17 Μαΐ 2017

Μόρφου Νεόφυτος: «Ἡ Μόρφου εἶναι ἡ πατρίδα μου! Εἶναι ἕνα μέλλον τὸ ὁποῖο μὲ περιμένει»

Συνέντευξη Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στοὺς Πέτρο Μελαΐση καὶ Νικολέτα Βούτουνου, περιοδικὸ «Ἡ φωνὴ τῆς Μόρφου» Μάρτιος 2017.
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος ἀνοίγει τὰ χαρτιά του γιὰ τὴν ἀγαπημένη του Μόρφου, γιὰ τὶς προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, γιὰ τὴ λύση τοῦ κυπριακοῦ, ποὺ δὲν θὰ ἐπέλθει μέσα ἀπὸ τὶς συνομιλίες ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν λυκοφιλία Ρωσίας - Τουρκίας.
Τί σημαίνει γιὰ σᾶς ἡ Μόρφου;
Ἡ Μόρφου εἶναι ἡ πατρίδα μου, εἶναι ἡ Μητρόπολή μου, εἶναι τὸ μέλλον μου. Εἶναι ἕνα μέλλον τὸ ὁποῖο μὲ περιμένει. Εἶναι ἕνα μέλλον γιὰ τὸ ὁποῖο ἤδη ἐργάζομαι συστηματικά. 
Πῶς σχολιάζετε τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Μόρφου βρίσκεται πάντα στὸ ἐπίκεντρο τῶν συνομιλιῶν καὶ εἶναι στὸ προσκήνιο ἀπὸ τὸ 1974...
Ἐννοεῖτε ὅτι παζαρεύεται; Ὅταν ἕναν ἀντικείμενο παζαρεύεται σημαίνει ὅτι ἔχει ἀξία τὴν...
ὁποία διεκδικοῦν ἑκατέρωθεν: Οἱ νόμιμοι ἰδιοκτῆτες καὶ οἱ παράνομοι κάτοχοι. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ Μόρφου εἶναι ἕνας τόπος μὲ μεγάλη γεωργικὴ καὶ γεωγραφικὴ σημασία, ἀφοῦ εἶναι ἡ καρδιὰ τῆς Κύπρου! 

Ἐνῶ ἡ Κύπρος σὲ ὅλη τὴν ἱστορία της μαστίζεται ἀπὸ παρατεταμένες ἀνομβρίες, ἡ περιοχὴ τῆς Μόρφου εἶναι ἡ μόνη ποὺ δέχεται τὰ νερὰ τοῦ Τροόδους. Τὸ πρόβλημα τοῦ νεροῦ στὸ νησί μας τὸ γνωρίζουν καὶ οἱ Τοῦρκοι, γι΄ αὐτὸ καὶ ἔκαναν τὸ μεγάλο φράγμα στὴν περιοχὴ τῆς Κερύνειας γιὰ νὰ ποτίζουν τὴν εὔφορη μὰ ἄνυδρη Μεσαορία καί, γιὰ νὰ ἐνισχύσουν μέσω τοῦ φράγματος τὸ ὑπέδαφος καὶ τὴ γῆ τῆς Μόρφου. Ἡ ποιότητα τοῦ ἐδάφους τῆς Μόρφου ὡς πρὸς τὴν παραγωγὴ εἶναι ὑψηλοῦ ἐπιπέδου καὶ  δὲν ὑπάρχει ἀντίστοιχο ἔδαφος στὴν ὑπόλοιπη Κύπρο, παρὰ μόνο σὲ μία μικρὴ ἔκταση στὴν περιοχὴ Ἐπισκοπῆς - Λεμεσοῦ. Ἄρα ἡ γόνιμη καὶ εὔφορη γῆ τῆς Μόρφου, ἀλλὰ καὶ ἡ περιοχὴ ἀπὸ τοὺς Σόλους μέχρι καὶ τὸ Συριανοχώρι σ’ ἕνα νησὶ ποὺ ὑποφέρει ἀπὸ ξηρασία ἕλκει πάντοτε πολλοὺς διεκδικητές. 

Θεωρεῖτε ὅτι θὰ ἔχουν μία θετικὴ ἔκβαση αὐτὲς οἱ ξένες διεκδικήσεις; 
Μελετώντας τὸ βιβλίο τοῦ Νταβούτογλου «Το στρατηγικὸ βάθος τῆς Τουρκίας», ἀντιλήφθηκα ὅτι τὸ 2004 οἱ Τοῦρκοι μᾶς ἐνέπαιζαν μὲ τὸ δημοψήφισμα. Ἦταν ἕνα δημοψήφισμα ἀποενοχοποίησης τῆς Τουρκίας καὶ ὄχι ἐπίλυσης τοῦ Κυπριακοῦ. Δυστυχῶς τότε δὲν τὸ καταλάβαμε. Δηλαδὴ καὶ νὰ μὴν ὑπῆρχαν Τουρκοκύπριοι στὴν Κύπρο, ἡ Τουρκία θὰ διεκδικοῦσε τὴν Κύπρο λόγω τῆς γεωστρατηγικῆς της θέσης. Αὐτὸ ποὺ ἐνδιαφέρει αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὴν Τουρκία εἶναι νὰ ὁλοκληρώσει τὸν ἐκτουρκισμὸ τῶν κατεχομένων καὶ νὰ ἐντατικοποιήσει τὸν δεύτερο στόχο, ποὺ εἴναι  ἡ ἰσλαμοποίηση τῶν κατεχομένων. Ἤδη στὰ κατεχόμενα ὑπάρχουν πάρα πολλὲς ἰσλαμικὲς σχολὲς καὶ πέραν τῶν 190 τζαμιῶν. Μόνο τὰ τελευταία 15 χρόνια ἔχουν κτιστεῖ τουλάχιστον 40 τεμένη.

Γιὰ παράδειγμα, στὴν Πάνω Ζώδια ποὺ γεννήθηκα, δίπλα ἀπὸ τὸν ἐλεύθερο Ἀστρομερίτη, αὐτὴ τὴ στιγμὴ οἰκοδομεῖται μουσουλμανικὸ τέμενος δίπλα ἀπὸ τὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Τὴν ὥρα ποὺ συνομιλοῦμε μὲ τοὺς Τούρκους, αὐτοὶ προχωροῦν στὴν ἰσλαμοποίηση τῶν κατεχομένων. Αὐτὸ τὸ ἔχουν ἀντιληφθεῖ πολλοὶ προοδευτικοὶ Τουρκοκύπριοι καὶ ἴσως νὰ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ ἡ πλειοψηφία ψήφισε ὄχι στὶς μεταρρυθμίσεις τοῦ τουρκικοῦ συντάγματος στὸ πρόσφατο δημοψήφισμα ποὺ διενεργήθηκε στὴν Τουρκία, τὸ Πάσχα. Λύση τοῦ Κυπριακοῦ θὰ ἔχουμε, ἀλλὰ ὄχι μέσα μέσα ἀπὸ τὴ διαδικασία τῶν συνομιλιῶν, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ μία παγκόσμια καὶ περιφερειακὴ ἀνακατάταξη, ποὺ ἤδη ξεκίνησε καὶ θὰ ἐπεκταθεῖ καὶ στὴν Τουρκία καὶ σὲ ἄλλες χῶρες.

Αὐτὰ ποὺ λέμε ἀπὸ τὸ 2010, ὅτι δηλαδὴ θὰ γίνει ἕνας μεγάλος πόλεμος μεταξὺ Ρωσίας καὶ Τουρκίας ποὺ θὰ ἐπεκταθεῖ σὲ παγκόσμιο, τὰ προφήτευσαν μεγάλοι ἅγιοι τῆς πίστης μας. Τώρα ἄρχισαν νὰ τὰ λὲν καὶ πολλοὶ γεωπολιτικοὶ ἀναλυτές.  Ὁπότε αὐτὴ ἡ προσωρινὴ λυκοφιλία Τουρκίας - Ρωσίας δὲν θὰ κρατήσει πολύ. Σὺν τοῖς ἄλλοις εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ Τουρκία ἐπιδιώκει νὰ ἐφαρμόσει τὴ δική της νεοοθωμανικὴ γεωστρατηγικὴ πολιτικὴ ποὺ ἐπεκτείνεται σὲ πολλὰ ἐπίπεδα, πολιτικῆς, οἰκονομίας καὶ πολιτισμοῦ μέσω τοῦ ἰσλαμισμοῦ καὶ τοῦ νεοοθωμανικοῦ μεγαλοϊδεατισμοῦ. Συνεπῶς ὁ περιφερειάρχης τῆς περιοχῆς ποὺ πρέπει νὰ ἐρωτηθεῖ ἂν δέχεται νὰ γίνει λύση τοῦ Κυπριακοῦ δὲν εἶναι ἡ Ἀμερικὴ ἀλλὰ ἡ Ρωσία. Τὴ στιγμὴ ποὺ μιλᾶμε ἡ Ρωσία μᾶς καλύπτει μὲ τὰ ὁπλικά της συστήματα. Ἐμεῖς, δὲν τὸ ἔχουμε ἀντιληφθεῖ αὐτὸ καὶ ἐπιμένουμε σὲ μία διαδικασία, ἡ ὁποία ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα δυτικῶν δυνάμεων καὶ κυρίως τῶν Γερμανῶν. Ἄρα πρέπει νὰ ἀντιληφθοῦμε ὅτι ἡ Εὐρώπη καὶ οἱ  συνομιλίες εἶναι πανηγύρια ποὺ τελειώνουν...

Σᾶς στεναχωρεῖ αὐτὴ ἡ ρητορικὴ τῶν πολιτικῶν, πού κατὰ κάποιον τρόπο πουλοῦν στοὺς Μορφίτες φύκια μὲ μεταξωτὲς κορδέλες;
Ὅταν ρωτήθηκε ὁ Φρανσουὰ Μιτερᾶν ποιὲς εἶναι οἱ προϋποθέσεις ἑνὸς καλοῦ πολιτικοῦ, εἶπε «ἡ γνώση τῆς ἱστορίας». Λυποῦμαι νὰ πῶ ὅτι πλεῖστοι ἐκ τῶν πολιτικῶν μας δὲν διαβάζουν τὴν ἱστορία! Ἂν θέλει κανεὶς νὰ μάθει τὴν Κύπρο πρέπει νὰ μελετήσει σοβαρὰ ὄχι μόνο τὴν ἱστορικὴ διαδρομὴ τῆς πατρίδας μας μέσα στοὺς αἰῶνες, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῆς Συρίας καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Γιὰ παράδειγμα εἶδες κανέναν πολιτικό, εἴτε τῆς δεξιᾶς, εἴτε τῆς ἀριστερᾶς,  εἴτε τοῦ κέντρου  νὰ ἀναδεικνύει τὴ μεγάλη στρατηγικὴ σημασία πού ἔχει γιὰ ἐμᾶς τὸ Κουρδικὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖο εἶναι ἡ ἀπαρχὴ τῆς λύσεως τοῦ Κυπριακοῦ; Οὔτε καν ἀναφορὲς ὑποστήριξης δὲν κάνουνε!  

Αὐτὴ ἡ φιλοσοφία σᾶς δημιουργεῖ μία ἀντιπαλότητα πρὸς τὸ ἄτομό σας...
Πιθανῶς ἡ ἀλήθεια τῶν προφητικῶν λόγων τῶν ἁγίων μας ποὺ μεταφέρω, νὰ ἀπομυθοποιεῖ τὴν πολιτικὴ εὐρωκεντρικὴ μονομέρεια τῶν πολιτικῶν μας. Ἀλλὰ  ἡ εὐθύνη τοῦ Ἐπισκόπου εἶναι νὰ λέει τὴ ἀλήθεια καὶ ὅπου βλέπει ἀδικία νὰ τὴ στηλιτεύει. Καὶ δὲν σᾶς κρύβω ὅτι σὲ ὅποια ἐκκλησία πάω καὶ ὅποτε ὑπάρχει συνάντηση προσφύγων τοὺς λέω, «σταματῆστε νὰ ἐναποθέτετε τὶς ἐλπίδες σας γιὰ ἐπιστροφὴ σὲ αὐτὰ ποὺ σὰς λὲν οἱ κρατοῦντες καί, ἐμπιστευτεῖτε τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ ποὺ μεταφέρεται  μὲ τὰ προφητικὰ λόγια τῶν ἁγίων Του».

Δέχεστε ἐπικρίσεις ἀπὸ κάποιους, ὄχι πολλούς, ὅτι ἕνας θρησκευόμενος ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὴν ἀριστερὰ συντηρεῖ μία ρητορικὴ διαφορετική, μὲ ἐθνικιστικὲς ἐξάρσεις. Πῶς ἀπαντᾶτε;
Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Μόρφου δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἐθνικιστής, ἀλλ’ οὔτε καὶ ρητορεύει. Ἁπλῶς παρακολουθῶ τὶς παγκόσμιες κοινωνικοπολιτικὲς καὶ γεωστρατηγικὲς ἐξελίξεις καὶ ὡς Ἐπίσκοπος μελετῶ καὶ διαβάζω τοὺς λόγους τῶν σύγχρονων ἁγίων μας, διότι ἡ ἁγιότητα συνεχίζει καὶ στὶς μέρες μας καὶ δὲν σταμάτησε στὸν καιρὸ τοῦ ἁγίου Μάμαντος! Ὑπῆρχαν, ὑπάρχουν καὶ θὰ ὑπάρχουν ἅγιοι μέχρι τὸ τέλος τοῦ κόσμου αὐτοῦ.

Γιὰ παράδειγμα ὁ Ἃγιος Παΐσιος εἶναι ἕνας μεγάλος ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας τὸν ὁποῖο γνωρίσαμε καὶ προσωπικὰ τὸν προφητικό του λόγο τὸν βίωσα νεαρὸς φοιτητὴς τῆς νομικῆς πρὶν ἀκόμα σκεφτῶ τὴν ἱεροσύνη, ὅταν μοῦ εἶπε ἐσὺ θὰ γίνεις ἐπίσκοπος καὶ θὰ κάνεις μοναστήρια, πνευματικὲς βάσεις γιὰ νὰ διώξουν τὶς βάσεις στὴν Κύπρο!  Ὅταν αὐτὸς ὁ ἅγιος ἄνθρωπος λέει ὅτι τὰ γεγονότα θὰ ἀρχίσουν ὅταν οἱ Τοῦρκοι κλείσουν τὰ νερὰ τοῦ Εὐφράτη, δὲν πρέπει νὰ τὸ λάβω ὑπόψη; Εἶναι μεγάλη ἁμαρτία νὰ μὴν ἀφουγκραζόμαστε τὰ λόγια τῶν ἁγίων, νὰ τὰ προσπερνοῦμε ἀδιάφορα λὲς καὶ εἶναι λόγια τοῦ καφενέ!  

Εἴχαμε ἕναν ἐνάρετο ἄνθρωπο στὸ χωριό μας ποὺ ἔλεγε τὸ  1973: «Ἄχ, παιδιά μου, μὴν κτίζετε μεγάλα σπίτια... Τοῦρκοι θὰ ἔλθουν νὰ τὰ κατοικήσουν καὶ θὰ γίνουμε πρόσφυγες. Ὅταν ἀκούσετε ὅτι δημιουργήθηκε μία καινούργια χώρα στὴν Τουρκία, ποὺ θὰ λέγεται Κουρδία, θὰ ἐπιστρέψετε πίσω χωρὶς πόλεμο. Ὁ πόλεμος θὰ γίνει ἀλλοῦ...». Λοιπὸν αὐτὰ ἐγὼ δὲν πρέπει νὰ τὰ λέω στὸν κόσμο; Νὰ ἐγκλωβιστῶ σ’  ἕνα λόγο ἄγνοιας, ἀδιαφορίας καὶ ἀπιστίας, κομματικὸ καὶ πολιτικό; Ὄχι! Ὁ λόγος ὁ δικός μου δὲν εἶναι πολιτικός, ἀλλὰ θεολογικός. Καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι  ἡ θεολογία ἀγκαλιάζει τὴ σύγχρονη γεωπολιτική, αὐτὸ εἶναι σημεῖο τῶν καιρῶν. Ἐξάλλου, ἐγὼ στὴ Μόρφου θέλω νὰ πάω καὶ δὲν ἔχω κανένα λόγο νὰ φοβηθῶ τὶς κρίσεις καὶ τὶς ἐπικρίσεις.

Σᾶς ὑπενθυμίζω ὅτι ἀπὸ πλευρᾶς κρίσεων καὶ ἐπικρίσεων ἡ πιὸ δύσκολή μου στιγμὴ ἦταν ὅταν εἶπα ΝΑΙ, στὸ σχέδιο Ἀνᾶν, ὅταν ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀρχιερεῖς ἔλεγαν ΟΧΙ, κι ὅταν πῆγα καὶ λειτούργησα τὸν Ἅγιο Μάμα στὴ Μόρφου. Ἀλλὰ τὸ εἶπα τότε καὶ τώρα τὸ λέω ὅτι ἠ μεγαλύτερη πράξη ἐλευθερίας ποὺ ἔγινε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια τῆς κατοχῆς, ἦταν ὅταν τελέσαμε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἅγιο Μάμα καὶ κάθε φορᾶ ποὺ τελεῖται Θεία Λειτουργία στὰ κατεχόμενα τὰ πάντα ἐλευθερώνονται, γιατί ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι τὸ αἰώνιο μέλλον ποὺ ἤδη γνωρίζουμε οἱ χριστιανοί, αὐτὸ τῆς Βασιλείας τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ δὲν ὑπόκειται σὲ καμιὰ σκλαβιὰ καὶ δὲν δεσμεύεται ἀπὸ καμιὰ ἀνθρώπινη κρίση.  Και χαίρομαι ἰδιαίτερα ποὺ τελοῦνται πιὰ συνεχῶς Λειτουργίες στὰ κατεχόμενα ἀπὸ πολλοὺς ἀρχιερεῖς.  

Σᾶς στενοχωρεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι πολλοὶ Μορφίτες ἔχουν πωλήσει τὶς περιουσίες τους κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῆς δυσπραγίας;
Ἐγὼ ἀνέκαθεν ψηλαφῶ τὸν προσφυγόκοσμο τῆς Μόρφου, ὁ ὁποίος  διακατέχεται ἀπὸ ἕνα βαθὺ αἴσθημα ἀδικίας. Νιώθει ὅτι μᾶς ἀδικοῦν  καὶ οἱ Τοῦρκοι, ἀλλὰ καὶ οἱ δικοί μας. Ἀρκετοὶ Μορφίτες ἀγόρασαν ἀπὸ τὴ Μητρόπολή μας γῆ πρὸ τοῦ 1974, ἡ ὁποία δὲν τοὺς εἶχε μεταβιβαστεῖ λόγω τῶν γεγονότων τῆς εἰσβολῆς. Μὲ ἄδεια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου φροντίσαμε νὰ μεταβιβαστεῖ ἡ γῆ ποὺ ἀγόρασαν, γιὰ νὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα δανεισμοῦ ἀπὸ τὸν Κεντρικὸ Φορέα Ἰσότιμης Κατανομῆς Βαρῶν. Ἐπιπλέον,  στὸ μέτρο ποὺ μπορούσαμε, σὰν φτωχὴ καὶ ἡμικατεχόμενη Μητρόπολη, δώσαμε σὲ κάποιες οἰκογένειες Μορφιτῶν κάποιες περαιτέρω οἰκονομικὲς δυνατότητες.

Στὴ συνέχεια ὅμως καὶ μετὰ τὴν ἀπογοήτευση τοῦ 2004, ὁ κόσμος τῆς Μόρφου ἦταν πλέον ἀσυγκράτητος. Ἐκτιμῶ δὲ πὼς ἔκαναν λάθος μερικοὶ παράγοντες καὶ πολιτικοὶ ποὺ ἔλεγαν τοῦ κόσμου, «πηγαίνετε νὰ κάνετε αἰτήσεις» στὴ λεγόμενη «Ἐπιτροπὴ Ἀποζημιώσεων», ποὺ βέβαια τώρα ἐλάχιστοι συμπατριῶτες μας καταφεύγουν. Ἐμεῖς σὲ ἐπίπεδο Μητρόπολης καθοδηγούσαμε τὸν κόσμο νὰ μὴν κάνει αὐτὸ τὸ πράγμα. Ἀλλὰ ἂς κάνουν οἱ πρόσφυγες ἀκόμη λίγη ὑπομονὴ γιατί τὰ γεγονότα τῆς Συρίας, τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἀπεργάζονται τὴν ἐλευθερία τῆς Κύπρου. Ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐλευθερία θὰ ὠφεληθοῦν καὶ πολλοὶ Τοῦρκοι. Καὶ ὁ νοῶν, νοεῖτο…
immorfou

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.