8 Ιουν 2017

Ἀγρυπνία στὸν Ἅγιο Δημήτριο Πλάκας ἐν ὄψει τοῦ gay pride!

Ἀδελφοί, ἡ δική μας ὀρθόδοξη παιδεία εἶναι ἡ καθολικὴ συγκεφαλαίωση τῶν ἱερῶν λόγων καὶ πραγμάτων. Ὡς «τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας» περιπατοῦμε προσευχητικὰ καὶ λατρευτικὰ στὰ χρόνια τῆς σύγχρονης Πανούκλας, ἀκούγοντας τὸν ἔνθεο προφήτη νὰ διδάσκει τὴν διαχρονική μας σύναξη λέγοντας, «δράξασθε παιδείας, μήποτε ὀργισθῇ Κύριος καὶ ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας». Γι’ αὐτὸ ἀγρυπνοῦμε, ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἀποδίδοντες Πεντηκοστήν, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἱλασμὸν αἰτούμενοι καὶ ἔλεος γι’ αὐτὸν τὸν χαλασμὸ ποὺ βλέπουμε στὸν τόπο μας στὸν ὁποῖο ἔδωσε ὁ Τριαδικὸς Θεὸς τὸ διακόνημα «νὰ κουβαλάει στοὺς ὤμους του τὴν γῆ». Ἀγρυπνοῦμε γιὰ τὴν γενικευμένη προσπάθεια  ἀποδόμησης τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων, ἀλλὰ καὶ τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς παιδείας. Ἀγρυπνοῦμε καὶ προσευχόμαστε, σύμφωνα μὲ τὴν....
ἐπιστήμη τῆς ἱερῆς ἀλήθειας ποὺ μᾶς παραδόθηκε, γιὰ τὴν παρανοϊκὴ προσπάθεια ἀποδόμησης τῶν φύλων, γιὰ τὸ Φεστιβὰλ  Ὑπερηφάνειας ποὺ πραγματοποιεῖται τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, γιὰ τὸ δαιμονικὸ χλευασμὸ τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης διὰ τῆς προκλητικῆς ἐπίδειξης τῆς ἀνωμαλίας, γιὰ τὸν τραγικὸ θεατρινισμὸ μίας πολύμορφης διαταραχῆς, γιὰ τὸ πολύχρωμο θλιβερὸ κὶτς ποὺ νεκρώνει ψυχές, γιὰ τὸ μεγάλο κακὸ ποὺ λύει τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὴν σημερινὴ καὶ τὴν αἰώνια ὀδύνη.
Ἡ ἀγρυπνία θὰ τελεστεῖ στὸ Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Πλάκα, ποὺ βρίσκεται στὴν ὁδὸ Ἐπιμενίδου 7, τὴν Παρασκευὴ 9 Ἰουνίου, ἀπὸ τὶς 8.00 μ.μ. ἕως 1.30 π.μ.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
π. Ἰωάννης Δρογγίτης

1 σχόλιο:

 1. Πραγματοποίηση ἐπιστημονικῆς ἡμερίδας «Ταυτότητα Φύλου: Μία διεπιστημονική προσέγγιση», Ἀθήνα 28-5-2017
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 28/5/2017
  Μέ τή συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 28 Μαΐου στό ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν Ἐπιστημονική Ἡμερίδα μέ θέμα: «Ταυτότητα Φύλου: Μία διεπιστημονική προσέγγιση».
  Τήν ἡμερίδα συνδιοργάνωσαν Ὀρθόδοξοι Σύλλογοι καί κοινωνικοί φορεῖς. Συμμετεῖχαν μέ ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις τους οἱ εἰσηγητές: Σταῦρος Μπαλογιάννης, Ὁμ. Καθηγητής Νευρολογίας, μέ θέμα: «Ὁ καθορισμός ὑπό τοῦ ἐγκεφάλου τῶν ψυχικῶν καί σωματικῶν χαρακτήρων τοῦ φύλου», Καλλιόπη Προκοπάκη, Ψυχίατρος παιδιῶν καί ἐφήβων, μέ θέμα: «Διαταραχές ὡς πρός τήν ταυτότητα τοῦ φύλου», Καλλιρρόη Παντελίδου, Καθηγήτρια Ἀστικοῦ Δικαίου Νομικῆς Σχολῆς Δ.Π.Θ., μέ θέμα: «Φύλο καί ἔννομες σχέσεις», καί Ἀπόστολος Νικολαΐδης, Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α., μέ θέμα: «“Ἐποίησεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον… ἄρσεν καί θῆλυ”». Τίς ἐργασίες τῆς ἡμερίδας συντόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἀπέστειλε χαιρετισμό στό Συνέδριο μέσῳ ἐκπροσώπου του, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ, στόν ὁποῖο τονίζει καί τά ἑξῆς: «Ἡ διαβούλευση καί ἡ πιθανή νομοθέτηση τῆς δυνατότητας προσδιορισμοῦ τοῦ φύλου, ἀνεξαρτήτως τῶν σωματικῶν δεδομένων, προβάλλει καί στήν πατρίδα μας τελευταῖα ὡς ἕνα ἀπό τά ἐπιτεύγματα τῆς νεωτερικότητας. Καί εἶναι ἀπορίας ἄξιον πῶς ἄνθρωποι αὐτοπροσδιοριζόμενοι ὡς....
  προοδευτικοί καί φιλελεύθεροι, οἱ ὁποῖοι κατηγοροῦν τήν Ἐκκλησία γιά ἀπαξίωση καί ὑποτίμηση τῆς σωματικότητας στόν ἄνθρωπο, πρεσβεύουν ἕναν ἀνθρώπινο “ἑαυτό” ἀνεξάρτητο ἀπό τό σῶμα. Πρόκειται γιά παρωχημένο δυϊσμό ἐνδεδυμένο μέ σύγχρονη εὐτέλεια».
  Πρόκειται γιά τήν πρώτη οὐσιαστική κατάθεση κατοχυρωμένου ἐπιστημονικοῦ λόγου γύρω ἀπό τό θέμα αὐτό, πού στίς ἡμέρες μας βρίσκεται κατεξοχήν στήν ἐπικαιρότητα λόγῳ τῆς δημόσιας ἠλεκτρονικῆς διαβούλευσης σχεδίου νόμου ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης γιά τήν ἀναγνώριση ταυτότητας φύλου.
  Μέ τίς ἐργασίες τῆς ἡμερίδας κατέστη σαφές τό γεγονός ὅτι βαθιές δομικές διαφορές στή φυσιολογία καί λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου διακρίνουν ἀπό τίς πρῶτες στιγμές τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς τά δύο φύλα, ὁπότε κάθε ἐνδεχόμενη ἐπιλογή ἀλλαγῆς φύλου ἔρχεται σέ σύγκρουση μέ τήν ἴδια τήν ὑπόσταση καί ὀντολογία τοῦ ἀνθρώπου. Παρουσιάστηκαν οἱ διαταραχές τῆς ταυτότητας τοῦ φύλου καί καταδείχθηκαν ὡς μόνες ἐνδεδειγμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις αὐτές πού ἐνισχύουν τό βιολογικό φύλο τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ παράλληλα ἔγινε γόνιμη κριτική τοῦ σχεδίου νόμου τοῦ Ὑπουργείου μέ κατάδειξη τῶν ἀναπόφευκτων συγχύσεων πού θά προκύψουν ἀπό τήν ἐφαρμογή του. Τέλος τονίστηκε ὅτι στό ἐπίπεδο τῶν διαφυλικῶν σχέσεων μόνο ἡ ἑτεροφυλική ἑνοποιητική καί συμπληρωματική συλλειτουργία μεταξύ ἄνδρα καί γυναίκας μπορεῖ νά ὁδηγήσει τόν ἄνθρωπο στήν κοινωνία μέ τόν Θεό.
  Τό video τῆς ἡμερίδας καθώς καί οἱ ἐπιμέρους ἔντυπες εἰσηγήσεις μποροῦν νά ἀναζητηθοῦν στήν ἱστοσελίδα tideon.org
  ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
  Τομέας Ἐπιστημόνων Συλλόγου «Ὁ Μέγας Βασίλειος»
  Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων καί
  Χριστιανική Ἕνωση Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν
  Συλλόγου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
  Ἀνωτάτη Συνοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος
  Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.