20 Απρ 2018

Χριστιανὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος τοῦ σταυροῦ

Φωτογραφία «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἀνάλυση στὴν πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολή, τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου
Χριστιανὸς σημαίνει μικρὸς Χριστὸς κι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Ἐσταυρωμένος, ἄρα χριστιανὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος τοῦ σταυροῦ. Γι΄ αὐτὸ εἶναι ἀνάρμοστο καὶ ξένο στὸν χριστιανὸ νὰ ἀναζητᾶ τὶς εὐκολίες καὶ τὴν ἀνάπαυση. Ὁ Κύριός σου καρφώθηκε στὸ σταυρὸ κι ἐσὺ ἐπιζητᾶς τὴν ἄνεση καὶ ζῆς μὲ πολυτέλεια;
Ἂν ἀγαπᾶς τὸν Κύριό σου, πέθανε ὅπως Ἐκεῖνος. Σταύρωνε τὸν ἑαυτό σου, ἔστω κι ἂν δὲν σὲ σταυρώνει κανείς. Καὶ σταυρὸς εἶναι ὁ ἀγώνας ἐναντίον τῆς κακίας καὶ τῆς ζήλειας σου. Σταυρώνεις τὸ «ἐγώ» σου, ὅταν ἀρνεῖσαι νὰ ἱκανοποιήσεις τὶς κακὲς ἐπιθυμίες σου. Κρεμᾶς τὸν ἑαυτό σου στὸ σταυρό, ὅταν ἀφήνεις τὸν Θεὸ νὰ κατευθύνει τὴ ζωή σου χωρὶς τὶς δικές σου λογικὲς παρεμβάσεις. Πεθαίνεις σὰν τὸν Κύριό σου, ὅταν ὑποτάσσεσαι...
στὸ θέλημά του χωρὶς τὰ ἀτέλειωτα «γιατί».

Ὁ Κύριος ζήτησε καὶ ζητᾶ νὰ τὸν ἀκολουθήσουν ὅσοι εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ σηκώσουν τὸ σταυρό τους, ὅσοι εἶναι ἕτοιμοι νὰ πεθάνουν, νὰ ἀρνηθοῦν τὶς ἀπολαύσεις καὶ τὴν τρυφή. Διότι ὅποιος ἀγαπᾶ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὶς ἡδονὲς τῆς παρούσης ζωῆς εἶναι ἐχθρός τοῦ σταυροῦ, αὐτοῦ τοῦ σταυροῦ πού ὁ χριστιανὸς ἀγαπᾶ καὶ σηκώνει μὲ ὑπομονὴ γιὰ χάρη τοῦ Ἐσταυρωμένου τοῦ Κυρίου!…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.