8 Νοε 2017

Τρίτο φύλο στὴ Γερμανία μὲ ἀπόφαση τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου


Ἕως τὸ τέλος τοῦ 2018 ἡ Βουλὴ νὰ νομοθετήσει τὰ νέα μὲ τρία φύλα πιστοποιητικὰ γέννησης
Ἀπόφαση ὑπὲρ τῆς θεσμοθέτησης ἑνὸς «τρίτου φύλου» στὰ πιστοποιητικὰ γέννησης ἔλαβε τὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο τῆς Γερμανίας, κάτι ποὺ ἀναμένεται νὰ κάνει τὴ χώρα τὴν πρώτη στὴν Εὐρώπη ποὺ ἀναγνωρίζει κάτι τέτοιο ἐπισήμως. Τὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο ἔδωσε διορία στὸ γερμανικὸ κοινοβούλιο ὡς «τὸ τέλος τοῦ 2018» νὰ ψηφίσει τὴ θεσμοθέτηση «τοῦ τρίτου φύλου» στὰ πιστοποιητικὰ γέννησης, δίπλα στὰ «ἄρρεν» καὶ «θῆλυ».
Ἀπὸ τὸν Μάιο τοῦ 2013 οἱ γονεῖς στὴ Γερμανία μποροῦσαν νὰ μὴν συμπληρώνουν τὸ πεδίο τοῦ φύλου στὰ πιστοποιητικὰ γέννησης, μὲ τοὺς ἐνδιαφερόμενους νὰ μποροῦν νὰ τὸ συμπληρώσουν ἀργότερα μόνοι τους, νὰ ἐπιλέγουν μεταξὺ ἀρσενικοῦ καὶ θηλυκοῦ ἢ νὰ προτιμήσουν τὴν ἐπιλογὴ τοῦ ἀκαθόριστου φύλου.
Τὸ ὁμοσπονδιακὸ δικαστήριο εἶχε ἀρνηθεῖ τὸν Αὔγουστο τοῦ 2016 νὰ κάνει ἕνα βῆμα πάρα πέρα καὶ νὰ ἀναγνωρίσει τὴ....
νομικὴ ὑπόσταση ἑνὸς τρίτου φύλου, κρίνοντας ὅτι αὐτὸ «δὲν θὰ ἦταν νόμιμο». Εἶχε ἀπορρίψει τὸ αἴτημα ἑνὸς μεσοφυλικοῦ ἀτόμου, ποὺ γεννήθηκε τὸ 1989 καὶ εἶχε καταγραφεῖ ὡς «θῆλυ».
Τὸ πρόσωπο αὐτό, μὲ τὴ βοήθεια μιᾶς ὀργάνωσης ποὺ στηρίζει τὸ τρίτο φύλο, στράφηκε στὸ ἀνώτατο δικαστήριο τῆς Γερμανίας, τὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο. Παρουσίασε μάλιστα στὸ δικαστήριο τὴ χρωμοσωμικὴ ἀνάλυση τῶν γιατρῶν ποὺ ἀποδείκνυε ὅτι δὲν ἦταν οὔτε ἄνδρας οὔτε γυναίκα.
athensvoice

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.