27 Οκτ 2017

Οἱ πλούσιοι γίνονται ὁλοένα καὶ πλουσιότεροι: Οἱ περιουσίες τοὺς ἔφτασαν τὰ 6 τρίσ. δολάρια!


Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Εἴδηση μὲ περιεχόμενο ἐνδεικτικό τς δικαιοσύνης, τῆς ἀλληλεγγύης καὶ τῆς ἰσότητας ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα στὴν ἀνθρωπότητα. Εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ ἔργου τῶν δημοκρατικῶν κρατῶν, κυρίως αὐτῶν, τὰ ὁποία ἐπαγγέλλονται ἀσταμάτητα πρὸς τοὺς λαοὺς ευ - ἐργετήματα καὶ κατασκευάζουν ἐντέλει εἰς βάρος τοὺς κακ - οὐργήματα. Τὰ κράτη, οἱ φύλακες τῆς εἰρηνικῆς καὶ ἰσόνομης ἀντιμετώπισης ἁπάντων τῶν πολιτῶν!
Δύστυχε ἄνθρωπε! Δὲν θέλεις νὰ πιστέψεις στὴν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως τὴν βιώνουν καὶ μᾶς τὴν διδάσκουν οἱ ἅγιοί τς Ὀρθοδοξίας. Δὲν καταδέχεσαι τὴν Ρωμαίικη Παράδοσή της, ποὺ μέχρι σήμερα ἀγωνίζεται νὰ παραμείνει Πατερικὴ μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ μοναχισμοῦ της. Νὰ μιμεῖται διαρκῶς καὶ νὰ ἐφαρμόζει ἀδιαλείπτως τὰ τοῦ ἀποστόλου Παύλου:
1. «ἐγὼ γὰρ ἔμαθον ἐν οἶς εἰμι αὐτάρκης εἶναι. οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πάσι μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι·πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμούντι μὲ Χριστῷ».(Φίλ. 4, 11-13)
2. «ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τὴ καρδία, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός. δυνατὸς δὲ ὁ Θεὸς πάσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἴνα ἐν παντὶ πάντοτε πάσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν» (Β΄Κόρ. 9,7-8)
3. «΄Ἐστι δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας. οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, δῆλον ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τί δυνάμεθα· ἔχοντες δὲ διατροφᾶς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα. οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλᾶς ἀνοήτους καὶ βλαβερᾶς, αἴτινες βυθίζουσι τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. ρίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία, ἢς τινὲς ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς».(Τιμ. Α' 6, 6-10), καὶ τόσα ἄλλα, εὐαγγελικὰ κελεύσματα, τὰ ὁποῖα ὁδηγοῦν...

μὲ τὴ θεία Χάρη καὶ μὲ τὴν καθοδήγηση τῶν ἁγίων, στὴν ἁγιαστικὴ πολιτεία τῶν ψυχῶν καὶ στὸν ἰσορροπημένο καὶ ἁρμονικὸ κοινὸ βίο.

Ἰδοὺ ἡ εἴδηση:
Ἡ ἐποχὴ θυμίζει τὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα μὲ τὴν ἐπικράτηση τῶν μονοπωλίων - Οἱ εἰδικοὶ ἀνησυχοῦν γιὰ «ἔκρηξη» τῆς κοινωνίας. Στὸ ἰλιγγιῶδες ποσὸ τῶν 6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ἔφτασε τὸ ὕψος τῆς περιουσίας τῶν δισεκατομμυριούχων ὅλου το
 κόσμου σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση UBS/PwC Billionaires.
Ὁ συνολικός τους ἀριθμός, σύμφωνα μὲ τὴν ἴδια ἔκθεση φτάνει πλέον τοὺς 1.542, καθὼς 145 πολυεκατομμυριοῦχοι εἶδαν τὰ πλούτη τους νὰ γίνονται ἐννεαψήφια τὸ 2016.
Τὴν πρωτοκαθεδρία καταλαμβάνουν οἱ Ἀσιάτες ποὺ «γκρέμισαν» τοὺς Ἀμερικανοὺς καθὼς στὴ λίστα συναντᾶ κανεὶς 637 δισεκατομμυριούχους ἀπὸ χῶρες τῆς Ἀσίας ἔναντι 563 ἀπὸ τὶς ΗΠΑ.
Σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση στὴν ἀσιατικὴ ἤπειρο κάθε τρεῖς ἡμέρες κατὰ μέσο ὄρο δημιουργεῖται ἕνας δισεκατομμυριοῦχος.
Ὡστόσο οἱ ἴδιοι οἱ «Μίδες» ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν ἐξέλιξη αὐτὴ φοβούμενοι τὴν ἀντίδραση τῆς κοινωνίας καθὼς αὐξάνονται συνεχῶς οἱ ἀνισότητες ἀνάμεσα στοὺς πλούσιες καὶ τοὺς φτωχούς, ὅπως σημειώνει ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ὁμάδας ποὺ συνέταξε τὴν ἔκθεση.
Ὁ ἴδιος προσθέτει ὅτι ἡ σημερινὴ κατάσταση θυμίζει σὲ πολλὰ τὴν κατάσταση στὶς ΗΠΑ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα ὅταν καὶ τότε εἶχε καταγραφεῖ μεγάλη συγκέντρωση χρήματος στὰ χέρια λίγων ἀνθρώπων.
«Ἡ ἐρώτηση τοῦ 1 δισ. δολαρίων εἶναι πλέον πῶς θὰ ἀντιδράσει ἡ κοινωνία στὴ συγκέντρωση τόσων χρημάτων στὰ χέρια τόσο λίγων» προσθέτει μὲ νόημα.
Στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα, τὴν περίοδο, δηλαδή, τῆς μεγάλης βιομηχανοποίησης, χρειάστηκε ἡ παρέμβαση τοῦ προέδρου Ροῦζβελτ ὁ ὁποῖος διέλυσε τὰ μεγάλα τράστ καὶ ἐπέβαλε αὐξημένη φορολογία στοὺς πλούσιους προκειμένου νὰ μὴν ὑπάρξει κοινωνικὴ «ἔκρηξη». 
Πηγή: protothema.gr

2 σχόλια:

  1. Μαρουλόφυλλα θά γίνουν τά...τάλλαρα,πού δέν θά τρώγονται κι ὅλας...
    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Άλλοι έχουν τα εκατομμύρια και άλλοι (σαν τους περισσότερους τους Έλληνες) ζουν ΣΑΝ να έχουν εκατομμύρια και σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν ξέρω ποιους από τους δυο αντιπαθώ περισσότερο... Τουλάχιστον τους πρώτους δεν τους βλέπεις μπροστά σου κάθε μέρα για να σου χαλούν την διάθεση και διαθέτουν το υποτυπώδες IQ που (πρέπει να) χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.