16 Νοε 2017

Γιατί προκαλοῦν ἀντιδράσεις τὰ νέα βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν;

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Ι. Ἀντωνόπουλος, θεολόγος M.Th.
Φουντώνουν οἱ ἀντιδράσεις γιὰ τὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν, μὲ μιὰ ἐπαναστατικὴ στὰ παγκόσμια ἐκπαιδευτικὰ χρονικὰ κίνηση, τὴν ἐπιστροφὴ τῶν βιβλίων-Φακέλων ποὺ δόθηκαν στὰ παιδιὰ γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος.
Οἱ ἀντιδρῶντες γονεῖς, ὑποστηρίζουν τεκμηριωμένα ὅτι ὑπάρχει ἄνιση μεταχείριση ἀνάμεσα στοὺς ὀρθόδοξους καὶ τοὺς ἑτερόδοξους καὶ ἐτερόθρησκους μαθητές, καθὼς οἱ θρησκευτικὲς κοινότητες στὴν Ἑλλάδα, ὅπως τῶν Μουσουλμάνων, Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ Ἰουδαίων, μὲ νόμους τοῦ κράτους ἔχουν τὴν εὐχέρεια νὰ ἐπιλέγουν τὰ διδακτικὰ ἐγχειρίδια γιὰ τὴν κατηχητικὴ-ὁμολογιακὴ διδασκαλία τῆς θρησκείας τους στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα, ἐνῶ οἱ ὀρθόδοξοι, ἂν καὶ πλειοψηφία, δὲν ἔχουν τέτοια ἐπιλογή.
Χρησιμοποιεῖ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά. Αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ δικαιοῦται καὶ τὸ ἀπολαμβάνει ὁ Ἑβραῖος, ὁ Μουσουλμάνος καὶ ὁ Ρωμαιοκαθολικὸς μαθητής, δηλαδὴ τὴ διδασκαλία τῆς δικῆς του πίστεως, γιὰ ποιὸν λόγο ἡ πολιτεία νὰ τὸ στερεῖ στὸν ἑλληνορθόδοξο μαθητή; Παραβιάζει δηλαδὴ τὴν ἀρχὴ τῆς ἰσονομίας καὶ ἰσοπολιτείας. Μεροληπτεῖ εἰς βάρος τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν ἐφαρμόζοντας ρατσιστικὴ καὶ παντελῶς ἀνεξήγητη μεταχείριση τῆς πλειοψηφίας.
Οἱ ἀνατολικὲς θρησκεῖες, τὶς ὁποῖες διδάσκονται τὰ Ἑλληνόπουλα ἀπὸ τὶς πρῶτες τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ δὲν ἔχουν καμία....
σχέση μὲ τὶς ρίζες τῆς Εὐρώπης, στὴν ὁποία ἀνήκουμε. Ἡ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ διδασκαλία στὰ σχολεῖα εἶναι χρήσιμη καὶ γιὰ τὴ συνειδητοποίηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ.
Ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ τονισθεῖ εἶναι ὅτι δὲν εἶναι κακὸ νὰ δίδεται στοὺς μαθητὲς τῶν μεγάλων τάξεων Γυμνασίου καὶ Λυκείου σὲ ξεχωριστὰ κεφάλαια, ἐνημέρωση γιὰ ἄλλα δόγματα καὶ ἄλλες θρησκεῖες ποὺ ἔχουν μεγάλο ἀριθμὸ πιστῶν. Ἡ θεμελιώδης διαφωνία στὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν, τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων καὶ ἄλλων εἰδικῶν ἐπιστημόνων εἶναι ὡς πρὸς τὸν τρόπο παρουσιάσεως τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν θρησκευμάτων. Ἀντὶ νὰ γίνεται σαφὴς διάκριση μεταξύ τς ὀρθοδόξου διδασκαλίας καὶ τῶν ἄλλων θρησκειῶν, τὸ Νέο Πρόγραμμα τὰ παρουσιάζει ὅλα μαζὶ συγκεχυμένα καὶ ἰσοπεδωμένα. Οἱ ἅγιοί τς Ἐκκλησίας ἀναμειγνύονται μὲ πολιτικὰ πρόσωπα, ἡ ὀρθόδοξη νηστεία μὲ τὴ γιόγκα κ.λπ. Τὰ Νέα Προγράμματα Σπουδῶν, δέσμια τς πολυθρησκειακῆς τοὺς ἰδεολογίας, ἐξετάζουν τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ὡς δάσκαλο, παράλληλα μὲ τὸν Βούδα, τὸν Λάο Τσὲ καὶ τὸν Μωάμεθ, καί, ἀντίστοιχα, παραθέτουν δίπλα –δίπλα ἰσότιμα καὶ ἰσόκυρα μὲ τὶς διδασκαλίες τοῦ Χριστοῦ, κάποια ἀποφθέγματα τῶν θρησκευτικῶν ἀρχηγῶν.
Ὡς κράτος δείχνουμε μεγάλο ἐνδιαφέρον νὰ διασώσουμε τὴ βιοποικιλότητα τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου. Τὸ μόνο ὅμως ποὺ δὲν προστατεύεται, τὸ μόνο πού, μάλιστα, ἀπειλεῖται ἡ συνέχεια τῆς ὕπαρξής του καὶ οἱ κίνδυνοι ἐπιτείνονται μὲ μέτρα, νόμους καὶ πολιτικές, εἶναι ἡ Ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας καὶ ἃς τὸ ἐπιτάσσει ρητά το Σύνταγμά το Ἑλληνικοῦ κράτους. Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία, τόσο εὐαίσθητη ὀψίμως σὲ ζητήματα “αὐτοπροσδιορισμού”, ὀφείλει νὰ σεβαστεῖ τὴν ἰδιοπροσωπία μας ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τὸ Νόμο, τὸ Σύνταγμα καὶ τὶς Διεθνεῖς Συμβάσεις.
Ἡ προσπάθεια γιὰ τὴν ἐπιβολὴ στὰ σχολεῖα ἑνὸς ἀποχριστιανοποιημένου καὶ πολυθρησκειακοὺ μαθήματος στὴ θέση τῶν ὀρθόδοξων Θρησκευτικῶν θὰ ὁδηγήσει σὲ μιὰ περαιτέρω ἀμφισβήτηση τοῦ πολιτισμοῦ μας καὶ σὲ διαστρέβλωση τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας.
Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, πολλὲς φορὲς ἔχει κάνει ἔκκληση στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου καὶ σὲ ὅσους ἀκόμη ἐργάζονται γιὰ τὴν μὲ κάθε τρόπο βίαιη ἐπιβολὴ τῶν ἀντιχριστιανικῶν καὶ ἀντορθόδοξων ἰδεοληψιῶν τους στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, νὰ ἐγκαταλείψουν αὐτὴ τὴν καταστροφικὴ – ἀποδομητική, ἀδιέξοδη πολιτική, καθὼς καὶ τὴ διχαστικὴ ρητορική τους. Κάλεσε ἀκόμα τοὺς ἀρχιτέκτονες αὐτῆς τῆς μεθόδευσης νὰ σταματήσουν ἄμεσα νὰ ὀργανώνουν, μὲ τὴ δύναμη τῆς ἐξουσίας, τὴν πνευματικὴ καταστροφὴ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, τὸ σπουδαιότερο κομμάτι τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία.
Ὁ Θεὸς τῶν Χριστιανῶν εἶναι Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης, δὲν εἶναι Θεὸς τοῦ μίσους καὶ τῶν σκοτωμῶν ὅπως σὲ ἄλλες θρησκεῖες. Μὴν πολεμᾶτε λοιπὸν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἑλλάδα ἀγαπητοὶ ὑπεύθυνοι, διότι σκοτώνετε τὴ ζωή σας καὶ τὰ παιδιά σας
Ἡ λαϊκὴ ἀντίδραση ποτὲ δὲν πάει χαμένη. Χαρακτηριστικὰ παραδείγματα εἶναι ἡ ἀπόσυρση τῆς Ἱστορίας τῆς ΣΤ΄ Δημοτικοῦ. Γι’ αὐτὸ κι ἔχουν μεγάλη σημασία οἱ δράσεις τῶν γονέων γιὰ τὸ ζήτημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Σύμφωνα μὲ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, τὰ Νέα Προγράμματα Σπουδῶν καὶ τὰ νέα βιβλία-Φάκελοι τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὡς πρὸς τὴ φιλοσοφία, τὴ δομὴ καὶ τὸ περιεχόμενό τους, εἶναι καὶ ἀντισυνταγματικὰ καὶ ἀντιπαιδαγωγικὰ καὶ ἀντορθόδοξα καὶ γὶ΄ αὐτὸ πρέπει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων:
- νὰ ἀποσύρει ἄμεσά τα τωρινὰ βιβλία μαζὶ μὲ τὰ Νέα Προγράμματα Σπουδῶν στὰ Θρησκευτικά, ποὺ ὁδήγησαν σὲ αὐτοῦ το εἴδους τὰ βιβλία (Φακέλους),
(νὰ ἐπαναφέρει σὲ ἰσχὺ τὰ προηγούμενα Προγράμματα καὶ Βιβλία, ἀφοῦ γίνουν οἱ ἀπαιτούμενες παιδαγωγικοῦ καὶ μεθοδολογικοῦ περιεχομένου διορθώσεις, ἀπὸ ἐξειδικευμένους ἐπὶ τούτου παιδαγωγοὺς καὶ θεολόγους.
- νὰ ἀντιμετωπίζει, ὄχι μὲ ἰδεοληπτικά, ἀλλὰ μὲ θεολογικὰ καὶ παιδαγωγικὰ κριτήρια τὸ ὅλο πλαίσιο τῆς ἀγωγῆς τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων μαθητῶν μέσα ἀπὸ ὅλες γενικὰ τὶς ἐκπαιδευτικὲς καὶ προγραμματικὲς δράσεις, στὶς ὁποῖες τὸν τελευταῖο καιρὸ παρατηρεῖται διαρκῶς καὶ μονίμως μιὰ τάση ὑποτίμησης, προσβολῆς, ὑποβάθμισης, διάβρωσης, στοχοποίησης καὶ διωγμοῦ τῆς ὀρθόδοξης ταυτότητας καὶ κληρονομιᾶς ποὺ πολιτισμικὰ θεωρεῖται ἀναγκαία καὶ ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ὁλόπλευρη ἀνάπτυξή τους,
- νὰ σεβαστεῖ ἐπιτέλους, τὴ συνταγματικὴ νομιμότητα καὶ τὸ ὀρθόδοξο χριστιανικὸ πιστεύω τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

1 σχόλιο:

  1. Άλλος φταίει… και άλλον μαλώνουμε… :
    http://www.katanixis.gr/2017/11/blog-post_378.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.