8 Απρ 2018

Λόγος Κατηχητικὸς

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν Ιωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου
Εἰς τὴν ἁγίαν καὶ λαμπροφόρον ἡµέραν τῆς ἐνδόξου καὶ σωτηριώδους Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν, Ἀναστασεως. 
Εἴ τις εὐσεβὴς καὶ φιλόθεος ἀπολαυέτω τῆς καλῆς ταύτης καὶ λαμπρᾶς πανηγύρεως, Εἴ τις δοῦλος εὐγνώμων, εἰσελθέτω χαίρων εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου αὐτοῦ. Εἴ τις ἔκαμε νηστεύων, ἀπολαυέτω νῦν τὸ δηνάριον. Εἴ τις ἀπὸ τῆς πρώτης ὥρας εἰργάσατο, δεχέσθω σήμερον τὸ δίκαιον ὄφλημα. Εἴ τις μετὰ τὴν τρίτην ἦλθεν, εὐχαρίστως ἑορτασάτω. Εἴ τις μετὰ τὴν ἕκτην ἔφθασε, μηδὲν ἀμφιβαλλέτω· καὶ γὰρ οὐδὲν ζημιοῦται. Εἴ τις ὑστέρησεν εἰς τὴν ἐννάτην, προσελθέτω, μηδὲν ἐνδοιάζων. Εἴ τις εἰς μόνην ἔφθασε τὴν ἑνδεκάτην, μὴ φοβηθῇ τὴν βραδύτητα· φιλότιμος γὰρ ὢν ὁ Δεσπότης, δέχεται τὸν ἔσχατον, καθάπερ καὶ τὸν πρῶτον. Ἀναπαύει τὸν τῆς ἑνδεκάτης, ὡς τὸν ἐργασάμενον ἀπὸ τῆς πρώτης. Καὶ τὸν ὕστερον ἐλεεῖ, καὶ τὸν πρῶτον θεραπεύει, κᾀκείνῳ δίδωσι, καὶ τούτῳ χαρίζεται. Καὶ τὰ ἔργα δέχεται, καὶ τὴν γνώμην ἀσπάζεται. Καὶ τὴν πρᾶξιν τιμᾷ, καὶ τὴν πρόθεσιν ἐπαινεῖ· οὐκοῦν εἰσέλθετε πάντες εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου ἡµῶν, καὶ πρῶτοι καὶ δεύτεροι τὸν μισθὸν ἀπολαύετε. Πλούσιοι καὶ πένητες μετ' ἀλλήλων χορεύσατε. Ἐγκρατεῖς καὶ ῥάθυμοι τὴν ἡµέραν τιμήσατε. Νηστεύσαντες καὶ µὴ νηστεύσαντες, εὐφράνθητε...
σήμερον. Ἡ τράπεζα γέμει τρυφήσατε πάντες, ὁ µόσχος πολὺς μηδεὶς ἐξέλθῃ πεινῶν. Πάντες ἀπολαύετε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως. Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος. Μηδείς θρηνείτω πενίαν· ἐφάνη γὰρ ἡ κοινὴ βασιλεία. Μηδεὶς ὀδυρέσθω πταίσματα· συγγνώμη γὰρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε. Μηδεὶς φοβείσθω θάνατον· ἠλευθέρωσε γὰρ ἡµᾶς τοῦ Σωτῆρος ὁ θάνατος. Ἔσβεσεν αὐτόν, ὑπ' αὐτοῦ κατεχόμενος. Ἐσκύλευσε τὸν ᾍδην, ὁ κατελθὼν εἰς τὸν ᾍδην. Ἐπίκρανεν αὐτόν, γευσάμενον τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, καὶ τοῦτο προλαβὼν Ἡσαΐας, ἐβόησεν· ὁ ᾍδης, φησίν, ἐπικράνθη συναντήσας σοι κάτω. Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ κατηργήθη. Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ ἐνεπαίχθη. Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ ἐνεκρώθη. Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ καθῃρέθη. Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ ἐδεσμεύθη. Ἔλαβε σῶμα, καὶ Θεῷ περιέτυχεν. Ἔλαβε γῆν, καὶ συνήντησεν οὐρανῷ. Ἔλαβεν, ὅπερ ἔβλεπε, καὶ πέπτωκεν, ὅθεν οὐκ ἔβλεπε. Ποῦ σου θάνατε τὸ κέντρον; ποῦ σου ᾍδη τὸ νῖκος; Ἀνέστη Χριστός, καὶ σὺ καταβέβλησαι. Ἀνέστη Χριστὸς καὶ πεπτώκασι δαίμονες. Ἀνέστη Χριστός, καὶ χαίρουσιν Ἄγγελοι. Ἀνέστη Χριστός, καὶ ζωὴ πολιτεύεται. Ἀνέστη Χριστός, καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐπὶ μνήματος. Χριστὸς γὰρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀµήν.

4 σχόλια:

 1. Άγιος Σέρβος Επίσκοπος, Νικόλαος Βελιμίροβιτς: ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ.

  http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2018/04/blog-post_505.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Από την επίσημη ιστοσελίδα στο youtube.com, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

  Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ 2018 ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.

  «Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ 2018 ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ. Πρόκειται για μια μοναδική τελετή στον κόσμο, για την οποία επιστρατεύονται παγκοσμίως τα Μ.Μ.Ε. και συρρέουν για το λόγο αυτό στα Ιεροσόλυμα χιλιάδες επισκέπτες από όλον τον κόσμο. Κατά τήν τελετή αυτή ο Ορθόδοξος πρώτα αλλά και ο Αρμένιος Πατριάρχης ύστερα λαμβάνουν το άγιο Φώς μέσα από τον Πανάγιο Τάφο και το μεταδίδουν σε όλους τους πιστούς. Θεωρείται ένα από τα θαύματα της Ορθοδοξίας, διότι με την επίβλεψη αστυνομικών δεν υπάρχει μέσα στον Πανάγιο Τάφο κανένα είδος φωτιάς ούτε αντικείμενο που ανάβει φωτιά ( αναπτήρες καθρέπτες κ.τ.λ.) και όλες οι κανδήλες του Παναγίου Τάφου σβήνουν. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάζουν την τελετή αυτή του Μεγάλου Σαββάτου οι εντόπιοι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ οι οποίοι επιστρατεύουν αντιπρόσωπο σε ειδική θέση δεξιά του Παναγίου Τάφου για να λάβει πρώτος από τον Πατριάρχη τη φλόγα του Αγίου Φωτός. Μέσα στο πέρασμα των αιώνων άνθρωποι πολύ ταπεινοί και αγιασμένοι έχουν αξιωθεί να δουν ιδίοις όμμασι το άγιο φως, που κατά ένα μεγάλο ποσοστό θεολόγων θεωρείται άκτιστο φως ως το φως της Μεταμορφώσεως στο όρος Θαβώρ.»


  https://www.youtube.com/watch?v=518hblSBfD4

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αρχιμανδρίτης πατήρ Σάββας Αχιλλέως:
  Μοναχός Γέροντας Μητροφάνης: Μαρτυρία, Είδα το Άγιο Φώς.

  https://www.youtube.com/watch?v=FLu6gebxq1E

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Επειδή όλη η μυστηριακή ζωή μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, βιώνεται εμπειρικά με τον αγώνα για την κάθαρση των αμαρτωλών παθών και για την απόκτηση των αρετών, πάντα με την Χάρη του Θεού που δίνεται μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού:

  Αγιορείτης Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός († 2009).

  Μέχρι σήμερα υπάρχουν 33 διαδοχικές ιστοσελίδες, εμφανιζόμενες στην επόμενη ενότητα-ιστοσελίδα, αφιερωμένες στον μακαριστό Αγιορείτη Γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπαιδινό († 2009).

  Ο αναφερόμενος Γέροντας, ήταν ένα από τα Πνευματικά παιδιά του Οσίου Αγιορείτη Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή (ερημίτη).

  https://www.vatopedi.gr/category/geron-iosif-vatopedinos-2009

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.