22 Νοε 2017

Οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις γονέων καὶ στὸ βάθος σεξουαλικὴ ἀγωγὴ ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο

Σταματημὸ δὲν ἔχουν τὰ χτυπήματα κατὰ τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας ἀπὸ τὸ μηδενιστικὸ ἀσκέρι ποὺ μὲ πολιτικὴ ἐξαπάτηση τοῦ λαοῦ ἀναρριχήθηκε στὴν ἐξουσία. Μετὰ τὰ παν-θρησκευτικὰ καὶ τὴ θεματικὴ ἑβδομάδα γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς «ὁμοφοβίας καὶ τρανσφοβίας», ἔρχεται ὑποχρεωτικὸ μάθημα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ μαθαίνουν τὰ νήπια ὅτι εἶναι φυσιολογικὴ ἡ ὁμοφυλοφιλία ἢ τὸ μασκάρεμα στὸ ἀντίθετο φύλο, ἐνῶ παράλληλα θὰ καλοῦνται νὰ ἀναζητοῦν τὸ φύλο τους στὸ ὁποῖο θὰ εἶναι ἕτοιμα νὰ κατασταλάξουν στὰ 15 τους.
Ὁ πρώην ὑπουργὸς παιδείας Φίλης εἶχε δηλώσει στὴ βουλὴ κατὰ τὴ συζήτηση γιὰ τὴν ψήφιση τῆς ἐπέκτασης τοῦ συμφώνου συμβίωσης στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια: «Εἶναι ὑποχρέωση τῆς Κυβέρνησης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μὲ τρόπο ὑπεύθυνο, μὲ τρόπο ποὺ νὰ ἀξιοποιεῖ τοὺς ἐπιστήμονες καὶ ὄχι ἄσχετα πρόσωπα, μὲ τρόπο ποὺ νὰ συγκροτεῖ ἕνα ἐκπαιδευτικὸ πλαίσιο, νὰ φέρει στὰ σχολειὰ τὴ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση. Εἶναι τὸ ἐλάχιστο ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε, γιὰ νὰ μὴν ἐπαναληφθοῦν κάποια ἄλλη στιγμὴ στὴ Βουλὴ κραυγὲς καὶ ἀπόψεις σὰν καὶ αὐτὲς ποὺ....
ἀκούσαμε ἐδῶ μέσα καὶ οἱ ὁποῖες δὲν τιμοῦν τὴ Βουλή» . 
Ἡ γενικὴ γραμματέας ἰσότητας δήλωσε ἐνώπιόν τς ἐπιτροπῆς τῆς βουλῆς γιὰ τὸ δημογραφικὸ ὅτι «χρειάζεται πολὺ δουλειὰ καὶ γι’ αὐτὸ ἔχουμε ρίξει πολὺ δουλειὰ καὶ στὰ σχολεῖα, δηλαδὴ τὰ θέματα τῆς ἔμφυλης ἰσότητας, τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς κ.λπ». Ἐπιπλέον εἶπε ὅτι «ἡ συγκεκριμένη κυβέρνηση δέχεται ἐπιτέλους νὰ μπεῖ ἀπὸ τὰ νηπιαγωγεῖα μέχρι τὰ πανεπιστήμια ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ» καὶ ὅτι «ἀπὸ μικρό το παιδὶ θὰ μπαίνει σ’ αὐτὰ τὰ θέματα γιὰ νὰ γίνει πιὸ ὑγιὴς πολίτης γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζει τὴ ζωὴ τοῦ ἀκόμα καὶ τὴν οἰκογένεια μὲ μία ἄλλη ὀπτική» !
Καὶ γιὰ νὰ ἐπενδύσουν τὸ τόλμημα αὐτὸ μὲ λίγο «λαϊκὸ αἴτημα», ἔρχεται τὸ «χαμόγελο τοῦ παιδιοῦ» μὲ ἐκστρατεία συλλογῆς ὑπογραφῶν νὰ ζητήσει τὴ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση γιὰ τὴν «προστασία τῶν παιδιῶν» ἀπὸ τὴ σεξουαλικὴ κακοποίηση . Ὡστόσο, ὁ ἴδιος φορέας οὐδέποτε διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὴν ἐκπόρνευση τῶν παιδιῶν ποὺ στὰ 15 χρόνια τους θὰ ὑποκινοῦνται ἀπὸ παιδεραστὲς καὶ ψευδοπροοδευτικοὺς νὰ «διορθώσουν» τὸ φύλο ποὺ τοὺς ἔδωσε ὁ Θεός.
Βεβαίως, γιὰ κάποιο λόγο τὰ ἐπιτρέπει αὐτὰ ὁ Θεός. Εἶναι ἡ περίοδος ποὺ καλούμαστε νὰ ὁμολογήσουμε τὴν πίστη μας, θυσιάζοντας λίγο ἀπὸ τὴν ἡσυχία μας καὶ ἴσως τσαλακώνοντας τὴ δημόσια εἰκόνα μας. Ὁ δρόμος πρὸς τὸν Παράδεισο δὲν ἦταν ποτὲ στρωμένος μὲ ἀνέσεις καὶ βολέματα. Ὁ Ἅγιος Παΐσιος μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι «μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ βλάσφημα γίνεται καὶ ἕνα καλό, χωρίζει ἡ ἤρα ἀπὸ τὸ σιτάρι, κοσκινίζεται ὁ κόσμος» καὶ ὅτι «Ἂν δὲν ἀρχίσουν μερικοὶ νὰ χτυποῦν τὸ κακό, νὰ ἐλέγχουν δηλαδὴ αὐτοὺς ποῦ σκανδαλίζουν τοὺς πιστούς, θὰ γίνη μεγαλύτερο κακό».
Φρονῶ ὅτι δὲν ἔχει τόσο σημασία τὸ ἀποτέλεσμα, ὅσο ἡ ἀντίδρασή μας. Νὰ μὴ δεχτοῦμε ἀμαχητὶ αὐτὸ τὸ νεοταξικὸ παιδομάζωμα. Τὸ ἀποτέλεσμα τὸ ἀφήνουμε στὸ Θεό, ὁ Ὁποῖος εἶναι καὶ Ἐκεῖνος ποὺ τελικὰ ἐπιτρέπει ἢ ἀνατρέπει τὰ ἐναντίον μας σχέδια. Ἀλλὰ δὲν μᾶς βοηθάει μὲ τὸ ζόρι ὅταν ἐμεῖς δὲν θέλουμε ἢ ἁπλῶς ἀδιαφοροῦμε. Τὸ «ἔχει ὁ Θεὸς» νὰ τὸ λέμε γιὰ νὰ ἐκφράσουμε τὴν πίστη μας καὶ ὄχι γιὰ νὰ ἐπαναπαυθοῦμε στὴν ἀπραξία μας.
Τὸ ἐνθαρρυντικὸ εἶναι ὅτι πολλοὶ γονεῖς ἀντιστέκονται ἔμπρακτα μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν βιβλίων τῶν θρησκευτικῶν. Αὐτὸ ἦταν μία πολὺ καλὴ ἀρχὴ καὶ ὅλοι ἐλπίζουμε νὰ ἔχει καὶ συνέχεια. Νομίζω ὅτι αὐτὴ ἡ ὁμολογιακὴ ἀντίδραση εἶναι τὸ «κάτι λίγο» ποὺ ζητάει ἀπὸ ἐμᾶς ὁ Θεὸς γιὰ νὰ ἐπέμβει καὶ νὰ βοηθήσει τὰ παιδιά μας νὰ περάσουν ἀλώβητα τὶς νάρκες τῆς νέας ἐποχῆς.
Ὅσο γιὰ ἐκείνους τοὺς γονεῖς καὶ τὰ παιδιὰ ποὺ δέχονται πόλεμο καὶ στοχοποίηση ἀπὸ καθηγητὲς καὶ διευθυντὲς γιὰ αὐτὴ τοὺς κίνηση, τὴν ἀπάντηση τὴν δίνει ὁ Χριστός: «χαίρετε καὶ ἀγαλλιάσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοίς ». Τὰ παιδιὰ σᾶς πῆραν τὸ σπουδαιότερο ἐφόδιο γιὰ τὴν ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε, τὸ μαρτυρικὸ φρόνημα. Μὴν κάνετε πίσω. Ἂν ἐπιμένουν οἱ καθηγητὲς σὲ ποινικὰ κολάσιμες πράξεις μπορεῖτε νὰ προβεῖτε σὲ μηνύσεις, ἀγωγὲς καὶ καταγγελίες γιὰ πειθαρχικὲς εὐθύνες, διότι μὲ τὶς ἀνάρμοστες συμπεριφορὲς καθηγητῶν καὶ διευθυντῶν ποὺ μᾶς καταγγέλλουν διάφοροι γονεῖς, συντελεῖται ἡ βάναυση προσβολὴ τῆς προσωπικότητας, τόσο ὑμῶν τῶν ἰδίων ὅσο καὶ τῶν παιδιῶν σας, ἐνῶ σὲ συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεῖ νὰ κινηθεῖ ποινικὴ δίωξη μὲ βάση τὸν ἀντιρατσιστικὸ νόμο.
Κι ἐσεῖς ποὺ δὲν ἐπιστρέψατε τὰ βιβλία ἀκόμα γιὰ νὰ μὴ στοχοποιηθεῖ τὸ παιδί σας, μὴ φοβηθεῖτε νὰ τὸ πράξετε. Εἶναι λογικοὶ οἱ ἐνδοιασμοί σας καὶ ἀπόλυτα σεβαστοί. Ὅμως, μὴν ἀφήσετε τὰ παιδιὰ ἀφύλακτα στὸ στόμα τῆς θεοσοφικῆς πανθρησκείας στὴν ὁποία κατηχοῦν αὐτὰ τὰ βιβλία-φάκελλοι. Ἡ ἀντίδρασή μας πρέπει νὰ φθάσει μαζικὴ πρῶτα στὸν Οὐρανὸ καὶ μετὰ στὰ αὐτιὰ τοῦ νέου Ἡρώδη, ποὺ δὲν θέλει νὰ σκοτώσει τὸ σῶμα τους, ἀλλὰ τὶς ἀθάνατες ψυχές τους. Καὶ ἔτσι ἴσως ξυπνήσουν καὶ οἱ - εὐτυχῶς ἐλάχιστοι - «συγκλονιστικοὶ καπετάνιοι» ποὺ συμπλέουν μὲ τὸ ἀντίχριστο σύστημα, μᾶλλον ἀπὸ ἀφέλεια καὶ ὄχι ἐνσυνείδητα, ἀφοῦ οἱ νεομπολσεβίκοι πάντοτε ἀθετοῦν τὶς συμφωνίες μὲ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς φορεῖς.
Τὸ θέμα τῶν θρησκευτικῶν, ἄλλωστε, δὲν ἔχει κλείσει καθὼς ἐκκρεμεῖ ἡ ἀπόφαση τῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, τὴν ὁποία τὸ ὑπουργεῖο θὰ βρεῖ τρόπο νὰ παρακάμψει ἂν δὲν ὑπάρξει μαζικὴ ἀντίδραση ἀπὸ γονεῖς, δασκάλους καὶ θεολόγους.

ΥΓ: Γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐκστρατεύουν κατὰ τῶν ἀθώων ψυχῶν μὲ σκοπὸ νὰ τὶς ὁδηγήσουν στὰ ψυχικὰ ἀδιέξοδα μίας χωρὶς Θεὸ ζωῆς, ὁ Χριστὸς διαβεβαίωσε ὅτι θὰ εἶναι καλύτερο νὰ δέσουν μία πέτρα στὸ λαιμό τους καὶ νὰ πέσουν στὴ θάλασσα ! 

Χαράλαμπος Ἀνδραλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.