικῶμεν"...)
(Εσύ ανόμως τώρα καυχιέσαι..!  Εμείς "ηττώμενοι Νικάμε"...)
Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί ὁ Ὑπουργός ἐπί τῆς Παιδείας κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου προέβη σέ ἐκφοβιστικές πρός τούς ἐκπαιδευτικούς δηλώσεις (ἀνακοίνωση ΥΠΕΘ 02-10-2018), σχολιάζοντας ἐπιστολή (Ἀριθμ. Πρώτ. 110, 25-09-2018) τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) πρός τούς Θεολόγους καθηγητές.
Εἰδικότερα ἀπείλησε τούς ἐκπαιδευτικούς πού διδάσκουν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στό ἑλληνικό σχολεῖο ὅτι, ἄν δέν ἐφαρμόσουν τά νέα πολυθρησκειακά Προγράμματα Σπουδῶν, θά δεχθοῦν πειθαρχικές διώξεις. Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, μάλιστα, χαρακτηρίζει τά ὅσα ἡ ΠΕΘ ἀναφέρει στήν ἐπιστολή της, ὡς μία «παράνομη ἐνέργεια», ἐπειδή ἡ ΠΕΘ -κατά τόν κ. Ὑπουργό- «προτρέπει τούς ἐκπαιδευτικούς νά μήν διδάσκουν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν σύμφωνα μέ τό νόμιμο πρόγραμμα σπουδῶν». Στρέφεται δέ εὐθέως ἐναντίον τῆς ΠΕΘ καί τῶν μελῶν της, ἀπειλώντας τούς ἐκπαιδευτικούς Θεολόγους, «ὅτι δέν πρόκειται νά....

ἀνεχθεῖ παράνομες ἐνέργειες πού ἐπισείουν πειθαρχικές εὐθύνες».

Η ΠΕΘ ἀποτελεῖ ἐπιστημονική καί συνδικαλιστική Ἕνωση, ἡ ὁποία διαχρονικά ἀγωνίζεται γιά τή διασφάλιση καί παροχή ὀρθόδοξης χριστιανικῆς Παιδείας στά ἑλληνικά σχολεῖα, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα καί τούς νόμους τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας. Συνεπῶς ἡ ΠΕΘ ἀπορρίπτει ἄρδην τίς συστάσεις νομιμότητας  ἀπό τόν Ὑπουργό, πού στό συγκεκριμένο θέμα τῆς παροχῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς ἀνόμως ἐνεργεῖ μή ἐφαρμόζοντας τίς Ἀκυρωτικές ἀποφάσεις 660/2018 καί 926/2018 τοῦ Ἀνωτάτου δικαστικοῦ θεσμοῦ τῆς χώρας, τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.

Ὁ κ. Ὑπουργός φαίνεται ὅτι, ἐλλείψει ἐπιχειρημάτων, προβαίνει σέ ἐπιθετικούς χαρακτηρισμούς. Ἐλλείψει δηλαδή οὐσιαστικοῦ λόγου  δέν πείθει πλέον οὔτε τούς ἐκπαιδευτικούς, οὔτε τούς γονεῖς τῶν μαθητῶν ἀλλά οὔτε καί τήν εὐρύτερη κοινωνία. Ἡ  ἀπώλεια, ὡστόσο, ψυχραιμίας ὁδηγεῖ σέ κατασταλτικές ἐνέργειες καί σέ προσπάθεια ἐκφοβισμοῦ τῶν ἐκπαιδευτικῶν πού διδάσκουν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἐκφοβίζοντας τούς ἐκπαιδευτικούς ἴσως ἐλπίζει κανείς ὅτι θά ἐκβιαστοῦν νά διδάξουν ἕνα Πρόγραμμα, τό ὁποῖο, ὅπως σαφῶς δηλώθηκε στίς σχετικές ἀκυρωτικές ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, εἶναι ἀντισυνταγματικό, ἀντορθόδοξο, ἀντιπαιδαγωγικό καί ὠθεῖ στό βαρύτατο ποινικά ἀδίκημα τοῦ προσηλυτισμοῦ.

Η ΠΕΘ καλεῖ τόν κ. Ὑπουργό καί  ἐκπροσώπους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, νά μήν προβαίνουν σέ προκλητικές δηλώσεις καί ἐπιθετικούς προσδιορισμούς, ἀπαιτώντας μάλιστα ἀπό τούς ἐκπαιδευτικούς νά ἀποσυνταγματιστοῦν. Καλεῖ, μάλιστα, νά ἀναγνωστεῖ ἐπισταμένως ἀπό τούς ἐκπροσώπους τοῦ Ὑπουργείου ἡ ἐπιστολή πού ἀπέστειλε ἡ ΠΕΘ στά μέλη της, διότι ἡ ΠΕΘ πιστεύει ὅτι εἶναι ἀτεκμηρίωτες νομικά οἱ κατηγορίες πού ἀδίκως τῆς προσάπτονται μέ τίς ἄκρως ἐκφοβιστικές ἀνακοινώσεις. Τά κείμενα τῆς ΠΕΘ δέν εἶναι "νοηματικές ἀκροβασίες", ὅπως πιστεύει καί διακηρύσσει ὁ ὑπουργός, οὔτε περιέχουν ἐκχυδαϊσμένους ἐπιθετικούς προσδιορισμούς. Περιέχουν λόγο οὐσιαστικῆς ὑπόστασης πού ἀγωνιᾶ γιά τόν μακραίωνο πολιτισμό αὐτοῦ του τόπου πού προβάλλεται σήμερα στήν Ἐκπαίδευση ὡς χυδανός ἀπό τά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν.

Η ΠΕΘ, ἐλπίζοντας ὅτι ὁ κ. Γαβρόγλου «υἱοθετεῖ, πρῶτα ἐκεῖνος, τίς ἀξίες τῶν δυτικῶν δημοκρατιῶν καί ὄχι ἄλλων χωρῶν», τοῦ ὑπενθυμίζει ἁπλά καί μέ σεβασμό ὅτι μέ πειθαρχικές ἀπειλές, ἐκφοβισμό καί ἐπιθετικότητα δέν πείθονται οἱ ἐκπαιδευτικοί καί γιά τόν λόγο αὐτό, τό μόνο πού ἀπομένει εἶναι νά  συνέλθει σέ ἕνα διαλογικό πλαίσιο ἐπικοινωνίας καί  ἐλευθεροποιού νομιμότητας. Σέ αὐτό τό πλαίσιο εἶναι βέβαιο ὅτι θά συναντηθεῖ μέ τήν ΠΕΘ καί τά μέλη της πού σέβονται τούς δημοκρατικούς θεσμούς καί τό Σύνταγμα τοῦ Τόπου στό ὁποῖο ὁρκίστηκαν.

Οἱ ὀρθόδοξοι Θεολόγοι τῆς πατρίδας μας, μέσα ἀπό τήν ἐκπαιδευτική διαδικασία καί τή διδασκαλία στήν τάξη, ἔπρατταν πάντοτε, πράττουν καί θά συνεχίσουν νά πράττουν, μέ συνείδηση τό ὑπηρεσιακό τους χρέος ἔναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων, μέ σεβασμό στό Σύνταγμα καί τούς νόμους, προπαντός ὅμως μέ σεβασμό στούς μαθητές, στούς γονεῖς, στήν ἑλληνική κοινωνία καί στήν ΑΔΙΑΠΤΩΤΗ ἑλληνορθόδοξη πολιτισμική της κληρονομιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.