5 Ιουλ 2018

Ὁρατὸς ὁ κίνδυνος διάσπασης τῆς Ὀρθοδοξίας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου 
Ορατός εἶναι ὁ κίνδυνος διάσπασης τῆς Ὀρθοδοξίας. Αἰτία τὸ οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα. Οἱ Οὐκρανοὶ εἶναι χωρισμένοι σὲ μία κανονικὴ Ἐκκλησία, ἐξαρτώμενη ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, δύο σχισματικὲς Ὀρθόδοξες καὶ μία Ρωμαιοκαθολικὴ (Οὐνίτικη), προσαρτημένη στὸ Βατικανό. Ἡ φιλοδυτικὴ κυβέρνηση τῆς Οὐκρανίας ἐπιδιώκει νὰ λύσει τὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα στὴ χώρα μὲ βάση τὴν ἀντιπαράθεσή τῆς πρὸς τὴ Ρωσία σὲ πολιτικὸ καὶ στρατιωτικὸ ἐπίπεδο. 
Η Οὐκρανικὴ κυβέρνηση καλλιεργεῖ τὸν ἐθνικισμὸ καὶ τὸν ἀντιρωσικὸ φανατισμό, μὲ παράλληλο ἀναπροσανατολισμὸ τῆς συνείδησης τοῦ λαοῦ πρὸς τὴ Δύση, κατὰ τὸ πρότυπο τῶν ὄμαιμων σλαβικῶν λαῶν τῆς... Πολωνίας καὶ τῆς Κροατίας. Τὸ καλλιεργούμενο στὴν Οὐκρανία μίσος ἐναντίον τῆς Ρωσίας ἐξυπηρετεῖ τὴν γεωπολιτική τῆς Δύσης, ἡ ὁποία ἐπιδιώκει τὸν ὅσο γίνεται μεγαλύτερο περιορισμὸ τῆς ἐπιρροῆς τῆς μεγαλύτερης σλαβικῆς καὶ Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς χώρας. 

Στην ἐπιδίωξη αὐτὴ τῆς Δύσης ἐπιστρατεύθηκε τὸ Φανάρι. Ὑπάρχει σαφὴς ἀνάμιξη τῆς πολιτικῆς στὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα τῆς Οὐκρανίας. Μετὰ ἀπὸ τὸ αἴτημα τῆς κυβέρνησης τῆς Οὐκρανίας νὰ δώσει Αὐτοκεφαλία στοὺς Ὀρθοδόξους ( καὶ τοὺς Οὐνίτες;) τῆς χώρας τὸ Φανάρι ὑλοποιεῖ τὴν πρὸς αὐτὴν ὑπόσχεσή του. Ἀντιπροσωπεία του, ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη, ἐπισκέπτεται τὰ Πατριαρχεῖα καὶ τὶς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες καὶ ἐπιχειρηματολογεῖ ὑπὲρ τῆς ἄποψης τῆς οὐκρανικῆς κυβέρνησης. 

Από τὴν ἄλλη πλευρὰ ὁ «ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν» τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἰλαρίωνας ἐπίσης ἐπισκέπτεται τὰ Πατριαρχεῖα καὶ τὶς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἐξηγεῖ τὶς ἀπόψεις τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τοῦ Οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος καὶ ἐπισημαίνει τοὺς κινδύνους διάσπασης τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐπίσης ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος ἐπικοινωνεῖ γιὰ τὸ θέμα μὲ πολιτικοὺς ἡγέτες διαφόρων κρατῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων πρόσφατα μὲ τὸν Βούλγαρο Πρόεδρο Ροῦμεν Ράντεφ καὶ μὲ τὸν κ. Νίκ. Κοτζιά. 

Το ἐκκλησιαστικὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας εἶναι σοβαρότατο ἀπὸ κάθε ἄποψη. Δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ αὐτὸ τῆς Ἐσθονίας. Καὶ ὄχι μόνο λόγω διαφορᾶς μεγέθους τῶν δύο χωρῶν καὶ τῶν Ὀρθοδόξων στὴν κάθε μία. Εἶναι θέμα συνέχειας τῆς παραδοσης των Ρώσων Ὀρθοδόξων, ἀφοῦ γενέσια πόλη τῆς πίστης τοὺς ἔχουν τὸ Κίεβο. 

Ὁ Μητροπολίτης Περγάμου προτείνει τὸ Φανάρι, κατὰ τὰ ὅσα ἔπραξε στὴν Ἐσθονία, νὰ προχωρήσει στὴν Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Ἐκτιμᾶ ὅτι, ὅπως στὴν Ἐσθονία, θὰ ὑπάρξει μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας γιὰ δύο – τρία χρόνια κάποια ἀναταραχή, ἀλλὰ στὸ τέλος θὰ καθιερωθεῖ ἡ Αὐτοκεφαλία στὴν Οὐκρανία καὶ θὰ ἐπανέλθει ἡ ἠρεμία στὴν Ὀρθοδοξία.... 

Ἡ ἐκτίμηση τοῦ εἶναι ἀνεύθυνη καὶ ἐπιπόλαιη. Εἶναι ὑπαρκτὸς ὁ κίνδυνος μόνιμης διάσπασης τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ βάση τὸν ἐθνοφυλετισμό, ἀπὸ τὴ μία οἱ Ἑλληνικὲς Ἐκκλησίες καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ Σλαβικές. Εἶναι τραγικὸ τὸ Φανάρι ἀπὸ τὴ μία νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι, μὲ τὴν ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν Οὐκρανῶν, ἐπιδιώκει τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἀπὸ την άλλη να τὴν ὑπονομεύει, προκαλώντας διακοπῆ τῆς κοινωνίας μὲ τοὺς κανονικοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς!..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.