16 Μαΐ 2017

Ἡ λύση εἶναι ὁ Χριστὸς

Μανώλη καὶ Ἀναστασίας Κουρῆ
Στὶς μέρες μας ἡ οἰκογένεια περνάει μεγάλη κρίση. Ὅλο καὶ περισσότερο παράγει καταναλωτές καὶ ὅλο καὶ λιγότερο ἀνθρώπους μὲ ἀξίες καὶ πνευματικὲς βάσεις στὴ ζωή τους. Οἱ νέοι σήμερα καθυστεροῦν ἢ καὶ δὲν θέλουν νὰ δημιουργήσουν οἰκογένεια, διότι τὰ πάντα γύρω τους πορεύονται στὴ λογική τῆς ἐπιβίωσης, χρηματικῆς ἀλλὰ καὶ ἐργασιακῆς. Πολλοὶ νομίζουν ὅτι, ἂν παντρευτοῦν, θὰ χάσουν τὴν ἐλευθερία τους καὶ θὰ ἐπιφορτιστοῦν μὲ δεσμεύσεις καὶ ὑποχρεώσεις ποὺ εἶναι ἀνέτοιμοι νὰ ἀναλάβουν. Δυστυχῶς ὅμως, ἀκόμα καὶ ὅταν παντρεύονται ἀντιμετωπίζουν ποικίλους πειρασμούς. Λυγίζουν μπροστὰ στὶς ἀξίες καὶ στὸν σύγχρονο τρόπο ζωῆς ποὺ διαφημίζουν τὰ ΜΜΕ, τὰ ὁποῖα προβάλλουν ἤθη ἀπιστίας, δικαιωμάτων καὶ ἀπολαύσεων.
Ὅλα αὐτὰ καταλήγουν σὲ ἕναν δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὸ κλείσιμο τοῦ ἑαυτοῦ μας, στὴ λύπη, στὴν ἀπαισιοδοξία, στὴν ἀπουσία ὁραματισμοῦ, στὴ νωθρότητα. Ἡ λύση ποὺ χρειάζεται γιὰ ὅλα αὐτὰ εἶναι νὰ ξαναβροῦμε τὶς πνευματικὲς καὶ ἠθικές μας ἀρχές. Πῶς ὅμως γίνεται αὐτό; Μόνο μέσα ἀπὸ τὴ σχέση μας μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία. Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ Ὁδός, ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή. Γίνεται συνοδοιπόρος καὶ βοηθὸς σὲ ὅλα μας τὰ προβλήματα μέσα ἀπὸ τὴν προσευχὴ καὶ τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας καὶ, κυρίως, ὅταν στὴν πορεία τῆς ζωῆς μας μιμούμαστε τὸ παράδειγμα τῶν Ἁγίων Του. Τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, τὴν πατερικὴ καὶ...
τὴν ἀσκητικὴ παράδοση νὰ προσπαθήσουμε νὰ τὰ μεταφράσουμε σὲ ἦθος καὶ σὲ στάση ζωῆς. Ἔτσι, θὰ ἀποκτήσει ἡ ζωὴ μας νόημα, χαρὰ καὶ ἐλπίδα.

Ὁ κόσμος περιμένει χρῆμα καὶ περιουσίες. Γι’ αὐτὰ μιλᾶ. Ὁ καθένας ὅμως ἀπό μᾶς, κληρικὸς καὶ λαϊκός, πρέπει νὰ παλέψει ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ πνεύματος τοῦ πονηροῦ, ποὺ καθιστᾶ τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ κόλαση καὶ δημιουργεῖ ἕναν ἐγωκεντρικὸ ἄνθρωπο ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ συνυπάρξει μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους γύρω του, ἀλλὰ παραμένει σταθερὸς στὰ δικαιώματά του, στὶς ἀλήθειές του, στοὺς τρόπους του. Πάντα γιὰ ὅλα θὰ φταῖνε οἱ ἄλλοι καὶ ποτὲ ὁ ἴδιος. Ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ μόνος δρόμος.
EΡΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.